Řasy – maturitní otázka z biologie

 

Otázka:  Řasy

Předmět: Biologie

Přidal(a): mrazkovalucka96

 

Řasy (algae=řasy)

 • různorodá skupina eukaryotických autotrofních organismů, které se vyskytují v moři, ve sladké vodě a méně často v půdě nebo na kůře stromů
 • jejich tělo se nazývá stélka=thallus, může být jedno nebo více buněčná
 • bez rozlišených orgánů a bez cévních svazků

 

Rozlišujeme různé typy stélek

 • bičíkatá (monádoidní)
  • jednobuněčná, jednojaderná
  • má celulózní buněčnou stěnu
  • obsahuje chloroplast s pyrenoidem (bílkovinné tělísko s fotosyntetizujícími enzymy na jehož povrchu se ukládají škrobová zrna)
  • má stigma (světločivná skvrna; nerv=čiv) a pulzující vakuolu (odstraňuji přebytečnou vodu)
  • má jeden nebo více bičíků
   • Pláštěnka
    • kapkovitý tvar
    • dva stejně dlouhé bičíky
 • měňavkovitá stélka (rhizopodová)
  • jednouněčná, jednojaderná nebo mnohojaderná
  • bez pevné buněčné stěny = může vytvářet panožky (k lovu nebo pohybu)
  • může být stigma a pulzující vakuola
   • Chrysoamoeba (rod Chrysoamoeba)
 • kapsální stélka
  • tvořena buňkami žijícími ve slizové kolonii
  • každá buňka může vytvořit bičíky a plavat ve vodě→ usedne, ztratí bičíky → začne se rozmnožovat dělením→ vytváří novou slizovou kolonii
   • rod Hydrurus
 • (kokální) buněčná stélka
  • jednobuněčná, jednojaderná, nepohyblivá
  • má pevnou buněčnou stěnu z celulózy
  • bez vakuol a bez stigmatu
   • Chlorela
    • kulovitá nebo oválná
    • pevná buněčná stěna
 • vláknitá (trichální) stélka
  • mnohobuněčná
  • tvoří ji větvená nebo nevětvená vlákna
  • vždy jednojaderné buňky
  • někdy bývá stélka rozpadavá
  • tvoří ji stejnocenné buňky a buňka bazální (přichycuje ji k podkladu)
   • Kadeřnatka
   • Žabí vlas
 • trubicovitá (siforální) stélka
  • také vláknitá, ale je vícejaderná a větvená
  • Caulerpa
 • pletivná stélka
  • tvoří je rozvětvené vlákno, které se rozvíjí ve dvou nebo třech směrech
  • může mít i několik metrů
  • rhizoid – uchycuje k podkladu, příchytná vlákna
  • kauloid – trubicovitá část, část která nese fyloidy
  • fyloid – rozšířené části, které slouží k fotosyntéze
  • hnědá řasa Laminarie

 

Rozmnožování řas

 • nepohlavní – zoospory (=pohyblivé výtrusy)
  • nepohyblivé výtrusy
  • vznik uvnitř mateřské buňky, ze které se uvolní a vyrostou v nového jedince
 • pohlavní – pomocí haploidních (n) gamet
  • samčí – pohyblivé spermatozoidy
  • samičí – nepohyblivé vaječné buňky
  • jednodomé (na 1 jedinci samičí i samčí)
  • dvoudomé (každá buňka na jiném jedinci)
  • →splynutí = diploidní zygota→nový jedinec
  • metageneze (=rodozměna) – střídání pohlavní (gametofyt) a nepohlavní (sporofyt) generace

 

Význam

 • fotosyntéza
 • primární producenti kyslíku a organické hmoty
 • důležitou složkou potravních řetězců
 • zhoršují kvalitu vod
 • a+b = zelené řasy a krásnoočka
 • a+c = hnědé řasy
 • a+d = červené řasy

 

1.oddělení Ruduchy (Rhodophyta)

