Aditiva (Přídatné látky) – seminární práce

chemie

 

   Otázka: Aditiva (Přídatné látky)

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Adrenalinka

 

 

1.  Úvod

Takzvaná „éčka“ jsou součástí potravin, které denně konzumujeme. Zvláště s nástupem supermarketů do našeho života se rozšířil sortiment potravin, jejichž trvanlivost, vzhled i chuťové vlastnosti se podstatně změnily. Málokdo však ví, co si má představit pod tajemným kódem E 330 či E 622.

 

Účelem této seminární práce je obeznámit její čtenáře s problematikou přídatných látek. Zpracovala jsem v ní přehled používaných aditiv, které fungují například jako antioxidanty, konzervační činidla, náhradní sladidla, zahušťovadla nebo barviva (přírodní a syntetická), emulgátory, kyseliny a zásady. Tímto bych ráda přispěla ke zlepšení situace v oblasti, která je relativně nová a kde informovanost je na počátku.

 

2. Charakteristika aditiv

Jedna z definic uvádí: Aditiva, neboli přídatné látky se do potravin přidávají s cílem prodloužit jejich trvanlivost, zlepšit chuť, zvýraznit nebo obnovit barvu potravin, zvýšit nebo regulovat kyselost a zahušťovací vlastnosti, případně dodat sladkou chuť. Použití aditiv je povolené pouze tehdy, pokud je to technologicky zdůvodněné.

Přídatné látky se smějí použít jen při výrobě potravin, pro které jsou povoleny. Pro potraviny jsou stanoveny limitní hodnoty – nejvyšší povolené množství. Potraviny, které se ještě dále zpracovávají, smějí obsahovat přídatné látky pouze v případě, že jsou přídatné látky povolené i v potravinách, které se z nich vyrábí. Pro některé přídatné látky není stanoveno nejvyšší povolené množství konkrétní číselnou hodnotou. Při výrobě potravin se v takovém případě použije pouze nezbytně nutné množství. Použití látky přitom nesmí vést ke klamání spotřebitele.

Seznam všech přídatných látek musí být uveden na obalu potraviny v oddílu složení. Pořadí je dáno sestupně, dle obsaženého množství, přičemž každá látka musí být označena buď celým názvem nebo mezinárodním číselným kódem E. Musí být uvedeny údaje o vlivu na zdraví lidí (alergie např. fenylketonurie, nesnášenlivost laktózy).

Přídatné látky se dělí podle toho k jakému účelu se používají do následujících kategorií: antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřící látky, náhradní sladidla, látky zvýrazňující chuť a vůni, zahušťovadla, želírující látky, modifikované škroby, stabilizátory, emulgátory, nosiče a rozpouštědla, protispékavé látky, leštící látky, balicí plyny, propelanty, odpěňovače, pěnotvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, zpevňující látky, sekvestanty a látky zlepšující mouku.

Přídatné látky (kromě balicích plynů a propelantů, které se smějí používat v nezbytném množství) se nesmějí používat pro výrobu nezpracovaných potravin, medu, neemulgovaného tuku a oleje, másla, pasterovaného nebo sterilovaného mléka a smetany, neochucených kysaných mléčných produktů, minerální vody, kávy (kromě instantní), nearomatizovaného čaje, cukru, sušených těstovin (kromě bezlepkových těstovin a nebo těstovin pro hypoproteinové diety), neochuceného podmáslí. Existují však přesné výjimky, kdy je použití přídatné látky povoleno.

Někdy se stává, že se za přídatnou látku považuje látka, která přídatnou látkou není. Za přídatné látky se podle české legislativy nepovažují: látky, které jsou samy potravinami (ocet, sůl…), látky, které jsou přirozenými složkami potravin (např. sacharidy), pomocné látky, aromatické látky, včetně chininu a kofeinu, látky přidávané do potravin za účelem úpravy výživové hodnoty (např. minerály, stopové prvky a vitamíny), látky užívané při výrobě pitné vody, tekuté přípravky obsahující pektin, odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů, žvýkačkové báze, dextriny určené k výrobě potravin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob pozměněný působením kyseliny, alkálie nebo amylolytických enzymů, bělené nebo fyzikálně modifikované škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin, chlorid amonný, krevní plazma, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli (kromě kyseliny glutamové, glycinu, cysteinu a jejich solí), mléčný protein, glutén kaseináty a kasein, jedlá sůl a inulin.

Někdy se stává, že v zahraničí má látka, která se v České republice nepovažuje za přídatnou látku, svůj kód E (např. želatina, polyethylenglykol).

 

2.1. Konzervační látky

Potravinářská aditiva (přídatné látky) se přidávají do potravin při jejich technologickém zpracování a nebo při výrobě, přípravě, ale také balení a skladování. Tyto látky se tímto stávají součástí potravin. Hlavním úkolem konzervantů je zabránit rozvoji nežádoucí mikroflóry. Mezi nejznámější přírodní konzervanty patří např. kuchyňská sůl a ocet. Z uměle vyrobených konzervačních látek je nejznámější např. oxid siřičitý, kyselina sorbová, kyselina benzoová a jejich estery a soli (hydrogensiřičitany, siřičitany a dusičitany). Tyto látky jsou reaktivní a uplatňují se při inhibici procesů enzymového hnědnutí např. u brambor nebo u sušení ovoce. Oxid siřičitý je nevhodný ke konzervování nekyselých potravin, neboť má vliv na rozklad vitamínu B1 a částečně narušuje také anthokyanová barviva. Část populace je citlivá na siřičitany a důsledkem je uvádění této látky na obalu potravin. Již uvedený oxid siřičitý se používá často, např. se přidává do sušeného ovoce, vína (do červeného 160-210 mg SO2 na litr, do bílého 210-260 mg SO2). Kyselinou benzoovou a sorbovou se konzervují nealkoholické nápoje, džusy, chléb s delší trvanlivostí, kečupy a hořčice.

 

2.2. Náhradní sladidla

Náhradní sladidla jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť, ale nepatří mezi monosacharidy a disacharidy. Za náhradní sladidla se nepovažují potraviny se sladkou chutí – např. fruktóza a med. Umožňují osladit potraviny aniž by došlo ke zvýšení jejich energetické hodnoty. Jsou po této stránce slabší než cukr (sacharóza). Umělými sladidly se sladí žvýkačky, limonády a odlehčené potraviny.

Mezi náhradní sladidla patří E 950 (acesulfam K), E 559 (neohesperidin), E 954 (sacharin), E 957 (thaumatin), E 420 (sorbitol), E 421 (mannitol), E 953 (somalt), E 967 (xylitol).

Pro všechna aditiva jsou stanoveny ADI (akceptované denní dávky). Např. pro sacharin, což je důležité při dietách často spojených s cukrovkou, je ADI 5 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Mezi riziková náhradní sladidla patří aspartam (E 951), cyklamát (E 952) a xylit (E 967), která mohou u citlivějších osob způsobit nadýmání, průjmy, migrény a alergické reakce. Některé země nepovolují využívat např. cyklamáty jako náhradní sladidla. Potraviny obsahující více než 10 % náhradních sladidel polyalkoholických cukrů E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 nebo E 967 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny výstrahou „Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky“.

Umělá neboli náhradní sladidla jsou velmi důležitá, neboť vzrůstá počet onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus), a také roste poptávka po potravinách s nízkým obsahem využitelné energie. Alkoholické cukry (sorbitol, xylitol, mannitol) mají sladivost odpovídající sacharóze. Syntetická sladidla mají často sladkou chuť až 100x vyšší než sacharóza, a proto je nutná technologická úprava výrobku použitím plnidel.

 

2.3. Antioxidanty

Tvoří významnou skupinu aditiv a jejich úloha spočívá ve stabilizaci jednotlivých složek aroma, nebo některých vitamínů. Prodlužují trvanlivost potravin a chrání potravinu proti zkáze způsobené oxidací. Oxidace je reakce potraviny s vzdušným kyslíkem. Vzdušný kyslík s potravinami vytváří řadu sloučenin. Projevem oxidace je například žluknutí tuků při autooxidaci lipidů a jejich následné barevné změny. Patří sem přirozeně se vyskytující tokoferoly (vitamín E), ale také syntetické fenolické látky (např. estery kyseliny gallové), dále BHT (butylhydroxytoluen), BHA (butylhydroxyanisol), TBHQ (terciární butylhydroxy-thionin). V praxi jsou tyto látky používány s označením E 300 (kyselina askorbová), E 301 (askorban sodný), E 307 (alfa-tokoferol), E 308 (gymma-tokoferol), E 310 (prolypgallát) a

E 311 (oktylgallát).

Látka na bázi kyseliny askorbové připomíná přírodní vitamín C. Jednám se však o chemický produkt, který je v potravinářském průmyslu přidáván do másla, piva, sirupů, hluboce zmraženého zboží, mléčného prášku a ovocných konzerv. Celkově lze konstatovat, že můžeme považovat kyselinu askorbovou a její sloučeniny, stejně tak tokoferoly-vitamíny E

(E 300-302, 304, 306-309) a další za neškodné. Jako problémová jsou označována aditiva E 310-311, E 320-321, E 385, která mohou způsobit migrény a alergické reakce. Často používaná kyselina trihydrogenfosforečná (E 338) vyvolává omezení vápníku, hořčíku a železa. Antioxidanty najdeme nejčastěji v potravinách s vysokým obsahem tuků – oleje, masné výrobky, čokolády, burské oříšky, různé cereální výrobky aj.

Mezi látky, které mají stabilizující účinky patří také dusitany. Jejich přítomnost brání např. růstu Clostridia botulina, produkujícího toxický botulin a kromě toho také dusitany udržují barvu i chutnost mastných výrobků. Jejich význam si vyžaduje zvláštní pozornost při technologickém zpracování masa (tepelně, uzením). V uzenářských výrobcích může dojít ke vzniku nitrososloučenin a to především nežádoucích nirosaminů.

