Vitamín B17 – lék proti rakovině, a nebo pouhý byznys? – seminární práce

 

   Otázka: Vitamín B17 – lék proti rakovině, a nebo pouhý byznys?

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): nandys

 

 

 

Seminární práce z biologie

Vitamín B17 – lék proti rakovině, a nebo pouhý byznys?

Kateřina Jedináková

Gymnázium T. G. M Zastávka

         

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.


Anotace

Záměrem mé práce je poukázat na jisté pro a proti vitamínu B17. První část je obecná, skládá se z definic a vysvětlení pojmů. Druhá část je zaměřená spíše subjektivně, z pohledu různých vědců, lékařů, odborníků a také názorů na účinnost právě tohoto konkrétního vitamínu proti rakovině.

 

Annotation

The aim of this paper is to highlight the certain pros and cons the vitamin B17.

The first part of this work is general, consists of the definition and the explaining terms. The second part of this work is aimed rather subjectively, from different views of scientists, doctors, experts and so opinions on effectiveness of this vitamin B17.

 

 

Obsah

 

Úvod

  1. Vitamín B17 jako pojem.. 7

1.1 Definice

1.2 Historie

1.3 Účinnost

1.4 Význam

1.5 Výskyt

  1. Vitamín B17 z pohledu odborníků

2.1 Kritici

2.2         Zastánci a věřící

Nejvíce zastánců a věřící je v Mexiku, kde je také nejrozšířenější léčba rakoviny pomocí vitamínu B17

Závěr

Použité zdroje

 

Úvod

Úvodem bych Vás chtěla seznámit, čím se má práce bude zabývat. Hlavní náplní bude tvořit nejaktuálnější světová bomba proti rakovině vitamín B17 a jeho účinky a bližší seznámení, co vůbec tento pojem obnáší. Myslím si, že právě toto konkrétní téma je aktuální a zajímavé a to byly dva rozhodující faktory, které hrály roli v mém výběru. Doufám, že Vám má seminární práce bude určitým způsobem přínosná, ať už Vás ovlivní směrem zastánců a věřících nebo opačným směrem kritiků.

 

  1. Vitamín B17 jako pojem

1.1 Definice

Vitamín B17  je nepřesný název pro přírodní glykosid Amygdalin, jehož

sumární vzorec C20H27NO11 . Jeho jméno je odvozeno z latinského názvu pro

mandloň (Amygdalus). Někdy také označován Laetril(zejména ve výrobním

průmyslu) a nebo Nitrilosid..

Jeho  molekula se skládá ze čtyř pevně propojených molekul, jehož centrum

tvoří molekula kyanovodíku, podobně je tomu například u vitamínu B12

(kyanokobalamin). Další součástí jeho stavby jsou dvě molekuly cukru a

benzenový řetězec nebo případně aceton. Je to přírodní chemoterapeutický

prostředek nacházející se ve více než 1200 rostlinách.

 

1.2 Historie

Vitamín B17 byl objeven díky asijskému kmeni Hunza, žijící už staletí vysoko

v horách v pákistánsko-indickém pomezí, který byl podroben řadou studií od

roku 1905 a jeho členové se vymykají světovému průměru jak ve své

dlouhověkosti, tak i v téměř žádném výskytu rakoviny. Objevitel vitamínu

B17 se stal Ernst T. Krebs M. D. Sr ze San Francisca v roce 1923. Jeho

synové Ernst T. Krebs PhD Jr. a Byrok Krebs M. D. pokračovali ve výzkumu

a v roce 1952 Laetril (vitamín B17 ) rafinovali s určením jeho výživových

vlastností. Bratři Krebsové sice popsali bezlékovou prevenci v boji s

rakovinou, ale jejich objevy nebyly původní. Pánové Dr. George B. Wood a

Fraklin Bache, M. D. téměř skoro 100 let dříve vydali v roce 1833 referenční

svazek, kde byl podrobněji popsán Amygdalin jako lék proti řadě chorob

jako byla Pelagra a Kurděje.

 

1.3 Účinnost

Přirozeným ochranným faktorem před zhoubnými buňkami v lidském těle je

Přítomnost trávicího enzymu Trypsin, který rozpouští bílkovinné obaly

Rakovinných buněk, které jsou pak přístupny zásahu imunitního systém

který je zničí. Může se stát, že obranný mechanismus selže a v tomto případě

pak nic nezabrání nádorovému bujení,pokud není v těle přítomen vitamínB17.

 

Vitamín B17 je znám se svými zázračnými účinky proti rakovině, které fungují

na principu rozdílných enzymů nádorových a zdravých buněk za pomocí

kyanidu. Zdravé buňky obsahují enzym rhonadázu, naopak buňky nádorové

jiný enzym tzv. beta-glukosidázu. Enzym beta-glukosidáza je schopný

uvolňovat kyanid, který je všeobecně znám jako silný jed pro lidské tělo.

Enzym rhonadáza je schopný kyanid zneutralizovat na nejedovatou látku,

proti buňkám nádorovým, pro které je kyanid smrtící.

A jednou ze složek vitamínu B17 tvoří molekula kyanovodíku.

A právě proto, že rakovina je metabolické onemocnění organismu, způsobené

nedostatkem jedné nebo více nutričních látek, a proto také léčba vitamínem C neboli kyselina asparagová funguje, protože vitamín C ničí pouze rakovinotvorné buňky a zdravé nech být. Už ve své terapii doktor Krebs použil i vitamín B15 neboli kyselinu pangamovou.

