Karbonylové sloučeniny – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Karbonylové sloučeniny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Rinoa

 

 

 

 

Charakteristika

 • obsahují ve svých molekulách jednu nebo více karbonylových skupin
 • dělíme je na:
 1. aldehydy → na uhlík karbonylové skupiny je navázán vodík a uhlíkový zbytek
  • pozn. výjimkou je formaldehyd mající na uhlíku karbonylové skupiny navázány 2 vodíky)

 

 1. ketony → na uhlík karbonylové skupiny jsou navázány 2 uhlíkové zbytky, hojně se vyskytují v přírodě jako složky různých chuťových látek a vonných silic, řada z nich je metabolicky významná

 

Vlastnosti

 • nižší aldehydy i ketony jsou kapaliny (výjimkou je plynný formaldehyd), vyšší jsou pevné látky
 • mají vyšší teplotu varu než příslušné nenasycené uhlovodíky, ale nižší než odpovídající alkoholy, netvoří vodíkové vazby
 • nižší aldehydy i ketony jsou ve vodě rozpustné, rozpustnost klesá s rostoucí molekulovou hmotností
 • nižší aldehydy pronikavě zapáchají, vyšší aldehydy a některé ketony mají příjemnou vůni (ovocnou nebo květinovou)

 

Aldehydy

Názvosloví

1. způsob: název uhlovodíku + koncovka –al

CH2O – methanal, CH3CHO – ethanal…

2. způsob: název uhlovodíku + koncovka –karbaldehyd

CH3CHO – ethankarbaldehyd, cyklohexankarbaldehyd…

3. způsob: odvozený od latinského názvu kyseliny + koncovka –aldehyd

CH2O – kyselina acidum formidum à formaldehyd
CH3CHO – kyselina acidum acetidum à acetaldehyd

 

Reakce aldehydů:

1. vznik oxidací primárního alkoholu → u aldehydů probíhá snadno, produktem jsou karboxylové kyseliny

R-CH2OH → R-CHO → R-COOH

 

2. mají redukční účinky (redukují jinou látku a samy se oxidují), produkt je primární alkohol

 

3. jodoformová reakce → slouží jako důkaz ethanolu, a alkalickém prostředí a v přítomnosti jodu se ethanol přemění na acetaldehyd a ten s jodem poskytuje žlutý krystalický jodoform (methanol takto nereaguje)

 

Vznik acetalů a poloacetalů

Vznikají reakcí alkoholu a karbonylové sloučeniny (uhlík karbonylu je napaden volným elektronovým párem kyslíkového atomu hydroxylové skupiny alkoholu)

 

Přehled aldehydů:

 • všechny aldehydy jsou karcinogeny

 

Formaldehyd (methanol) CH2O

 • plyn štiplavého zápachu, rozpustný ve vodě
 • vyrábí se katalytickou oxidací methanolu
 • používá se jako dezinfekční prostředek, je surovinou pro výrobu platů a barviv
 • jeho 40% vodný roztok → formalín → slouží k dezinfekci a jako konzervační prostředek biologického materiálu
 • má schopnost polymerovat → vznik polyformaldehydu
 • používá se při výrobě plastů:
  1. aminoplasty → aminoformaldehydové pryskyřice
  2. fenoplasty → fenolformaldehydové plykyřice
   • může se oxidovat: CH2O + O → HCOOH

 

Acetaldehyd (ethanal) CH3CHO

 • pronikavě páchnoucí kapalina, dobře rozpustná ve vodě
 • vyrábí se katalytickou oxidací ethanolu (nebo ethylenu) nebo adicí vody na acetylen
 • snadno polymeruje
 • jeho páry se vzduchem tvoří explozivní směs
 • používá se např. k výrobě kyseliny octové, léčiv, voňavek

 

Benzaldehyd (benzenkarbaldehyd) C6H5OH

 • hnědá kapalina hořkomandlové vůně, špatně rozpustná ve vodě
 • v přírodě se vyskytuje v mandlích, peckách broskví nebo meruněk
 • vyrábí se oxidací toluenu vzdušným kyslíkem
 • používá se při výrobě léčiv a barviv
 • je složkou všech destilátů získaných kvašením peckového ovoce (např. slivovice)
 • reakcí se vzdušným kyslíkem vzniká kyselina benzoová, která se přidává do hořčice, užívá se pro konzervaci zavařenin

 

Ketony

Názvosloví

1. způsob: název uhlovodíku + koncovka –on

CH3 – CO – CH3 – propanon
CH3-CO-CH2-CH3 – butanon

CH3COCH2CH2CH3 – pentan-2-on

Máme-li v řetězci více než 4 uhlíky, píše se číslo uhlíku, na kterém je ketonová skupina

2. způsob: název uhlovodíkového zbytku + koncovka –keton

CH3-CO-CH3 – dimethylketon

CH3-CO-CH2-CH3 – ethylmethylketon

CH3COCH2CH2CH3 – methylpropylketon

3. způsob: triviální

CH3–CO–CH3 – aceton

 

Reakce ketonů:

1. oxidace sekundárních alkoholů (zpět redukcí ketonu vzniká sekundární alkohol)

 

2. redukční reakce ketonů

cyklohexanon -> cyklohexanol

 

3. oxidace ketonů → dochází ke štěpení původního uhlíkového skeletu za vzniku dvou molekul karboxylových sloučenin

 

Přehled ketonů:

Aceton (dimethylketon, propanon) CH3COCH3

 • bezbarvá, hořlavá, toxická kapalina typické vůně
 • její pára se vzduchem jsou výbušné
 • vyrábí se oxidací propan-2-olu
 • používá se jako rozpouštědlo (např. nátěrových hmot) a při výrobě různých organických sloučenin
 • aceton vzniká v lidském těle jako meziprodukt při metabolismu tuků, zvýšená tvorba acetonu signalizuje přítomnost některých onemocnění (např. diabetes), popř. hladovění

 

Cyklohexanon

 • kapalina vonící po mátě peprné
 • vyrábí se oxidací cyklohexanu nebo cyklohexanolu
 • je výchozí surovinou pro výrobu plastů

 

Chinony

 • nemají aromatický charakter
 • mají konjugovaný nenasycený systém → vzhledem ke konjugaci vazby C=O s C=C neposkytují všechny typické reakce karbonylových sloučenin

 

Názvosloví:

kmen (název aromatického uhlovodíku) + chinon

 

Reakce:

 1. reagují s Grignardovým činidlem
 2. reagují s NH2OH (hydroxylamin)

 

Přehled chinonů:

9, 10 antrachinon → barvářská surovina

ubichinony → důležité biochemické katalyzátory

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!