Ortopedie – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Ortopedie

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Ortopedie

 

Ortopedické vrozené vývojové vady

 • Páteř a osový skelet:
  • “ Torticolis:
   • Sklonění hlavy ke straně
   • Vrozená – vazivové zkrácení jednoho kývače (m. sternocleidomastoideus )
   • Získaná:
    • “ Poranění, nebo deformity krčních obratlů
    • “ Spastická:
     • Neuroinfekční onemocnění
     • Dráždění nervových kořenů – VAS krční páteře
   • Dg: klinika + anamnéza
   • Th: rehabilitace, léčba příčiny (neuroinfekce), operační – tenotomie – protětí šlachy kývače
  • “ Vysoký stav lopatky:
   • Lopatka výše postavena než norma – brání abdukci končetiny.
   • Někdy spojeno s deformitami hrudníku a klíční kosti
   • Dg: klinika
   • Th: rehabilitace, korekční ortopedické operace
 • Hrudník:
  • Tvarové deformity – pectus carinatum, excavetum, kyfoscolioticum – viz chirurgie hrudníku
  • Páteř:
   • Fyziologická zakřivení:
   • Lordoza – krční, bederní
   • Kyfoza – hrudní, sacrální
  • Deformity:
   • “ Hyperlordoza
   • “ Hyperkyfoza
    • Vrozené – porucha vývoje tvaru obratlů a meziobratlových plotének
    • Klinika:
     • Deformita páteře, často spojeno s deformitami hrudníku a dýchacími a oběhovými komplikacemi
    • Dg: klinika, RTG
    • Th: rehabilitace
   • “ Skolioza:
    • Stranové vybočení páteře – častěji získané
   • “ Kyfoskolioza:
    • Kombinace patologické kyfozy a skoliózy hrudní páteře + deformita hrudníku, dechové a oběhové potíže
 • Pánev:
  • “ Ottova pánev = vrozená protruze acetabula
   • Omezení hybnosti v kyčli, zkrácení DK
   • Příčiny:
    • Vrozená
    • Poruchy při osteomalacii, nebo rachitidě
    • Potraumatická – po centrální luxaci kyčle, nebo zlomeninách acetabula
   • Dg: klinika, RTG
   • Th: operační – obtížná – TEP, nebo náhrada jamky kyčelního kloubu
 • Horní končetiny:
  • “ Amelie – končetina chybí
  • “ Mikromelie – končetina celkově malá
  • “ Brachymelie – kratší končetina
  • “ Fokomelie – „lachtaní končetina“
  • Vrozené deformity
   • Získané vlivem léků v době těhotenství – Contergan
  • Vrozené vady předloktí:
   • “ Hypoplazie, aplazie kostí předloktí
    • Častěji radius – distální třetina – deformita zápěstí a držení ruky – radiální deviace
    • Spojeno s vadami cév, nervů, svalů
   • “ Synostoza kostí předloktí – v různém rozsahu
    • Porucha hybnosti – omezení supinace a pronace
    • Dg: klinika, RTG
    • Th: korekční operace, rehabilitace
 • Ruka:
  • “ Polydaktylie – nadpočetné prsty
   • Normální, nebo porušená funkce
  • “ Syndaktylie – srostlé prsty – v různém rozsahu
   • Dg: klinika, RTG
   • Th: bez nutné terapie, nebo operační
 • Dolní končetiny:
  • Luxace kyčle:
   • Vrozená:
    • Porucha vývoje acetabula – jamka je mělká, špatné postavení jamky a hlavice – luxace
    • 6x častěji u dívek, dědičná dispozice
   • screening – UZ vyšetření kyčlí kojenců – časná diagnoza – do 6. měsíce věku
   • Klinika:
    • Asymetrie kožních řas, zevní rotace a zkrácení končetiny, pokleslá pánev na zdravé straně – kompenzace
