Absorpce – prezentace
Acidobazické děje – maturitní otázka z chemie
Aditiva (Přídatné látky) – seminární práce
Adnexitis (formy, projevy), endometritis – patologie (VŠ)
Akční membránový potenciál – otázka z biofyziky
Aktivní transport – otázka z biofyziky
Akustické vlastnosti tkání – otázka z biofyziky
Akustika – otázka z biofyziky
Akutní infarkt myokardu – ošetřovatelská péče
Akutní infarkt myokardu – prezentace
Akutní infarkt myokardu a ošetřovatelská péče
Akutní ischemická choroba – ošetřování nemocného
Alkalické kovy – maturitní otázka z chemie
Alkaloidy – maturitní otázka z chemie
Alkaloidy – prezentace
Alkany – maturitní otázka
Alkany a cykloalkany
Alkoholy, fenoly, ethery a jejich sirné podoby
Ametropie – otázka z biofyziky
Aminikyseliny a proteiny – prezentace
Aminokyseliny – maturitní otázka
Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny – prezentace
Aminy – maturitní otázka z chemie
Amniota (obratlovci) – maturitní otázka
Amputace a bércový vřed – lékařství a ošetřovatelství
Amputace dolní končetiny (DDK) – ošetřovatelská péče
Amyloidóza – obecná patologie (VŠ)
Analytická chemie – test
Analýza koloidů – otázka z biofyziky
Anatomie a morfologie rostlin
Anatomie a morfologie rostlin (2)
Anatomie dýchacího systému – ošetřovatelství
Anatomie rostlin – maturitní otázka
Anatomie rostlin – maturitní otázka (2)
Anatomie srdce – COR – Ošetřovatelství
Anatomie, fyziologie a morfologie ryb – otázka z biologie
Anatomie, fyziologie, výživa a růst svalu – seminární práce
Anemie – maturitní otázka
Anémie – ošetřovatelská péče
Anémie – ošetřovatelská péče (2)
Anemie a leukemie -maturitní otázka
Anestesiologie – maturitní otázka
Angína pektoris – ošetřovatelská péče o pacienta
Angina pektoris (AP) ischemická choroba srdeční
Antianemika, antiarytmika – maturitní otázka
Antiflogistika, antirevmatika, antihistaminika
Antihypertenziva – maturitní otázka
Antikoncepce, plánované rodičovství – Gynekologie
Antimikrobiální farmakologie (ATB) – maturitní otázka
Antorpoekologie, ekologie ekosystémů – maturitní otázka
Anus – maturitní otázka
Aortální oblouk – maturitní otázka
Apendicitis – ošetřovatelská péče o pacienta
Arabská alchymie – seminární práce VŠ
Areny – maturitní otázka
Arteriální hypertenze – maturitní otázka
Arytmie – maturitní otázka
Asepse, antisepse – maturitní otázka
Aseptické nekrózy kostí na noze
Asthma bronchiale – maturitní otázka
Astma bronchiale – maturitní otázka
Astma bronchiále – ošetřovatelská péče o pacienta
Ateroskleróza – etiologie, patogeneza, prevence – patologie (VŠ)
Ateroskleróza a její komplikace, hypertenze
Atom – prezentace
Atom a jeho stavba – maturitní otázka
Atom a molekula – maturitní otázka z chemie
Atomové jádro, jaderné reakce a reaktory, radioaktivita
Atomy, molekuly, látky – maturitní otázka z chemie
Atrofie – obecná patologie (VŠ)
Atropin (alkaloidy) – referát
Autoplastický obraz nemoci
Bakterie – maturitní otázka
Bakterie – maturitní otázka z biologie
Bakteriémie, pyémie, sepsem septický šok – patologie (VŠ)
Bakteriologie – maturitní otázka
Bartelův test běžných denních činností – maturitní otázka
Baťova nemocnice Zlín ve 20. a 30. letech 20. století
Beckova sebeposuzovací stupnice deprese
Beta oxidace – maturitní otázka
Běžci – podtřída (ptáci)
Běžci – prezentace
Bezkyslíkaté a kyslíkaté sloučeniny síry – prezentace
Bezlebeční – kopinatci – maturitní otázka
Bienstein škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání
Bílkoviny – maturitní otázka
Bílkoviny – maturitní otázka z chemie
Bílkoviny – maturitní otázka z chemie (2)
Bílkoviny a jejich metabolismus, nukleové kyseliny
Bílkoviny a nukleové kyseliny
Bio-psycho-sociální model zdraví – maturitní otázka
Biodegradabilní polymery
Biofyzika elektrických projevů a účinků elektrické energie
Biofyzika vnímání – otázka z biofyziky
Biokatalyzátory – maturitní otázka
Biologické základy psychiky
Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti vody
Biologie jako věda, obecné vlastnosti organismů
Biomechanika dýchání – otázka z biofyziky
Biomechanika podpůrně-pohybového systému – biofyzika
Biomechanika srdce – otázka z biofyziky
Biomembrány – otázka z biofyziky
Bionergetika – maturitní otázka
Bioplynové elektrárny a jejich vliv na životní prostředí
Bioptické vyšetření (význam a cíle) – obecná patologie (VŠ)
Biosignály – otázka z biofyziky
Biotičtí činitelé – maturitní otázka
Bolest u nemocných
Bolesti hlavy – maturitní otázka
Botanika – maturitní otázka
Brigáda z domova
Břišní stěna – maturitní otázka
Bronchogenní karcinom – ošetřovatelská péče
Bronchopneumonie u dětí – prezentace
Bronchyektázie – prezentace
Buněčná stavba a chemické složení organismů
Buněčná teorie – maturitní otázka z biologie
Buněčný cyklus – maturitní otázka z biologie
Buněčný cyklus – maturitní otázka z biologie (2)
Buňka – celula – prezentace
Buňka – Genetika k maturitě
Buňka – maturitní otázka
Buňka – maturitní otázka
Buňka – maturitní otázka (5)
Buňka – maturitní otázka z biochemie
Buňka – maturitní otázka z biologie (2)
Buňka – maturitní otázka z biologie (3)
Buňka – maturitní otázka z biologie (4)
Buňka – maturitní otázka z biologie (6)
Buňka – stavba a složení, srovnání různých typů buněk
Buňka a buněčná teorie – maturitní otázka z biologie
Buňka a dělení buněk – maturitní otázka z biologie
Buňka a rozmnožování buněk – maturitní otázka
Buňka a všechno kolem ní – maturitní otázka z biologie
Buňka význam a stavba – maturitní otázka z biologie
Buňka, fyziologie a cyklus buňky – maturitní otázka
Canisterapie – seminární práce
Částečná desková protéza s kombinovanými sponami
Částečná snímatelná náhrada s kovovou konstrukcí
Celiakie – Gastroenterologie
Celiakie z anglického pohledu
Celková a lokální anestetika a analgetika
Centrální dogma molekulární biologie
Červec nopálový aneb kde se bere karmín?