 • 4000 druhů
 • mnohobuněčné mořské řasy
 • neexistují bičíkatá stádia
 • buňka
  • tlustá, dvouvrstevná buněčná stěna
  • kutikula (=vrstva na povrchu z pektinů – málo celulózy)
 • chlorofyly
  • a+d → červené řasy
  • fykocyanin (modrozelený)
  • fykoerytrin (červený)
 • stélka
  • vláknitá
  • pletivná
  • jasně červená, modrozelená, tmavě zelená
 • častá metageneze (= rodozměna)
 • výskyt
  • v teplých mořích (200m hloubky)
  • přisedlé na skalách
  • 5% sladkovodní – čisté proudící vody
 • význam
  • výroba pokrmů
  • lékařství (zástava krvácení, protizánětlivé)
  • agar
   • → vytváření živných půd pro pěstování bakterií
   • → potravinářství (želé)

 

nejstarší organismy na Zemi

 • Batrachospermum (=potěrka)
  • sladkovodní
 • Hyldebrandia
  • sladkovodní
 • Porhyra
  • 30 – 60 cm
  • příprava pokrmů
 • Galidium
  • agar

 

2. oddělení Obrněnky (Dinophyta)

 • bičíkovci (2 nestejné bičíky)
 • na povrchu pančíř z celulózních destiček
 • chlorofyl
  • a+c
  • xantofyly (žluto-hnědá barviva)
 • tvoří cysty
 • stélka
  • kapsální
  • monádoidní
  • kokální
  • krátce vláknitá
 • žlutohnědé až zelené
 • výskyt
  • slané, teplé vody
  • málo sladkovodní
 • přemnožení → otrava
  • Ceratium
  • Peridium
   • sladké i slané vody
  • Noctiluca
   • 2mm
   • teplá, slaná voda
   • v noci světélkují

 

3. oddělení Skrytěnky (Cryptophyta)

 • bičíkovci s nesouměrnými a dvěma různě dlouhými bičíky
 • obsahují chlorofyl a+c, karoteny, fykocianin, fykoerytrin
 • nepříznivé podmínky přežívají v klidu ve slizovém obalu
 • výskyt – ve stojatých slaných vodách, někdy v moři
 • Cryptomonas
  • v jarním planktonu

 

4. oddělení Chromophyta

 • cca 800 druhů
 • chlorofyl a+c , karoten

 

1. třída Zlativky (Chrysophyceae)

 • stélka – jedno/mnohobuněčná, monadoidní/rhizopodová/kokální/vláknitá/kapsální
 • výskyt – ve sladkých vodách – složka fytoplanktonu (kytky)
 • buněčná stélka je inkrustovaná oxidem křemičitým a vytváří schránku→dojde ke zmenšení (když do sebe zapadnou dvě misky
  při rozmnožování dojde k oddělení misek, rozdělení protoplastů a dotvoření menší misky→ dochází ke zmenšování (do určité
  míry)→ dojde k oddělení misek, vytvoření schránek původní velikosti
 • výskyt: ve sladké i slané vodě – v hloubkách 80-250m, součást fytoplanktonu ve sladkých jako epifyti (organismy žijící na
  jiných organismech, neškodí jim)
 • vyskytovali se už v druhohorách, tmelením vzniká hornina – křemelina – filtrace, těsnění
 • způsobují zápach vody
 • Diatoma
  • v horských potocích
 • Triceratium
  • v moři
 • Pinnularia
 • Frygillaria
 • Melosira
 • Tabelaria
 • Asberionera
 • Navicula

 

2. třída Chaluhy – hnědé řasy (Phaephyceae)

 • ve slaných vodách, u pobřeží
 • stélka je pletivná
 • význam – potrava, hnojivo, palivo
 • vývojově nejpokročilejší skupina
 • Laminaria
  • 2,5 m
  • studená moře (Sever)
 • Chaluha bublinatá (Fucus)
  • 0,5 m
 • Macrocystis
  • studená moře (Jih)
  • 60 m
 • Nereocystis
  • 15 m
  • tichý oceán – kolem břehů USA
 • Undaria
  • Japonsko, Čína→ jídlo
 • Hroznovice (Sargassum)
  • karibská oblast

