Jóga – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Jóga

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu, vyváženost. Je známé po celém světě a užívá se v mnoha významech. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duševní cvičení. Rozumí se jí určitý způsob života.

Jóga, prastará tisíciletá moudrost Indie, je dědictvím dávných jogínů, předávaným po generace z učitele na žáka. Její podstatnou je čirá praxe a vychází z osobních zkušeností poznání Boha. Jóga nestojí proti náboženským a filozofickým směrům. Jogíni touží po jednotě s Bohem, jednotě všech duší, po harmonii.

Jóga je učení o jednotě a nedvojnosti a proto má slovo jóga dva významy: spojení a znovu spojení. Naše individuální duše (átmá) a vesmírná duše (paramátmá)existuje v nedvojné jednotě. To co je dělí, je naše nevědomost. Odstraněním nevědomosti znamená odstranění špatných vlastností a návyků a to nám otevírá cestu k Bohu.

Joga nauka o těle, mysli, vědomí, duši. Znalosti anatomie a fyziologie lidského těla využívá jóga v propracovaném systému tělesných cvičení a očistných technik, které pomáhají udržet tělo zdravé a v dobré kondici. Pomocí dechu učí jóga pracovat s jemnou energií – pránou. Jedním z cílů jógy je dosažení klidu mysli a rovnováhy mezi tělem, pránou a myslí.

Jóga zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému založení a orientaci lidí a všechny vedou ke stejnému cíli -> naučit se naslouchat svému srdci, poznat své já, překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickým věděním, být jedno s Bohem. Jóga vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. To se projeví jako harmonie v lidských vztazích, láska ke všemu stvořenému, nesobecká práce pro společnost.

Jóga nám nabízí rozličná duchovní cvičení, která zklidňují mysl, pročišťují antahkaranu (vnitřní nástroj) a pomáhá nám ne zvolené duchovní cestě. K nejznámějším a nejúčinnějším duchovním cvičením patří mantrajóga (jóga opakování manter), jóganidrá (trénink jógového spánku na hranici vědomí), mauna (cvičení vnitřního ticha) a meditace. Pravidelná cvičení prováděná s láskou, s úctou, oddaností i vírou nás dovedou k cíli.

Čtyři cesty jógy jsou bhaktijóga (cesta lásky s Bohu a všemu živému), karmajóga (filozofie karmajógy vysvětluje, co znamenají nebesa a peklo, karma zanmená čin, činnost, konání a jejích následky, hlavním principem je akce a reakce), džnánajóga (cesta poznání, používá se především intelekt k poznání pravé skutečnosti, přináší člověku svobodu, štěstí a trvalý vnitřní mír) a rádžajóga (cesta královská, ti kdo jdou po této cestě stávají se pány a vládci nad sebou, zvládnou své tělo i mysl, jsou si plně vědomi sama sebe). Tělesné cvičení, asána, je třetí stupeň rádžajógy. Asána znamená pozici, která slouží k ovládnutí těla. Pomáhá udržovat zdraví, ale i rozvíjet schopnost koncentrace a klid mysli.

 

Cvičební lekce trvá 90 minut a cvičení je organizované podle následujícího scénáře postupně zvyšujíce náročnost:

 • 1. krátká relaxace 5 – 10 minut
 • 2. rozcvičení 10 – 15 minut (tělesné cvičení)
 • 3. nácvik ásán podle postupnosti 30 – 40 minut (tělesné cvičení)
 • 4. relaxace – joganidry 5 – 30 minut
 • 5. pranajáma – dechové cvičení 10 minut
 • Je to manipulace s dechem jako energií: zpomalovaní dechu, rytmizování a ovládaní zadržování dechu při opakovaní mantry ÓM 3x už při 2. stupni.
 • 6. cvičení koncentrace 5 minut
 • Postupně se prodlužují, jsou spojené se zadržováním dechu až po pocit napětí a mentálním (v duchu) opakováním slabik So a HAM.
 • 7. meditace 10 – 20 min.

 

Meditace probíhá v některé ze základních ásan (př. nehybný sed), svaly uvolněné s opakováním mantry ÓM.

Mantra znamená zvukovou podobu božstva, symbol vesmíru, nejvyšší kosmický zvuk, první vibrace. Soustředíme se na nehybnost těla 10 minut. Rozšíříme přitom svoje vědomí na minulé děje pokud jsme schopní si vzpomenout a systematicky se vracíme zpět do přítomnosti.

 

Svíčka = sarvángásana

 • × Celou dobu dýchat normálně.
 • × Lehnout si na záda, ruce podél těla
 • × Zvedneme nohy, záda jsou celá tlačena k podložce
 • × Přitažení stehen k břichu a pak k hrudníku a opření rukou a předloktí o zem a postupně zapření zad rukama. Hlava je na zemi. Nenapínat špičky.
 • × Pomalu spouštíme obě nohy k zemi přes hlavu. A poté každá na střídačku. Návrat nohou na horu a chvíli vydržet.
 • × Opačným postupem se vrátit do lehu.

 

Matsjásana = Ryba

 • × Protipoloha ke svíčce
 • × Lehnou na záda, natáhnout nohy
 • × Paže podsunout za záda a dlaně položit za hýždě.
 • × Předloktími se opřít o podložku, zvednout horní část paží a ramen a prohněte hrudník, lokty jsou u sebe, zvednou hlavu, dívat se před sebe a protáhnout oblouk až k hrdlu, vypnout bradu i hrdlo.
 • × Temeno protáhnout vzad, zlehka položte na podložku a zároveň oddalte lokty od sebe (zvednout trup z bederní oblasti)
 • × Hrudní kost tlačit vzhůru, čímž se zvýší oblouk. Jakmile hrudník znovu zvedneme, posuňme lopatky mírně k sobě. Vnitřní část nohou tlačme k sobě.
 • × Ukončení je povolením svalů zad a položením na zem

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!