Z chemického hlediska chrání oxidanty náš organismus před volnými radikály, které vznikají v těle každého živého tvora včetně člověka a svou reaktivní strukturou – složitými procesy dokáží ničit tuky a jiné sloučeniny našeho těla a tím přispívají ke stárnutí organismu. Přítomnost antioxidantů vede ke zpomalení těchto procesů a tím i k prodloužení délky lidského života.

 

2.4. Látky chuťové

Jedná se o intenzifikátory chuti a vůně. Tato skupina aditiv je zastoupením méně početná, ale z pohledu praktického využití velmi důležitá. Dodávají potravinám výraznější chuť a tím zvyšují zájem konzumentů.

Patří sem E 620 (kyselina glutamová), E 621 (guanylan sodný), E 628 (guanylan draselný), E 629 (guanylan vápenatý), E 631 (inositan sodný), E 632 (inositan draselný), E 633 (inositan vápenatý). Ve žvýkačkách se používá i acesulfam K, aspartam, thaumatin a neohesperidin.

Ve směsi s kuchyňskou solí je základem hojně používaného přípravku glutasolu, který zvýrazňuje chuť v různých jídlech. Je to bílá krystalická látka, která má sladkokyselou chuť, bez vůně a zápachu. Vyrábí se z pšeničného lepku, nebo z melasy a přidává se kyselina glutamová.

Některé sloučeniny např. glutamáty (E 621-625) patří mezi riziková aditiva. Vyskytují se např. v sojových omáčkách. Tyto látky jsou nevhodné pro děti, neboť působí migrény a u zvířat změny na játrech a mozku.

Z praktického pohledu je jasné, že do polévky uvařené z masa není třeba přidávat glutaman pro posílení chuti. Proto se zesilovače chuti nejčastěji dávají do slaných pochoutek, lupínků, brambůrek nebo hotových jídel.

 

2.5. Zahušťovadla a stabilizátory

Patří do skupiny aditiv, která jsou používána k úpravám fyzikálních vlastností potravin a většinou zvyšují jejich viskozitu. Také dodávají výrobku žádoucí tvar a konzistenci. Zvlhčující látky chrání potraviny před vysycháním a zpevňující udržují jejich pevnost nebo křehkost (zelenina, ovoce). Vedle zahušťovacích látek sem patří emulgátory, stabilizátory a želírovací prostředky. Tato skupina přídatných látek (zahušťovadla) se nejčastěji objevuje v čokoládě, margarínech, omáčkách, cukrářských výrobcích, marmeládě atd.

Nejběžněji jsou používána zahušťovadla: E 406 (agar), E 407 (karagenan), E 410 (pektiny), E 414 (arabská guma), E 415 (xanthan), E 1404 (oxidovaný škrob), E 1410 (fosfátový monoester škrobu), E 1412 (fosfátový diester škrobu), E 1420 (acetylovaný škrob).

Mezi zahušťovadly je řada látek, které byly získány extrahováním z mořských řas (agar, karagenan), nebo jiných přírodních materiálů. Jsou to látky většinou rostlinného původu, které nevyvolávají žádné vedlejší účinky tj. potíže. Jsou využívány v pudinku, krémech, polévkách atd. a v potravinách mají vázat vodu. Zahušťovadla jsou aditiva, která můžeme v potravinách rozpoznat smysly.

Důležité je také např. snížení biologické hodnoty tj. „nastavení“ tradiční suroviny přísadou, která je biologicky méně hodnotná (párky, ve kterých je část masa nahrazena rostlinným zahušťovadlem, že se spotřebitel nestačí divit). Stejně, tak látka „zlepšující“ těsto produkt E 415 (xanthan) umožní použít méně ovoce a více cukru a vody.

Vedle některých vlastností zahušťovadel ještě uvádím fakt, že některé látky mohou být použity k různým účelům. Např. mikrokrystalická celulóza může být zahušťovadlem, když zahušťuje kapalinu a ve druhém případě může působit jako stabilizátor, pokud zabezpečuje v potravině rovnoměrné rozptýlení některých částic.

Zpevňující látky jsou látky, které činí tkáně ovoce a zeleniny pevnými nebo křehkými a nebo pomáhají pevnost udržovat. Za zpevňující se považují i látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují gely.

 

2.6. Barviva

Barviva jsou látky, které udělují potravině barvu, kterou by sama o sobě neměla a nebo obnovují barvu, která byla poškozena nebo zeslabena během výrobního procesu. Potravina tak získá lákavější vzhled. Většina barviv byla vyrobena na bázi dusíku a mnohé z nich mohou působit na lidský organismus negativně. Nacházíme je ve všech druzích potravin od zmrzlin po ovocné jogurty, limonády atd. Nesmí se používat u nezpracovaných potravin (mléko, maso, ryby, med atd.). Další potraviny, u nichž se nesmí barviva používat, jsou dětská výživa, med, ovocné šťávy a nektary. Pro máslo se mohou používat pouze karoteny.

Rozdělují se na barviva přírodní: E 100 (kurkumin), E 101 (riboflavin), E 120 (košenila), E 140 (chlorofyly a chlorofyliny), E 150 (karamel, kulér), E 160 (karoteny). Jde o látky přírodně identické, které byly vyrobeny uměle, ale současně se také vyskytují v přírodě (beta karoten neboli vitamín A). Mohou být také získány z přírodních zdrojů např.  barviva z papriky, z červeného zelí, červené řepy atd. Tyto extrakty jsou hodnoceny jako aditiva se složením šťávy, která byla získána z téhož materiálu.

Druhou skupinu tvoří syntetická barviva: E 102 (tartrazin), E 104 (chinolinová žluť), E 110 (žluť s y), E 122 (azorubin), E 123 (amarant), E 124 (penteceau 4 r). Syntetická barviva mají tutéž funci jako barviva přírodní – žlutá u zákazníka vyvolává dojem, že v potravině jsou vejce, červená barva dokáže v masném výrobku proměnit tuk na libové maso, oranžová v aromatizované sladké vodě vyvolá dojem pomerančového nápoje,

Jak jsem již uvedla, použití aditiv je bezpečné, pokud denní příjem nepřekročí v přepočtu na 1 kilogram tělesné hmotnosti povolenou hodnotu. Příkladem může být barvivo kantaxantin E 161, které má ADI 0,025 mg/kg tělesné hmotnosti. Dospělý člověk (60kg) může bez obav konzumovat jen 1,5mg této látky denně a to po celý život. Pro zajímavost uvádím, že toto barvivo je v EU a také v ČR povoleno v jediné potravině, ale současně je tato látka povolena jako přísada do krmiva nosnic. Vejce potom mají krásně oranžové žloutky a s tím musí také konzument počítat. Barvivem amarant (E 123) lze přibarvovat pouze lihoviny a rybí jikry (do množství max 30 mg/kg).

 

2.7. Emulgátory

Emulgátory jsou činidla, která umožňují vznik emulzí více nemísitelných látek (např. voda a tuk). Patří mezi ně E 322 (lecitiny), E 470 (soli mastných kyselin a jedlých tuků),

E 471 (mono a diglyceridy mastných kyselin). Používají se při výrobě margarínů, v pečivu, v polévkách atd. Emulgátory typu E 450-452 zabraňují příjmu různých látek a důsledkem je ztráta kostní tkáně. Jedná se o nevyvážený příjem fosforu a vápníku způsobený vysokými dávkami difosforečnanů (E 450), trifosforečnanů (E 451) a polyfosforečnanů (E 452) a přímým důsledkem je nedostatek vápníku.

Emulgátory zvyšují užitečné vlastnosti např. vláčnost těsta pekařských výrobků, stabilitu tukových emulzí, majonézových omáček nebo margarínů, pěnotvorné látky udržují stálost pěny u našlehaných potravin.

 

2.8. Kyseliny a zásady, regulátory kyselosti

Kyseliny a zásady mají schopnost měnit, nebo udržet kyselost nebo alkalitu potraviny. Běžně používané jsou: E 500 (uhličitany sodné), E 501 (uhličitany draselné), E 503 (uhličitany amonné), E 507 (kyselina chlorovodíková), E 508 (chlorid draselný).

Mezi látky upravující chuť patří různá okyselovadla (acidulanty). Jsou to organické kyseliny-citrónová, jablečná, fumarová, adipová atd. Jsou běžnou součástí řady přírodních materiálů a nepatří ke zdravotně závadným. Naopak chinin a kofein, používané při výrobě nápojů k dosažení hořké chuti mají některé nežádoucí fyziologické účinky, a proto musí výrobce uvádět na obalu jejich nevhodnost pro děti a těhotné ženy.

Kyselé prostředí může bránit i množení choroboplodných zárodků např. kyselina octová (E 260) a její sloučeniny (E 261-263) a kyselina mléčná (E 270) nejsou lidskému zdraví škodlivé. Naopak kyselina propionová (E 280) a její sloučeniny (E 281-283), které brání plesnivění balených pekařských výrobků jsou zařazeny mezi riziková aditiva.

Regulátory kyselosti jsou látky, které mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny.

 

2.9. Nosiče a rozpouštědla

Nosiče a rozpouštědla jsou látky, které se používají k rozpouštění, ředění, disperzi (rozptylování) a jiné fyzikální úpravě přídatných látek, potravních doplňků a aromat. Nesmí přitom měnit jejich technologickou funkci. Používáním těchto látek se usnadňuje manipulace, aplikace nebo použití přídatné látky. Za nosiče a rozpouštědla se nepovažují látky obecně považované za potraviny a látky, které mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti a které se používají v nezbytném množství. Používání nosičů je omezeno u dětské výživy. Pro její výrobu se smí používat jako nosiče pouze některé látky.

