Péče při zánětlivém onemocnění ledvin a močových cest

 

   Otázka: Péče při zánětlivém onemocnění ledvin a močových cest

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Anatomie a fyziologie

Ledvina-ren, nefros

 • je to párový orgán fazolovitého tvaru uložen v bederní oblasti – retroperitoneálně
 • Stavba:
  • na povrchu ledviny je vazivové pouzdro, následuje tuková vrstva (mechanická a tepelná ochrana)
  • kůra- cortex renalis
  • dřeň- medulla renalis – uspořádána do 10-20 pyramid
 • stavební a funkční jednotka ledvin- nefron
 • skládá se z glomerulu (cévní klubíčko uloženo v Bowmanově váčku), proximálního tubulu, Henleyovy kličky, distálního tubulu a sběracího kanálku
 • renální tepny se větví do drobnějších větví, z kterých odstupuje přívodná céva (vas afferens) a nazpět je odváděna odvodnou cévou (vas efferens)

 

Funkce:

 • detoxikace – odstranění toxických látek z těla a udržení stálého vnitřního prostředí (homeostázy)
 • tvorba hormonů
  • erytropoetin-reguluje tvorbu erytrocytů (čer. krvinek)
  • renin-reguluje krevní tlak a ovlivňuje filtraci v glomerulu

 

ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÝCH CEST A LEDVIN- CHARAKTERISTIKA

 • ZÁNĚTY DOLNÍCH MOČ. CESTCYSTITIDA(zánět moč. měchýře), URETRITIDA(zánět močové trubice),postihují obvykle celé vývodné močové cesty, vzestupnou cestou mohou přenést infekci na ledvinovou tkáň,akutní, chronický průběh
 • ZÁNĚTY HORNÍCH MOČ. CESTPYELONEFRITIDA- zánětlivé onemocnění ledvin postihující převážně tubuly a intersticium, akutní a chronický průběh, nejčastější onemocnění ledvin
 • ZÁNĚT LEDVINGLOMERULONEFRITIDA-postihuje převážně glomeruly (ledvinové klubíčka), akutní a chronický průběh

 

ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST

Příčiny:

 • vzestupnou cestou- nejčastěji (zanesení infekce do močové trubice stolicí, infekcí v pochvě, při cévkování)
 • z důvodu vesikoureterálního reflexu (zpětné zatékání moče z moč. měchýře do moč. trubice) , z důvodu stázy infikované moči (zbytnělá prostata, konkrementy – kameny, nádor..),
 • hematogenní cestou (přenos infekce krví z jiného místa v těle)
 • lymfogenní cestou a přímý přestup z okolí

 

Příznaky:

 • akutní CYSTITIDA, URETRITIDA-dysurické potíže, polakisurie, tlak a bolesti v podbřišku, bakteriurie, pyurie, hematurie, leukocyturie
 • PYELONEFRITIDA
  • akutní-celkové příznaky-horečky, třesavka, bolesti beder, břicha, bolestivý tapotement
  • chronická- buď po akutní, nebo jako vleklé, nenápadné onemocnění-projeví se hypertenzí a poškozením funkce ledvinového parenchymu
 • laboratorní nález
  • v moči- hematurie, leukocyturie, bakteriurie, pyurie  
  • v krvi-pozitivní známky zánětu      

 

Vyšetřovací metody:

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření
 • FF-TK
 • Vyš. Moči (M+S, bakteriální vyšetření moči)
 • Vyš. krve – vysoké CRP, FW, hemokultura – zjištění citlivosti na ATB
 • SONO ledvin, urologické vyš.
 • Gynekologické vyš.

 

Léčba:

 • Dostatečná hydratace (urologický čaj)
 • ATB
 • Klid na lůžku
 • Spasmolytika, chemoterapeutika-Biseptol, ATB
 • Poznámka: Největším nebezpečím je přechod do chronické pyelonefritidy, která může končit až selháním ledvin.

 

Ošetřovatelský plán:

 • Příjem – urologické odd., interní odd.
 • Poloha – teplo, klid na lůžku
 • Hygiena – v akutní fázi na lůžku, chránit před prochlazením
 • Výživa – dle ordinace, při selhávání ledvinných funkcí a hypertenzi d. 6,nebo 10. !!!Dostatek tekutin
 • Sleduj: P+V tekutin, močení, bolest, FF, podávání ATB (přesně, případné alergie) atd.