Cévnaté rostliny
Cévní a oběhová soustava, tělní tekutiny
Cévní mozková příhoda – ošetřovatelská péče
Cévní mozková příhoda (CMP) – ošetřovatelská péče
Cévní soustava, krev – maturitní otázka z biologie
Cévní zásobení srdce – stavba a funkce cév
Chalkogeny (VI)
Chalkogeny (VI) – maturitní otázka
Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů
Charakteristika a taxonomie paryb (chondrichtyes)
Charakteristika prokaryot – maturitní otázka z biologie
Charakteristika živočišné říše – maturitní otázka
Charta hospitalizovaných dětí
Chemická kinetika a chemické rovnováhy
Chemická kinetika a termodynamika – otázka z chemie
Chemická reakce
Chemická vazba – maturitní otázka z chemie
Chemická vazba – maturitní otázka z chemie
Chemická vazba – maturitní otázka z chemie (2)
Chemická vazba – maturitní otázka z chemie (3)
Chemická vazba – maturitní otázka z chemie (4)
Chemická vazba – vznik, typy, vlastnosti látek
Chemické názvosloví – maturitní otázka
Chemické reakce – maturitní otázka
Chemické reakce – maturitní otázka (2)
Chemické reakce v anorganické a organické chemii
Chemické složení organismů – maturitní otázka
Chemické složení organismů – maturitní otázka (2)
Chemie a životní prostředí – maturitní otázka z chemie
Chemie ve vinařství
Chinin – prezentace
Chirurgická JIP – maturitní otázka
Chirurgie hlavy – maturitní otázka
Chirurgie hrudníku – maturitní otázka
Chirurgie ileus – maturitní otázka
Chirurgie jater – maturitní otázka
Chirurgie krku – maturitní otázka
Chirurgie kýly – maturitní otázka
Chirurgie páteře a míchy – maturitní otázka
Chirurgie Starověkého Říma
Chirurgie tenkého střeva – maturitní otázka
Chirurgie žaludku – maturitní otázka
Chladící směsi – laboratorní práce (protokol)
Chlamidie, mycobakterie, mycoplasmata, ricketcie, spirochety
Cholelithiasa (kameny ve žlučníku) – maturitní otázka
CHOPN (chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc)
CHOPN a astma bronchiale – lékařství a ošetřovatelství
Chromista – maturitní otázka z biologie
Chronická obstrukční plicní nemoc – ošetřovatelství
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
Činnosti zdravotnických pracovníků a odborných pracovníků
Cirhóza jater – maturitní otázka
Členovci – Branchiata – maturitní otázka z biologie
Členovci – Chelicerata – maturitní otázka z biologie
Členovci – maturitní otázka
Členovci – maturitní otázka
Členovci – maturitní otázka (2)
Členovci – prezentace
Členovci – Tracheata – maturitní otázka
Členovci (bezobratlí) – maturitní otázka
Člověk – cévní soustava – maturitní otázka z biologie
CMP – centrální mozková příhoda = iktus
CMP – maturitní otázka
CNS – centrální nervový systém – maturitní otázka
Colon (chirurgie tlustého střeva) – maturitní otázka
Crohnova nemoc – seminární práce z biologie
Crohnova nemoc a colitis ulcerosa – obecná patologie (VŠ)
Crush syndrom a Blast syndrom – maturitní otázka
CT systémy – lékařství a ošetřovatelství
Cushingova nemoc a Cushingův syndrom – obecná patologie
Cystitida – obecná patologie (VŠ)
Cytologické vyšetření (význam a cíle) – obecná patologie (VŠ)
Cytologie – maturitní otázka z biologie
Cytologie – maturitní otázka z biologie (2)
Cytoplasma a cytoskelet – otázka z biofyziky
D prvky – maturitní otázka
D-prvky – charakteristika a nejdůležitější sloučeniny
D-prvky, VIII.B Skupina (hlavně triáda Fe) – maturitní otázka
Dárcovství krve – seminární práce
Dědičná informace a geny – referát
Dědičnost kvantitativních znaků – maturitní otázka z biologie
Děje v živých soustavách (enzymy, vitamíny, hormony)
Dějiny biologie – maturitní otázka z biologie
Dějiny biologie – maturitní otázka z biologie (2)
Deklarace práv duševně nemocných
Dekubitus – maturitní otázka
Dekubitus, gangréna – obecná patologie (VŠ)
Dělení buněk – maturitní otázka
Dělení plynných a kapalných heterogenních směsí
Denaturace bílkovin – seminární práce
Deprese – prezentace
Derivace, integrace a diferenciální rovnice – doplněk z biofyziky
Deriváty karboxylových kyselin, optická izomerie, deriváty kyseliny uhličité
Deriváty uhlovodíků – maturitní otázka z chemie
Desatero dobré sestry
Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence
Destilace – laboratorní práce
Destilační metody
Detektory záření – otázka z biofyziky
Determinace lidské psychiky – maturitní otázka z biologie
Dětská gynekologie – maturitní otázka
Dětská mozková obrna
Dezinfekce a sterilizace – zdravotnická nauka
Dezinfekční a antiseptické látky
Dezinfekční a antiseptické látky – maturitní otázka z chemie
Diabetes melitus (cukrovka) – lékařství a ošetřovatelství
Diabetes mellitus – maturitní otázka
Diabetes mellitus – maturitní otázka (2)
Diabetes mellitus – maturitní otázka (3)
Diabetes mellitus – ošetřování nemocného
Diabetes mellitus – ošetřovatelská péče
Diagnostická kriteria hyperaktivního dítěte podle DSM III-R
Diblastica – maturitní otázka
Diblastica, ploštěnci, hlísti – maturitní otázka z biologie
Diethylether – prezentace
Dietní systém – lékařství a ošetřovatelství
Diferencované stravování – potraviny a výživa
Difúze a osmotický tlak – otázka z biofyziky
Disacharidy – maturitní otázka z chemie
Dispenzní soustavy – maturitní otázka z chemie
Distribuce skupin edafonu ve fragmentech stromové vegetace
DNA – referát – maturitní otázka
DNA a genová exprese – maturitní otázka
DNA, RNA, proteosyntéza
Dočasné fixní můstky – seminární práce – zubní technik
Dolní cesty dýchací – maturitní otázka
Dolní končetina
Dospělé nutriční skóre – maturitní otázka
Dotazník mezinárodního skóre prostatických symptomů I-PPS
Dotazník pro funkční hodnocení pacienta
Downes score – maturitní otázka
Downův syndrom – prezentace
Downův syndrom (morbus Downi) – seminární práce
Dráždivost a pohyby rostlin
Druhá třída kationtů – důkazy
Druhoústí (deuterostomia) – podrobné výpisky
Druhy biologického materiálu – maturitní otázka z biologie
Druhy infuzních roztoků – maturitní otázka
Duodenum – maturitní otázka
Duševní hygiena – maturitní otázka z biologie
Dutina ústní – maturitní otázka
Dutina ústní a jícen – maturitní otázka z biologie
Dvouděložné rostliny – maturitní otázka z biologie
Dýchací soustava – maturitní otázka
Dýchací soustava – maturitní otázka (2)
Dýchací soustava – maturitní otázka (2)
Dýchací soustava – maturitní otázka (3)
Dýchací soustava – maturitní otázka (4)
Dýchací soustava – maturitní otázka (5)
Dýchací soustava – maturitní otázka (6)
Dýchací soustava (Systema respiratorium)
Dýchací soustava člověka – maturitní otázka z biologie
Dýchací soustava živočichů a člověka
Dýchací systém – Apparatus respiratorius
Dýchací systém – lékařství a ošetřovatelství
Dýchání organismů a dýchací soustava člověka
Dynamické systémy – otázka z biofyziky
E-learning v ošetřovatelství
Edukace pacienta s diabetes mellitus
Ekologie – maturitní otázka z biologie
Ekologie – maturitní otázka z biologie
Ekologie – maturitní otázka z biologie (2)
Ekologie – maturitní otázka z biologie (3)
Ekologie – maturitní otázka z biologie (4)
Ekologie – maturitní otázka z biologie (5)
Ekologie – maturitní otázka z biologie (7)
Ekologie – maturitní otázka z biologie (8)
Ekologie – maturitní otázka z biologie (9)
Ekologie a biomy – referát
Ekologie krajiny – maturitní otázka z biologie
Elektrická dráždivost tkání – otázka z biofyziky
Elektrické vlastnosti tkání – otázka z biofyziky
Elektrochemická analýza, polarografie – otázka z biofyziky
Elektrochemické metody
Elektrochemie – maturitní otázka z chemie
Elektrochirurgie přináší stále nové možnosti moderní medicíně
Elektroencefalografie EEG – otázka z biofyziky
Elektrokardiografie (EKG) – otázka z biofyziky
Elektroléčebné metody – otázka z biofyziky
Elektronová mikroskopie – otázka z biofyziky
Elektronový obal – maturitní otázka
Elektronový obal a děje v elektronovém obalu – biofyzika
Embolie do plic – maturitní otázka
Embryologie – ročníková práce
Endocarditis, myocarditis a pericarditis – obecná patologie (VŠ)
Endokrinní žlázy – maturitní otázka
Endokrinní žlázy – maturitní otázka (2)
Endokrinologie – úvod a vyšetřovací metody
Endoskopie – otázka z biofyziky
Energetický metabolismus buňky – otázka z biologie
Enzymy – maturitní otázka
Enzymy – maturitní otázka z biochemie