   • Dg: klinika, ultrazvukové vyšetření
   • Th: konzervativní
    • -substituce vit. B, D, Ca, P, horské slunce…
    • polohování DK:
     • balení v abdukci a flexi – pleny, Frejkova peřinka, Pavlíkovy třmeny, abdukční aparát
    • – normalizace stavu do 1 roku věku.
    • – Pokud se neupraví do 2 let, pak nutná operace
  • Kost stehenní – femur
   • Deformace krčku:
    • Fyziologický kolodiafyzární úhel – 125 – 130 stupňů
    • Větší – coxa VALGA
    • Menší – coxa VARA
    • Častěji varozní postavení
   • Vrozené
   • Získané:
   • “ Coxa vara adolescentium – v dospívání, častěji u chlapců – rychlý růst, přetěžování, hormonální dysbalance – oboustranná deformita
    • Klinika: bolesti, vyšší únavnost, deformita kyčlí až kachní chůze
    • Dg: klinika, RTG
    • Th: podávání hormonů štítné žlázy a předního laloku hypofýzy, odlehčování – až do ukončení růstu epifyzární růstové ploténky
  • “ Rachitis: křivice – nedostatek vit. D a calcia
   • Porucha osifikace – deformity dlouhých kostí, zejména DK a také páteře
   • Coxa vara, genua vara, nebo valga, hyperkyfoza hrudní páteře…
   • Klinika – bolesti, deformity, kachní chůze
   • Dg: klinika + RTG
   • Th: substituce vit D, Ca, horské slunce, odlehčování, rehabilitace
  • “ Traumatická coxa vara:
   • Po traumatu hlavice a krčku femuru – mikrotraumatizace, infrakce ( naštípnutí ) krčku, epifyzeolýza hlavice femuru
   • Klinika a diagnostika stejná
   • Th: korekční subtrochanterická osteotomie
 • Koleno:
  • “ Vrozená luxace – vzácná, spojená s jinými vadami pohybového aparátu – operační Th
 • Čéška:
  • “ Aplazie, hypoplazie:
   • Spojeno s poruchou vývoje čtyřhlavého stehenního svalu, dle rozsahu asymptomatické, nebo poruchy hybnosti kolene
  • “ Patella bipartita – 2 osifikační jádra patelly se nespojí – čéška ze 2 částí
   • Asymptomatická
  • “ Genua valga – nohy do „X“
   • Získaná deformita – rachitis, přetěžování, obezita
   • Klinika – deformita, bolesti, únavnost
   • Dg: klinika, RTG
   • Th: odlehčení, redukce hmotnosti, substituce vit D, Ca, redresní obvazy a korekční přístroje – do 6 let věku – pokud bez dostatečného efektu, pak korekční operace
  • “ Genua vara – obdobné
  • “ Genu recurvatum:
   • „prolomení kolene“ dorzálně
   • vrozené a vlivem přetežování, často spojeno s jinými deformitami
   • Th: korekční operace
 • Noha:
  • Podobné deformity jako u ruky – speciální obor zabývající se těmito vadami.
  • Velký vliv na statiku celého těla
  • “ Polydaktylie, syndaktylie
  • “ Pes equinus – koňská noha – vrozená plantární flexe
  • “ Pes calcaneus – vrozená dorzální flexe
  • “ Pes excavatus – nadměrná nožní klenba
  • “ Pes planus congenitus – vrozená plochá noha – podélná i příčná klenba
  • “ Pes equinovarus – nejčastější – supinace + addukce nohy
  • “ Vytočení nohy – dovnitř, nebo navenek
  • “ Klinodaktylie – vybočení prstů – nejčastěji palec – hallux valgus ( častější ), hallux varus
  • “ Digitus malleus – kladívkový prst – často spojeno s plochou nohou a dalšími deformitami
   • Klinika: deformity, bolesti, otlaky, porucha chůze…
   • Dg: klinika + RTG
   • Th: korekční operace