 

OP u nemocného s GLOMERULONEFRITIDOU

Charakteristika onemocnění

 • je to zánětlivé onemocnění ledvin, které postihuje glomeruly (ledvinové klubíčka) což může vést k jejich zániku
 • patří mezi autoimunní (autoagresivní) onemocnění
 • může vést k selhání ledvin

 

Příčiny

 • poststreptokoková infekce (2-3 týdny po strepkokové angíně)
 • imunopatogenní mechanismy (vliv protilátek proti streptokokům)

 

Příznaky

 • otoky – nejprve v oblasti víček pak tváří, dolních končetin
 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • krev v moči (hematurie – mikroskopická i makroskopická)
 • bílkoviny v moči (proteinurie)
 • oligurie (do 500ml moči/24 hodin) až anurie (do 100ml/24hodin)-obraz akutního selhání ledvin
 • bolesti v oblasti bederní oblasti

 

Vyšetřovací metody

Anamnéza

 • infekce před onemocněním

 

Fyzikální vyšetření

 • poklep, pohmat
 • FF-TK

 

Vyšetření moče

 • kvalitativně
  • biochemické vyšetření moči a močového sedimentu – střední proud moči
  • mikrobiologické vyšetření moči – sterilní zkumavka, střední proud po dezinfekci nebo hygieně, možné cévkování
 • kvantitativně – kreatinová clearens – funkční vyšetření glomerulární filtrace, sběr moči za 24 hodin, vzorek v nesterilní zkumavce a vzorek krve odešleme na biochemii

 

Vyšetření krve

 • FW, CRP, urea, kreatin, ELFO bílkovin, KO, ASLO =>prokazuje protilátky

 

Další vyšetření

 • SONO – pouze psychická příprava
 • IVU – INTRAVENÓZNÍ VYLUČOVACÍ UROGRAFIE – podání kontrastní látky do žilního oběhu, ta se pak vylučuje ledvinami
  • příprava: nalačno, den předem nenadýmavá strava, vhodné vyprázdnění střeva
  • po výkonu – 2 hod. klid, sledovat známky alergie
 • biopsie ledvin – histologické vyšetření vzorku tkáně ledvin
  • příprava psychická, vyšetření hemokoagulace, nemocný je lačný
  • po výkonu sledování místa vpichu, hematurie, FF

 

V AKUTNÍ FÁZI ONEMOCNĚNÍ SE NEPROVÁDÍ ŽÁDNÁ VYŠETŘENÍ PŘEDSTAVUJÍCÍ ZÁTĚŽ PRO LEDVINY!!!!!

 

Léčba   

 • do vymizení příznaků přísný klid na lůžku, v teple!!
 • dieta – s omezením bílkovin, soli (při otocích), při oligurii omezení tekutin (prevence převodnění organismu)
 • farmakoterapie
  • ATB – Penicilín-dlouhodobě, k doléčení inf.ložiska
  • symptomatická léčba-antihypertenziva, diuretika

 

Ošetřovatelský plán

Příjem

 • urologické, JIP v případě komplikací

 

Poloha + pohybový režim

 • přísný klid na lůžku, teplo!!!

 

Sledování

 • bolesti
 • FF – TK, P, D – dušnost při selhávání ledvin
 • Vědomí
 • bilance tekutin
 • tělesná hmotnost
 • otoky
 • účinek léků
 • příznaky ledvinového selhávání

 

Hygienická péče

 • na lůžku
 • bránit prochladnutí
 • přednost sprcha před vanou
 • prevence opruzenin a dekubitů

 

Výživa

 • dieta č. 6 – s omezením bílkovin i tekutin, 10 s omezením soli – dle laboratorních výsledků a diurézy

 

Vyprazdňování

 • prevence obstipace,
 • sledování diurézy – přesně!!- dle výdeje se určuje množství povolených tekutin
 • sledovat charakter moči – hematurie ….

 

Spánek

 • psychická pohoda

 

Rehabilitace

 • v akutní fázi je nutno dodržovat klid na lůžku

 

Edukace

 • pravidelné kontroly v nefrologické poradně
 • dodržování pitného režimu
 • vyvarování se infekčních onemocnění
 • omezení soli
 • zákaz alkoholu
 • nevhodná je velká fyzická námaha
 • Eventuálně prevence – ochrana před prochladnutím – nekoupat se ve studené vodě, dobře se oblékat v chladném počasí

 

OP u nemocného RENÁLNÍ INSUFICIENCE – ledvinné selhání

Charakteristika

 • ledviny nejsou schopny plnit svou funkci ani za normálních podmínek (tj. nízký příjem bílkovin, tělesný a psychický klid, normální činnost ostatních orgánů)
 • hromadí se toxické látky z metabolismu, které poškozují další orgány

 

URÉMIE

= soubor příznaků, které vznikají při zadržování zplodin metabolismu v organismu.