 

2.10. Protispékavé látky (protihrudkující)

Protispékavé látky jsou látky, které snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě. Patří sem hlavně oxid křemičitý a křemičitany. Protispékavé látky se přidávají do potravin jako je rýže, práškovité potraviny, jedlá sůl a náhrady soli, plátkované nebo strouhané sýry, tabletované potraviny, doplňky stravy, koření atp. Používají se i k ošetření povrchu drobných masných výrobků a cukrovinek.

 

2.11. Leštící látky

Leštící látky jsou látky, které se nanášejí na vnější povrch potraviny a tím udělují potravině lesklý vzhled nebo vytváří lesklý povlak. Povlaky, které jsou jedlé nebo jsou snadno odstranitelné se nepovažují za leštící látky. Leštící látky se používají hlavně k úpravě povrchu ovoce nebo leštění (glazování) potravin, např. cukrovinek, čokolády, drobného trvanlivého pečiva s polevou, snacků, ořechových jader, zrnkové kávy a doplňků stravy. K leštění a úpravě povrchu se používají hlavně vosky – včelí, kandeliový a karnaubský a šelak.

 

2.12. Balicí plyny a propelanty

Balicí plyny jsou plyny jiné než vzduch, které se zavádí do obalu před, během nebo po plnění potraviny do obalu. Používá se argon, helium, dusík. Potraviny u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se na obalu označí slovy „Baleno v ochranné atmosféře“.  Propelanty jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu.

 

2.13. Odpěňovače a pěnotvorné látky

Odpěňovače jsou látky, které snižují pěnění nebo zabraňují vytváření pěny. Pěnotvorné látky umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině.

2.14. Zvlhčující látky

Zvlhčující látky jsou látky, které chrání potravinu před vysycháním. Působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí. K zvlhčujícím látkám se počítají i látky, které, které podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí.

 

2.15. Plnidla

Plnidla jsou látky, které pomáhají zvětšovat objem potraviny a nezvyšují přitom významně její energetickou hodnotu.

 

2.16.  Sekvestranty

Sekvestranty jsou látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů.

 

2.17. Látky zlepšující mouku

Látky zlepšující mouku jsou látky jiné než emulgátory, které se přidávají do mouky nebo těsta. Jejich účelem je zlepšení pekařské kvality.

 

2.18. Tavicí soli

Tavicí soli jsou látky, které mění vlastnosti proteinů. Používají se při výrobě tavených sýrů, aby se zamezilo oddělování tuku.

 

2.19. Kypřící látky

Kypřící látky jsou látky nebo směsi látek, které vytváří plyny. Tím se zvyšuje objem těsta.

 

2.20. Modifikované škroby

Modifikované škroby jsou látky, které se vyrábějí chemickými změnami jedlých škrobů. Mohou se měnit vlastnosti škrobů přímo v nativním stavu nebo škrobů, které byly předtím pozměněny fyzikálními nebo enzymovými postupy a nebo škrobů již pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících činidel.

 

3. Mezinárodní seznam látek s číslem E

Identifikace číslem E znamená, že aditivní látka prošla hodnocením své bezpečnosti. Číslo E je kód, pod kterým je přídatná látka označována v mezinárodním číselném systému, tedy kód, pod kterým je přídatná látka označována úplně stejně na celém světě. Podobný číselný systém má Evropská unie i INS Codex Alimentarius, který vychází ze systému EU.

Všechny látky uvedené v tomto seznamu jsou povoleny pro používání v potravinách v ČR i EU.  Způsob použití, skupiny potravin, pro které lze určitou látku použít, povolená množství, způsob jejich označování na obale atd. najdete v právních předpisech. (vyhláška č. 304/2004 Sb.)

 1. Vyhláška č. 304/2004 Sb., která stanovuje druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek – původní
 2. Vyhláška č. 304/2004 Sb., která stanovuje druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek – novelizovaná
 3. Vyhláška č. 446/2004 Sb., která stanovuje požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky
 4. Vyhláška č. 54/2002 Sb., Ministerstva zdravotnictví, která stanovuje zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek

 