 

 

1.4 Význam

Vitamín B17 je tedy významný jak při léčbě rakoviny, zejména v Mexiku, kde je tato léčba primární až poté, jestliže není účinná, se přistupuje k sekundární léčbě doprovázený jinými chemoterapiemi nebo ozařováním, ale také velmi důležitý pro prevenci tohoto „onemocnění z nedostatku“ (vitamínů a důležitých enzymů, př. trypsinu, které produkuje slinivka břišní) jak je též rakovina nazývána. Prevence způsobí to, že začne-li se vytvářet nádorová buňka  může dojít, k jejímu okamžitému zahubení, pomocí funkce enzymů a kyanidu, jak je výše popsáno těsně před tím, než nastane nekontrolované buněčné dělení.

 

1.5 Výskyt

Nejvíce až 50 % vitamínu B17 je zastoupeno v meruňkových jádrech, dělí se na sladká a hořká. Pro nás jsou důležitá ta hořká, protože obsahují vyšší množství nitroslidů. Dále je také hojně zastoupen v hořkých mandlích, o něco méně v jádrech jablek, třešní, broskví a švestek, v semenech sezamu, lnu a obilí, trávy jako akácie, bambusové výhonky a mladý ječmen.

Zastoupení vitamínu B17 je tedy hojné, ale většinou tyto plodiny nejsou součástí našeho každodenního jídelníčku.

 

 

  1. Vitamín B17 z pohledu odborníků

2.1 Kritici

Na světě je hodně kritiků, které představují zejména farmaceutické společnosti.

 

Meruňková jádra jsou nebezpečná, protože jsou jedovatá. V každém jádru meruňky je jiný obsah amygdalinu, který právě obsahuje molekulu kyanovodíku (viz str. 8). Doporučená denní dávka je 5 jadérek denně, ale v léčbě jsou tyto dávky mnohonásobně vyšší a také procentuální zastoupení amygdalinu je v každém jadérku různý, což může vést až k otravě, která je velmi nepříjemná a projevuje se: křeče, zvracení a ochrnutí dýchacích svalů, které vedou ke smrti.

 

V U. S. FAD[1] využili vyhlášku, aby došlo k zákazu v některých státech USA, ne ve všech, léčení pomocí laetrile terapii, tedy pomocí vitamínu B17.Tvrdí, že je to „necertifikovaný lék“, nebezpečná pančovaná výživa nebo dokonce návyková látka.

Farmaceutické společnosti se ihned chytily tohoto tvrzení a žádaly po FAD ověření tohoto tvrzení klinickými studiemi. Farmaceutické firmy začaly samy provádět klinické studie, ale na vlastních preparátech, ale bohužel vždy byl součástí vitamín B17, který je obsažen v několika druzích ovoce, tudíž na něj nešlo získat licenci. Tudíž zatlačily na vládu USA, aby došlo ke zvýšené kontrole potravin a ohlášením za nezákonné informovat dále o vlastnostech vitamínu B17, jeho působením proti rakovině a prodejem meruněk. Jejich taktika obsahovala rozhlášení o tom, že může dojít k otravě.

 

Kdyby se pravda o vitamínu B17 netajila a docházelo by k rozšiřování jeho působnosti, např. Evropy, Asie přišly by farmaceutické společnosti o obrovské zisky a celková ekonomika by se zhroutila.

 

 

 2.2 Zastánci a věřící

Nejvíce zastánců a věřící je v Mexiku, kde je také nejrozšířenější léčba rakoviny pomocí vitamínu B17.

 

Podle MUDr. Dean Burk, dlouholetého ředitele NCI (National Cancer Institute – Národní institut pro výzkum rakoviny, USA) vitamín B17 nezpůsobuje zvýšenou toxicitu a je zdravotně nezávadný, je to ta nejúčinnější látka pro kontrolu rakoviny se kterou se kdy setkal.

 

MUDr. Ernesto Contreas, přední mexický lékař v oblasti léčby nádorových onemocnění pomocí B17 a jeden ze zakladatelů Kemsa laboratories, které produkují a distribuují amygdalin do celého světa. Také jeden z hlavních doktorů v mexické nemocnici Oáza naděje, kde je použití amygdalinu jako primární, respektive sekundární léčba.

 

Více jak 100 000 pacientů od roku 1963 vyhledalo doktora Contrease.

 

Také velkým zastáncem je Edward Griffin, který ve své knize „Svět bez rakoviny uvádí“ že rakovina je onemocnění způsobené nedostatkem vitaminů, kterým je právě B17.

 

Závěr

Léčba rakoviny pomocí Amygdalinu je na svém začátku. Doufám, že je otázkou času, kdy tato léčba bude součástí všech onkologických ambulancí, nikoliv jen v Mexiku nýbrž po celém světě, protože věřím ve vitamín B17 a jsem jeho zastáncem.

 

Použité zdroje

Amygdalin. Wikipedie [online]. 11. 10. 2013 [cit. 2014-02-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amygdalin

Léčba rakoviny vitamínem B17. Jan Larysz [online]. 02. 10. 2008 [cit. 2014-02-17]. Dostupné z: http://jan1212.webgarden.cz/rubriky/zdravicko/rakovina-leukemie/lecba-rakoviny-vitaminem-b17

Vitamín B 17 je módní hit. Vitalia.cz [online]. 7. 3. 2012 [cit. 2014-02-17]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/vitamin-b-17/

Vitamín B17: lék proti rakovině?. Reader´s Digest [online]. © 2012 [cit. 2014-02-17]. Dostupné z: http://www.readersdigest.cz/magazin/zdravi/vitamin-B17-lek-proti-rakovine

Přirozená prevence proti rakovině: vitamin B17. AC24.cz [online]. 29. 9. 2013 [cit. 2014-02-17]. Dostupné z: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2790-prirozena-prevence-proti-rakovine-vitamin-b17

[1] Foot and Drug Administration – americká společnost zabývající se kontrolou nově vznikajících látek a výrobků v oblasti konzumního průmyslu.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!