Elektrokardiografie (EKG) – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Elektrokardiografie (EKG)

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Elektrokardiografie (EKG)

– převodní systém srdce:

sinoastriální uzel – atrioventrikulární uzel – Hisův svazek – Tawarovo raménko – Purkyňovy vlákna

– elektrickou aktivitou vznikají jednotlivé měřitelné dipólové vektory => celkový dipólový moment

 

– ploché nebo miskové elektrody + EKG gel

– snímání 12 elektrodových svodů

– končetinové

– obě zápěstí + levý bérec (zemnící svorka) = Einthovenův trojúhelník

– bipolární (I-III)

– mezi dvěma aktivními elektrodami

– unipolární (VR, VL, VF)

– s indiferentní elektrodou = Wilsonova svorka

– elektrody spojené do 1 bodu přes R=5kΩ

– hrudní (V1-V6)

– ve výšce srdce od pravého kraje sterna po levou podpažní jamku

– unipolární

 

– křivka EKG:

– vlna P:                       depolarizace síní

– komplex QRS:            depolarizace komor, repolarizace síní

– vlna T:                       repolarizace komor

– trvání cca 0,8s

– hodnocení – rytmus, frekvence, sklon srdeční osy, změny tvaru křivky

 

– vektokardiogram

– průmět dipólového vektoru do roviny těla (nejdůležitější frontální)

 

– typy elektrokardiografů

– jednosvodové přenosné – první pomoc, práce v terénu

– tří nebo šestisvodové přímo píšící – klinická pracoviště

– dvanáctisvodový kardiogram = postupné zapínání elektrod šestisvodového

– kardioskop

– jedno až šestipaprskový osciliskop => přímé pozorování elektrické aktivity

– polygraf

– 3 kanály EKG + 3 kanály dalších metod (fono-, mechanografie)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!