Enzymy, vitamíny, hormony a jejich význam
Enzymy, vitaminy, nukleové kyseliny, proteosyntéza
Epidemiologický proces – Epidemiologie
Epidemiologie, speciální epidemiologie
Epilepsie – maturitní otázka
Epilepsie – ošetřovatelská péče u dětí a dospělých
Epitely, kůže obratlovců a její deriváty – maturitní otázka
Erytrocyty a leukocyty, imunita – maturitní otázka
Etapy vývoje Země a života – maturitní otázka
Ethanol = Ethylalkohol = líh – chemie
Etické komise – maturitní otázka
Etické principy v pooperační ošetřovatelské péči
Etické problémy transplantací – maturitní otázka
Etologie – nauka o chování
Etologie živočichů – laboratorní práce
Eukaryotická buňka – maturitní otázka z biologie
Eukaryotická buňka – maturitní otázka z biologie (2)
Eukaryotní buňka – maturitní otázka z biologie
Eukaryotní buňka – maturitní otázka z biologie (2)
Euthanasie – seminární práce
Evoluce – maturitní otázka
Evoluce – maturitní otázka (2)
Evoluce orgánových soustav živočichů – dýchací soustava
Evoluce orgánových soustav živočichů – nervová soustava
Evoluce orgánových soustav živočichů – oběhová soustava
Evoluce orgánových soustav živočichů – trávicí soustava
Evoluce orgánových soustav živočichů – vylučovací soustava
Evoluční biologie – maturitní otázka z biologie
Extrakční metody – maturitní otázka
Fagerströmův dotazník závislosti na nikotinu
Fázová rovnováha – otázka z biofyziky
Fázově kontrastní a fluorescenční mikroskop – otázka z biofyziky
Fermentace – maturitní otázka
Fetální krevní oběh – maturitní otázka
Filozofie v ošetřovatelství – maturitní otázka
Fixní můstek a částečná snímatelná protéza – seminárka
Fixní můstky – postup, indikace, kontraindikace
Formy pohybu a pohybové orgány živočichů a člověka
Fosfor – maturitní otázka z chemie
Fotosyntéza a biologické oxidace – maturitní otázka
Freony – prezentace
Funkce lesa – maturitní otázka
Funkční klasifikace podle NYHA
Funkční střevní a žaludeční dyspepsie
Funkční vyšetření – maturitní otázka
Fylogeneze cévní soustavy – maturitní otázka z biologie
Fylogeneze člověka = antropogeneze
Fylogeneze nervové soustavy – maturitní otázka z biologie
Fylogeneze soustav – přehled z biologie
Fylogeneze vylučovací soustavy
Fyzikální vyšetření – maturitní otázka
Fyziologie reprodukčního systému – Gynekologie
Fyziologie rostlin – maturitní otázka
Fyziologie rostlin – maturitní otázka (2)
Fyziologie rostlin – maturitní otázka (3)
G- tyčinky aerobní, G- tyčinky aerobní fakultativně
G+ koky, G- koky – maturitní otázka
G+ tyčinky sporulující a nesporulující
Galvanický článek a voda – otázka z biofyziky
Generativní orgány rostlin – maturitní otázka
Generativní orgány rostlin – maturitní otázka (2)
Genetické mutace člověka a choroby
Genetické zákonitosti v populacích
Genetika – maturitní otázka z biologie
Genetika – maturitní otázka z biologie (2)
Genetika – maturitní otázka z biologie (3)
Genetika – maturitní otázka z biologie (4)
Genetika – maturitní otázka z biologie (5)
Genetika a lidské zdraví – maturitní otázka
Genetika člověka – maturitní otázka z biologie
Genetika člověka, genetické choroby a prevence
Genetika jako věda – maturitní otázka
Genetika organismů, genetik člověka – maturitní otázka
Genetika populací – maturitní otázka
Genetika populací – maturitní otázka (2)
Genové inženýrství – maturitní otázka
Glomerulonefritis – obecná patologie (VŠ)
Glukokortikoidy – maturitní otázka
Gonozomální dědičnost – maturitní otázka z biologie
Gonozomální dědičnost a genetika populací
Gravimetrické stanovení chloridů jako chlorid stříbrný
Gynekologické záněty – maturitní otázka
Gynekologie a porodnictví – ošetřovatelská péče
Halogenderiváty uhlovodíků – laboratorní práce
Halogeny – maturitní otázka
Halogeny – maturitní otázka
Halogeny – maturitní otázka
Halogeny – maturitní otázka (2)
Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin – rozhovor
Hematologie – maturitní otázka
Hepatitída – ošetřovatelská péče o pacienta
Hepatitis (hepatologie) – maturitní otázka
Hepatologie – maturitní otázka
Heterocyklické sloučeniny – prezentace
Heterocykly – maturitní otázka z chemie
Heteroglykosidy- maturitní otázka
Histologie pletiva a tkáně – maturitní otázka z biologie
Historický vývoj chemie – maturitní otázka z chemie
Historie (lékařské) etiky – maturitní otázka
Historie biologie a významné postavy – maturitní otázka
Historie ošetřovatelství – maturitní otázka
HIV / AIDS – referát z biologie
Hlavové nervy – maturitní otázka
Hlísti – maturitní otázka z biologie
Hlísti – Nemathelminthes – otázka z biologie (2)
Hltan, jícen, žaludek – maturitní otázka
Hluboká žilní trombóza – ošetřování nemocného
Hmota a fyzikální interakce, základní částice – biofyzika
Hmota a záření – otázka z biofyziky
Hmyz – maturitní otázka
Hodnocení hmotnosti klienta
Hodnocení infekce v ráně
Hodnocení rizika pádu – maturitní otázka
Hodnocení sebepéče a soběstačnosti
Hodnocení vědomí – maturitní otázka
Hormonální regulace živočichů a člověka
Hormonální soustava – maturitní otázka z biologie
Hormonální soustava – maturitní otázka z biologie
Hormonální soustava – maturitní otázka z biologie (3)
Hormonální soustava – maturitní otázka z biologie (4)
Hormonální soustava – maturitní otázka z biologie (5)
Hormonální soustava člověka – maturitní otázka
Hormony hypotalamohypofyzární – maturitní otázka
Hormony nadledvin – maturitní otázka
Hormony štítné žlázy a příštitných tělísek – maturitní otázka
Hormony, enzymy – maturitní otázka
Horní cesty dýchací – maturitní otázka
Horní dutá žíla – maturitní otázka
Houby – maturitní otázka
Houby – maturitní otázka
Houby – maturitní otázka z biologie
Houby – maturitní otázka z biologie (2)
Houby – maturitní otázka z biologie (3)
Houby – maturitní otázka z biologie (4)
Houby – maturitní otázka z biologie (5)
Houby a lišejníky – biologie
Houby a lišejníky – maturitní otázka
Houby a nižší rostliny – maturitní otázka z biologie
Houby, lišejníky, společenstva – maturitní otázka z biologie
Hrubé disperzní soustavy – otázka z biofyziky
Hrudní a břišní aorta – maturitní otázka
Hrudník – stavba, tvary
Hydroxyderiváty uhlovodíků – prezentace
Hydroxysloučeniny – maturitní otázka
Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly – prezentace
Hygiena a toxikologie – maturitní otázka z chemie
Hypertenze – interna k maturitě
Hypertenze – maturitní otázka
Hypertenze – maturitní otázka (2)
Hypertenze – ošetřovatelská péče o pacienta
Hypertenze a hypertenzní nemoc – obecná patologie (VŠ)
Hypofunkční a hyperfunkční syndromy hypofýzy – patologie
Hypofunkční a hyperfunkčnísyndromy štítné žlázy – patologie
Hypofýza – maturitní otázka
I.A skupina – s1 prvky, II.A skupiny – s2 prvky
II.A skupina – kovy alkalických zemin
Ileus, etiologie a patogeneza – obecná patologie (VŠ)
Imobilizační syndrom – zdravotnická nauka
Imunita – maturitní otázka
Imunita – maturitní otázka z biologie
Imunitní systém – maturitní otázka
Imunitní systém člověka – maturitní otázka z biologie
Imunologie – maturitní otázka
Imunologie – maturitní otázka z biologie
Imunologie – úvod, imunizace, serologické metody
Infarkt myokardu (IM) – maturitní otázka
Infarkt myokardu (IM) – ošetřovatelství
Infekce a imunita – obecná patologie (VŠ)
Infekce plodu a novorozence – obecná patologie (VŠ)
Infekční nemoc a její příznaky – obecná patologie (VŠ)
Infekční nemoci střevní – obecná patologie (VŠ)
Informace – otázka z biofyziky
Informovaný souhlas – referát
Infuzní roztoky a jejich druhy – maturitní otázka
Instrumentální analýza – elektrochemické metody
Insuficience srdce
Interakce záření s látkou – otázka z biofyziky
Intersticiální nefritis a pyelonefritis – obecná patologie (VŠ)
Ionizace, neutralizace
Isaac Newton – prezentace
Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)
Ischemická choroba srdeční – ošetřovatelská péče
Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu
Ischemická choroba srdeční. Angina pectoris a infarkt myokardu – obecná patologie (VŠ)
Ischemické choroba dolních končetin (ICHDK) – ošetřovatelství
Ischemické skóre podle Hachinského
IV. hlavní skupina a její prvky – otázka z chemie
Izoprenoidy – maturitní otázka z chemie
Jádro atomu – otázka z biofyziky
Jak vybrat kvalitní dezinfekci?
