Rozmnožování rostlin – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Rozmnožování rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): Šmoulinka24

 

 

Obsah:

 • obecné schéma rodozměny
 • porovnání gametofytu a sporofytu řas, výtrusných a semenných rostlin
 • opylení, oplození, reprodukční orgány nahosemenných a krytosemenných 
 • plody a semena
 • vegetativní rozmnožování

Rozmnožování rostlin může probíhat buď vegetativně či pomocí rodozměny. 

 

Vegetativní rozmnožování

 • druh nepohlavního rozmnožování
 • noví jedinci vznikají bez pomoci výtrusů, či semen
 • nový jedinec se vytváří oddělením části rostliny
 • vzniká klon (geneticky stejný jedinec jako je rodič)
 • způsoby které rostliny využívají:
  • šlahouny (jahodník)
  • oddenky (kapradiny), podzemní stonek
  • hlízy (lilek brambor), podzemní zásobní orgány
  • kořenové pupeny (maliník)
  • cibule
  • dělení buněk (řasy)

umělé:

 • řízky ze stonku
 • roubování, větev na jiný strom
 • hřížení (rostoucí větev se z části zasype zeminou, aby si vytvořila kořeny

výhody:

 • rychlejší způsob, jak zabrat nějaké území

nevýhody:

 • všichni jsou geneticky stejní – žádná roznorodost = např. náchylnější na nemoci 

 

Rodozměna

 • probíhá u všech rostlin (autotrofní, eukaryotní organismy)
 • střádá se tu pohlavní a nepohlavní generace
 • v rostlině se během ní mění počet chromosomů

spora = gametofyt rozdělené na ♀ gameta a ♂ gameta (pohlavní generace (n)) dále z toho vyplývá zygota = sporofyt = spora (nepohlavní generace (2n)).

gamety:

 • izogamety = stejné gamety, jen fyziologicky rozlišené (+, -)
 • anizogamety = rozlišitelné, menší z gamet = samčí pohlaví, větší = samičí, obě stejně pohyblivé
 • oogamety = samičí = velká a nepohyblivá, samčí = malá a pohyblivá
  • oosféra = samičí buňka

 

Ukázání rodozměny na příkladu: 

mechorosty: 

 • stélkaté rostliny = nerozlišené tělo a bez vodivých pletiv (=cévní svazky)

nápověda: 

 • výtrus = spora se dělí mitózami a vytvoří tak haploidní prvoklíček 
 • když vyroste rostlinka vytvoří se na ni pelatky či zárodečníky
 • vznikají v nich pohlavní buňky
 • samčí pohlavní buňky se pomocí vody dostanou k samičím pohlavním buňkám
 • dojde ke splynutí a vzniku diploidní buňky
 • vzniká sporofyt – štět s tobolkou
 • v tobolce se tvoří meiózou haploidní výtrusy – dochází tu k redukčnímu dělení
 • z výtrusů pak vzniká další rostlina

 

Porovnání gametofytu a sporofytu řas, výtrusných a semenných rostlin

 • haploidní gametofyt u mechorostů je velký a fotosyntetizující, vyživuje diploidní sporofyt
 • u kapradin je gametofyt mnohem menší, jedná se o prokel, asi 0,5 cm malý lupínek, který nese pohlavní orgány rostliny (pelatky a zárodečníky), sporofyt je tu ten velký fotosyntetizující list 
  • (někdy má kapradina rozdělné listy na ty co nesou výtrusy (sporofyl) a na ty co je vyživují, protože fotosyntetizují (trofofyl) – stále se ale jedná v obou případech o sporofyt)
 • u nahosemenných je gametofyt regulován jen na pylová zrna (případně pylovou láčku) a zárodečný vak (a endosperm)
 • u krytosemenných je gametofyt pouze zárodečný vak a pylové zrno (či láčka)

postupně tedy dochází ke zmenšování gametofytu

 