 

Získané ortopedické vady

 • Etiologie:
  • ˘ Rachitis – nedostatek vit. D a Ca – porucha osifikace
  • ˘ Neurologická onemocnění – spazmy, parézy…
  • ˘ Záněty svalové, vazivové a kostní tkáně
  • ˘ Nádory
  • ˘ Traumata

 

Skolioza

 • Stranové vybočení páteře
  • “ Totální – jednostranná
  • “ Esovitá – kompenzační vybočení i na druhou stranu
  • Spojeno i s deformitami hrudníku a poškozením nitrohrudních orgánů
  • Deformity žeber a sterna
  • Emfyzem a atelektázy okrsků plic – plicní hypertenze
  • Cor kyphoscolioticum – přetížení a dilatace pravé komory
 • Dělení:
  • “ Vadné držení těla – kompenzace léčebným tělocvikem – posílení svalového korzetu
  • “ Vadné postavení páteře – nutnost redresních ortopedických korzetů
  • “ Skoliotická deformace – nutná korekční operace
 • Příčiny:
  • “ Vrozená skolióza
  • “ Poruchy nosnosti páteře – rachitis, enormě rychlý růst v pubertě…
  • “ Zánětlivé postižení obratlových těl
  • “ Nádory obratlových těl
  • “ Traumatické poškození obratle, rozsáhlé jizvy po velkých operacíc, popáleninách…
  • “ Neurologické choroby – parézy, spazmy
  • “ Funkční skoliózy – bolesti při radikulárním dráždění, nádorech…
  • “ Statické skoliózy – porucha držení těla – kompenzační držení páteře – kratší končetina při vrozené deformitě, po traumatu, po amputaci…
  • “ Idiopatické skoliózy
 • Terapie:v
  • Léčebná tělesná výchova a rehabilitace
  • Korzety – pasivní – udržují požadované postavení páteře, zároveň odlehčují zatížení
  • Operace – osteosyntéza obratlů s podpůrným aparátem

 

Kyfoza

 • Nadměrné dorzální vyklenutí
 • Vrozená
 • Získaná:
  • “ Rachitis
  • “ Osteoporóza – zejména ženy
  • “ Záněty – specifické – TBC
  • “ Potraumatická – kompresivní zlomeniny obratlů
  • “ Nádory
 • Terapie dle příčiny, zřídka operace

 

Morbus Scheuermann

 • Porucha růstu meziobratlových plotének a obratlových těl – klínovité obratle – kyfóza
 • Zejména chlapci mezi 10. – 17. rokem věku
 • Terapie: substituce vit. A, D, E, rehabilitace, fyzikální terapie, eventuelně fixace v hyperlordoze pro kompenzaci deformity.

 

Lordoza

 • Nadměrné vyklenutí ventrálně – zejména bederní oblast
 • Vrozená
 • Získaná – zejména obezita
 • Deformita, bolesti z kořenového dráždění
 • Th: redukce hmotnosti, RHB, fyzikální terapie

 

Spondylosis deformans

 • Etiologie:
  • Chronické přetěžování páteře
  • Tvorba osteofytů – výrůstky přemosťující jednotlivé obratle – omezení pohybu až synostoza obratlových těl.
 • Sympt:
  • Omezení hybnosti, bolesti z kořenového dráždění, deformity…
 • Th:
  • Vyloučení zátěže
  • Rehabilitace a fyzikální terapie
  • odlehčení, substituce vit. A, D, někdy nutná i dočasná imobilizace

 

Záněty kostí a pojivové tkáně

Specifické:

TBC

 • Zejména postižení obratlů (hrudní a bederní páteř ), velkých kloubů ( kyčel, koleno ) a dlouhých kostí
 • Spondylitis – rozpuštění a zborcení obratlového těla – skolióza, kyfóza, bolesti až parezy DK, tvorba studených abscesů – absces šířící se podél páteře distálně s tlakem na nervy, většinou jen subfebrilie
 • Prevence – očkování – kalmetizace, preventivní prohlídky
 • Dg: RTG, CT, MRI, serologie, mikrobiologie
 • Th: cílená – antituberkulotika, klid na lůžku, odlehčení, nebo fixace v korzetu