Jak vzniká sklo – referát z chemie
Jaterní cirhóza – ošetřovatelská péče
Játra, žlučové cesty a žluč – maturitní otázka
Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy – maturitní otázka z biologie
Jednobuněční prvoci, priony
Jednobuněční živočichové – maturitní otázka z biologie
Jednobuněční živočichové – prvoci
Jóga – maturitní otázka
Jsme na Instagramu @studijnisvet.cz
Kanál Dunaj–Odra–Labe – argumentační esej
Kapaliny – maturitní otázka
Kapalné roztoky tuhých látek
Kapraďorosty a nahosemenné rostliny
Kapraďorosty, nahosemenné rostliny – maturitní otázka
Karbonylové sloučeniny – maturitní otázka z chemie
Karboxylové kyseliny – prezentace
Karcinom pankreatu, chronická pankreatitida
Karcinom plic – obecná patologie (VŠ)
Karcinom tlustého střeva – obecná patologie (VŠ)
Kardiologie – maturitní otázka
Kardiologie 17. století – biologie a lékařství
Kdy a jak používat perličky na praní
Klasifikace klinické manifestace alergie na včelí a vosí jed
Klasifikace NIC, NOC – maturitní otázka
Klepítkatci a korýši – maturitní otázka
Klidový membránový potenciál (napětí) – biofyzika
Klimakterium – maturitní otázka
Klimakterium a preklimakterický syndrom – obecná patologie
Klinická propedeutika – maturitní otázka
Klinická smrt – prezentace
Klouby – seminární práce
Koagulopatie, placenta praevia, accreta a increta, mola
Kobalt – prezentace
Kočka domácí – maturitní otázka z biologie
Kofein, tein a teobromin – prezentace
Kojení – prezentace
Koloidní disperze – otázka z biofyziky
Kolorektální karcinom (KRCA) – ošetřovatelská péče
Komplikace diabetes mellitus – ošetřovatelství
Komunikace v ošetřovatelství – maturitní otázka
Konceptuální modely (model Gordonové a Oremové)
Konduktometrická analýza – Konduktometrie – maturitní otázka z chemie
Konfokální mikroskop, zesilovač obrazu a kontrastní látky
Kontrastní látky – maturitní otázka
Kopytníci – maturitní otázka z biologie
Kořen (radix) – stavba rostlinného těla
Korýši – maturitní otázka
Kosmetická masáž – maturitní otázka
Kosmetické ošetření – maturitní otázka
Kosterní soustava – maturitní otázka z biologie
Kosterní soustava – maturitní otázka z biologie (2)
Kosterní soustava – maturitní otázka z biologie (3)
Kosterní soustava, svalová soustava
Kosti dolní končetiny – maturitní otázka
Kosti horní končetiny – maturitní otázka
Kovy – maturitní otázka z chemie
Kovy alkalických zemin – maturitní otázka z chemie
Kovy I. a II. A skupiny – laboratorní práce
Kožní nemoci – seminární práce
Kožní onemocnění nohou
Kožní soustava – maturitní otázka
Krajinná ekologie, krajina
Krev – maturitní otázka z biologie
Krev – prezentace
Krev a krevní oběh člověka – maturitní otázka z biologie
Krevní oběhu a jeho biofyzika
Krevní plazma – maturitní otázka
Krevní skupiny a RH systém, trobocyty, zástava krvácení
Krevní skupiny, nespecifická imunita
Kriteria hodnocení tíže /toxicity/ při chemoterapii
Kroužkovci – maturitní otázka z biologie
Krvácení do git – maturitní otázka
Krvácivé stavy – maturitní otázka
Krytosemenné rostliny – maturitní otázka
Kultivace mikroorganismů – maturitní otázka
Kůže – maturitní otázka
Kůže a její deriváty – maturitní otázka
Kůže a termoregulace – maturitní otázka
Kvalitativní analýza anorganických látek – chemické postupy
Kvantové vlastnosti – otázka z biofyziky
Květ – prezentace
Kýla – ošetřovatelská péče o pacienta
Kyseliny – maturitní otázka
Kytice a další rozbory maturitních děl
Laboratorní vyšetření – maturitní otázka
Láčkovci (Coelenterata) – maturitní otázka
Laser – otázka z biofyziky
Látková přeměna živin – maturitní otázka
Látková přeměna živin – maturitní otázka z biologie
Látkový a energetický metabolismus
Lebka novorozence – maturitní otázka
Lebka, neurokranium – maturitní otázka
Lebka, splanchnokranium – maturitní otázka
Léčebná výživa klienta s onemocněním Diabetes mellitus
Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu
Léčebné programy pro drogově závislé matky (VŠ)
Léčiva infekčních onemocnění
Léčiva ovlivňující činnost srdce a cév
Léčiva ovlivňující krevní oběh a funkce krve
Léčiva z přírodních surovin
Ledvinné selhání – maturitní otázka
Ledviny a vývodné cesty močové – maturitní otázka
Lékové formy – maturitní otázka
Léky dýchacího systému – maturitní otázka
Léky nervového systému – maturitní otázka
Léky ovlivňují vnímání – maturitní otázka
Léky trávicího systému (GIT) – maturitní otázka
Letci – podtřída (ptáci)
Letouni – prezentace
Leucin (Leu, L)
Leukémie – ošetřovatelská péče o pacienta
Leukemie (hematologie) – maturitní otázka
Levostrané a pravostrané selhání srdce – ošetřovatelství
Lichokopytníci – maturitní otázka z biologie
Lidský hlas – otázka z biofyziky
Lipidy – maturitní otázka z biochemie
Lipidy – maturitní otázka z chemie
Lipidy – maturitní otázka z chemie (2)
Lipidy,bílkoviny a sacharidy – stručně základní informace
List – stavba rostlinného těla
Lithiasa – maturitní otázka
Litotripse rázovými vlnami – otázka z biofyziky
LSD – prezentace
Lymfatická soustava (mízní soustava) – maturitní otázka
Magnetická rezonance a MRI – otázka z biofyziky
Magnetické signály tkání, jejich vznik a záznam – otázka z biofyziky
Mastitis, etiologie a patogeneza – obecná patologie (VŠ)
Mastná a aknózní pleť – maturitní otázka
Mechanické nástroje ve stomatologii – biofyzika
Mechanické operace s tuhou fází
Mechanické rozdělení látek – otázka z biofyziky
Mechorosty – maturitní otázka
Měkkýši – maturitní otázka z biologie
Měkkýši – maturitní otázka z biologie (2)
Měkkýši, sumýšovci a rypohlavci – maturitní otázka z biologie
Mendelovy zákony – maturitní otázka
Mendelovy zákony – maturitní otázka z biologie
Měření krevního tlaku – otázka z biofyziky
Měření mechanické práce, výkonu a teploty – biofyzika
Metabolismus – maturitní otázka z biologie
Metabolismus – obecné rysy – maturitní otázka z biologie
Metabolismus (trávicí soustava) – otázka z biologie
Metabolismus buňky – maturitní otázka z chemie
Metabolismus mikroorganismů – maturitní otázka z biologie
Metabolismus na buněčné úrovni – maturitní otázka z biologie
Metabolismus sacharidů – maturitní otázka
Metody dělení směsí „čištění“ – chemie
Metody studia biopolymerů – otázka z biofyziky
Metody zaznamenávání obrazové informace – biofyzika
Mícha – maturitní otázka z biologie
Mikrobiální diagnostika – maturitní otázka
Mikrobiologie, imunita – maturitní otázka
Mikrotubuly – biologie
Mimotělní oběh a dialýza – otázka z biofyziky
Minerální výživa rostlin – maturitní otázka
Minerální výživa rostlin – maturitní otázka z biologie
Mineralogie – maturitní otázka z biologie
Miříkovité rostliny – Pracovní list (PDF online)
Mízní soustava, mozkomíšní mok, mízní uzliny
Mízní systém – systema lymphaticum – somatologie
Mléčná žláza – maturitní otázka
Mléko a mléčné výrobky – vliv na zdraví člověka
Mnohobuněčné organismy – maturitní otázka
Mnohobuněčné organismy – maturitní otázka z biologie (2)
Mnohobuněční (Metazoa) – maturitní otázka
Mnohobuněční živočichové – diblastica – triblastica
Mnohobuněční živočichové – otázka z biologie
Mnohobuněční živočichové (houbovci, žahavci, žebernatky)
Mobilní komunikační zařízení – maturitní otázka
Močový sediment – seminární práce
Model fungujícího zdraví – M. Gordonová
Modelování – otázka z biofyziky
Modelování buněčné membrány a činnostní potenciály svalů
Moderní chirurgické nástroje – otázka z biofyziky
Molekulární biofyzika – otázka z biofyziky
Molekulární biologie a genetika – maturitní otázka
Molekulární genetika a biologie – maturitní otázka
Molekulární genetika, genetika buněk
Molekulární základy dědičnosti – maturitní otázka
Molekulární základy dědičnosti – maturitní otázka z biologie
Molekulární základy dědičnosti – maturitní otázka z biologie (2)
Molekulová genetika – maturitní otázka z biologie
Mononukleóza (lidově nemoc z líbání)
Morfologie a fyziologie rostlin, fotosyntéza – maturitní otázka z biologie
Morfologie rostlinných orgánů
Mozkomíšní mok – maturitní otázka
Mozková kůra – maturitní otázka
Mutace (genetika) – maturitní otázka
Mužské pohlavní orgány – maturitní otázka
Mykorhiza – seminární práce
Nadledviny (glandulae suprarenales)
Nádorové onemocnění dělohy – ošetřovatelská péče
Nádorové onemocnění prsu – ošetřovatelská péče
Nádory – maturitní otázka
Nádory benigní a maligní a hraniční – obecná patologie (VŠ)
Nádory ledvin – maturitní otázka
Nádory ovaria – obecná patologie (VŠ)
Nádory plic – maturitní otázka
Nádory střev – maturitní otázka
Náhlé mozkové příhody (mozkové krvácení, ischemie)(VŠ)
Náhlé příhody břišní – lékařství a ošetřovatelství
Náhlé příhody břišní – maturitní otázka
Nahosemenné rostliny – maturitní otázka
Nahosemenné rostliny – maturitní otázka
Nakládání s odpady a jejich zneškodňování a skladování
Nanočástice stříbra – seminární práce – chemie
Nasycené uhlovodíky – maturitní otázka z chemie
Návštěva u nemocného – desatero
Návykové látky – maturitní otázka
Názory na vznik a vývoj života na Zemi
