Cévní mozková příhoda – ošetřovatelská péče

 

   Otázka: Cévní mozková příhoda – ošetřovatelská péče

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Marek Braun

 

 

CMP = iktus = je neurologická dysfunkce vaskulárního přívodu se subjektivními a objektivními příznaky

Rozdělení CMP

a) podle příčiny vzniku

 • ischemické cévní mozkové příhody ­> embolie, tromb. ­
 • embolizace – embolus ze srdce při fibrilami síní ­
 • hemoragické cévní příhody – tepna praskne vlivem aterosklerózy či aneurizma

 

b) podle průběhu

 • TIA (tranzitorní ischemická ataka) – přechodná ischémie mozkových cév, zdravotní stav se zpravidla upraví do 24 hod ­
 • CMP se neukončí do 24 hod – rozvíjí se zpravidla 3­5 dnů ­
 • dokončená CMP – příznaky onemocnění se neupraví do 24 h

 

Příčiny ­

 • trombóza (trombus = vzniká na místě) ­
 • embolizace (embolus = putuje po těle) ­
 • hemoragie = krvácivost

 

Rizikové faktory ­ 

 • ateroskleróza ­
 • hypertenze ­
 • obezita ­
 • diabetes mellitus ­
 • nadměrná konzumace alkoholu ­
 • kouření ­
 • nezdravá strava ­
 • stres ­
 • věk

 

Příznaky ­

 • předcházející CMP – bolesti hlavy, zhoršení pohybů prstů na ruce, poruchy vidění, zmatenost, mdloby, pocit těžkých nohou ­
 • příznaky CMP – poruchy vědomí – s P/K nelze navázat kontakt ­
 • pohybový aparát – hemiplegie, hemiparéza, monoplegie, monoparéza ­
 • poruchy smyslových orgánů – poruchy rovnováhy, výpadky zorného pole ­
 • poruchy čití – souvislost s hemiparézou a hemiplegií ­
 • poruchy řeči

 

Vyšetřovací metody ­

 • anamnéza ­
 • FF ­
 • neurologické vyš. ­
 • EKG, EEG, RTG srdce, plic, lbi ­
 • sono karotid ­
 • laboratorní vyš. ­
 • lumbální punkce ­
 • CT, MR, angiografie mozku ­
 • vyš. očního pozadí

 

Léčba ­

 • konzervativní – stabilizace základních životních funkcí ­
 • protiedémová léčba = proti otokům mozku př. Manitol ­
 • vazodilatační léčba ­
 • antikoagulancia + antiagregancia ­
 • kortikoidy ­
 • trombotická léčba ­
 • RHB ­
 • chirurgická – u hemoragické formy se provádí odstranění nebo zmenšení hematomu ­
 • u ischemické formy bypass

 

Ošetřovatelská péče

Poloha pohybový režim ­

 • bezvědomí ­ bok ­
 • vědomí – Fowlerova poloha ­
 • opřít plosky nohou – hrozí ochabnutí kloubů a svalů

 

Hygiena ­

 • péče o kůži, nos, ústa, oči

 

Výživa

 • a) parenterální – centrální žv.
 • b) enterální – nasogastrická sonda

 

Vyprazdňování ­

 • inkontinence, evidovat diurézu, vyprazdňování stolice, odchod plynů

 

Sleduj 

 • příznaky, FF, změny vědomí, neklid, zvracení, cévní vstup, diuréza, bilance tekutin, stav kůže, soběstačnost, mobilita


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!