Opylení

 • děj při kterém se samčí pohlavní buňky přenášejí na samičí orgány květu
 • bez opylení by následně nemohlo dojít k oplození
 • zprostředkovává ho: voda, vítr, živočichové (včely)
 • rostlina cizosprašná (většina) – je opylena pylem jiné rostliny stejného druhu
 • rostlina samosprašná je opylena vlastním pylem (fazole, hrách)

a) u nahosemenných rostlin jsou pylová zrna přenášena přímo na vajíčko s jedním obalem

b) u krytosemenných rostlin je pyl přenášen na bliznu

 • pyl následně klíčí v pylovou láčku a dostává se blíže k vaječné buňce
 • když se dostane až k ní dojde k:

 

Oplození

 • splynutí samčí (spermatické) a samičí (vaječná buňka) pohlavní buňky
 • u krytosemenných dochází k dvojímu oplození:
 • splývají tu 

a) samčí rozmnožovací buňka se samičí vaječnou

b) samičí diploidní jádro zárodečného vaku se samčí buňkou podpůrnou

 • (v pylovém zrnu jsou dvě buňky – vegetativní a rozmnožovací)
 • vznikne tak zygota (2n) a endosperm (3n)

 

Reprodukční orgány krytosemenných a nahosemenných rostlin

Nahosemenné – na větvích vyrůstají samčí a samičí šištice

samčí šištice 

 • obsahují shluky tyčinek
 • uvnitř tyčinek dutina = prašné pouzdro
 • v prašném pouzdru se tvoří pylová zrna
  • tyčinka = samčí výtrusný list = mikrosporofyl (2n)
  • prašné pouzdro = mikrosporangium (výtrusnice) (2n) – dochází tam k R!
  • pylové zrno = mikrospora = výtrus (n)

samičí šištice ♀

 • uvnitř semenné šupiny (pod nimi podpůrné šupiny) = samičí výtrusný list
 • na semenných vnikají 2 vajíčka = výtrusnice (2n), dochází tu k R!
 • ve vajíčku je zárodečný vak = gametofyt (n)
 • obsahuje vaječnou buňku (n)

přeměna po oplození: 

 • šištice začne dřevnatět
 • vajíčku = semeno
 • obal = osemeník
 • zygota = zárodek

 

Krytosemenné – květy se tu skládají z:

 • květního lůžka
 • květních obalů (u jednoděl. nerozlišené okvětí, u dvouděl. rozlišené – kalich a koruna)
 • pohlavních orgánů – tyčinky a pestík

tyčinky ♂

 • nitka + prašník
 • v prašníku vznikají meiózou (R!) haploidní mikrospory (pyl)
 • v pylovém zrnu jsou dvě buňky – rozmnožovací a vegetativní
  • tyčinka = mikrosporofyl = samčí výtrusný list = (list co nese spory)(2n)
  • prašné pouzdro = mikrosporangium = výtrusnice (2n) = (útvar ve kterém vznikají spory)
  • pylové zrno = megaspora = výtrus (n)

pestík ♀

 • vzniká srůstem plodolistů (např. 5 plodolistů u jabloní) (ale různé skupiny to mají jinak)
 • semeník, čnělka, blizna
 • semeník obsahuje vajíčka krytá obaly 
 • uvnitř haploidní zárodečný vak (n)
  • plodolist = megasporofyl = (list co nese megaspora)
  • vajíčko = megasporangium = výtrusnice (2n)
  • zárodečný vak = megaspora (výtrus) (n)

popis zárodečného vaku: 

 • jádra centrální buňky = jádra zárodečného vaku pak splývají v jedno diploidní jádro (2n)
 • a s ním pak splývá ta 2. buňka z pylového zrna -> endosperm (3n) 
 • složení:
 • protistojné buňky
 • jádra centrální buňky
 • podpůrné buňky
 • vaječná buňka

přeměna po oplození: 

 • otvor klový = mikropyle – proniká tu pylová láčka do vajíčka = jizva
 • obaly = osemení
 • vaječná b. = oosféra = zárodek
 • centrální jádro z. vaku = endosperm
 • živné pletivo = endosperm + perisperm
 • dole to zúžení je poutko = pupek.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!