Destilace – laboratorní práce

 

   Otázka: Destilace

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Majk4ever

 

 

 

 

Úkol:

Sestrojit destilační aparaturu. Oddestilovat aceton s vodou a postupně měřit indexi lomu.

 

Teorie:

Destilace je metoda oddělování dvou mísitelných kapalin na základě jejich rozdílného bodu varu

 

Použité chemikálie:

Aceton

R11/36/66/67 – Vysoce hořlavý, Dráždí oči,Opakované expozice mohou způsobit vysušení nebo popraskání kůže,Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S2/9/16/26 – Uchovejte mimo dosah dětí, Uchovávejte obal na dobře větraném místě, Uchovávejte mimo zdrojů zapálení, Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte pomoc lékaře

 

Přístroje a pomůcky:

Kahan, destilační baňka, zábrusový teploměr, chladič, odměrný válec, varné kamínky, refraktometr, sada kádinek, zápalky

 

Postup:

1) Sestavil jsem destilační aparaturu

2) Do baňky jsem předložil 20ml acetonu a 80ml vody a přidal varné kamínky

3) Zahříval jsem a sledoval teplotu

4) Po první kapce jsem začal zapisovat teploty a po každých 5 ml jsem jí zapsal

5) Po 40ml jsem změřil index lomu a po oddestilování 80ml jsem ho změřil znovu

 

 Naměřené hodnoty:

V (ml) T (°C) V (ml) T (°C) V (ml) T (°C)
1 66 30 72 60 94
5 67 35 73 65 98
10 68 40 74 70 99
15 69 45 76 75 100
20 70 50 82 80 101
25 71 55 86

 

 

nD destilátu = 1,3560

nD destilačního zbytku = 1,3251

 

Graf: rostoucí sestavený z tabulky

 

Závěr: Oddestiloval jsem dané množství roztoku a indexi lomu mě vyšli přibližně stejně jako v tabulkách. Tudíž aceton: 1,3560 a voda:1,3251 a zjistil jsem že bod varu acetonu je 66-67°C.

 

Prohlášení: Prohlašuji, že jsem protokol dělal sám a z vlastních naměřených hodnot.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!