Nebuněčné a prokaryotické organismy – otázka z biologie
Nebuněčné a prokaryotní organismy – maturitní otázka z biologie
Nebuněčné formy živých soustav, opěrná soustava
Nebuněční a prokaryota – maturitní otázka z biologie
Nečistoty papíru – laboratorní práce
Nefrologie – maturitní otázka
Nehumánní vztahy na pracovišti – maturitní otázka
Nejjednodušší živé organismy – otázka z biologie
Nekróza – obecná patologie (VŠ)
Německý boxer – maturitní otázka z biologie
Nemoc a její příčiny (vnitřní a zevní) – obecná patologie (VŠ)
Nemoci extrapyramidového systému
Nemoci míchy – maturitní otázka
Nemoci mozku – maturitní otázka
Nemoci pohrudnice – maturitní otázka
Nemoci postihující periferní nervový systém
Nemoci žil – maturitní otázka
Nemoci žil, formy, projevy, komplikace – obecná patologie (VŠ)
Nemoci žlučníku a žlučových cest – obecná patologie (VŠ)
Nenasycené uhlovodíky
Nepolární organické látky – prezentace
Nepravé nádory – klinická propedeutika
Nepřechodné P4-prvny v periodickém systému
Nervosvalová onemocnění – maturitní otázka
Nervová soustava – maturitní otázka
Nervová soustava – maturitní otázka z biologie (2)
Nervová soustava – maturitní otázka z biologie (3)
Nervová soustava – maturitní otázka z biologie (4)
Nervová soustava člověka – maturitní otázka z biologie
Nervová soustava člověka – otázka z biologie (3)
Nervová soustava živočichů a člověka – maturitní otázka z biologie
Nervová soustava, hormonální regulace živočichů a člověka
Nervový systém – maturitní otázka
Nervový systém – Systema nervosum
Neslyšící – prezentace
Nestabilní angina pectoris – maturitní otázka
Nižší rostliny – maturitní otázka z biologie
Nižší rostliny – maturitní otázka z biologie (2)
Nižší rostliny – maturitní otázka z biologie (3)
Nižší rostliny – maturitní otázka z biologie (4)
Nižší rostliny – maturitní otázka z biologie (5)
Nozokominální nákazy – zdravotnická nauka
Nukleové kyseliny – maturitní otázka
Obalené a neobalené DNA viry – maturitní otázka
Obalené RNA viry, neobalené RNA viry
Obaly centrálního nervového systému – maturitní otázka
Obecná charakteristika základních skupin živočišné říše
Obecná chemie – maturitní otázka z chemie
Obecná farmakologie – maturitní otázka z chemie/farmakologie
Obecná parazitologie – maturitní otázka
Obecná stavba kostí,růst kostí,spojení,kloub
Obecné vlastnosti živých soustav – maturitní otázka
Obecné vlastnosti živých soustav – maturitní otázka (2)
Oběhová soustava
Oběhová soustava – maturitní otázka z biologie
Oběhová soustava (2)
Oběhová soustava, fylogeneze – biologie
Oběhová soustava: fylogeneze, cévní mízní soustava
Obezita – maturitní otázka
Obezita – prezentace
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Obojživelníci a plazi – maturitní otázka
Obratlovci – maturitní otázka z biologie
Obratlovci (amniota) – podrobná maturitní otázka
Ochrana před ionizujícím zářením – otázka z biofyziky
Ochrana v radiologii – otázka z biofyziky
Oční chirurgie, oftalmochirurgie – seminární práce
Odpovědnosti jedince za ochranu přírody
Ohrožené druhy zvířat – maturitní otázka z biologie
Oko – maturitní otázka
Oko – prezentace
Omrzliny – maturitní otázka
Onemocnění CNS – ošetřovatelská péče u dětí a dospělých
Onemocnění dolních končetin nervového původu
Onemocnění dýchacích cest – ošetřovatelství
Onemocnění ICHS a IM – lékařství a ošetřovatelství
Onemocnění jater – lékařství a ošetřovatelství
Onemocnění ledvin – ošetřovatelská péče o pacienta
Onemocnění močových cest – ošetřovatelská péče
Onemocnění pohybového systému – ošetřovatelství
Onemocnění štítné žlázy – ošetřovatelská péče
Onemocnění tlustého a tenkého střeva
Onemocnění žil a tepen – lékařství a ošetřovatelství
Onemocnění žlučníku – ošetřovatelská péče
Onkologie – lékařství a ošetřovatelství
Onkologie – maturitní otázka
Ontogeneze člověka – maturitní otázka z biologie
Ontogeneze člověka – maturitní otázka z biologie (2)
Operační blok – maturitní otázka
Opěrná a pohybová soustava – biologie
Opěrná a pohybová soustava člověka – maturitní otázka
Opěrná soustava
Opěrná soustava – maturitní otázka z biologie
Opěrná soustava rostlin a živočichů včetně člověka
Opěrná soustava živočichů a člověka – maturitní otázka z biologie
Opěrná soustava, pohybová soustava – maturitní otázka z biologie
Optická mikroskopie – otázka z biofyziky
Optické vlastnosti oka – otázka z biofyziky
Organická chemie v moderní společnosti – Léčiva, pesticidy, výbušniny
Organismy a prostředí (abiotické, biotické)
Organismy nebuněčné a prokaryotické
Ortopedické vady a choroby nohou
Ortopedie – maturitní otázka
Osciloskop – otázka z biofyziky
Ošetřování nemocného s akutním infarktem myokardu (AIM)
Ošetřování nemocného s diagnostikou pneumonie – maturitní otázka
Ošetřování nemocného s onemocněním diabetes mellitus
Ošetřování nemocných s akutním infarktem myokardu
Ošetřování nemocných s diabetes mellitus
Ošetřování nemocných s hypertenzí, srdeční selhání
Ošetřování nemocných s onemocněním ORL
Ošetřování nemocných s poruchou vědomí
Ošetřování nemocných s průjmovým onemocněním
Ošetřování nemocných se záněty dýchacích cest
Ošetřování pacienta s ischemickou chorobou srdeční a AIM
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Kingové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Nightingalové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Oremové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Roperové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie V. Hendersonové
Ošetřovatelská kazuistika
Ošetřovatelská péče na urologickém oddělení
Ošetřovatelská péče o klienta s cévní mozkovou příhodou – prezentace
Ošetřovatelská péče o klienta s pneumonií
Ošetřovatelská péče o nemocné s NPB
Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním krve
Ošetřovatelská péče o nemocného s CMP
Ošetřovatelská péče o nemocného s ICHS
Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou
Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním krve
Ošetřovatelská péče pacienta s tromboembolickou nemocí – biologie/ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče s očními chorobami
Ošetřovatelská péče s onemocněním dýchacích cest – maturitní otázka z biologie
Ošetřovatelská péče u klienta s ICHS
Ošetřovatelská péče u klienta s ischemickou chorobou srdeční
Ošetřovatelská péče u nemocného s flebotrombózou
Ošetřovatelská péče u nemocného s plicní tuberkulózou
Ošetřovatelská péče u nemocných s hypertenzí
Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT
Ošetřovatelská péče u pacienta s diabetem mellitus
Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním dýchacích cest
Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním plic
Ošetřovatelské péče u pacienta s artrózou
Ošetřovatelský proces – zánět plic – pneumonie
Ošetřovatelský proces při onemocnění dýchacích cest
Ošetřovatelský proces při onemocnění ledvin
Ošetřovatelský proces u nemocných na onkologii
Ošetřovatelský proces u pacientky s karcinomem prsu
Ošetřovatelství – vědní obor, profese, úlohy, funkce a role
Ošetřovatelství při onemoc. gastrointestinálního systému
Ošetřovatelství při onemocnění oběhového systému
Ošetřovatelství u neurologického onemocnění
Osmotické a metabolické jevy rostlinných buněk
Osteoporóza, artróza a diskopatie – obecná patologie (VŠ)
Ostnokožci (Echinodermata) – maturitní otázka z biologie
Osud léčiv v organismu
p1 prvky – III.A skupina – otázka z chemie
P2 prvky – IV.A skupina – otázka z chemie
Paliva – maturitní otázka z chemie
Pankreas – maturitní otázka
Pankreatitida – maturitní otázka
Paprskoploutví a obojživelníci – maturitní otázka z biologie
Parazité dřeva a chemické ochranné prostředky
Parazitičtí prvoci – maturitní otázka z biologie
Parazitismus jako životní strategie
Parazitologie – Excavata – maturitní otázka z biologie
Paryby (obratlovci, čelistnatci)
Paryby, ryby – maturitní otázka
Páteř – maturitní otázka
Páteřní mícha – maturitní otázka
Patofyziologie ledvin – seminární práce
Patologické reakce na složky potravy
Pavoukovci – maturitní otázka
Péče o nemocné dlouhodobě ležící, o seniory
Péče o nemocné s onemocněním tenkého a tlustého střeva
Péče o nemocné s onkologickým onemocněním
Péče o nemocné s urolitiázou a hyperplazií prostaty
Péče o nemocného s onemocněním slinivky břišní
Péče o seniory a chronicky nemocné
Péče o ženu na gynekologicko-porodnickém oddělení
Péče při onemocnění žlučníku a žlučových cest
Péče při zánětlivém onemocnění dýchacích cest
Péče při zánětlivém onemocnění ledvin a močových cest
Péče s ischemickou chorobou srdeční – maturitní otázka
Péče u nemocného s ISCHEMICKOU chorobou DK, angiografie
Péče u nemocného s onemocněním cév dolních končetin
Péče u nemocného s onemocněním štítné žlázy
Péče u nemocného s vředovou chorobou gastroduodena
Péče u pacienta s astma bronchiale a CHOPN
Peníze zpět z online nákupů (cashback)
Pentely – maturitní otázka
Pentely – maturitní otázka (2)
Pentely (prvky p3) – otázka z chemie