 • CNS – spavost, porucha vědomí → koma
 • GIT – nechutenství, nauzea, zvracení
 • DC – dušnost, Kussmaulovo dýchání
 • Anémie – z nedostatku hormonu erytropoetinu

 

Dělení

 1. akutní
 2. chronická

 

Příčiny akutního ledvinného selhání

 1. Prerenální (50%) – špatné prokrvení šok → selhání srdce
 2. Renální (45%) – příčina v ledvinách → glomerulonefritida, toxické látky
 3. Postrenální (5%) – obstrukce močových cest → konkrementy, vrozené vývojové vady

 

Příznaky

 • oligurie až anurie, vysoká urea a kreatinin, pH kyselé (acidóza – zadržování tekutin v těle → hrozí selhání srdce, edém plic)
 • postupné narůstání uremických příznaků
 • později v rekonvalescenci – polyurie (tvoří se moč, ale nekoncentruje se)

 

Diagnostika

 • anamnéza
 • moč: M+S, TTC test, kvantitativní vyš.
 • Krev
  • biochemické – urea, kreatin, minerály, ASTRUP
  • hematologické – KO, APTT, QUICK
 • sono
 • biopsie
 • CT ledvin…

 

Léčba

 • odstranění příčiny!!!
 • úprava homeostázy (odběr ASTRUP, při acidóze infuse – Bikarbonát)
 • podpora kardiovaskulárních funkcí
 • zpočátku vše parenterálně, pak omezit sůl a koření
 • farmakoterapie: pozor na léky (řada léků se vylučuje pomalu nebo vůbec)
 • hemodialýza
 • peritoneální dialýza
 • transplantace ledvin

 

Ošetřovatelská péče

 • příjem na ARO, metabolická JIP
 • poloha přirozená, při dušnosti Fowlerova poloha jinak klid na lůžku
 • výživa dle lékaře
 • sleduj: FF, EKG, invazivní vstup (CŽK, i.v. kanyla, cévka), otoky, P+V tekutin, hodinová diuréza, laboratorní výsledky

 

CHRONICKÉ LEDVINNÉ SELHÁNÍ

 • bez příznaků, ledviny však ztrácejí svou schopnost
 • nejdříve při zátěži, pak již i v klidu

 

Příčiny

 • chronická pyelonefritida, glomerulonefritida
 • DM – nefropatie
 • Hypertenze

 

Příznaky

 • akutní
 • v konečné fázi se Kussmaulovo dýchání prohlubuje, dezorientace, porucha vědomí, edém mozku (smrt)

 

Diagnostika

 • akutní

 

Léčba

 • dodržování životosprávy – zákaz sportu, těžké práce, alkoholu, pravidelný spánek
 • dieta č. 6, 10
 • diuretika, antihypertenziva, vitamíny, minerály
 • dialyzační program
 • transplantace
 • dispenzarizace
 • psychická podpora

 

HEMODIALÝZA – umělá ledvina

 • je to náhrada funkce ledvin, kdy krev očišťuje od toxických látek
 • do žíly na předloktí se zavádí A-V SHUNT
  • A-V shunt – spojka mezi tepnou a žílou – většinou na horní končetině
  • !!neodebírat krev, neměřit tlak , neaplikovat látky i.v., chránit před poraněním , nenosit těžká břemena, těsné hodinky a oblečení , vždy udržovat v čistotě!!

Dialýza:

 • prostup látek polopropustnou membránou z krve do dialyzačního roztoku, zde se očišťuje a vrací zpět
 • pacient dochází 2x – 3x týdně do dialyzačního střediska v okrese, kde stráví několik hodin
 • do A-V SHUNTU se zavádí 2 jehly, které se po ukončení vyjmou a vše se ošetří
  • Výhody:       
   • o vše se stará zdr.personál
   • mezi dialýzou má klient volno
  • ¤ Nevýhody:
   • ¤ závislost na přístrojích a na lidech
   • ¤ časové nároky

 

PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

 • k očištění se využívá peritoneum (pobřišnice) = přirozená polopropustná membrána
 • člověk si sám napustí přes katetr do dutiny břišní dialyzační roztok a po určité době jej vypustí, musí však projít školením
 • provádí se několikrát denně, nebo v noci.

 

TRANSPLANTACE LEDVIN

 • nejlepší možnost při selhání ledvin
 • předpokladem je dobrý zdravotní stav
 • dárce může být živý- příbuzný nebo zemřelý

 

Otázky k opakování:

 1. Charakterizuj vyšetřovací metody ledvin a močových cest.
 2. Vyjmenuj možnosti léčby nemocných se selháváním ledvin a srovnej výhody a nevýhody těchto metod.
 3. Popiš prevenci chorob ledvin.
 4. Popiš péči o nemocného s A-V shuntem.
 5. Popiš princip peritoneální dialýzy
 6. Které laboratorní hodnoty nás informují o funkci ledvin?


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!