Metabolismus sacharidů – maturitní otázka

biochemie

 

   Otázka: Metabolismus sacharidů

   Předmět: Biochemie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Biochemie – Metabolismus sacharidů

 

Metabolismus sacharidů

 • ZASTARALE uhlovodany, uhlohydráty
 • dělení: mono, oligo a polysacharidy

 

Monosacharidy

 • členění podle uhlíků (C) – pentózy, hexózy
 • členění podle skupin: aldózy, ketózy (C=O)
 • pentózy – ribóza (součást RNA), deoxyrybosa (součást DNA), stavební látky nukleových kyselin či nukleotidů
 • hexózy
  • glukóza – D forma je jediná kterou znají naše organismy, je to zdroj okamžité energie a je stavebním kamenem ostatních sacharidů, vzniká fotosyntézou a tělo si jí umí vyrobit
  • galaktóza – součást laktóza, příbuzná glukózy
  • fruktóza – hetohexóza, zdroj energie, příbuzná glukózy

 

Oligosacharidy

 • vytvořeny ze 2 až 10 monosacharidů
 • disacharidy – ze 2 monosacharidů
 • sacharóza – z glukózy a fruktózy
 • maltóza – ze 2 glukóz
 • laktóza – z galaktózy a glukózy

 

Polysacharidy

 • z mnoha monosacharidů
 • makromolekulární látky
 • škrob – zásobní látka rostlin
 • glykogen
 • celulóza – je nazývána vlákninou, stavební materiál rostlin

 

Složené sacharidů

 • aminocukry – glukosamin, galatosamin
 • v glykosaminoglykanech – schopnost vázat velké množství vody, zaujímat značný prostor – mezi buňkami v oku, v kloubu, v pojivu, sinoviální tekutině
  • 1/ kyselina hyaturová – nejjednodušší
  • 2/ připojení k proteinu – proteoglykany
 • glykoproteiny – v těl. tekutinách, na cytopl. membráně, různé fce
 • metabolismus sacharidů – zdroj energie, zásoba energie, stavební materiál, vznik vlastních sacharidů, součást jiných látek

 

Glukósa

 • různé sacharidy se štěpí hydroliticky
 • dutina ústní – enzymy, amyláza
 • střevo – pankterická amyláza, glykosiadasy, absorpce monosacharidů (transportem, difuzí)
 • krví se sacharidy dostanou do jater a jiných orgánů
 • metabolismus glukózy
  • glykolýza
   • hlavní cesta katabolismu glukózy
   • probíhá v cytoplasmě
   • u všech buněk
   • většinu času je anaerobní děj
   • 1. fáze – převod monosacharidů na D-froktózu-6-fosfát
   • 2. fáze – přeměna D-froktózy-6-fosfát na 2x glyceralaldehyd-3-fosfát
   • 3. fáze – dehydrogenace – přeměna triosy na kyselinu pyrohroznovou /při této fázi se z 1 molekuly triosy uvolní 2 molekuly ATP a jedna molekuly NADH/
    • aerobní – z pyruvátu za přítomnosti kyslíku vznikne acetyl a naváže se koenzym A

 

Citrátový (Krébsův) cyklus

 • amfibolický děj – centrum metabolismu
 • probíhá v matrix mitochondie
 • z 1 glukósy vznikají 2x
 • cyklický sled reakcí
 • vstup acetyl
 • vznik – 2x CO2, redukované koenzymy, 3x NADH, 1x FADH2, 1x ATP

 

Dýchací řetězec

 • v dýchacím řetězci probíhá oxidace redukovaných koenzymů
 • ve vnitřní membránové mitochondrii
 • vstup- NADH a FADH2 z glykolýzy a Krebsova cyklu
 • přestup H+ a elektronů na přenašečích vznik H2O a 32-34x ATP

 

Glukoneogeneze

 • novotvorba glukózy a jiných zdrojů
 • užijeme – laktát, aminokyseliny, glycerol
 • probíhá v cytoplasmě buněk
 • na výrobu je potřeba 6 ATP na 1G (energonický děj)
 • laktát se mění v Coriho cyklu

 

Glukogenolýza

 • štěpení glykogenu
 • v cytoplasmě
 • glykogen – zásobní makromolekula glukosy

 

Glykogeneze

 • syntéza glykogenu

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!