 

Lues, gonorrhoea

 • Nejčastěji postihují velké klouby – kyčel, koleno – monoarthritis – exsudativní až hnisavá
 • Klinika: febrilie, bolesti, omezení hybnosti, otok a zarudnutí kloubu
 • Dg: klinika, punkce + bakteriologické vyšetření
 • Th: cíleně ATB, imobilizace kloubu

 

Osteomyelitida

 • Zánět kosti
 • Etiologie:
  • “ Přímá infekce – otevřené poranění, iatrogenní při operaci…
  • “ Hematogenní – hnisavá angína, abscesy…
 • Agens: staphylococcus aureus, streptokoky, escherichia coli, proteus mirabilis…
 • “ Akutní:
  • Febrilie, zarudnutí a otok postižené oblasti, bolesti, tvorba abscesů, sekvestrů ( odloučené části postižené kosti )
  • Dg: klinika, RTG, bakteriologické vyšetření
  • Th: lokální ošetření – incize, kontraincize, odstranění sekvestrů, laváž a drenáž postižené oblasti, cílená ATB terapie – celková i lokální
 • “ Chronická:
 • U pacientů s DM, ICHDK
 • Chronický zánět – tvorba abscesů, sekvestrů, píštělí, recidivy, chronické subfebrilie, nebo sepse
 • Dg: viz akutní
 • Th: podpůrná – vakcinace (protistafylokokové serum…), zvýšený přívod živin
 • Chirurgické lokální ošetření
 • Celková a lokální ATB terapie – cíleně dle agens
 • Neustupuje-li – amputace postižené oblasti – dle rozsahu

 

Epicondylitis radialis humeri = tenisový loket

 • Aseptický zánět v oblasti úponu svalů na radiální kondyl humeru ( vzácně na ulnární)
 • Etiologie – chronická mikrotraumatizace přetížením úponu
 • Sympt – bolest, zarudnutí, otok, omezení hybnosti
 • Dg: anamnéza, klinika
 • Th: imobilizace, antiflogistika celkově i lokálně, obstřik Depo-Medrolem, RTG ozařování, operace – uvolnění úponů

 

Periarthritis humeroscapularis

 • Postižení ramenního kloubu
 • Chronická mikrotraumatizace, nebo jednorázový úraz
 • Bolest, otok okolních tkání, omezení hybnosti ramene
 • Dg a Th jako u tenisového lokte

 

Ostatní záněty kostí a pojiva

 • “ Myositis – zánět svalu
 • “ Tendinitis – zánět šlachy
 • “ Tendosynovitis – onemocnění šlachové pochvy
 • “ Bursitis – zánět tíhového váčku
 • Aseptické – z mikrotraumatizace při přetížení
 • Hnisavé – infekce – primární, sekundární
 • Sympt:
  • Bolest, otok, teploty, omezení hybnosti
 • Dg: klinika, fyzikální vyšetření, bakteriologie
 • Th: imobilizace, antiflogistika – lokálně i celkově, cílená ATB terapie, chirurgické ošetření

 

Systémová onemocnění v ortopedii

Rachitis

 • nedostatek vit. D

 

Osteitis deformans Paget

 • aseptický chronický zánět kostí – deformace

 

Osteoporoza

 • demineralizace kostí z hormonálních příčin
 • Zejména deformity dlouhých kostí
 • Th: cílená dle příčiny – vitaminy, regulace hormonální dysbalance, preparáty podporující osifikaci, RHB a odlehčování, korekční ortopedické operace

 

Revmatická artropatie

 • Systémové autoimunitní onemocnění s postižením zejména drobných kloubů prstů
 • Bolesti, otoky, zarudnutí, poruchy hybnosti, deformity – ulnární deviace
 • Th: celková antiflogistika a imunosuprese
 • Korekční operace

 