Periodická soustava prvků – maturitní otázka
Periodická soustava prvků – maturitní otázka
Periodická soustava prvků – otázka z chemie
Periodická soustava prvků + prvky III.A skupiny
Periodický zákon, periodická soustava prvků
Perioperační péče – maturitní otázka
Peritonitida – maturitní otázka
Peroxid vodíku (kysličník) – H2O2 – maturitní otázka z chemie
Pigmenty v lidském těle – seminární práce
Pitná, užitková a odpadní voda – Chemická technologie
Pitva a vývoj patologicko-anatomické medicíny
Pláštěnci – maturitní otázka z biologie
Plazi – maturitní otázka z biologie
Plazi (Reptilia) – maturitní otázka z biologie
Plazi (Reptilia) – maturitní otázka z biologie (2)
Pletiva a jejich rozdělení – maturitní otázka z biologie
Plíce – maturitní otázka
Plicní krevní oběh – maturitní otázka
Ploštěnci – maturitní otázka z biologie
Ploštěnci, hlísti – maturitní otázka z biologie
Ploštěnci, hlísti a měkkýši
Plži – maturitní otázka
Pneumologie – maturitní otázka
Pneumonie – maturitní otázka
Pneumonie – ošetřovatelská péče o pacienta
Pneumonie – otázka k maturitě
Pneumonie a bronchopneumonie – obecná patologie (VŠ)
Pobřišnice – maturitní otázka
Pochvala – maturitní otázka
Počítače (výpočetní technika) v lékařství
Pohlavní chromozomy – maturitní otázka z biologie
Pohlavní rozmnožování
Pohlavní soustava – maturitní otázka
Pohlavní soustava (muž x žena) – maturitní otázka
Pohlavní soustava člověka – maturitní otázka z biologie
Pohlavní systém – maturitní otázka
Pohlavní systém muže – maturitní otázka
Pohlavní systém muže a ženy – Organa genitalia
Pohlavní systém ženy – maturitní otázka
Pohybová soustava – maturitní otázka z biologie
Pohyby rostlin – pracovní list
Pojivová tkáň – maturitní otázka
Pojivové tkáně – maturitní otázka z biologie
Pojmy z biologie – velký slovník
Polarografie, voltametrie – maturitní otázka z chemie
Polysacharidy – maturitní otázka z chemie
Polytrauma – maturitní otázka
Pomocné látky potřebné k výrobě léků
Pooperační komplikace – maturitní otázka
Popáleninová poranění – maturitní otázka
Popis a charakteristika osobnosti – maturitní otázka
Poranění břicha – úrazové náhlé příhody břišní
Poranění el. proudem, zářivou energií a poleptání
Poranění kloubů a kostí (zlomeniny) – maturitní otázka
Poranění mozku – ošetřovatelská péče o pacienta
Poruchy držení těla – prezentace
Poruchy imunity, alergie, imunodeficience – patologie (VŠ)
Poruchy metabolizmu tuků a cukrů – obecná patologie (VŠ)
Poruchy příjmu potravy – seminární práce
Poruchy vědomí a epilepsie – lékařství a ošetřovatelství
Poruchy výživy ve stáří
Poruchy vzdušnosti plic, embolie – obecná patologie (VŠ)
Potřeba pohybu a aktivity – maturitní otázka
Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu
Povrchové napětí – otázka z biofyziky
Povrchové napětí – vlastnosti kapalin – laboratorní práce
Práva pacientů – maturitní otázka
Přechodné kovy – maturitní otázka
Předčasné stárnutí – maturitní otázka z biologie
Předoperačním a pooperačním období
Přehled aplikací nanotechnologií v medicině – biofyzika
Přenos tepla z organismu do prostředí – biofyzika
Převodní systém srdeční, věnčité tepny
Příčiny kožních onemocnění, imunita, alergie
Příklady standardů ošetřovatelské péče
Priony a viry – anatomie, fyziologie a choroby
Příprava cyklohexenu – laboratorní práce
Příprava destilované vody – protokol 
Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování – maturitní otázka z chemie
Příštitná tělíska – maturitní otázka
Příznaky – vnitřní lékařství – maturitní otázka
Příznaky duševních poruch
Příznaky objektivní – maturitní otázka
Prodloužená mícha a Varolův most, mozeček
Profesionální chování – maturitní otázka
Progerie – ročníková práce
Progresivní změny, regenerace a reparace – patologie (VŠ)
Prokaryota – maturitní otázka z biologie
Prokaryota a nebuněčné organismy – maturitní otázka z biologie
Prokaryotická a eukaryotická buňka – maturitní otázka z biologie
Prokaryotická buňka – maturitní otázka z biologie
Prokaryotická buňka, Savci
Prokaryotické organismy – maturitní otázka z biologie
Prokaryotické organismy a mnohobuněční živočichové
Prokaryotní organismy – maturitní otázka
Prokaryotní organizmy a viry – maturitní otázka
Proteiny (bílkoviny) – maturitní otázka
Protista (Prvoci) – maturitní otázka z biologie
Protolytické reakce – acidobazické reakce
Provizorní fixní můstek a celoplášťová plastová korunka
Prvky I.A skupiny – maturitní otázka z chemie
Prvky p1 – 13. skupina – otázka z chemie
Prvky p1 (triely)
Prvky p2 (tetrely)
Prvky p3 (pentely)
Prvky V. A skupiny – maturitní otázka z chemie
Prvky VA a VIA skupiny – maturitní otázka z chemie
Prvky VII. A – halogeny – otázka z chemie
První pomoc – maturitní otázka
První pomoc – test s řešením
První pomoc (AHA 2008, PP 2010)
První pomoc a její obecné zásady
Prvoci – maturitní otázka z biologie
Prvoci – maturitní otázka z biologie (2)
Prvoci – maturitní otázka z biologie (3)
Prvoci – maturitní otázka z biologie (4)
Prvoci – maturitní otázka z biologie (5)
Prvoci – zoologie – maturitní otázka z biologie
Prvoci a chromista
Prvoci a řasy – maturitní otázka z biologie
Prvoci, živočišné houby a žahavci
Prvojaderné organismy – maturitní otázka z biologie
Prvoústí (protostomia) – podrobné výpisky
Psychologická problematika práce ve zdravotnictví
Psychologická problematika života s handicapem
Psychologický přístup k nevyléčitelným a umírajícím
Psychologie hospitalizace – lékařství a ošetřovatelství
Psychologie zdraví a nemoci – lékařství a ošetřovatelství
Ptáci (Aves) – maturitní otázka z biologie
Ptáci (Aves) – maturitní otázka z biologie (2)
Ptáci (Aves) – maturitní otázka z biologie (3)
Původ a vývoj léčiv
Radioaktivita – maturitní otázka z chemie
Radioaktivní přeměna a zákony radioaktivní přeměny
Radioterapie – otázka z biofyziky
Rakovina a dysplazie prsní žlázy – obecná patologie (VŠ)
Rakovina děložního čípku – maturitní otázka z biologie
Rakovina děložního čípku, hrdla (cervix) a těla – patologie (VŠ)
Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom)
Rány, rozdělení a jejich ošetření
Řasy – maturitní otázka
Řasy – maturitní otázka z biologie
Řasy a mechorosty – biologie
Reakční kinetika – maturitní otázka
Reakční kinetika – maturitní otázka (2)
Reaktivní artritida (ReA), Reiterův syndrom
Receptory – maturitní otázka
Receptory – otázka z biofyziky
Redoxní děje – maturitní otázka
Redoxní děje – maturitní otázka (2)
Regresivní změny – obecná patologie (VŠ)
Rentgenové záření – otázky z biofyziky
Rentgenové záření – prezentace
Reprodukční orgány vyšších rostlin a ontogenetický vývin rostlin
Reprodukční soustava
Respiračním onemocnění – ošetřovatelský proces
Revmatologie – vnitřní lékařství
Řídící soustava – maturitní otázka z biologie
Říše živočichové – maturitní otázka z biologie
Řízení a regulace – otázka z biofyziky
Řízení jakosti ve farmaceutické výrobě
Řízení pohybu – maturitní otázka
Riziko vzniku diabetes mellitus – maturitní otázka
Rodozměna – maturitní otázka
Rodozměna (metageneze)
Rostlinná histologie – maturitní otázka z biologie
Rostlinná pletiva – maturitní otázka
Rostlinná pletiva – maturitní otázka (2)
Rostlinná pletiva – maturitní otázka (3)
Rostlinná pletiva a systémy pletiv – maturitní otázka
Rostlinná pletiva a tkáně živočichů a člověka
Rostlinná pletiva a vegetativní orgány rostlin
Rozdíly mezi živou a neživou přírodou, základy systematiky
Rozmnožovací soustava – maturitní otázka (3)
Rozmnožovací soustava – maturitní otázka z biologie
Rozmnožovací soustava – maturitní otázka z biologie (2)
Rozmnožovací soustava člověka a ontogeneze člověka
Rozmnožování a ontogeneze organismů
Rozmnožování buněk – genetika k maturitě
Rozmnožování buněk – maturitní otázka
Rozmnožování buněk – maturitní otázka z biologie
Rozmnožování buněk a jejich růst
Rozmnožování nahosemenných rostlin
Rozmnožování rostlin
Rozmnožování rostlin – maturitní otázka
Roztoky – maturitní otázka z biologie
Roztoky – maturitní otázka z chemie
Roztroušená skleróza – referát
RTG, skiagrafie a skiaskopie – otázka z biofyziky
Růst a vývin rostlin
Růst a vývoj organismů – maturitní otázka z biologie
Růst rostlin – maturitní otázka
Ryby – maturitní otázka
Ryby (oistichtyes) – maturitní otázka
Ryby (oistichtyes) – maturitní otázka (2)
S prvky (prvky I. A a II. A skupiny) – otázka z chemie
Sacharidy – maturitní otázka
Sacharidy – maturitní otázka (2)
Sacharidy – maturitní otázka (3)
Sacharidy – prezentace
Sádrový obvaz – ošetřovatelská péče o pacienta
Savci – rozsáhlá maturitní otázka z biologie
Savci (Mammalia) – maturitní otázka
Savci (Mammalia) – maturitní otázka z biologie (2)
Sedativa, hypnotika, psychofarmaka
Selhání ledvin, urémie, nefrolitiáza – obecná patologie (VŠ)
Semenné rostliny – maturitní otázka
Semenné rostliny – maturitní otázka z biologie
Semenné rostliny – maturitní otázka z biologie (2)
Sesterské organizace – maturitní otázka
Sítnice – otázka z biofyziky