Číslo E Látka Možné technické funkce
E 100 Kurkumin přírodní barvivo
E 101 Riboflavin (vitamin B2)
E 101 (i) riboflavin, E 101 (ii) riboflavin-5´-fosforečnan
přírodní barvivo
E 102 Tartrazin syntetické barvivo
E 104 Chinolinová žluť syntetické barvivo
E 110 Žluť SY (gelborange S, sunset yellow, CL potravinářská žluť, Oranžová žluť, Žluť FCF, FD a C Yellow No 6) syntetické barvivo
E 120 Košenila, kys. karmínová, karmíny přírodní barvivo
E 121 Citrónová červeň 2 barvivo
E 122 Azorubin (Carmoisin, Cl potravinářská červeň 3) syntetické barvivo
E 123 Amarant (Viktoriarubín, Cl potravinářská červeń 9, F a D Red No. 2)  Povolen pouze pro aromatizovaná vína, alkoholické nápoje, rybí jikry a mlíčí syntetické barvivo
E 124 Ponceau 4R (košenilová červeň, A, Cl potravinřská červeň 7, New Coccine) syntetické barvivo
E 125 Ponceau SX syntetické barvivo
E 127 Erythrosin (Cl potravinářská červeň 14, FD a C Red No 3) syntetické barvivo
E 128 Červeň 2G (Cl potravinářská červeň 10, Azogeranin) syntetické barvivo
E 129 Červeň Allura AC  (Cl potravinářská červeň 17, FD a C Red 40) syntetické barvivo
E 131 Patentní modř V  (Cl potravinářská modř V) syntetické barvivo
E 132 Indigotin (Indigo carmine, Cl potravinářská modř 1, FD a C Blue No 2) syntetické barvivo
E 133 Brilantní modř FCF (Brilliant blue FCF) syntetické barvivo
E 140 Chlorofyly a chlorofyliny
E 140 (i) chlorofyly (Cl přírodní zeleň)
E 140 (ii) chlorofyliny (přírodní zeleň V)
přírodní barvivo
E 141 Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 141(i) Cu komplexy chlorofylů (Cl přírodní zeleň 3)
E 141(ii) Cu komplexy chlorofilinů (Cl přírodní zeleň 5)
přírodní barvivo
E 142 Zeleň S (Cl potravinářská zeleň 4, brilantní zeleň BS) syntetické barvivo
E 143 Fast green FCF barvivo
E 150 a Karamel (jednoduchý karamel, kulér) barvivo
E 150 b Kaustický sulfitový karamel barvivo
E 150 c Amoniakový karamel barvivo
E 150 d Amoniak – sulfitový karamel barvivo
E 151 Briliantní čerň (Čerň BN, Briliant block BN) barvivo
E 152 Carbo blech (hydrokarbon) barvivo
E 153 Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny, rostlinná čerň) barvivo
E 154 Hněď FK (Cl potravinářská hněď 1) barvivo
E 155 Hněď HT (Cl potravinářská hněď 3) barvivo
E 160 a Karoteny (Cl potravinářská oranž 5)
E 160 a (i) směs karotenů
E 160 a (ii) beta karoten
barvivo
E 160 b Annato, Bixin, Norbixin (Cl přírodní oranž 4) barvivo
E 160 c Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (Papriková oleoresina) barvivo
E 160 d Lykopen  (Přírodní žluť 27) barvivo
E 160 e Beta-apo-8′-karotenal (Cl potravinářská oranž 6) barvivo
E 160 f Ethylester kyseliny beta-apo-8´-karotenové
(Cl potravinářská oranž 7)
barvivo
E 161 a Flavoxantin barvivo
E 161 b Lutein barvivo
E 161 c Kryptoxantin barvivo
E 161 d Rubixantin barvivo
E 161 e Violoxantin barvivo
E161 f Rhodoxantin barvivo
E 161 g Kanthaxanthin  (Cl potravinářská oranž 8)
Pouze štrasburské párky
syntetické barvivo
E 162 Betalainová červeň, Betanin (včetně extraktů z červené řepy) přírodní barvivo
E 163 Anthokyany (získané fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny) přírodní barvivo
E 166 Sandal Wood barvivo
E 170 Uhličitan vápenatý (Cl pigment bílý 18)
i – uhličitan vápenatý
ii – hydrogenuhličitan vápenatý
barvivo
stabilizátor
protispékavá látka
E 171 Oxid titaničitý (synonymum: Titanová běloba, Cl pigment bílý 6) přírodní barvivo
E 172 Oxidy a hydroxidy železa (železitá žluť, červeň, čerň, Cl pigment žlutý 42 a 43, Cl pigment červený 101 a 102 a Cl pigment černý 11) barvivo
E 173 Hliník (v podobě pigmentu, Cl kovový pigment) syntetické barvivo
E 174 Stříbro (v podobě pigmentu) barvivo
E 175 Zlato (v podobě pigmentu) barvivo
E 180 Litholrubin BK (Cl pigment červený, Rubínový pigment, Karmín 6 B)
(jedlá povrchová vrstva sýrů)
syntetické barvivo
E 181 Tannis Food Grade barvivo
E 182 Orchil, lakmus barvivo
E 200 Kyselina sorbová konzervant
E 201 Sorban sodný konzervant
E 202 Sorban draselný konzervant
E 203 Sorban vápenatý konzervant
E 203 Heptyl p-hydroxybenzoát
E 210 Kyselina benzoová konzervant
E 211 Benzoát sodný konzervant
E 212 Benzoát draselný konzervant
E 213 Benzoát vápenatý konzervant
E 214 Ethylparahydroxybenzoát (Ethylparaben, Ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové) konzervant
E 215 Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl konzervant
E 216 Propylparahydroxybenzoát (Propylparaben, Propylester kys. p-hydroxybenzoové) konzervant
E 217 Propylparahydroxybenzoát sodná sůl konzervant
E 218 Methylparahydroxybenzoát (Methylparaben, Methylester kys. p-hydroxybenzoové) konzervant
E 219 Methylparahydroxybenzoát sodná sůl konzervant
E 220 Oxid siřičitý konzervant
antioxidant
E 221 Siřičitan sodný konzervant
antioxidant
E 222 Hydrogensiřičitan sodný konzervant
antioxidant
E 223 Disiřičitan sodný (pyrosiřičitan sodný) konzervant
antioxidant
bělící činidlo
E 224 Disiřičitan draselný (Pyrosyřičitan draselný) konzervant
antioxidant
E 225 Siřičitan draselný konzervant
E 226 Siřičitan vápenatý konzervant
antioxidant
E 227 Hydrogensiřičitan vápenatý konzervant
antioxidant
E 228 Hydrogensiřičitan draselný (Kyselý siřičitan draselný) konzervant
antioxidant
E 230 Bifenyl (jen k ošetření povrchu citrusů) konzervant
E 231 Orthofenylfenol (o-Fenylfenol, Orthoxenol)
(jen k ošetření povrchu citrusů)
konzervant
E 232 Orthofenylfenolát sodný
(jen k ošetření povrchu citrusů)
konzervant
E 233 Thiabendazol
(jen k ošetření povrchu nejedlých částí ovoce – citrusů a banánů)
konzervant
E 234 Nisin konzervant
E 235 Natamycin (primaricin) konzervantantibiotikum
E 236 Kyselina mravenčí konzervant
E 237 Mravenčan sodný konzervant
E 238 Mravenčan vápenatý konzervant
E 239 Hexamethylentetraamin (Urotropin, Methenamin, Hexamin) konzervant
E 240 Formaldehyd konzervant
E 242 Dimethyldikarbonát (DMDC, Dimethylpyrokarbonát) konzervant
E 249 Dusitan draselný  (uzené a ostatní masné výrobky) konzervant
stabilizátor barviva
E 250 Dusitan sodný  (masné výrobky) konzervant
stabilizátor barviva
E 251 Dusičnan sodný (Chilský ledek)
(masné výrobky, tvrdé a polotvrdé sýry, uzení sledi a šproti)
konzervant
stabilizátor barviva
E 252 Dusičnan draselný (Ledek)
masné výrobky, tvrdé a polotvrdé sýry, uzení sledi a šproti
konzervant
stabiliztor barviva
E 260 Kys. octová konzervant
regulátor kyselosti
E 261 Octan draselný konzervant
regulátor kyselosti
E 262 Octany sodné
E 262 (i) octan sodný
E 262 (ii) hydrogenoctan sodný (synonymum: diacetát sodný)
konzervant
regulátor kyselosti
sekvestrant
E 263 Octan vápenatý Konzervant
stabilizátor zahušťovadlo
regulátor kyselosti
zpevňující látka
E 264 Octan amonný konzervant
E 265 Kyselina octová bezvodá (anhydrid k. octové) konzervant
E 266 Octan sodný, bezvodý konzervant
E 270 Kyselina mléčná regulátor kyselosti
látka zvýr. chuť
rozpouštědlo
nosič
E 280 Kyselina propionová konzervant
E 281 Propionát sodný konzervant
E 282 Propionát vápenatý konzervant
E 283 Propionát draselný konzervant
E 284 Kyselina boritá konzervant (kaviár)
E 285 Tetraboritan sodný (Borax) konzervant (kaviár)
E 290 Oxid uhličitý (suchý led) balicí plyn
hnací plyn u obalů pod tlakem
regulátor kyselosti
pomocná látka
(extrakční rozp.)
E 296 DL-kyselina jablečná regulátor kyselosti
ochucující látka
E 297 kyselina fumarová regulátor kyselosti
antioxidant
ochucující látka
E 300 Kys. L-askorbová (Vitamín C) antioxidant
nutriční doplněk
E 301 Askorbát sodný (L-askorban sodný) antioxidant
nutriční doplněk
E 302 Askorbát vápenatý antioxidant
nutriční doplněk
E 303 Askorban draselný antioxidant
E 304 Estery mastných kyselin z jedlých tuků s kyselinou askorbovou
E 304 (i) askorbylpalmitát
E 304 (ii) askorbyl stearát
antioxidant
E 305 Askorbát stearát antioxidant
E 306 Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů antioxidant
E 307 Alfa-tokoferol (α-tokoferol) antioxidant
E 308 Gamma-tokoferol (γ-tokoferol) antioxidant
E 309 Delta-tokoferol (δ-tokoferol) antioxidant
E 310 Propylgallát antioxidant
E 311 Oktylgallát antioxidant
E 312 Dodecylgallát (lauryl gallát) antioxidant
E 313 Ethylgallát antioxidant
E 314 Guaiac Resin antioxidant
E 315 Kys. erythorbová (kys. isoaskorbová) antioxidant
E 316 Erythorban sodný (isoaskorbát sodný) antioxidant
E 317 Erythorban draselný antioxidant
E 318 Erythorban vápenatý antioxidant
E 319 Terciální butylhydrochinon (TBHQ) antioxidant
E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) antioxidant
E 321 Butylhydroxytoluen (BHT) antioxidant
E 322 Lecitiny antioxidant
emulgátor
E 323 Anoxomer antioxidant
E 324 Ethoxyquin antioxidant
E 325 Mléčnan sodný (Laktát sodný) antioxidant
plnidlo
zvlhčující látka
regulátor kyselosti
zvýrazňovač chuti
E 326 Mléčnan draselný (Latát draselný) antioxidant
regulátor kyselosti
zvýrazňovač chuti
E 327 Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý) regulátor kyselosti
látka zlepšující mouku
zahušťovadlo
kypřidlo
stabiliz .barviv
E 328 Mléčnan amonný regulátor kyselosti
E 329 Mléčnan hořečnatý regulátor kyselosti
E 330 Kyselina citrónová regulátor kyselosti
antioxidant
sekvestrant
E 331 Citráty sodné
E 331 (i) dihydrogencitrát sodný
E 331 (ii) hydrogencitrát sodný
E 331 (iii) citrát sodný
regulátor kyselosti
emulgátor
stabilizátor
sekvestrant
tavící sůl
E 332 Citráty draselné
E 332 (i) dihydrogencitrát draselný
E 332 (ii) citrát draselný
regulátor kyselosti
stabilizátor
sekvestrant
E 333 Citronany vápenaté
E 333 (i) hydrogencitrát vápenatý
E 333 (ii) dihydrogencitrát vápenatý
E 333 (iii) citrát vápenatý
regulátor kyselosti
plnidlo
sekvestrant
zpevňující látka
E 334 Kyselina vinná – L (+) regulátor kyselosti
antioxidant
sekvestrant
E 335 Vinany sodné
E 335 (i) hydrogenvinan sodný
E 335 (ii) vinan sodný
stabilizátor
sekvestrant
regulátor kyselosti
emulgátor
E 336 Vinan draselný (Tartarát monodraselný, Vinný kámen)
E 336 (i) hydrogenvinan draselný
E 336 (ii) vinan draselný
stabilizátor
sekvestrant
protispékavá látka
regulátor kyselosti
kypřidlo
zahušťovadlo
E 337 Vinan sodno-draselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl) stabilizátor
sekvestrant
regulátor kyselosti
emulgátor
E 338 Kyselina fosforečná regulátor kyselosti antioxidant
E 339 Fosforečnany sodné (orthofosforečnany, monofosforečnany)
E 339 (i) dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný)
E 339 (ii) monohydrogenfosforečnan sodný (Sekundární fosforečnan sodný)
E 339 (iii) fosforečnan sodný (Terciální fosforečnan sodný)
regulátor kyselosti
sekvestrant
emulgátor
stabilizátor
zvlhčující látka
zahušťovadlo
tavící sůl
E 340 Fosforečnany draselné (orthofosforečnany, monofosforečnany)
E 340 (i) dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný)
E 340 (ii) monohydrogenfosforečnan draselný (Sekundární fosforečnan draselný)
