Kosterní soustava – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Kosterní soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Evca.cel<>seznam.cz

 

Kosterní soustava = sceletum

→ funkce – pevná schránka pro uložení orgánů (lebka – mozek, hrudník – plíce, srdce, páteřní kanál – mícha); opora měkkých částí těla; zásobárna minerálních látek – Ca, P

– soubor všech kostí – kostra – skelet

– člověk – asi 230 kostí

 

Kostra hlavy (lebka – cranium)

– pevná schránka pro mozek + smyslové orgány

– kosti – spojeny pomocí švů (vazivo), pouze dolní čelist kloubně s k.spánkovou

 

1. Mozková část (neurocranium)

– horní část – klenba lební

– po narození kosti nejsou spojeny švy, ale měkké vazivové mezery – lupínky (fontanely) – po 18. měsíci dorůstají kosti – po té švy

– kost čelní (os frontale) – nepárová, kostěný podklad čela, strop očnic

– kosti temenní (os parietale) – párová, vrchol lebeční klenby, uprostřed – šípový šev, s kostí čelní – korunový šev, s kostí týlní – lambdový šev, s kostmi spánkovými – věncový šev

– část kostí spánkových (os temporale) – párové, dopředu – spánkový výběžek + kosti lícní – jařmový oblouk

– část kosti týlní (os occipitale) – nepárová

– dolní část – spodina lební

– zbytek kostí týlních – součást týlní otvor, kloubní výběžky pro spojení s atlasem – 2 týlní hrboly

– kost klínová (os sphenoidale) – nepárová, uprostřed turecké sedlo (uloženy hypofýza), před spánkovou, do stran křídla

– kost čichová (os ethmoidale) – členěna skořepami, proděravělá (prostupují vlákna čichových nervů), strop nosní dutiny

– zbytek kostí spánkových – součástí je kost skalní (uloženo vnitřní ucho, nejtvrdší kost na těle), bubínková kost (kornoutovitě stočená, podklad zevního zvukovodu), bodcovitý výběžek – zavěšena jazylka, bradavkový výběžek – úpon zdvihače hlavy

– přední, zadní, střední jámy lební

 

2. Obličejová část (splanchnocranium)

– horní část

– horní čelist (maxila) – párová, dolní okraj vybíhá v dásňový podkovovitý výběžek – vsazeny zuby

– patrové kosti (os palatinum) – párové, podklad tvrdého patra, stěny dutiny nosní

– kosti lícní (os zygomaticum) – párové, + výběžek kosti spánkové – jařmový oblouk

– kosti nosní (os nasale) – párové, podklad kořene nosu

– kosti slzní (os lacrimale) – párové, na vnitřní stěně očnic

– kost radličná (vomer) – nepárová, tvoří část nosní přepážky

– dolní část

– dolní čelist (mandibula) – nepárová, kloubně spojena s kostí spánkovou, podkovovitý tvar, dolní okraj ztluštělý, bradový výběžek (podklad brady), dásňový výběžek (vsazeny zuby), přední (korunový) výběžek – úpon spánkových svalů; zadní (kloubní) výběžek – spojení s kostmi spánkovými

– jazylka (os hyoideum) – nepárová, uložena pod dolní čelistí, vazy připojena k lebeční spodině, visí na ní hrtan

 

Kostra trupu

  1. páteř (columna vertebralis) – zádová část trupu, tvoří osu těla; připojena kostra hlavy a končetin

– oddíly – krční (7), hrudní (12), bederní (5), křížový (5-6)–kost křížová(os sacrum), + kostrč(os coccygis, 4-5)

– nejpohyblivější – krční, bederní; dvouesovité prohnutí

– lordóza – prohnutí dopředu – krční, bederní; kyfóza – prohnutí dozadu – hrudní, křížový

→ vzpřímené držení těla, pružnost, prohnutí tlumí nárazy při chůzi ; tvořena obratli

  • obratle (vertebrae, 33-34)

– tělo – směřuje dopředu

– výběžky – příčné (2, do stran), trnový (dozadu), kloubní (2 páry – nahoře a dole)

– obratlový oblouk; obratlový otvor – tělo+ obratlový oblouk

– meziobratlové otvory – spojení obratl. oblouků, po obou stranách páteře, vybíhají míšní nervy

– spojení – chrupavčitě (meziobratlové ploténky), kloubně (pomocí kloubních výběžků), vazivově (pomocí vazů probíhajících po obou strannách páteře)

– nosič (atlas) – nemá tělo, 2 oblouky (přední, zadní), 2 příčné výběžky, není trnový, spojen s kostí týlní, kývavé pohyby

– čepovec (axis) – zakrnělé tělo, naznačen trnový výběžek, 2 příčné, válcovitý výběžek – zub – spojení s nosičem, otáčivé pohyby

– hrudní – + kloubní plochy pro žebra; bederní – největší

  1. žebra (costae) – ploché kosti; 12 párů; kostěná a chrupavčitá část

– kostěná – žeberní hlavička s kloubní plochou pro připojení k tělu obratle, krček (zúžená část) přechází v žeberní hrbolek s kloubní plochou pro spojení s příčnými výběžky; tělo – obloukovitě zahnuté, ze stran sploštělé