Skelet pánevního pletence
Skupenské přeměny – chemie
Skupenské stavy a jejich přeměny – otázka z biofyziky
Skupiny léků (abecedně) – lékařství a ošetřovatelství
Slezina – maturitní otázka
Slezina – maturitní otázka
Slinivka břišní – lékařství a ošetřovatelství
Slinivka břišní – maturitní otázka
Slinivka břišní – otázka z biologie
Složení a struktura atomu – maturitní otázka z chemie
Složení a struktura atomu – maturitní otázka z chemie (2)
Složení a struktura chemických látek – otázka z chemie
Sluchové a statokinetické ústrojí – otázka z biofyziky
Směsi – otázka z chemie
Směsi – otázka z chemie (2)
Smíšená a normální typ pleti – maturitní otázka
Smyslová soustava – maturitní otázka
Smyslová soustava – maturitní otázka (2)
Smyslová soustava člověka – maturitní otázka
Smyslové orgány
Smyslové orgány – evoluce orgánových soustav živočichů
Smyslové orgány člověka – maturitní otázka
Snímací elektrody – otázka z biofyziky
Sociologie medicíny a obecná sociologie
Sociologie v ošetřovatelství – maturitní otázka
Sociologie ve vnitřní lékařství
Somatická a vegetativní nervová soustava
Somatologie – otázka z biologie
Soustava oběhová – maturitní otázka
Spánek – seminární práce z biologie
Spánek u nemocných
Specifická imunita a nespecifická imunita
SPECT a PET – otázka z biofyziky
Spektrofotometrie – otázka z biofyziky
Společenstvo jako soubor populací biotopu
Spotřeba vody v domácnosti
Srdce – maturitní otázka z biologie
Srdeční selhání – maturitní otázka
Srdeční selhání – ošetřovatelská péče o pacienta
Srdeční vady, etiologie a patogeneza – obecná patologie (VŠ)
Srovnávání kovů a nekovů – laboratorní práce
Stanovení kationtů I. a II. třídy – maturitní otázka
Stavba a funkce cév, rozdělení na malý a velký krevní oběh
Stavba a funkce nervové soustavy
Stavba a vývoj cévní soustavy u živočichů a člověka
Stavba atomu – maturitní otázka
Stavba atomu – maturitní otázka (2)
Stavba atomu – maturitní otázka (3)
Stavba atomu – maturitní otázka (4)
Stavba atomu – maturitní otázka (5)
Stavba atomu – prezentace
Stavba atomu, radioaktivita – maturitní otázka z chemie
Stavba cév – maturitní otázka
Stavba kloubu, klouby horní a dolní končetiny
Stavba kosti – maturitní otázka
Stavba prokaryotické buňky – biologie
Stavba rostlin – maturitní otázka
Stavba rostlinného těla – maturitní otázka
Stavba rostlinného těla – maturitní otázka (2)
Stavba rostlinného těla a jeho dělení
Stavba srdce – maturitní otázka
Stavy ohrožující život – Ošetřovatelská péče
Štítná žláza – maturitní otázka
Štítná žláza a nadledviny – lékařství a ošetřovatelství
Štítná žláza a příštítná tělíska – maturitní otázka z biologie
Stonek (kaulom) – stavba rostlinného těla
Struktura buňky – maturitní otázka z biologie
Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz
Strunatci – maturitní otázka
Strunatci – maturitní otázka (2)
Strunatci – maturitní otázka (3)
Strunatci – úvod
Strunatci (Chordata) – maturitní otázka z biologie
Strunatci I. – paryby, ryby
Strunatci II. – obojživelníci, plazi
Strunatci III. – ptáci
Sůl – prezentace
Surovinové zdroje organické chemie
Svalová a nervová tkáň – maturitní otázka
Svalová soustava – maturitní otázka z biologie
Svalová soustava – maturitní otázka z biologie (2)
Svalová soustava – maturitní otázka z biologie (3)
Svalová soustava člověka – maturitní otázka
Svaly – maturitní otázka
Svaly dolní končetiny – maturitní otázka
Svaly hlavy a krku – maturitní otázka
Svaly horní končetiny – maturitní otázka
Svatá Anežka Česká – významná osoba v pečovatelství
Symptomy subjektivní – maturitní otázka
Syndrom ,,choré“ budovy a akutní příhody
Systém a evoluce nižších rostlin – maturitní otázka z biologie
Systém a evoluce rostlin, nižší rostliny – biologie
Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin
Systém organismů, viry a bakterie – otázka z biologie
Systém prvoků – maturitní otázka
Systém živočišných hub
Systematika živočichů (taxonomie) – maturitní otázka
Taxonomie a vlastnosti živých soustav – otázka z biologie
Taxonomie rostlin – otázka z biologie
Těhotenství – prezentace
Telemetrie a monitorování – otázka z biofyziky
Tělní pokryv a organismy – maturitní otázka z biologie
Tělní pokryv živočichů – evoluce orgánových soustav
Tělní tekutiny – maturitní otázka
Tělní tekutiny – maturitní otázka
Tělní tekutiny – maturitní otázka (2)
Tělní tekutiny – maturitní otázka (3)
Tělní tekutiny a cévní soustava
Tělní tekutiny, imunitní systém a oběhová soustava
Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava
Tenké střevo – maturitní otázka
Teploléčebné metody – otázka z biofyziky
Termochemie a chemická kinetika – maturitní otázka
Termodynamické děje v plynech – otázka z biofyziky
Termodynamické zákony – otázka z biofyziky
Termodynamika chemických procesů – otázka z biofyziky
Termodynamika živých systémů – otázka z biofyziky
Termografie – otázka z biofyziky
Terpeny – prezentace
Tertely (prvky p2) – otázka z chemie
Test ošetřovatelské zátěže – maturitní otázka
Tetrely – maturitní otázka
Tkáně – maturitní otázka z biologie
Tkáně – maturitní otázka z biologie (2)
Tlak krve a elektrokardiografie (EKG) – ošetřovatelství
Tlusté střevo
Tlusté střevo – colon craasum – maturitní otázka z biologie
Tlusté střevo – maturitní otázka
Tlusté střevo (2)
Transfuze – maturitní otázka
Transfuzní oddělení – maturitní otázka
Transplantace – maturitní otázka z biologie
Traumatologie – maturitní otázka
Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (2)
Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (3)
Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (4)
Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (5)
Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (6)
Trávicí soustava – otázka z biologie
Trávící soustava živočichů a člověka, metabolismus látek
Trávicí soustava: fylogeneze, děje, stavba, trávicí žlázy, nemoci
Trávicí systém – biologie
Triblastica (Trojlistí) – biologie
Triblastica (Trojlistí) – biologie (2)
Triblastika – maturitní otázka
Triblastika – maturitní otázka (2)
Triblastika – maturitní otázka z biologie (3)
Triblastika (měkkýši, kroužkovci) – otázka z biologie
Třída: Ptáci (Aves)
Triely -13. skupina, III.A, s-prvky
Trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí – klasifikace – kategorie
Trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí – maturitní otázka z biologie
Trombóza žil dolních končetin – ošetřovatelská péče
Tuberkulóza – prezentace
Tuberkulóza (TBC) – maturitní otázka
Tuberkulóza plic – obecná patologie (VŠ)
Tuky (lipidy) – maturitní otázka
Tvrdé tobolky a měkké želatinové tobolky
Typy chemických reakcí a základy reakční kinetiky
Účinky elektrického proudu – otázka z biofyziky
Účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus
Účinky ionizujícího záření – otázka z biofyziky
Účinky jaderného výbuchu – otázka z biofyziky
Účinky magnetických polí – otázka z biofyziky
Účinky mikrovln a infračerveného záření – biofyzika
Účinky tlaku – otázka z biofyziky
Účinky ultrazvuku – otázka z biofyziky
Účinky viditelného světla a UV – otázka z biofyziky
Účinky zrychlení – otázka z biofyziky
Uhlovodíky – maturitní otázka z chemie
Uhlovodíky – charakteristika a rozdělení
Ultrazvuková diagnostika – otázka z biofyziky
Urolitiáza a hyperplazie prostaty – lékařství a ošetřovatelství
Urologie – maturitní otázka
Urychlovače částic – otázka z biofyziky
Uspokojování potřeb nemocných v multikulturní společnosti
Úvod do biologie
Úvod do farmakologie – maturitní otázka
Úvod gastroenterologie – maturitní otázka
Vady sluchu – otázka z biofyziky
Vazba a struktura – maturitní otázka z chemie
Vazba a struktura – prezentace
Vážková analýza (gravimetrie) – maturitní otázka
Vegetativní a generativní orgány rostlin
Vegetativní nervový systém – maturitní otázka
Veličiny měření ionizujícího záření – otázka z biofyziky
Velké poznámky z biologie
Vidění – otázka z biofyziky
VIII. A skupiny – vzácné plyny – otázka z chemie
Virologie – maturitní otázka
Virové hepatitidy – maturitní otázka
Virus HIV a AIDS – prezentace
Viry – maturitní otázka
Viry – maturitní otázka (2)
Viry – maturitní otázka (3)
Viry – maturitní otázka z biologie
Viry – podrobný materiál do genetiky
Viry a bakterie – maturitní otázka
Viry a bakterie – maturitní otázka (2)
Viry a prokaryota – maturitní otázka z biologie
Viry a prokaryotické organismy – maturitní otázka
Viry a prokaryotické organismy – maturitní otázka z biologie (2)
Viry a prokaryotní organismy
Viry, bakterie, sinice, priony – maturitní otázka
Viskozita – vlastnosti kapalin – laboratorní práce
Vitamín B17 – lék proti rakovině, a nebo pouhý byznys? – seminární práce
Vitamín B5 a selen – prezentace
Vitamin C a jeho reakce
Vitamíny – přehled – prezentace
Vitaminy a hormony – maturitní otázka z chemie
Vizuální analogová škála
Vlastnosti atomu a jeho struktura – otázka z chemie
Vliv člověka na biosféru a ekosystém – seminární práce
Vnímá hlava i po jejím useknutí?