 

3. třída Různobrvky (Xantophyceae)

 • 400 druhů
 • rybníky, tůně, moře
 • žlutozelená stélka všech typů
 • Posypanka (Vaucheria)
  • vláknitá (jednubuněčná)
  • tůně, půda
 • Botrydium
  • hlinitý břeh rybníků, řek

 

5. oddělení Krásnoočka (Euglenophyta)

 • jednobuněční bičíkovci
 • 800 druhů
 • buňka
  • oválná, vřetenovitá, vakovitá buňka
  • 1-2 bičíky (ze stěny=ampula)
  • stigma (blízko ampuly při bázy bičíku)
  • chloroplasty a+b
  • betakaroten, xantofyly
  • stažitelné vakuoly – vyprázdnění do ampule
  • pelikula=periplast
  • vytvářejí cystu
 • výživa – fototrofní, heterotrofní (ve tmě), fagotrofní (=živí se bakteriemi)
 • výskyt – sladké, silně organicky znečištěné vody (žabinec)
 • rozmnožování – podélné dělení
 • Krásnoočko štíhlé, Krásnoočko zelené

 

6. oddělení Zelené řasy (Chlorophyta)

 • převážně sladkovodní
 • 7 000 druhů
 • důležité z vývojového hlediska
  • chlorofyl a+b
  • → z nich zřejmě vyšší rostliny
 • škrob = zásobní látka
 • buňka
  • vícevrstevná buněčná stěna z celulózy
  • vybavena bičíky

 

1. třída Zelenivky (Chlorophyceae)

 • všechny typy stélek
 • sladká, slaná voda, půda
 • význam
  • potrava – rychlí producenti organické hmoty
  • kosmonautika
 • Zelení bičíkovci
  • Pláštěnka
   • buňka kapkovitého tvaru
   • 2 bičíky, chloroplast, stigma, pyrenoid (= bílkovinné tělísko – fixace CO2 při fotosyntéze)
  • Váleč koulivý
   • žije v koloniích (=cenobia)
   • vytváří kulovité útvary
   • uvnitř sliz
   • vytváří dceřiná cenobia
 • Kokální zelené řasy
  • Zelenivka (Chlorella)
  • Řetízkovka (= scenedesmus)
   • cenobia v řetízcích
  • Pediastrum
   • hvězdicovité cenobium
 • Další řasy
  • Porost lacikový
   • pletivná stélka
   • 15 cm
   • v mořích v místech bohatých živinami
  • Zrněnka
   • krátce vláknitá stélka
   • na kmenech stromů, skalách
  • Kadeřnatka
   • v čistých potocích
   • vláknitá stélka

 

2. třída Spájivky (Conjugatophyceae)

 • rozmnožování
  • konjugace = 2 vlákna
  • řasy se spojí, splynou protoplasty a následuje redukční dělení
 • buňka je celistvá nebo s ostny a hrbolky
 • výskyt – vlhké skály, rašeliniště, sladké vody
 • Šroubatka
  • šroubovitě stočený chloroplast
 • Hvězdnatka
  • hvězdicovité chloroplasty
 • Krásivky
  • Closterium
  • Cosmarium
  • Staurastrum

 

3. třída Parožnatky (Charophyceae)

 • stélka
  • pletivná
  • 90 cm
  • podobná přesličce
 • výskyt
  • stojaté, brakické (sladká+slaná), sladké vody
 • Panožnatka křehká (Chara fragilis)
  • na dně tůní

 

4. třída Trubicovky (Bryopidophyceae)

 • stélka – trubicovitá tvořená jednou buňkou bez přehrádky
 • výskyt – slané, málokdy sladké vody
 • Bryopsis
 • Codium
 • Acetabularia
 • Žabí vlas
  • potoky ČR, středozemní moře
 • Halimeda
  • středozemní moře
 • Caulerpa
  • středozemní moře


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!