Ošetřovatelství u neurologického onemocnění

osetrovatelstvi

 

Otázka: Ošetřovatelství u neurologického onemocnění

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Ošetřovatelský proces u nemocných s neurologickým onemocněním

 

Vyšetřovací metody

 • 1) Anamnéza
 • 2) Zákl. neurologické vyš.
 • 3) Punkce – lumbální , subokcipitální
 • 4) RTG – prostý snímek lebky a páteře
  • – angiografie mozku – vyš. cév mozku pomocí k.l.
  • Příprava:psychická,lačný,vyholené místo vpichu,odstranění šperků,zubní protézy,zajištění žíly,premedikace,lab.vyš, – KS + Rh ,HbsAg , APTT, KO,INR,QUICK
  • Po výkonu:24 hodin klid na lůžku,péče o místo vpichu,pokud byl výkon prováděn přes a.femoralis=sáček s pískem na 6 hodin.
  • Sleduj: místo vpichu,FF,stav vědomí
 • 5) CT mozku
 • 6) NMR
 • 7) Radionuklidové vyš.- scintigrafie mozku
 • 8) EEG
 • 9) Elektromyelografie
 • 10) Glassgow coma skore – reakce očí,motorika
 • 11) vyš. očního pozadí
 • 12) psychologické vyš.
 • 13) vyš. biologického materiálu
 • 14) UZ karotid

 

Nemocný s epilepsií

 • o epilepsii
 • Oš.dg:
 • -zranění jako následek pádu při ztrátě vědomí
 • -možnost dušení jako následek poruchy vědomí ,aspirace slin
 • -potenciální riziko zmatenosti
 • -neznalost pojmu – způsob léčby,životospráva
 • -poruchy sociální interakce – zvýšený ochranitelský postoj rodiny

 

Nemocný se zánětem mozkových plen

 • Meningitis – postihuje všechny věkové skupiny častěji děti
 • Ošetření:
 • Menší klidný pokoj + žaluzie + vybavení antidekubitními pomůckami další dle situace
 • odběr biologického materiálu
 • lumbální punkce – vzorky Statim
 • podat léky i.v. a infúze
 • Dieta- šetřící kašovitá

 

Nemocný s CMP

 • o nemoci CMP
 • vyvolává vznik edému mozku, předcházet může bolest hlavy, závratě, nevolnost.
 • Při zasažení životně důležitých center může záchvat končit smrtí, pokud dojde k návratu k vědomí patrné těžké neurologické změny (poruchy hybnosti, poruchy kožní citlivosti, poruchy řeči)
 • místní nedokrevnost – ischemie – vznik nekrotického ložiska a otoku v okolí,bez předchozích varovných příznaků,časový nástup a intenzita příznaků závisí na lokalizaci a rozsahu ložiska.
 • Nemocný s poruchou vědomí – příjem JIP, ARO – udržení dýchání, KO, zabránit rozvoji edému mozku
 • Nemocný se zachovalým vědomím – interna
 • Příznaky:
 • Zmatenost, bolesti hlavy, potíže při chůzi, závratě, poruchy řeči, poruchy citlivosti, vidění, poruchy pohybového aparátu, smyslových orgánů
 • na standardním odd.
  • -lůžko s postranicemi,mírně zvýšená poloha
  • -hygiena – první dny závislý na sestře,dále dle míry soběstačnosti
  • – inkontinence – permanentní močový katetr – péče o něj, častá výměna plenkových kalhot, prevence dekubitů
  • -léky- většinou parenterální podání
  • – tekutiny,strava – první dny infúze,NGS – první jídlo p.o. – tekutá,kašovitá – nutná trpělivost při krmení,nabízet tekutiny
  • -RHB – po zlepšení stavu,prevence respiračních komplikací a TEN
   • – cíleně procvičovat porušené funkce pohybové a řečové
   • – nácvik hybnosti – postižené končetiny,cviky pasivní potom aktivní,v době mimo cvičení polohování
   • – aktivní změna polohy – sed,stoj,chůze – fyzioterapeut
   • – nácvik řečových schopností – logoped
   • – nácvik sebeobslužných dovedností – sestra- aktivizace!!
 • Oš.dg:
  • porucha hybnosti
  • porucha verbální komunikace
  • bezmocnost
  • změny v příjmu potravy
  • změny ve vyprazdňování
  • stres – obavy z budoucnosti

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!