E 340 (iii) fosforečnan draselný (Terciální fosforečnan draselný)
regulátor kyselosti
sekvestrant
emulgátor
stabilizátor
kypřící látka
zvlhčující látka
zahušťovadlo
E 341 Fosforečnany vápenaté
E 341 (i) monohydrogenfosforečnan vápenatý
E 341 (ii) dinohydrogenfosforečnan vápenatý
E 341 (iii) fosforečnan vápenatý
regulátor kyselosti
látka zlepšující mouku
plnidlo
zahušťovadlo
stabilizátor
kypřidlo
zvlhčující látka
protispékavá látka
E 342 Fosfáty amonné regulátor kyselosti kypřící látka
E 343 Fosforečnan hořečnatý regulátor kyselosti kypřící látka
E 344 Lecitin citrát
E 345 Citronan hořečnatý
E 349 Jablečnan amonný
E 350 Jablečnany sodné
E 350 (i) jablečnan sodný (DL-jablečnan disodný)
E 350 (ii) hydrogenjablečnan sodný (DL jablečnan monosodný)
regulátor kyselosti zvlhčující látka
E 351 Jablečnan draselný (DL jablečnan didraselný) regulátor kyselosti
E 352 Jablečnany vápenaté
E 352 (i) jablečnan vápenatý
E 352 (ii) hydrogenjablečnan vápenatý
regulátor kyselosti
E 353 Kys. metavinná regulátor kyselosti
stabilizátor vína
E 354 Vinan vápenatý regulátor kyselosti
kypřidlo
E 355 Kys. adipová regulátor kyselosti
složka kypřících prášků
E 356 Adipát sodný (adipan monosodný) regulátor kyselosti
ochucovadlo
E 357 Adipát draselný (adipan monodraselný) regulátor kyselosti
E 362 Adipan amonný regulátor kyselosti
E 363 Kyselina jantarová regulátor kyselosti
ochucovadlo
látka zvýrazňující chuť
E 365 Fumarát sodný
E 366 Fumarát draselný
E 367 Fumarát vápenatý
E 368 Fumarát amonný
E 370 1,4 – heptonolakton
E 375 Kyselina nikotinová (nikotinamid, niacin,vitamin B3) stabilizátor
E 380 Citrát amonný (Citronan triamonný) regulátor kyselosti
stabilizátor
E 381 Citronan železnato-amonný regulátor kyselosti, protispékavá látka
E 383 Glycerolfosfát vápenatý stabilizátorkypřící látka
E 384 Citronan isopropylnatý (isopropylcitrát) stabilizátor
E 385 Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
(synonymum: kalciumdinatrium EDTA, ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný, Edetát vápenato-disodný)
antioxidant
sekvestrant
konzervant
E 386 Dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové stabilizátor
E 387 Oxystearin stabilizátor
E 388 Kyselina thiopropionová antioxidant
E 389 Dilauryl thiodipropionát antioxidant
E 390 Distearyl thiodipropionát antioxidant
E 391 Kyselina fytová
E 399 Calcium Lactobionate
E 400 Kyselina alginová zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
želírující látka
E 401 Alginát sodný zahušťovadlo stabilizátor želírující látka
emulgátor
E 402 Alginát draselný zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
želírující látka
E 403 Alginát amonný zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
želírující látka
E 404 Alginát vápenatý zahušťovadlo
stabilizátor
želírující látka
odpěňovač
E 405 Propan-1,2-diolalginát
(propylenglykolalginát)
zahušťovadlo emulgátor
stabilizátor
E 406 Agar (Agar-agar; Gelosa; bengálská, čínská, japonská vyzina) zahušťovadlo
želírující látka
stabilizátor
emulgátor
E 407 Karagenan (Gelosa z irského mechu, , Eucheman, Iridophycan, Hypnean, Fulcellaran) zahušťovadlo
želírující látka
stabilizátor
E 407a Guma Euchema (synon. afinát řasy Euchema, Karagenan s obsahem celulózy, částečně čištěný karagenan) zahušťovadlo
stabilizátor
želírující látka
E 408 Pekařské droždí kypřící prostředek
E 409 Arabinogalactan emulgátorstabilizátor, nosič plnidlo
E 410 Karubin  (lokustová guma, karob) zahušťovadlo
stabilizátor
E 411 Oat gum
E 412 Guma guar (Guma cyamopsis, Guarová moučka) zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
E 413 Tragant (Guma tragant) zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
E 414 Arabská guma (Akáciová guma) zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
zvlhčovadlo
E 415 Xanthan (Guma xanthan) zahušťovadlo
stabilizátor
plnidlo
nosič
E 416 Guma karaya (Indický tragant, Guma sterculia) zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
E 417 Guma tara (Peruánský karubin) zahušťovadlo
stabilizátor
E 418 Guma gellan zahušťovadlo
stabilizátor
želírující látka
E 419 Gum Ghatti zahušťovadlo
stabilizátor
E 420 Sorbitol (sorbit, sorbol) sladidlo
zvlhčující látka
sekvestrant
emulgátor
zahušťovadlo
E 421 Mannitol sladidlo
protispékavá látka
E 422
Ž
Glycerol (Glycerin) zvlhčující látka
zahušťovadlo
E 425 Konjac
E 425 (i) konjaková guma
E 425 (ii) konjakový glukomannan
zahušťovadlo
nosič
Pozn.: Jedná se o zákazu jeho použití
E 429 Peptones
E 430 olyoxyethylenstearát emulgátor, stabilizátor
E 431 Polyoxyethylenmonostearát emulgátor, stabilizátor
E 432
Ž
Polyoxyethylensorbitanmonolaurát(Polysorbate 20, Tween 20) emulgátor, disperzní činidlo
stabilizátor
E 433
Ž
Polyoxyethylensorbitanmonooleát
(Polysorbate 80, Tween 80)
emulgátor, disperzní činidlo
stabilizátor
E 434
Ž
Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát
(Polysorbate 40, Tween 40)
emulgátor, disperzní činidlo
stabilizátor
E 435
Ž
Polyoxyethylensorbitanmonostearát
(Polysorbate 60, Tween 60)
emulgátor, disperzní činidlo
stabilizátor
E 436
Ž
Polyoxyethylensorbitantristearát
(Polysorbate 65, Tween 65)
Emulgátor, disperzní činidlo
stabilizátor
E 440 Pektiny
E 440 (i) pektin
E 440 (ii) amidovaný pektin
zahušťovadlo
stabilizátor
želírující látka
E 441 Hydrogenovaný řepkový olej
E 442
Ž
Amonné soli fosfatidových kyselin (emulgátor RM, emulgátor LM, fosfatidy amonné) emulgátor
E 443 Bromovaný rostlinný olej stabilizátor
E 444 Acetát-isobutyrát sacharozy (SAIB, Octanisomáselnan sacharózy) emulgátor
stabilizátor
E 445 Glycerlester borovicové pryskyřice (Pryskyřičný ester) stabilizátor
E446 Sukcistearin emulgátor
E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany)
E 450 (i) dihydrogendifosforečnan sodný
E 450 (ii) monohydrogendifosforečnan sodný
E 450 (iii) difosforečnan sodný
E 450 (iv) dihydrogendifosforečnan raselný
E 450 (v) difosforečnan draselný
E 450 (vi) difosforečnan vápenatý
E 450 (vii) dihydrogendifosforečnan vápenatý
emulgátor
stabilizátor
regulátor kyselosti
kypřící látka
sekvestrant
zvlhčující látka
tavící sůl
E 451 Trifosforečnany
E 451 (i) trifosforešnan sodný (trifosforečnan pentasodný)
E 451 (ii) trifosforečnan draselný (trifosforečnan pentadraselný)
sekvestrant
regulátor kyselosti
zahušťovadlo
E 452 Polyfosforečnany
E 452 (i) polyfosforečnan sodný
E 452 (ii) polyfosforečnan draselný
E 452 (iii) polyfosforečnan sodnovápenatý
E 452 (iv) polyfosforečnan vápenatý
emulgátor
stabilizátor
regulátor kyselosti
kypřící látka
sekvestrant
zvlhčující látka
tavící sůl
E 459 Beta – cyklodextrin stabilizátor
nosič aromat, barviv a vitamínů
E 460 Celulóza
E 460 (i) mikrokrystalická celulóza (celulózový gel)
E 460 (ii) prášková celulóza
emulgátor
protispékavá látka
zahušťovadlo
emulgátor – disperzní činidlo
E 461 Methylcelulóza (methylester celulózy) zahušťovadlo, emulgátor
stabilizátor
E 462 Ethylcelulóza plnidlo, nosičstabilizátor zahušťovadlo
E 463 Hydroxypropylcelulóza zahušťovadlo
emulgátor
stabilizátor
E 464 Hydroxypropylmethylcelulóza (Hydroxypolyether celulózy) zahušťovadlo
emulgátor
stabilizátor
pěnotvorné činidlo
E 465 Ethylmethylcelulóza zahušťovadlo
emulgátor
stabilizátor
pěnotvorná látka
E 466 Karboxymethylcelulóza (sodná sůl karboxymethylcelulózy, CMC) zahušťovadlo
emulgátor
stabilizátor
E 467 Ethylhydroxyethyl celulóza (ethylhydroxyethylcelulóza) plnidlo, nosič stabilizátorzahušťovadlo
E 468 Zesíťovaná sodná sůl karboxymethyl-celulózy (kroskaramelóza) stabilizátor
nosič
E 469 Enzymově hydrolyzovaná karboxymethyl-celulóza (enzymaticky hydrolyzovaná CMC) zahušťovadlo
stabilizátor
emulgátor
E 470 (a)
Ž
Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin z jedlých tuků emulgátor
stabilizátor
protispékavá látka
E 470 (b)
Ž
Hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků emulgátor
stabilizátor
protispékavá látka
E 471
Ž
Mono a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků emulgátor
stabilizátor
E 472 a
Ž
Estery monoglyceridů s kyselinou octovou (Acetoglyceridy, Acetylované mono-a diglyceridy) emulgátor
stabilizátor
sekvestrant
E 472 b
Ž
Estery monoglyceridů s kyselinou mléčnou (Laktoglyceridy) emulgátor
stabilizátor
sekvestrant
E 472 c
Ž
Estery monoglyceridů s kyselinou citrónovou (Citroglyceridy) emulgátor
stabilizátor
sekvestrant
E 472 d
Ž
Estery monoglyceridů s kyselinou vinnou (Tartaroglyceridy) emulgátor
stabilizátor
sekvestrant
E 472 e
Ž
Estery monoglyceridů s kyselinou mono- a diacetylvinnou (DATEM) emulgátor
stabilizátor
sekvestrant
E 472 f
Ž
Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou emulgátor
stabilizátor
sekvestrant
E 473
Ž
Cukroestery (estery sacharózy s mastnými kyselinami z jedlých tuků, Sacharoestery) emulgátorstabilizátor
E 474
Ž
Cukroglyceridy (Cukerné glyceridy, Sacharoglyceridy) emulgátorstabilizátor
E 475
Ž
Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) emulgátorstabilizátor
E 476
Ž
Polyglycerol-polyricin-oleát emulgátorstabilizátor
E 477
Ž
Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) emulgátor
stabilizátor
E 479 b Směsný produkt interakce tepelně oxid. sojového oleje s mono- a dilyceridy mastných kyselin z jedlých tuků (TOSOM)                                                                Povoleno pouze pro emulgované tuky na smažení emulgátorstabilizátor
E 481
Ž
Stearoyllaktylát sodný emulgátor
stabilizátor
E 482
Ž
Stearoyllaktylát vápenatý emulgátor
stabilizátor
E 483
Ž
Stearyl tartarát látka zlepšující mouku
E 491
Ž
Sorbitanmonostearát (Spon 60, Monostearát sorbitolu) emulgátor
stabilizátor
E 492
Ž
Sorbitantristearát (Spon 65, Tristearát sorbitolu) emulgátor
E 493
Ž
Sorbitanmonolaurát (Monolaurát sorbitolu) emulgátor
E 494
Ž
Sorbitanmonooleát (Spon 40, Monopalmitát sorbitolu) emulgátor
E 495
Ž
Sorbitanmonopalmitát emulgátor
E 496 Sorbitantrioleát emulgátor
E 500 Uhličitany sodné
E 500 (i) uhličitan sodný (Bezvodá soda)
E 500 (ii) hydrogenuhličitan sodný (Jedlá soda, Soda bikarbona)
E 500 (iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (Sesquikarbonát sodný)
regulátor kyselosti
zahušťovadlo
protispékavá látka
kypřící látka
E 501 Uhličitany draselné
E 501 (i) uhličitan draselný
E 501 (ii) hydrogenuhličitan draselný (bikarbonát draselný)
regulátor kyselosti
stabilizátor
E 503 Uhličitany amonné
E 503 (i) uhličitan amonný
E 503 (ii) hydrogenuhličitan amonný (bikarbonát amonný)
regulátor kyselosti
kypřící látka
E 504 Uhličitany hořečnaté
E 504 (i) uhličitan hořečnatý
E 504 (ii) hydrogenuhličitan hořečnatý
regulátor kyselosti
protispékavá látka
stabilizátor barviva
nosič, plnidlo
E 505 Uhličitan železnatý
E 507 Kyselina chlorovodíková (Kyselina solná) regulátor kyselosti
E 508 Chlorid draselný (Sylvín) želírující látka
regulátor kyselosti
