Urologie – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Urologie

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Urologie

 

Urologie

Anatomie

 • “ Ledviny
  • Retroperitoneálně
  • Cévní zásobení:
   • aa. renales – větve břišní aorty
   • vv. renales – do vena cava inferior
  • Dutý systém
  • Kalichy
  • Pánvička
 • Pyeloureterální přechod
 • Uretery – bederní, kyčelní a pánevní úsek
 • Močový měchýř – v malé pánvi
 • Svalová stěna – 3 vrstvy svaloviny – kontrakce a uvolnění svěrače – mikce
 • Trigonum vesicae urinariae – trojúhelník na spodině měchýře – ústí ureterů a močové trubice
 • Muži – rectovesicální septum
 • Ženy – vesicovaginální septum
 • “ Uretra:
  • Muži – prochází prostatou, ústí na vrcholu glans penis
  • Ženy – krátká
 • “ Zevní pohlavní orgány:
  • Ženy – pochva + zevní genitál
  • Muži:
   • Scrotum – testes, epididimis, chámovod + doprovodné cévy a m. cremaster
   • Chámovody ústí do vesiculae seminales ( měchýřkové žlázy ) a dále do prostatické uretry
 • “ Nadledviny:
  • Endokrinní žlázy
  • Regulace funkce pomocí hypofyzárního ACTH
  • Kůra nadledvin:
   • Mineralokortikoidy – aldosteron – regulace vodního a iontového hospodaření
   • Glukokortikoidy – kortizon, kortikosteron – metabolismus cukrů, tuků, bílkovin, protizánětlivý a imunosupresivní účinek
   • Pohlavní hormony – androgeny – testosteron, gestageny, estrogeny ( málo ) – vývoj sekundárních pohlavních znaků ( virilismus u žen ) , anabolický efekt
  • Dřeň nadledvin:
   • Katecholaminy – adrenalin, noradrenalin – streasové reakce
    • Hyperkorticismus – Nadprodukce hormonů – adenomy, hyperplazie nadledvin…
   • Glukokortikoidy – Cushingova choroba, Cushingův syndrom
   • Mineralokortikoidy – Connův syndrom
   • Androgeny – adrenogenitální syndrom
    • Hypokorticismus – Snížená produkce hormonů
    • Akutní – prokrvácení nadledvin u dětí při sepsi – meningokok
    • Chronické -atrofie, nebo destrukce nadledvin – záněty – TBC
 • Funkce ledvin:
  • Udržování rovnováhy metabolizmu minerálů a tekutin
  • Vylučování spodin metabolizmu

 

Selhání ledvin

 • Akutní
 • Chronické
 • Příčiny:
  • Prerenální – porucha prokrvení ledvin – šok
  • Renální – poškození ledvinového parenchymu – nefritidy, nádory…
  • Postrenální – obstrukce vývodného systému ledvin
 • Fáze:
  • Anurická – ledviny nevylučují moč – neschopnost moč vytvořit – hromadění tekutin a metabolitů ( dusíkaté zplodiny ) v organizmu, katabolizmus – uremie
  • Polyurická – po překonání první fáze – neschopnost koncentrovat moč – velké ztráty tekutin a iontů – hrozí dehydratace
  • Normalizace – obnovení normální funkce ledvin
 • Dialýza:
  • Umělé odstraňování metabolitů a regulace vodního a iontového hospodaření
  • Peritoneální dialýza – napuštění břišní dutiny speciálním roztokem a poté jeho vypuštění – přechod látek přes peritoneum
  • Mimotělní dialýza – účinnější
  • Filtrace krve v dialyzačním přístroji přes speciální membránu
  • Nutnost zavedení katatru, nebo založení AV shuntu s dostatečným průtokem krve
 • ˘ Urosepse:
  • Průnik bakterií do organizmu při infekci močového ústrojí
  • Akutní – pyelonefritida – klasické příznaky sepse s febriliemi, schváceností, celkovou alterací stavu, bolesti v bederní krajině…
  • Chronická – jen subfebrilie, organizmus již nereaguje na infekci, nechutenství, hubnutí, celkové neprospívání…

 

