Pankreatitida – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Pankreatitida

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): sestricka

 

Anatomie + fyziologie systému

 • slinivka břišní (pankreas) = protáhlá, horizontálně uložená asi 25 cm dlouhá žláza
 • popisujeme na ni hlavu (caput), tělo (corpus) a ocas (cauda)
 • ULOŽENÍ: levá část dutiny břišní, za žaludkem (retroperitoneální oblast), nad střevy
 • HORMONY: INZULÍN (snižuje hladinu cukru v krvi), GLUKAGON (zvyšuje hladinu cukru v krvi), SOMATOSTATIN, GASTRIN

 

Funkce

 • žláza s VNITŘNÍ sekrecí = ENDOKRINNÍ
  • tvorba hormonů: inzulín, glukagon (nezbytné k transportu glukózy do jednotlivých buněk), vnitřní sekreci zajišťují Langerhansovy ostrůvky: jsou tvořeny buňkami alfa: glukagon a beta: inzulín
 • žláza s VNĚJŠÍ sekrecí = EXOKRINNÍ
  • produkce trávicích enzymů, které napomáhají štěpení potravy
  • TRYPSIN: enzym štěpící BÍLKOVINY (peptid -> aminokyseliny)
  • AMYLÁZA: enzym štěpící SACHARIDY (škroby -> jednotlivé sacharidy)
  • LIPÁZA: enzym štěpící TUKY (glycerol -> mastné kyseliny)

 

Charakteristika

 • zánět slinivky břišní
  • AKUTNÍ – léčba chirurgicky
  • CHRONICKÁ – léčba interní (konzervativně)
 • Dělení onemocnění:
  • AKUTNÍ
  • CHRONICKÁ

 

Akutní pankreatitida

Charakteristika onemocnění

 • zánětlivé onemocnění slinivky břišní s variabilním poškozením ostatních orgánů
 • může jít o formu lehkou (edematózní) nebo těžkou – vznik nekrózy a krvácení
 • aktivace pankreatických enzymů, které samonatráví parenchym pankreatu
 • onemocnění řadíme mezi náhlé příhody břišní

  

Příčiny

 • 80% BILÁRNÍ příčina: onemocnění žlučníku, kameny (konkrementy), zánět
 • zvýšený příjem tuku -> zvýšená produkce pankreatické šťávy -> samonatrávení tkáně -> zánět (otok, cysta, opouzdřené zánětlivé ložisko – absces, nekróza – krvácení) -> systémová reakce -> šokový stav (srdeční a ledvinné selhání, zvýšeno TK, bezvědomí)
 • 20% ZVÝŠENÝ PŘÍJEM ALKOHOLU
 • tučné jídlo
 • zúžení pankreatického vývodu – po zánětu, kamenem, nádorem
 • onemocnění žlučníku, žlučových cest, Vaterské papily
 • úrazy břicha – způsobí aktivaci pankreatických enzymů
 • operace břišní dutiny – způsobí aktivaci pankreatických enzymů
 • metabolické poruchy: zvýšená hladina tuku (hyperlipidemie)
 • komplikace v těhotenství
 • jiné: léky, virové infekce, hormonální poruchy v těhotenství a v šestinedělí

   

Rizikové faktory

 • genetika
 • špatná životospráva:
 • alkohol
 • obezita
 • konzumace tučného

 

Příznaky

 • náhlý začátek po tučném jídle nebo alkoholu
 • prudká bolest v nadbřišku vystřelující do zad
 • zvracení bez úlevy
 • zástava odchodu plynů
 • nauzea
 • šokový stav (opocenost, úzkost, zmatenost)
 • tachykardie
 • promodrání okolo pupku

  

Komplikace

 • CELKOVÉ:
  • oběhové selhání – pankreatogenní šok
  • respirační selhání
  • ledvinné a jaterní selhání – renální a hepatální insuficience
  • hemokoagulační poruchy
  • metabolické poruchy – hyperglykemie, hypokalcemie, acidóza

 

 • LOKÁLNÍ:
  • nekróza pankreatu, absces pankreatu, obstrukce žlučových cest a GIT
  • pseudocysta pankreatu – krvácení do trávicího ústrojí

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza:
  • OA – začátek obtíží, strava, alkohol, stres, bolest, FA, RA, PA
 • Fyzikální vyšetření: břicha
  • poklep, pohmat, poslech
 • FF:
  • TK+P, TT, vědomí
 • Vyšetření per rectum (možná bolest v Douglasově prostoru)
 • Vyšetření krve:
  • jaterní testy
  • pankreatické enzymy: trypsin, amyláza, lipáza, glykemie
  • stanovení proteinů: CRP, KO, INR = Quick, APTT
 • USG – sonografické vyšetření
 • CT
 • Duodenoskopie s ERCP
 • Punkční laváž (výplach a odsátí tekutiny z dutiny břišní)
 • Laparotomie