ochucující látka
E 509 Chlorid vápenatý plnidlo
protispékavá látka
nosič
E 510 Chlorid amonný pomocná látka v pekařství (přísada do kvasnic)
E 511 Chlorid hořečnatý plnidlo
stabilizátor barviva
E 512 Chlorid cínatý
(pouze pro konzervovaný bílý chřest)
antioxidant
stabilizátor barviva
E 513 Kyselina sírová regulátor kyselosti
E 514 Sírany sodné
E 514 (i) síran sodný E 514 (ii) hydrogensíran sodný
regulátor kyselosti
potrava pro droždí
E 515 Sírany draselné
E 515 (i) síran draselný
E 515 (ii) hydrogensíran draselný
regulátor kyselosti
E 516 Síran vápenatý látka zlepšující mouku sekvestrant
plnidlo
protispékavá látka
kypřící látka
E 517 Síran amonný látka zlepšující mouku
stabilizátor
potrava pro droždí
E 518 Síran hořečnatý regulátor kyselosti, kypřící látka
E 520 Síran hlinitý plnidlo
regulátor kyselosti
zpevňující látka
E 521 Síran sodno-hlinitý plnidlo
regulátor kyselosti
E 522 síran draselno-hlinitý regulátor kyselosti stabilizátor
E 523 Síran amonno-hlinitý stabilizátor
plnidlo
regulátor kyselosti
kypřící látka
E 524 Hydroxid sodný (Louh sodný) regulátor kyselosti
E 525 Hydroxid draselný (Louh draselný) regulátor kyselosti
E 526 Hydroxid vápenatý (Hašené vápno) regulátor kyselosti
plnidlo
zpevňující látka
E 527 Hydroxid amonný (Vodný roztok amoniaku) regulátor kyselosti
kypřící látka
E 528 Hydroxid hořečnatý regulátor kyselosti stabilizátor barviva
E 529 Oxid vápenatý (vápno) regulátor kyselosti
látka ošetřující mouku
zpevňující látka
E 530 Oxid hořečnatý protispékavá (protihrudkující) látka regulátor kyselosti
E 535 Hexakyanoželeznatan sodný
(ferrokyanid sodný)
protispékavá (protihrudkující) látka
regulátor kyselosti
E 536 Hexakyanoželeznatan draselný
(ferrokyanid draselný, žlutá krevní sůl)
protispékavá (protihrudkující) látka
E 537 Hexakyanomanganatan železnatý protispékavá (protihrudkující) látka
E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý
(ferrokyanid vápenatý)
protispékavá (protihrudkující) látka
E 539 Thiosíran sodný stabilizátor
E 540 Difosforečnan vápenatý regulátor kyselosti
E 541 Hydrogenfosforečnan sodnohlinitý regulátor kyselosti emulgátor
kypřidlo
protispékavá látka
E 542 Jedlá kostní moučka
E 546 Difosforečnan hořečnatý
E 550 Křemičitany sodné protispékavá látka
E 551 Oxid křemičitý (Křemen, Silikagel) protispékavá látka
E 552 Křemičitan vápenatý protispékavá látka
E 553 a Křemičitany hořečnaté (syntetické)
E 553 (i) křemičitan hořečnatý
E 553 (ii) trisilikát hořečnatý (prostý azbestu)
protispékavá látka
E 553 b Talek (mastek, práškový mastek)
prostý azbestu
protispékavá látka
E 554 Křemičitan sodno-hlinitý (Aluminosilikát sodný, Hlinitokřemičitan sodný) protispékavá látka
E 555 Křemičitan draselno-hlinitý (Aluminosilikát draselný, Hlinitokřemičitan draselný) protispékavá látka
E 556 Křemičitan vápenato-hlinitý (Hlinitokřemičitan vápenatý, Aluminosilikát vápenatý) protispékavá látka
E 557 Křemičitan zinečnatý
E 558 Bentonit (Smektit, Křemičitan hlinito-hořečnatý) protispékavá látka
nosič
čiřící látka
E 559 Kaolin (křemičitan hlinitý) protispékavá látka
E 560 Křemičitan draselný
E 570
Ž
Mastné kyseliny z jedlých tuků (Stearin) leštící látka
odpěňovač
E 571 Stearan amonný
E 572 Stearan hořečnatý
E 573 Stearan hlinitý
E 574 Kyselina glukonová regulátor kyselosti
kypřící látka
E 575 Glukono-delta-lakton (Glukonolakton) regulátor kyselosti
kypřící látka
E 576 Glukonát sodný sekvestrant
E 577 Glukonát draselný sekvestrant
E 578 Glukonát vápenatý regulátor kyselosti plnidlo
E 579 Glukonát železnatý (černé olivy) stabilizátor barviva
E 585 Mléčnan železnatý (Laktát železnatý)
(černé olivy)
stabilizátor barviva
E 620 Kyselina glutamová stabilizátor barviva
antioxidant
E 621 Glutamát sodný (L-glutaman sodný, MSG) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 622 Glutamát draselný (L-glutaman monodraselný, MPG) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 623 Glutamát vápenatý (Glutaman vápenatý, P i L glutaman vápenatý) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 624 Glutamát amonný (L glutaman monoamonný, glutamát amonný) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 625 Glutamát hořečnatý (D i L glutaman hořečnatý) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 626 Kyselina guanylová (kys. 5´-guanylová) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 627 Guanylát sodný (5´guanylan disodný, GMP, guanylan) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 628 Guanylát draselný (5´- guanylan-didraselný) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 629 Guanylát vápenatý (5´- guanylan vápenatý) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 630Ž Kyselina inosinová látka zvýrazňující chuť a vůni
E 631
Ž
Inosinát sodný (5´- inosinan disodný, IMP) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 632
Ž
Inosinát draselný (5´- inosinan disodný didraselný) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 633
Ž
Inosinát vápenatý (5´- inosinan disodný vápenatý) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 634
Ž
Vápenaté soli 5´ribonukleotidů (vápenaté ribonukleotidy) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 635
Ž
Disodné ribonukleotidy (sodné soli 5´- ribonukleotidů) látka zvýrazňující chuť a vůni
E 640 Glycin a jeho sodná sůl zvýrazňovač chuti, stabilizátor
E 641 L – leucin zvýrazňovač chuti
E 642 Lysin hydrochlorid zvýrazňovač chuti, stabilizátor
E 650 Octan zinečnatý ostatní přídatné látky
E 900 Dimethylpolysiloxan (polydimethylsiloxan, dimethylsilikonový olej) odpěňovač
protispékavá látka
emulgátor
E 901 Včelí vosk – bílý a žlutý leštící látka
E 902 Kandeliový vosk leštící látka
E 903 Karnaubský vosk leštící látka
E 904 Šelak (bělený šelak, bělený šelak zbavený vosku) leštící látka
E 905 Mikrokrystalický vosk leštící látka
E 906 Guma benzoe leštící látka
E 907 Hydrogenovaný poly1-decen (mikrokrystalický vosk rafinovaný) leštící látka
E 908 Vosk z rýžových otrub leštící látka
E 909 Spermatékový vosk leštící látka
E 910 Estery vosku leštící látka
E 911 Methylestery mastných kyselin leštící látka
E 912 Estery montanových kyselin
(úprava povrchu citrusů, melounů, manga, papáji, avokáda a ananasu)
leštící látka
E 913 Lanolin leštící látka
E 914 Oxidovaný polyethylénový vosk leštící látka
E 915 Glycerol-methyl-nebo pentaerythrytolestery kolofonia
E 916 Jodid vápenatý
E 917 Jodid draselný
E 918 Oxidy dusíku
E 919 Nitrosyl Chloride
E 920 L cystein – jeho hydrochlorid sodná a draselná sůl
(povolen pouze pro ošetření mouky)
látka zlepšující mouku
E 921 L cystin, jeho hydrochlorid a sodná a draselná sůl látka zlepšující mouku
E 922 Persíran draselný
E 923 Persíran amonný
E 924 Bromičnan draselný látka zlepšující mouku
E 925 Chlor oxidační a bělící činidlokonzervant
E 926 Oxid chloričitý oxidační a bělící činidlokonzervant
E 927 Azoformamid látka zlepšující mouku
E 927 b Močovina (Karbamid) látka zlepšující mouku
E 928 Benzoyl Peroxide bělící látka
E 929 Acetone Peroxide látka zlepšující mouku
E 930 Peroxid vápenatý látka zlepšující mouku
E 938 Argon Balicí a hnací plyn
E 939 Helium Balicí a hnací plyn
E 940 Dichlordifluorometan hnací plyn
E 941 Dusík balicí plyn
chladící látka
E 942 Oxid dusný propelant, hnací plyn
E 943 E 943 a – Butan, E 943 b – Isobutan propelant
E 944 Propan propelant
E 945 Chlorpentafluoroetan propelant
E 946 Octafluorocyclobutan propelant
E 948 Kyslík balicí plyn
E 949 Vodík ostatní přídatné látky
E 950 Acesulfam K sladidlo
látka zvýrazňující chuť
E 951 Aspartam (Nutra Sweet)
nutné označit: „obsahuje zdroj fenylalaninu“
sladidlo
látka zvýrazňující chuť
E 952 Cyklamáty (kyselina cyklamová a její sodná sůl, počítáno jako volná kyselina) sladidlo
E 953 Isomalt sladidlo
protispékavá látka
leštící látka
E 954 Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imid sladidlo
E 955 Cukralosa (trichlorogalaktosacharóza) sladidlo
E 956 Alitam sladidlo
E 957 Thaumatin sladidlo
látka zvýrazňující chuť
E 958 Glycyrrhizin sladidlo
E 959 Neohesperidin DC Sladidlo
látka zvýrazňjící aroma
E 962 Sůl aspartamu a acesulfamu
E 965 Maltitol
(i) maltitol
(ii) maltitol sirup
sladidlo
E 966 Laktitol Sladidlo
Zahušťovadlo
E 967 Xylitol Sladidlo
Zvlhčující látka
Stabilizátor
Emulgátor
Zahušťovadlo
E 999 Extrakt z kvilaje (quillaia) Pěnotvorná látka
E 1000 Kyselina cholová
E 1001 Proteázy (proteáza, papain, bromelain, ficin)
E 1100 Amyláza
E 1102 Glukozooxidáza stabilizátor
E 1103 Invertáza stabilizátor
E 1104 Lipázy
E 1105 Lysozym (lysozym hydrochlorid, muramidáza konzervant
E 1200 Polydextrozy (Modifikované dextrózy) stabilizátor
zahušťovadlo
zvlhčující látka
plnidlo
E 1201 Polyvinyl – pyrrolidon  (PVP, povidon) stabilizátor
zahušťovadlo
disperzní činidlo
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon (síťovaný povidon) stabilizátor barviva
E 1400 bílé nebo žluté dextriny, pražené škroby plnidlo, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1401 kyselinou upravené škroby zahušťovadlo
E 1402 louhem upravené škroby zahušťovadlo
E 1403 bělené škroby zahušťovadlo
E 1404 Oxidované škroby zahušťovadlo, stabilizátor
E 1405 enzymem upravené škroby
E 1410 Fosforečnanový monoester škrobu (fosfát škrobu) – nepovažuje se za přídatnou látku zahušťovadlo
stabilizátor
E 1411 diškrobový glycerol zahušťovadlo
E 1412 Fosforečnanový diester škrobu zahušťovadlo
stabilizátor
E 1413 Monofosforečnan škrobového difosforečnanu zahušťovadlo
stabilizátor
E 1414 Acetylovaný škrobový difosforečnan zahušťovadlo
stabilizátor
E 1420 Acetylovaný škrob (Acetát škrobu) zahušťovadlo
stabilizátor
E 1421 Acetylovaný škrob esterifikovaný vinyl acetátem zahušťovadlo
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan zahušťovadlo
stabilizátor
E 1440 Hydroxypropyl – škrobový glycerol (hydroxypropylether škrobu) zahušťovadlo
stabilizátor
E 1442 Hydroxypropyl – škrobový difosfát (hydroxypropylether škrobu) zahušťovadlo
stabilizátor
E 1423 Acetylovaný škrobový glycerol zahušťovadlo
E 1430 Glycerid s dvěma molekulami škrobu zahušťovadlo
E 1440 Hydroxypropylovaný škrob zahušťovadlo
E 1442 Hydroxypropyl – škrobový difosfát zahušťovadlo
E 1443 Hydroxypropyl – škrobový diglycerol zahušťovadlo
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný (SSOS) zahušťovadlo
stabilizátor
E 1451 Acetylovaný oxidovaný škrob zahušťovadlo
stabilizátor
E 1503 Ricinový olej protispékavá látka, součást potahových filmů tablet
E 1505 Triethylcitrát (ethyl citrát, citronan ethylnatý) stabilizátor pěny
E 1517 Glyceryl – diacetát (diacetin)
E 1518 Glyceryltriacetát (triacetin) zvlhčující látka
E 1519 Benzylalkohol
E 1520 Propylen glykol rozpouštědlo barviv a aromat
zvlhčující látka
disperzní činidlo
E 1521 Polyethylenglykol odpěňovač
nosič, lubrikant

