Chirurgie Starověkého Říma

chirurgie

 

Otázka: Chirurgie Starověkého Říma

Předmět: Chirurgie, Dějepis

Přidal(a): Veronika Konšalová

 

 

Chirurgie

 • Jeden z nejlépe vyvinutých lékařských oborů ve starověkém Římě.
 • Chirurgové byli ze začátku ostatními lékaři nerespektováni a označováni za pouhé řemeslníky, neboť se těla pacienta dotýkali jak zvenčí tak „zevnitř.“

 

Chirurgické nástroje

 • Chirurgické nástroje se v Římě těšili velké oblibě. V dochovaných nálezech v domě městského lékaře v Pompejích se nalezlo přes tři sta chirurgický  nástrojů. Některé jsou velmi podobné těm dnešním, u některých si novodobí archeologové stále ještě nejsou jisti, k čemu sloužili. Jisté však je, že byli velmi dobře zpracované.

Skalpely 

 • Velmi podobné novodobým skalpelům, vyráběny většinou železné či bronzové.

Vrtačka na kosti

 • Užívány byly jak za účelem vrtu do lebky (zbavení se nemocných kostí). Taktéž se využívali na odstranění malých cizorodých objektů v kosti (např. zbraně).

Kleštičky

 • K uchopení čehokoliv, co lékaři nebyli schopni vzít do prstů.

Háčky 

 • Jeden z nejběžnějších římských nástrojů. Tupé byli využívány coby sondy, ty ostré většinou k vytažení kousku tkáně.

Chirurgická pila

 • Řezání kostí např. při amputacích.

Katetry 

 • Využívány k otevírání močových cest. Rozlišovaly se dva druhy kater pro muže (mírně zakřivené) a pro ženy (rovné).

Kleštičky na patrový čípek

 • Mírně ozoubkované kleštičky. Nejdříve se čípek rozdrtil s poté uřízl.

Tzv. Vytahovač šípů

 • Speciálně římský vynález, užívaný hojně během válek.

Špachtle 

 • Sloužily většinou k pomazání těla pacienta, k odebírání stěrů či k míchání léčivých mastí.

Chirurgické nože

 • Nebyli tolik užívané. Mezi ně patří i např. tzv. lanceta užívaná při pouštění žilou či při baňkování.

Jehly

 • Užívané k šití ran či obvazů.

Sondy

 • Nejběžnější chirurgický nástroj. Využívána mohla být i v očním či ušním. Některé sondy byli multifunkční či tzv. dvojité (s dvojím koncem).

Vaginální a rektální spekulum

 • Využíváno pro vyšetření vnitřních dutin. Valná většina měla několik posuvných ramen několika šroubů a byla velice přizpůsobivá. Vaginální se využívalo například při protržení blan při porodu.

Rektální zrcátko

 • Umožňovalo lépe nahlédnout do rektálního otvoru.

Baňky

 • Užívané k tzv. baňkování

 

Tlumení bolesti

Při snaze uklidnit pacienta užívány většinou různé odvary z bylin, či alkoholické nápoje.

 

Ošetření ran

Velmi podobné dnešnímu postupu. Rána byla nejdříve vydezinfikována a následně potřena léčivou látkou (bylinou mastí) a poté obvázána. K zastavení krvácejících ran se užívalo zaškrcování. Oblíbené bylo taktéž pouštění žilou.

 

Kauterizace

Pomocí kauterů sežehnutí či rozleptání postižené tkáně.

 

Trepanace

Uměle vyvrtané otvory do lebky byly velmi užívané při léčbě psychických onemocnění či při poranění hlavy.

 

Amputace

Římané byli velmi znalí co se týče amputace, nalezla se celá řada umělých končetin a byly sepsána pravidla, kterými by se měl chirurg v případě nevyhnutelné amputace řídit.

 

Kosmetická chirurgie

Hojně se odstraňovali různé vředy a vřídky. Byli zde i snahy o provádění plastických operací (operace nosu, uší).

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!