   

Léčba

 • KONZERVATIVNÍ
  • NPO
  • nazogastrická sonda: odšťavení žaludeční šťávy
  • infuzní terapie (hydratace + glukóza)
  • monitorace oběhových a respiračních funkcí, diurézy, laboratorních výsledků i lokálního nálezu v břiše
  • intravenózní protišoková léčba, oxygenace, odstranění bolesti – opiáty
 • FARMAKOLOGICKÁ
  • ATB – riziko vzniku infekce
  • opiáty
  • spasmolytika
  • analgetika
  • léky proti tromboembolickým komplikacím
  • léky tlumící sekreci pankreatických šťáv
 • CHRONICKÁ
  • cholecystektomie, choledochoduodenoanastomóza – odstranění žlučníku
  • choledochostomie – vyústění žlučovodů přes dutinu břišní
  • PTC drenáž – perkutánní transluminální cholangiografie = drenáž žlučovodu navenek
  • nekrektomie – chirurgické odstranění nekrotických tkání
  • duodenopankreatektomie – odstranění části pankreatu + části tlustého střeva
  • peritoneální laváž – výplach peritoneální dutiny a okolí slinivky břišní zavedenými drény do dutiny břišní

    

Prevence

 • snížit ve stravě příjem alkoholu a tučných jídel
 • snížit cholesterol ve stravě (riziko vzniku žlučových kamenů)
 • preventivní prohlídky
 • redukce hmotnosti

 

Sleduj

 • bolest
 • žádoucí a nežádoucí účinky spasmolytik a analgetik
 • FF (známky oběhového a respiračního selhání)
 • NPO (péče o DÚ)
 • péče o nazogastrickou sondu
 • vyprazdňování moči a stolice (P+V – odpady ze sondy + zvracení)
 • vstupy: PŽK (dle Maddona)
 • výsledky laborky
 • výskyt dekubitů a opruzenin
 • psychický stav

 

Poloha + pohybový režim

 • úlevová poloha (poloha na všech čtyřech)
 • klid na lůžku

 

Hygienická péče

 • v akutním stádiu hygiena na lůžku
 • zajistit ošetření žaludeční (nazogastrické) sondy

 

Výživa

 • v akutním stádiu NPO
 • infuzní terapie – parenterální přívod tekutin, parenterální výživa
 • na základě krevního vyšetření (hladina amyláz + leukocytů) – rozhodne lékař o postupné zátěži GIT
 • postupně nastupuje dieta 0S, pankreatická dieta 4S
 • důležitost dodržování diety

 

Vyprazdňování

 • dostatek pomůcek k lůžku, dopomoc na WC
 • záznam bilance tekutin (P+V)
 • sleduj vyprazdňování moči – množství, příměsi, frekvence
 • sleduj odchod plynů, meteorismus, vyprazdňování stolice

   

Rehabilitace

 • doporuč pacientovi správné techniky, aby eliminoval bolest (správné dýchání úlevová poloha nezatěžování břišní stěny nevhodnými pohyby)

 

Spánek a odpočinek

 • klid a příjemné prostředí k odpočinku
 • kontroluj intenzitu bolesti
 • toleruj spánkovou inverzi, ale i možnou dezorientaci a vulgárnost pacienta
 • aplikuj léky dle ordinace lékaře: analgetika, sedativa, hypnotika
 • dbej na bezpečnost pacienta (suicidní úmysl – sebevražda)

 

Psychosociální potřeby

 • informovat pacienta o diagnóze, prognóze a komplikacích
 • do léčby zařadit i rodinné příslušníky
 • informovat o správnosti životního stylu (hmotnost, vyhnout se alkoholu, tučnému, pohyb)

 

Domácí péče

 • pacient odchází domů poučen o pravidelném užívání léků – substituční léčba kreatickými fermenty, spasmolytika a analgetika
 • důležitost dodržování dietního opatření (omezení cukrů, tuků, vyloučení alkoholu) a zdravého životního stylu

   

Chronická pankreatitida

Charakteristika onemocnění

 • porucha tkáně slinivky břišní zhmožděním vaziva a tvorbě nekrózy
 • u chronické pankreatitidy je tkáň slinivky poškozena a nahrazována nefunkčním vazivem -> nekróza -> vede k tomu, že dojde k poruše sekrece pankreatických šťáv (porucha trávení) -> vzniká onemocnění – malabsorpční syndrom, sekundární D.M.

