Analýza koloidů – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Analýza koloidů

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Analýza koloidů

– oddělení disperzního podílu od prostředí

– chromatografie

– ultrafiltrace

– koloid je na membráně propustné jen pro rozpouštědlo, působí se na něj tlakem p>Π => reverzní osmóza

 

– dialýza

– dialyzační trubice propustná pro malé molekuly a ionty je umístěna do čistého rozpouštědla => difuze malých iontů

 

– centrifugace

– ultracentrifugy = až ve 100000min-1

– silové působení v centrifuze:

– vztlaková síla             Fvz= ρVa = ρVrω2                                a = odstředivé zrychlení

– odstředivá síla            Fods=Vρ’rω2                                        ρ x ρ’ = prostředí x látka

– odpor v kapalině         Fodp=6 π r η v                                η = koef. Stokesův vzorec                     v = rychlost pohybu částic vůči kapalině

 

– sedimentační koeficient:         s = v/ω2r   [s]

– [svedberg S] = 10-13s => koeficient menších bílkovin

– závisí na molekulové hmotnosti

 

– po centrifugaci je potřeba látku zviditelnit => UV spektrofotemtrie, interferenční metody

 

– elektroforéza

– pohyb elektricky nabitých částic v kapalině vlivem elektrického pole mezi anodou a katodou

– silové působení:

– elektrická síla             FE = z.e.E                                                E = intenzita el. pole

– odporová síla              FODP = 6 π r η v

– rovnoměrný přímočarý pohyb => FE = FODP => z.e.E = 6 π r η v => v= zeE/6πrη

– elektroforetická pohyblivost u

u = v/E = ze/6πrη

– volná elektroforéza

– ve volném roztoku ve velké kyvetě

– volná kapilární elektroforéza

– v kapiláře

– elektroforéza na nosičích

– gely, acetylcelulózové fólie => možné rozstříhat a oddělit tak látky

– imunoelektroforéza

– látky rozdělené na základě srážení s protilátkami

– izoelektrická fokusace

– elektroforéza na gradientu pH => zastavení v místě izoelektrického bodu

– pro tvarově a chemicky podobné bílkoviny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!