Progresivní změny, regenerace a reparace – patologie (VŠ)

Téma: Dekubitus, gangréna

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Progresivní změny

Definice

 • děje vedoucí k náhradě poškozených tkání, popř. přizpůsobení organismu podmínkám zevního či vnitřního prostředí.

 

Progresivní   změny  jsou logickým protipólem změn regresivních.
– Regenerace (restituce)
– Reparace (substituce)
– Hypertrofie
– Hyperplazie
– Metaplazie
– Adaptace

 

Regenerace

 • obnovení původního stavu

 

Reparace

 •  náhrada méně hodnotnou tkání (hlavně vazivovou, jizva, hojení hematomu – přeměna hematomu na tkáň granulační – při komplikovaném hojení)

 

Hypertrofie

 • zbytnění orgánu zvětšením buněk (bez změny počtu)

 

​Povrchové i slizniční epitely regenerují velmi pohotově.

 

Hyperplazie

 • zbytnění orgánu zmnožením buněk

 

Metaplazie

 • přeměna jedné diferencované tkáně v jinou diferencovanou tkáň (vazivo se přemění v kost, cylindrický epitel v dlaždicový).

 

Adaptace

 • funkční přizpůsobení

 

Děje se metaplazií, hypertrofií, hyperplazií, metalaxií (přestavbou).

 

Regenerace a reparace

Regenerace – obnovení původního stavu

Reparace – náhrada méně hodnotnou tkání- hojení jizvou nebo cystou, jsou to progresivní změny

 

Regenerace: náhrada buněk a tkání morfologicky a funkčně rovnocennými buňkami nebo tkáněmi.

Tkáně obnovovací (buněčné cykly obnovují tkáň)

 • Kůže
 • Střevní sliznice
 • Kostní dřeň
 • Lymfatická tkáň
 • Děložní sliznice

 

Tkáň stálá (dělení nastává po určitém podnětu)

 • Játra
 • Slinivka
 • Ledviny

 

Trvalé (neregenerují)

 • Srdce
 • Mozek
 • Mícha

 

Reparace:

 • nahrazuje poškozenou tkáň tvorbou vaziva, mnohdy se objevuje proliferační zánět a vytvoří se nespecifická granulační tkáň. Ta postupně zmizí a zůstává bílá pevná vazivová tkáň- jizva.

 

Podle jizvy se často dá usoudit jak hojení probíhalo

 • Per primam – bez komplikací
 • Per secundam – s komplikacemi

 

Do těchto procesů lze zařadit i hojení (organizací) hematomů – přeměna hematomu na tkáň granulační

 

Hojení zlomenin kostí

 • Nejprve vzniká vazivový svalek, který se časem promění na svalek kostěný


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!