Strunatci (Chordata) – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Strunatci (Chordata)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TS

 

 

 

 

kmen Strunatci

– nejdokonalejší živočišný kmen

– velká druhová rozmanitost, v různých prostředích

– obecné znaky:

  1. mnohobuněční
  2. tři zárodečné listy + coelom
  3. bilaterálně souměrní
  4. druhoústí
  5. žaberní štěrbiny (spojují hltan s vnějškem)

-u ryb dýchaní u ostatních jen u embrií

 

– zvláštní znaky:

  1. NS – dorzální na hřbetní straně nad chordou

– trubicovitá, centrální (mozek, mícha obvodové nervy)

  1. chorda dorsalis= struna hřbetní

– tyčkovitý orgán entodermálního původu

– z velkých pružných buněk

– u nižších strunatců celý život u vyšších nahrazena páteří (mezodermální původ)

  1. CS – uzavřená, na břišní straně těla pod střevem
  2. ocasní část vybíhá za řitní otvor= postanální ocas

 

podkmen Pláštěnci (Tunicata, Urochordata)

– mořští

– tělo: soudečkovité, vakovité, na povrchu jednovrstevná pokožka→ vytváří plášť= tunica

(tuhý rosolovitý obal, tvořený sacharidem tunicinem)

– trávicí soustava: ústa→ hltan (obrvená rýha endostyl= zachycuje plankton)→ trávicí

trubice→ řiť

– dýchací soustava: žaberní vak= prostor kolem proděravělého hltanu, ústí samostatným otvorem ven

– cévní soustava: otevřená nebo chybí

– vylučovací soustava: chybí

– rozmnožovací soustava: hermafrodité, vývoj přes larvu (typiské znaky často u larev a ne

u dospělců, ontogenetická regrese= larva vyspělejší než dospělec

někdy pučení

 

třída Sumky (Ascidiacea)

– solitérní nebo koloniální živočichové

– velikost: mm – 30cm

– tělo: soudečkovité, silný plášť

– dospělci přisedlí, larvy volné

– trávicí soustava: tvar písmene U

– výskyt: ve všech mořích do hloubky 50m

– zástupci: Sumka obecná

 

třída Salpy (Thaliacea)

– volně žijící

– velikost: 1mm – 15cm

-průhledný plášť, někdy světélkují

– výskyt: velké hloubky

– zástupci: Diola zoubkatá, Ohnivka atlantská

 

třída Vršenky (Copelata)

– velikost: 0,5cm – 30cm

– bezbarví, volné žijící

– tělo: dlouhý ocas a v něm chorda po celý život, není vyvinutý ožaberní hltan

endostyl redukován

– výskyt: v mořích do 100m

– zástupci: Vršenka středomořská

 

podkmen Bezlebeční (Cephalochordata)

– mořští

– velikost: 3 – 7cm

– tělo: rybovitého tvary, ze stran zploštělé, v předu výběžek= rostrum, pod ním štěrbina a kolem ní 12 – 20 párů tykadel= cirri

podél těla dva postranní lemy, vzadu se sbíhají v řitní lem

na povrchu jednovrstevná pokožka, pod ní segmentovaný párový boční sval

chorda se táhne celým tělem i v dospělosti

– trávicí a dýchací soustava: ústa→ plachetka (= velum, odděluje ústa od hltanu)→

→ hltan (= pharynx, proděravělý 180 páry žaberních štěrbin,

na ventrální straně endostyl)→ střevo→ říť (=žaludek chybí)

hltan je spojen s ožaberníkovým prostorem, dýchání probíhá

cévami kolem žaberních štěrbin + celým tělem

ožaberní prostor ústí atrioporem ven ve 2/3 těla

– cévní soustava: uzavřená, srdce chybí (břišní aorta a žaberní tepna= složité, kontraktilní)

– vylučovací soustava: protonefridie (kroužkovci)

– nervová soustava: dorzální nervová trubice, v přední části se rozšiřuje

– smysly: hmatové buňky, chemoreceptory= v pokožce a kolem úst

Hessovy buňky= míšní oči (uvnitř míchy, fotoreceptory)

Kolikerova jamka= vířivá jamka (čich)

– rozmnožovací soustava: 26 párů pohlavních orgánů bez vývodů, po dozrání praskne stěna→

→ do ožaberního prostoru a ven= mimotělní oplození

nepřímý vývoj- embryonální fáze 5 dní, larvální 3 měsíce

– výskyt: v příbřežním litorálním pásu téměř všech teplých a mírných moří, v hloubce až 50m

– aktivní v noci

– potrava rosivky a prvoci

– zástupci: Kopinatec plžovitý

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!