– chrupavčitá – přední část žebra, pravá (7 párů), nepravá (3 páry), volná (2 páry)

– nejdelší – 1. a 12.pár

  1. kost hrudní (os sternum) – plochá, nepárová kost; na přední straně hrudníku

– rukojeť – nejširší část, kloubní spojení s k.klíční; + 1.pár žeber

– tělo – spojeno s rukojetí chrupavkou, +další páry žeber

– mečíkovitý výběžek

Hrudník (thorax)– žebra + hrudní obratle + k.hrudní – uzavírá dutinu hrudní

 

Kostra horní končetiny

→ funkce – uchopování předmětů – práce; štíhlejší kosti

  • pletenec – připojen k trupu

– kost klíční(clavicula) – esovitě prohnutá,spojená s kostí hrudní a lopatkou(nadpažkem),12-16cm

– lopatka(scapula) – trojúhelníkovitý tvar, plochá kost, hákovitý výběžek (pozůstatek kosti krkavčí)

  • volná končetina – připojena ramenním kloubem

– kost pažní (ramenní, humerus) – dolní konec – kladkovitá kloubní plocha pro spojení s loketní kostí a kulovitý výběžek pro vřetenní kost

– vřetenní kost (radius) – k palci, dolní konec – bodcovitý výběžek

– loketní kost (ulna) – k malíku, loketní výběžek (okovec), korunový výběžek, kladkový zářez (zapadá do jámy loketní), dole – bodcovitý výběžek

     → kosti předloktí – supinace ( rovnoběžné k.) a pronace (kosti překřížené)

– kosti zápěstní (osa carpi, carpus) – 8 kostí ve dvou řadách po 4, horní (proximální) – loďkovitá, poloměsíčitá, trojhranná, hráškovitá (od palce k malíku), dolní (distální) – trapézová, trapézovitá, hlavatá, hákovitá

– kosti záprstní (ossa metacarpalia) – 5 kostí, podklad dlaně

– články prstů (phalanges) – 14, palec – 2, ostatní – 3

 

Kostra dolní končetiny

→ přizpůsobena pohybu z místa na místo; silnější kosti – nesou váhu celého těla; nožní klenba – lid.znak

  • pletenec

– kosti pánevní (os coxae) – párové, vnik – srůst kosti kyčelní (os ilium), stydké (os pubis) a sedací (os ischii); spojeny sponou stydkou (chrupavka, symphysa), v dětství kosti spojeny chrupavčitě (osifikace až 15 letech)

– pánev (pelvis) – kosti pánevní + kost křížová + kostrč

  • volná končetina – připojena kyčelním kloubem

– kost stehenní (femur) – nejdelší a nejsilnější kost na těle, dolní konec rozšířen v 2 kloubní hrboly tvořící hlavice kolenního kloubu

– holenní kost (tibia) – k palci, silnější, vnitřní kotník, trojhranná,  není kryta svalovinou (přední hrana)

– lýtková (fibula) – k malíku, zevní kotník, tenčí

– vnitřní a vnější kotník – vidlice hlezenního kloubu – napojena kost hlezenní (časté vymknutí)

– kosti zánártní (ossa tarsi, tarsus) – 7, vnitřní (k.hlezení, k.loďkovitá, 3 k.klínovité) a vnější (k.krychlová, k.patní – vybíhá v patní hrbol – úpon achilovy šlachy) paprsek

– nártní kosti (ossa metatarsalia, metatarsus) – podklad chodidla, 5

– články prstů (phalanges) – 14, palec – 2, ostatní – 3

Kolenní kloub – hlavice k. stehenní + jamka k.holenní; vepředu čéška (patella) – zabraňuje ohybu dopředu; menisky – destičky z vazivové chrupavky, usměrňují pohyb hlavice v kloubu

 

Nemoci kosterní a svalové soustavy

skolióza – vybočení páteře

fraktury – zlomeniny – zavřená, otevřená, dislokovaná (s posunem); -příčná, torzní (spirálovitá, úhlopříčné zlomení), roztříštěná, typu vrbovitého proutku

artróza kloubů – opotřebování, změna kloubní chrupavky

artritida – zánětlivé

osteoporóza – řídnutí kostí – k. ztrácejí pevnost – snadno se lámou, u žen způsobeno poklesem estrogenu

osteomalácie – nedostatek vitamínu D (důležitý pro hospodaření s Ca, P), deformace kostí

nádory kostí – primární – mladí, př. osteosarkom; -sekundární – staří, původ v tělních orgánech – rakovinné b. krví do kosti (metastáze)

Dna (pakostice) – ukládání kyseliny močové v kloubech

– vymknutí kloubů

atrofie svalů – ochabnutí vlivem nedostatečné činnosti

– natažení, natržení, namožení svalů; zánět, přetržení šlach

obrna – porucha hybnosti svalů, vzniká poškozením jejich inervace

plegie – úplné ochrnutí; paréza – částečné ochrnutí, hemiparéza (ochrnutí poloviny těla); dětská mozková obrna (poliomyelitis) – infekční virové onemocnění, poškozena páteřní mícha

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!