Artroza velkých kloubů

 • Postižení velkých kloubů z přetížení – většinou chronického
 • Nosné klouby – kyčel, koleno, hlezno
 • Etiologie:
  • ˘ Chronické přetížení – ve vyšším věku
  • ˘ Poúrazové – deformita po úrazu – změna zatížení kloubu
 • Sympt:
  • Zánětlivé změny kloubu a kolemkloubních struktur – poruchy chrupavky, zjizvení a kalcifikace pouzdra…
  • Otoky, bolesti, poruchy hybnosti…
 • Dg – klinika, RTG
 • Th:
  • “ Antiflogistika
  • “ Rehabilitace – léčebná TV bez zátěže, fyzikální terapie, lázeňská léčba
  • “ Operace: endoprotézy
  • TEP – náhrada celého kloubu
  • Náhrada jamky, nebo jen hlavice (CCEP)

 

Nádory kloubů a kostí

 • Benigní:
  • Osteochondrom, chondrom, osteoidní osteom, hemangiom, obrovskobuněčné nádory…
  • Nejčastěji v nižším věku ( kolem 20 let )
  • Solitární, nebo mnohočetné
  • Klinika dle velikosti a lokalizace – asymptomatické, nebo deformity, bolesti…
  • Th: dle kliniky – bez Th, nebo resekce s eventuelní náhradou kostním štěpem
 • Maligní:
  • Primární:
  • “ Myelom – hemopoetický původ – postižení kostní dřeně
  • “ Osteosarkom – často v nižším věku, nejčastěji dlouhé kosti – stehenní, holenní, pažní – na hranici mezi diafýzou a metafýzou – velmi agresivní, časné metastázy – plíce
  • “ Ewingův sarkom
  • “ Chondrosarkom
  • “ Kostní lymfom
 • Sekundární:
  • Metastázy – ca. plic, prsu, ledviny, prostaty, štítné žlázy
  • Klinika:
   • Bolesti, deformity, patologické fraktury
  • Dg:
   • Klinika, RTG, CT, MRI, scintigrafie, biopsie
  • Th:
   • Primární nádory:
    • Resekce, nebo amputace postižené kosti, náhrada defektu kostním štěpem, nebo protézou
    • Onkologická neoadjuvantní, nebo adjuvantní chemoterapie – dle typu nádoru, radioterapie – u radiosenzitivních ( Ewingův sarkom, lymfom )
   • Metastázy – léčba primárního nádoru, chemoterapie, radioterapie a hormonální léčba, operace – dle stavu ( patologické zlomeniny… )

 

Amputace

 • = snesení koncové části končetiny
 • indikace:
  • vždy až po vyčerpání konzervativních možností
  • ˘ absolutní ischemie
  • ˘ nevyléčitelný zánět – osteomyelitis, gangrena ( ICHDK, DM )
  • ˘ traumatická devastace
  • ˘ nádorové postižení – osteosarkom
  • ˘ ztráta funkce – chronické kontraktury s dekubity u imobilních pacientů
 • Rozsah amputace dle lokalizace a rozsahu postižení
 • Zásadou je vždy vytvořit funkční pahýl, vhodný k rychlému protézování!!!
 • Konický tvar a dostatečná délka pahýlu, dle možnosti zachování velkých kloubů
 • Ortopedická protetika:
  • Výroba pomůcek ke kompenzaci statických a dynamických funkcí pohybového aparátu
  • Korzety, vložky do bot, speciální obuv, protézy…
  • Součástí je cílená rehabilitace
 • Replantační chirurgie:
  • Spolupráce ortopedie, plastické chirurgie, cévní a neurochirurgie
  • Možnost reimplantace končetiny, nebo jejích částí – dle lokalizace a rozsahu traumatu
  • Podmínka životných tkání, bez ztrátového poranění
  • Osteosyntéza kostí, sutura cév a nervů, rekonstrukce svalů, šlach a ostatních měkkých tkání
  • Transport amputovaných částí v dvojitém obalu s ledem – operace do 8 hodin od úrazu

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!