 

Příčiny

 • alkoholismus
 • choroby žlučníku a žlučových cest
 • infekce
 • akutní pankreatitida
 • poranění pankreatu
 • mukoviscidóza = dědičné onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, zahuštěný sekret blokuje vývody žláz, a tak narušuje činnost orgánů

 

Rizikové faktory

 • alkohol
 • obezita
 • genetika
 • kouření

 

Příznaky

 • dyspeptické potíže: nevolnost, zvracení, metorizmus, pocit plnosti
 • hubnutí
 • ikterus
 • bolest – v oblasti pupku, může vyzařovat do zad nebo do levého boku, objevuje se obvykle po jídle a po požití alkoholu (lze tlumit lékami)
 • STEATOREA – nestrávené tuky ve stolici – stolice objemná průjmovitá, kysele zapáchající, světlá barva
 • Laboratorní příznaky – zvýšeno amylázy a lipázy v séru a v moči, zvýšeno hodnoty CRP v séru

   

Komplikace

 • malabsorpční syndrom: u těžkých forem pankreatitidy, kdy jsou postiženy enzymy, trávicí bílkoviny a glycidy
 • sekundární D.M.: z poškození Langerhansových ostrůvků

   

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza:
  • OA, FA RA, PA
 • Fyzikální vyšetření:
  • pohled pohmat
 • Laboratorní vyšetření krve:
  • glykemie, amylázy, lipáza, ionty, jaterní testy, CRP, KO
 • Laboratorní vyšetření moči:
  • amyláza, lipáza
 • Ultrasonografické vyšetření
 • RTG (nativní snímek břicha)
 • Počítačová tomografie = CT
 • Endoskopické vyšetření
  • ERCP = endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
  • Endoskopická radiální endosonografie

 

Léčba

KONZERVATIVNÍ:

 • dietoterapie – 4S (omezení tuku, vyloučení alkoholu)

 

FARMAKOLOGICKÁ:

 • analgetika, spasmolytika, substituce pankreatických enzymů, inzulín

 

CHIRURGICKÁ:

 • odstranění novotvaru ve žláze, který způsobuje poruchy funkce, zásah je buď radikální nebo paliativní

 

Prevence

 • snížit ve stravě příjem alkoholu a tučných jídel
 • nekouřit
 • preventivní prohlídky
 • redukce hmotnosti

 

Sleduj

 • bolest + její charakteristiku, FF
 • dyspeptické potíže
 • vyprazdňování – četnost, konzistenci, barvu stolice, P+V (bilanci tekutin)
 • účinek substituční léčby
 • vstupy – PŽK
 • dodržování životosprávy, dodržování diety
 • laboratorní hodnoty krve a moči (amylázy, lipázy)

 

Poloha + pohybový režim

 • v akutní fázi – klid na lůžku
 • zajisti dopomoc pacientovi při volbě úlevové polohy (při bolesti břicha – kolenoloketní)
 • vyžij vhodné pomůcky k doplnění základního vybavení lůžka – postranice
 • zajisti dostatek klidu

   

Hygienická péče

 • v akutní fázi – dopomoc s hygienou, po odeznění obtíží si pacient hygienu zajišťuje sám
 • dostatek pomůcek k hygieně
 • prevence vzniku opruzenin
 • pravidelná výměna osobního a ložního prádla

   

Výživa

 • pravidelné vážení pacienta
 • v akutní fázi NPO (energetické potřeby nahrazeny parenterálně) -> pankreatická dieta (7 dní) -> 4S -> po zklidnění stavu dieta číslo 4 (s omezením tuku)
 • dostatek klidu při jídle
 • příjem tekutin
 • pouč pacienta v oblasti výživy a příjmu potravy:
 • omezení přijmu tuků v potravě asi na čtvrtinu
 • strava lehce stravitelná, bohatá na vitamíny
 • vyloučit ze stravy nevhodné potraviny: tučné, mastné, kořeněné, s vysokým obsahem cholesterolu, alkohol, káva, kynutá těsta
 • správná technologická úprava stravy: vaření, dušení do měkka
 • jídlo podávat častěji v malých dávkách

   

Vyprazdňování

 • sleduj vyprazdňování a vzhled stolice (výskyt průjmu, barvu a konzistenci)
 • vhodné pomůcky při výskytu inkontinence
 • výdej tekutin – zapisovat do dokumentace

  

Spánek + odpočiněk

 • v období akutního vzplanutí zajisti dostatek odpočinku i během dne
 • režim dne přizpůsob únavě během dne způsobené bolestí
 • odstraň možné příčiny nespavosti (léky na bolest)

   

Psychosociální potřeby

 • informace týkající se rodinné situace a zaměstnání
 • seznam pacienta se správnou životosprávou
 • zdůrazni pacientovi absolutní zákaz alkoholu

    

Domácí péče

 • nutnost dodržování vhodného pravidelného denního režimu
 • dodržování vhodné diety – správná skladba potravy, nevhodné potraviny, způsob úpravy stravy, absolutní zákaz alkoholu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!