 

Vysvětlivky: Ž Látka může pocházet z živočišných zdrojů

 

4. Význam aditiv v potravě člověka

E-kódy, které patří mezi aditiva jsou látky, které se do potravin záměrně přidávají a to z důvodu technologických a senzorických. Zahrnují řadu látek, které nám pomáhají chránit potraviny před zkažením. Jejich pomoc je výrazná také v boji proti otylosti a přebytečnému cholesterolu náhradními sladidly s menší energetickou hodnotou. Stejně tak se do potravin přidávají různá barviva, která mimo jiné umožňují zlepšení jejich vizuálního vzhledu, což vede ke zvýšení nabídky k prodeji, stejně tak se využívají zahušťovadla, emulgátory atd.

Se vstupem nadnárodních společností na náš trh se změnila nejen nabídka potravin v sortimentu, ale také způsob prodeje. Reklama útočí na potenciálního zákazníka ze všech stran včetně médií. Plně platí, že cesta k lidem vede nejen žaludkem, ale také přes obal či správnou barevnou i chuťovou přípravu jednotlivých potravin k prodeji. Zapojení zrakových a čichových receptorů je rozhodující.

Konzervované zahradní jahody jsou při normálním způsobu konzervování vybledlé = nevábné, ale za použití odpovídajících barviv si udrží nejen svůj tvar, ale také odpovídající svěží barvu. Stejně tak z praxe víme, že krouhání zelí a jeho konzervování do sklenic má často za následek zahnědnutí, což není příliš lákavé, ale po ošetření oxidem siřičitým si původní barvu zelí udrží. Sušené meruňky bez siření ztrácejí svůj krásný a lákavý vzhled, oblíbený ananas se dobarvuje, aby vynikla jeho žlutá barva a byl lákavější pro konzumenty.

Význam těchto látek spočívá nejen v prodloužení trvanlivosti použití jednotlivých potravin či lepší vizuální orientaci při nákupu, ale také ochraně spotřebitele před mikroby, plísněmi a dalšími původci i některých onemocnění, které by mohly přejít přes kontamino-vanou potravu (salámy, konzervy atd.) na člověka.

Aditiva mají své místo v potravě, svědčí o tom i skutečnost, že jejich dlouhodobé používání ve světě neprokázalo jednoznačně jejich škodlivost. Od prvního použití v USA (1870) uběhlo 136 roků a dnes mezi aditiva patří přes 3 800 těchto doplňkových látek. Konzervované potraviny mají budoucnost, neboť poskytují výhody. Nemůžeme však přehlížet skutečnost, že zdravotní stav naší populace není dobrý, počet alergických onemocnění narůstá. V ČR se ke konci roku 2002 uváděl počet lidí nemocných různými druhy alergií kolem

2 000 000. Faktem je, že alergické onemocnění mohou vyvolat i čistě přírodní látky obsažené v běžných a denně používaných potravinách jako např. v mléku, některých druzích ovoce, ale také v čokoládě, burských oříšcích atd.

 

Doposud se odborníci neshodli na tom, do jaké míry jsou přídatné látky našemu zdraví nebezpečné. U některých z nich však byly prokázány různé nežádoucí účinky – alergické reakce, astmatické záchvaty, poruchy chování (běžná je hyperaktivita u dětí), některé mohou mít karcinogenní účinky popř. nežádoucí účinky na reprodukci a vývoj plodu. Pokud už hodnotíme vliv kterékoli přídatné látky na náš organismus, je třeba vzít v úvahu také její množství, které je schopno vyvolat nežádoucí reakci. V každém případě nejde o přirozenou součást stravy, proto platí: pokud můžeme, vyhněme se jim. Obzvlášť to platí pro děti, protože pro vyvíjející se organismus může mít chemická zátěž mnohem horší dopad.

 

5. Závěr

Práci jsem zpracovala s důrazem na význam těchto látek v potravinách, na jejich množství, které populace konzumuje. Seznam aditiv uvádí 440 látek, což je vysoké číslo a dá se předpokládat jejich další nárůst. Také orientace ve značení potravin písmenem E a to jak z pohledu ochrany spotřebitele před zdravotními riziky i případnou ekonomickou újmou není jednoduchá záležitost.