Vnímání chemických podnětů – otázka z biofyziky
Vnitřní pohlavní orgány ženy – maturitní otázky
Vnitřní stavba těla rostlin, životní funkce – maturitní otázka
Voda – seminární práce
Voda a její roztoky – maturitní otázka z chemie
Vodík – maturitní otázka z chemie
Vodík – maturitní otázka z chemie (2)
Vodík – maturitní otázka z chemie (3)
Vodík jako zdroj energie – seminární práce z chemie
Vodík, kyslík – maturitní otázka
Vodík, kyslík – maturitní otázka (2)
Vodík, kyslík a jejich sloučeniny – prezentace
Vodík, kyslík, voda a peroxid vodíku
Vodík, voda, roztoky
Vodíkové hospodářství – prezentace
Vodní režim a minerální výživa rostlin
Vodní režim rostlin – maturitní otázka
Vodní režim rostlin – maturitní otázka
Vředová choroba – ošetřovatelská péče o pacienta
Vředová choroba gastoroduodena (VCHGD)
Vředová choroba gastoroduodena (VCHGD)(2)
Vředová choroba gastroduodena
Vředová choroba žaludku a duodena – maturitní otázka
Vředová choroba žaludku a duodena – ošetřovatelství
Vrozené a získané vady prstů
Všechna nej v živočišné říši
Vulvovaginitis, mikrobiální obraz poševní – patologie (VŠ)
Vybraná onkologická onemocnění
Výchova ke zdraví – soubor vypracovaných otázek
Vyhláška č. 423/2004 Sb.
Vylučovací soustava – maturitní otázka
Vylučovací soustava – maturitní otázka (2)
Vylučovací soustava – seminární práce
Vylučovací soustava a kůže – maturitní otázka z biologie
Vylučovací soustava člověka, tvoba moči
Vylučovací soustava živočichů a člověka
Vylučovací systém – Organa uropoetica
Výměna dýchacích plynů – otázka z biofyziky
Výpočetní tomografie (CT) – otázka z biofyziky
Vyprazdňování nemocného – moč
Výroba papíru z chemického hlediska – seminární práce
Výroba železa
Výroba železa, Třinecké železárny – prezentace
Vyšetření břicha – maturitní otázka
Vyšetření hrudníku – maturitní otázka
Vyšetření moče – maturitní otázka z biologie
Vyšetření moči – maturitní otázka
Vyšetření pohybového aparátu a končetin
Vyšetření srdce – maturitní otázka
Vyšetřovací metody – maturitní otázka
Vyšetřovací metody – vnitřní lékařství
Vyšetřovací metody gastroenterologie – maturitní otázka
Vyšetřovací metody hepatologie – maturitní otázka
Vyšetřovací metody kardiologie – maturitní otázka
Vyšetřovací metody nefrologie – maturitní otázka
Vyšetřovací metody pneumologie – maturitní otázka
Vyšetřovací metody v gynekologii
Vyšší rostliny – maturitní otázka z biologie
Vyšší rostliny – maturitní otázka z biologie (2)
Vyšší rostliny (Cormobionta)
Výtrusné – vyšší rostliny – otázka z biologie
Vývoj a charakteristické znaky nižších rostlin
Vývoj a charakteristické znaky nižších rostlin (2)
Vývoj a fylogeneze oběhové soustavy
Vývoj člověka – maturitní otázka
Vývoj představ o složení atomu – otázka z chemie
Vývoj představ o struktuře atomu – otázka z chemie
Vývoj vylučovací soustavy
Vývoj, stavba a činnost soustavy opěrné a pohybové
Vývojové typy rostlinného těla, rostlinná pletiva
Výživa buněk – maturitní otázka z biologie
Výživa rostlin – maturitní otázka
Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin
Význam obecné psychologie pro zdravotní sestru
Významné kovy D-prvků – maturitní otázka
Vzdušnicovci – členovci – klasifikace – kategorie
Vzdušnicovci – členovci – maturitní otázka z biologie
Vzdušnicovci, členovci – maturitní otázka z biologie
Vznik a vývoj života – maturitní otázka
Vznik a vývoj života – maturitní otázka
Vztah organismu a prostředí
Záchvatovitá onemocnění – maturitní otázka
Zádové, hrudní a břišní svaly
Žahavci – Cnidaria – maturitní otázka z biologie (3)
Žahavci – maturitní otázka z biologie
Žahavci – maturitní otázka z biologie (2)
Základní chemické pojmy – maturitní otázka
Základní chemické pojmy – maturitní otázka (2)
Základní chemické pojmy – maturitní otázka (3)
Základní chemické pojmy – maturitní otázka (4)
Základní chemické pojmy, stavba atomu
Základní děje na buněčné úrovni
Základní děje na buněčné úrovni (2)
Základní ekologické pojmy
Základní funkce buňky – maturitní otázka z biologie
Základní lékové skupiny – přehled
Základní pojmy termodynamiky a stavové veličiny
Základní pojmy v organické chemii
Základní stavební jednotka živých organismů
Základní tělesné funkce mnohobuněčných organizmů
Základní vyšetřovací metody – maturitní otázka
Základní zákonitosti dědičnosti – maturitní otázka
Základy biochemie – maturitní otázka
Základy ekologie – maturitní otázka
Základy ekologie – maturitní otázka (2)
Základy ekologie – maturitní otázka z biologie
Základy genetiky – molekulární základy, genetika buňky
Základy genetiky (velmi podrobně)
Základy kardiologie – biologie a lékařství
Základy obecné ekologie – maturitní otázka
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
Žaludek, tenká střevo, tlusté střevo
Zánět – charakteristika, projevy, komplikace – patologie (VŠ)
Zánět – maturitní otázka
Zánět nespecifický a zánět specifický – obecná patologie (VŠ)
Zánětlivá onemocnění srdce – maturitní otázka
Zánětlivé a degenerativní nemoci mozku – patologie (VŠ)
Zánětlivé nemoci dýchacích cest, angína – obecná patologie (VŠ)
Zánětlivé onemocnění ledvin a močových cest – ošetřovatelství
Záněty – maturitní otázka
Záněty dýchacích cest – maturitní otázka
Záněty jater, cirhóza, nádory jater – obecná patologie (VŠ)
Záněty ledvin a močových cest – maturitní otázka
Záněty střev – maturitní otázka
Záněty žaludku, karcinom žaludku – Gastroenterologie
Závislost, násilí, CAN, EAN, šikana a nezaměstnanost
Zdravotnická etika – lékařství a ošetřovatelství
Zdroje vnl.xf
Zevní, vnitřní a střední ucho – maturitní otázka
Žíhání modré skalice – laboratorní práce
Žíly horních a dolních končetin a břicha
Živočišné tkáně – maturitní otázka
Život a jeho poznávání
Životní funkce buňky – maturitní otázka z biologie
Životní prostředí – prezentace
Zkujňování železa na ocel – maturitní otázka z chemie
Žlučník a žlučové cesty – lékařství a ošetřovatelství
Žlučník a žlučové cesty – maturitní otázka
Změny energie v průběhu chemické reakce
Zobrazovací metody – vnitřní lékařství
Zrakové ustrojí – maturitní otázka z biologie
Zrakové ústrojí člověka – maturitní otázka z biologie
Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí – maturitní otázka