S řadou potravinářských aditiv jsou spojeny některé nežádoucí účinky. Časté jsou reakce připomínající alergie, ale podle poznatků z literatury jde u většiny postižených o projevy přecitlivělosti na některé látky. V této souvislosti jsou často uváděny potravinářská azobarviva, benzoany, siřičitany, oxid siřičitý atd. Některá aditiva mohou dokonce vyvolat astmatické záchvaty, průjmy, nevolnost. Další jsou spojována se vznikem nádorů i nepřímým vlivem na vývoj plodu (chinin). Podle toxikologů patří aditiva mezi rizikové faktory např. při dietách a konzumenti je řadí hned za kontaminanty. I zde je těch pohledů celá řada a je nutné si uvědomit, že přes řadu pozitivních faktorů, což také průzkum potvrdil (např. rozšíření sortimentu potravin o různé polotovary, exotické poživatiny, zachování výživové hodnoty, stabilita hygienické nezávadnosti, snížení nákladů na produkci potravin, používání dalších druhů náhražek atd.) je nutné neustále poznatky o aditivech doplňovat a tím minimalizovat jejich případné negativní dopady na zdraví spotřebitelů.

Na konec bych chtěla říci, že dostupných informací je poměrně málo, což potvrzuje skutečnost, že problematika je v našich podmínkách „mladá“ a vyžaduje pozornost.

 

Seznam použité literatury

 1. AMANN, W. a kol. : Chemie/učebnice pro střední školy 2b/.Scientia. Ed.l.Praha, 2000.
 2. DAVÍDEK, J. a VELÍŠEK, J. : Analýza potravin. Ediční středisko VŠChT. Ed.l. Praha, 1992.
 3. HÁLKOVÁ, J. a kol. : Analýza potravin. I.Straka.Ed.l.Újezd u Brna, 2000
 4. HAJŠLOVÁ, J.: Aditiva. Biologie, chemie a zeměpis. 4/92. Ročník 1. Praha 1992
 5. CRÁSKOVÁ, Z. a KOLÁŘ, K.: Důkaz kyseliny glutamové v potravinářských výrobcích. Biologie, chemie, zeměpis. 12/98.Ročník 7. SNP.Praha, 1998
 6. INDRA, Z. a MIZERA J. : Chemické kontrolní metody. SNTL. Ed.l.Praha, 1992
 7. KODL, J. a TUREK, B. : Přídatné a aromatické látky, kontaminanty a potravní doplňky v nové potravinářské legislativě. UZPI.Ed.l. Praha, 1998.
 8. RABINOVIČ, A. a CHAVIN, Z.: Stručná chemická příručka, SNTL.Ed.l. Praha, 1985
 9. SKOUPIL, J. A TVRZNÍK K. : Laboratorní příručka pro pekárny, cukrárny a pečivárny. SNTL.Ed.l. Praha, 1989.
 10. VELÍŠEK, J. : Chemie potravin, díly 1, 2, 3. OSSIS. Ed.l. Tábor, 1999.
 11. VODRÁŽKA, Z. : Biochemie (pro studenty středních škol). Scientia.Ed.l., Praha, 1998
 12. VONÁŠEK, F. a kol. : Látky vonné a chuťové. SNTL.-alfa. Ed.l. Praha – Bratislava, 1987.
 1. VRBOVÁ, T. : Víte co jíme aneb průvodce „Éčka“ v potravinách. Ecohouse. Ed.l. Praha, 2001.
 2. http://www.sweb.cz/aditiva/
 3. http://www.fitlife.cz/clanky/ecka-v-potravinach.html
 4. http://www.ohz.cz/Publikace/14.html
 5. http://www.celostnimedicina.cz/pridatne-latky-aditiva-v-potravinach.htm
 6. http://aditiva.d2.cz/data/db_adit.xls
 7. http://www.vyziva.2v1.cz/Dietologie/nahradni%20sldidla.htm
 8. http://www.szpi.gov.cz/cze/informace/article.asp?id=56554&cat=2190&ts=3ec91
 9. http://www.vejprtsko.cz/aktualne/Pravy_pruh/Symbol%20E.htm

 

Seznam příloh

 1. Tabulka rakovinnotvorných chemických látek
 2. Seznam potravin, při nichž mohou být použity pouze vyjmenované látky
 3. Seznam potravin, které nesmí obsahovat žádné přídatné látky

 

Přílohy

 

1. Následující tabulka vyjmenovává chemické látky bezesporu rakovinotvorné, ale používané: jsou přidávány do potravin, které denně jíme.

 

Označení Název látky Škody Obsažena
E 153 mediciální uhlí rakovinav USA – zakázáno Alkoholické nápoje, pudinky, bonbony, žvýkačky, cukrářské výrobky, pomazánkové krémy, sýry, kandované ovoce, zmrzliny, margaríny, sirupy z višní, třešní, jahod a švestek, sladkosti, nugát, marcipán, kaviár
E 239 Esametyléntetramin-derivát benzenu rakovina sýry
E 250 Natrium-Nitrit rakovinaničí červené krvinky konzervované a přepracované maso, vařené a syrové uzenářské výrobky
E 251 Natrium-Nitrát rakovina jako E 250
E 249 Kalium-Nitrit rakovina jako E 250
E 252 Kalium-Nitrát rakovina jako E 250
E 123 Amarant rakovinaalergie alkoholické nápoje, pudinky, bonbony, náhrady kaviáru, sladkosti, žvýkačky, ořechové krémy, kandované ovoce, zmrzlina, margaríny. Jahody, švestky, mořské ovoce, nugát, marcipán, ovocné sirupy
E 142 BS (zelené zářivé barvivo) rakovinaalergie jako E 123
E 210 Kyselina benzoová rakovinaalergie alkoholické nápoje, ovocné šťávy, kaviáry a náhrady kaviáru
E 211 Natrium-benzoát rakovinaalergie jako E 210
E 212 Kalium-benzoát rakovinaalergie jako E 210
E 213 Kalcium-benzoát rakovinaalergie jako E 210
E 214 Ethyl-p-hydroxy-benzoát rakovinaalergie majonézy, kaviár a náhrady kaviáru
E 215 Ethylesterová sůl rakovinaalergie jako E 214
E 216 Propylen-p-hydroxy-benzoát rakovinaalergie jako E 214
E 217 Propylenesterová sůl rakovinaalergie jako E 214
E 218 Metylester rakovina jako E 214
E 131 Patentní modř rakovina k barvení a dekoraci povlaků sýrů, bonbónů, vaječných skořápek, žvýkaček, zmrzliny, kaviáru, alkoholických nápojů, likérů, sirupů atd.

 

2. Potraviny, při jejichž výrobě mohou být použity pouze vyjmenované látky

 

Název potraviny

Povolená látka

Čokoláda

E 322 lecitiny, E 442 amonné soli fosfátových kyselin

Kakao a výrobky z čokolády

E 170 uhličitany vápenaté, E 322 kyselina citrónová, E 334 kyselina vinná, E 414 arabská guma (jen k leštění povrchu), E 440 pektiny (jen k leštění povrchu), E 471 mono-diglyceridy mastných kyselin, E 500 uhličitany sodné, E 501 uhličitany draselné, E 503 uhličitany amonné, E 504 uhličitany hořečnaté, E 524-528 hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý, amonný a hořečnatý), E 530 oxid hořečnatý, E 422 glycerol
Ovocné šťávy 100% E 300 kyselina askorbová, E 330 kyselina citrónová
Džemy, rosoly, marmelády, povidla a klevely E 270 k. mléčná, E 296 k.jablečná, E 300 k. askorbová, E 330-333 citronany, E 440 pektiny, E 400-404 algináty, E 406 agar, E 407 karagenan, E 410 karubin, E 412 guma guar, E 415 xanthan, E 418 guma gellen, E 509 chlorid vápenatý, E 524 hydroxid sodný, E 327, E 334, E 335, E 350

Zahuštěné mléko

E 300 k.askorbová, E 301 askorban sodný, E 304 estery k. askorbové s mastnými kyselinami, E 322 lecitiny, E 331 citronan sodný, E 322 citronan draselný, E 407 karagenan, E 500 hydrogenuhličitan sodný, E 501 hydrogenuhličitan draselný, E 509 chlorid vápenatý
Čerstvé ryby, korýši a měkkýši včetně zmrazených E 331 citronany sodné, E 332 citronany draselné, E 333 citronany vápenaté
Tepelně neopracované polotovary z mletého a mělněného masa E 300 k. askorbová, E 301 askorban sodný, E 302 askorban vápenatý, E 330 k. citrónová, E 331-333 citronany sodné, draselné, vápenaté
Chléb-druhy připravené výlučně z mouky, vody, solí, droždí, kypřících látek a koření E 260 k. octová, E 261-263 octany, E 472 a acetoglyceridy, E 472 d tartaroglyceridy, E 270 k. mléčná, E 300 k. askorbová, E 301 askorban sodný, E 302 askorban vápenatý, E 304 estery k. askorbové s mastnými kyselinami, E 322 lecitin, E 325-327 mléčnany (sodný, draselný, vápenatý), E 471 mono a diglyceridy mastných kyselin, E 472 e, E 472 f estery mono a diglyceridů s kyselinami octovou a vinou

Měkké zrající sýry

E 170 uhličitany vápenaté, E 504 uhličitany hořečnaté, E 509 chlorid vápenatý, E 575 glukonolakton

 

3. Seznam potravin, které nesmí obsahovat žádné přídatné látky

 

1. med
2. neemulgované tuky a oleje
3. máslo
4.mléko a neochucená smetana
5.neochucené kysané mléčné výrobky
6.minerální vody
7.káva
8.nearomatizovaný čaj
9.cukr
10.těstoviny
11.neochucené podmáslí


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!