Urologická symtomatologie

 • Bolesti:
  • “ Renální kolika:
   • Kolikovitá ostrá bolest v bederní oblasti, iradiace v průběhu ureteru do podbřišku, genitálu a vnitřní strany stehna, motorický neklid, nevolnost, pocení, nucení na močení
  • “ Nefralgie:
   • Tupá trvalá bolest v bedrech při zbytnění ledviny – obstrukce vývédu – hydronefroza, nebo kompenzační zbytnění po nefrectomii…
  • “ Močový měchýř:
   • Tenezmy – křečovitá bolest nad sponou s nucením na moč
   • Tupé bolesti při distenzi MM, nebo zánětu – postižená celá stěna
  • “ Uretra:
   • Uretralgie – při zánětu močové trubice – tupá bolest mimo močení
   • Stranguhrie – pálení a řezání při močení – infekce, průchod konkrementu…
  • “ Prostata:
   • Bolest v oblasti hráze, tupá, nebo ostrá – záněty prostaty a semenných váčků
  • “ Scrotum:
   • Častěji jednostranná bolest
   • Většinou ostrá
   • Záněty varlat a nadvarlat
   • Úrazy, torze varlete, nebo epiploického přívěsku – nekróza
   • Nádory varlat a nadvarlat nebolí!!!
 • Poruchy močení:
  • “ Polakisurie – Časté močení, malé dávky moči, celková diureza beze změn – hypertrofie prostaty…
  • “ Polyurie – Zvýšená celková diureza – diabetes insipidus, DM…
  • “ Oligurie – Snížená cleková diureza – pod 500 ml/den – počínající RI
  • “ Anurie – Denní diureza pod 100ml/den – renální selhání
  • “ Retence moči – Obstrukce vývodného systému – moč se tvoří, ale pacient nemočí
  • “ Dysurie – Obtížné močení
  • “ Inkontinence – Stálý mimovolní odchod moči
  • “ Enuréza – Samovolné jednorázové pomočení
  • Vzhled moči:
   • “ Hematurie – příměs krve – Tmavá moč – jako kola, nebo černé pivo
   • “ Pyurie – Příměs hnisu – moč výrazně zkalená, páchnoucí
   • “ Proteinurie – Zakalená pěnivá moč

 

Vyšetřovací metody v urologii

 • “ Vyšetření moči:
  • Chemické – hustota, bílkovina, glukóza, žlučová barviva
  • Sediment – ery, leuko, epitelie, krystalická drť, válce (hyalinní, erytrocytární, granulované)
  • Cytologické – buňky epiteliálních nádorů – v moči, nebo výplach
  • Bakteriologické – správný odběr moči, nebo cévkování, suprapubická punkce
  • Kultivace moči ( různé půdy, různě dlouho ) + stanovení citlivosti
  • TBC – opakované odběry – 5x – jeden pozitivní je průkazem infekce, dlouhá kultivace
  • “ Speciální metody:
   • Zkouška 3 sklenic:
    • 1. – obsah uretry – hnis, epitelie…
    • 2. – střední porce – čistá
    • 3. – poslední porce – částice z hrdla měchýře, prostaty – epitelie, erytrocyty…
   • Oddělený odběr moči z obou ledvin – ureterální cévka – nejprve ze zdravější ledviny
   • Addisův sediment – kvantitativní hodnocení sedimentu ze 24 hodinového sběru moči
   • Kvantitativní bakteriologické vyšetření – určení hlavního původce infekce
 • “ Vyšetření krve:
  • Urea, kreatinin, Astrup – hodnocení funkce ledvin
  • Vápník – celková hladina a změny při sníženém a zvýšeném příjmu – u pacientů s nefrolithiazou
  • Kyselina močová – konkrementy
  • Kyselá fosfatáza – celková hladina a prostatická frakce ( u ca. Prostaty )
  • PSA – prostatický specifický antigen – produkován prostatou, vysoká hladina při ca. prostaty – v plazmě vázaný a volný
 • “ Rentgenové vyšetření:
  • Nativní nefrogram
  • Pyelografie – snímek po aplikaci kontratu do ledvinné pánvičky po zavedení pigtailu
  • Vylučovací urografie – i.v. aplikace kontrastu a snímkování při vylučování
  • Angiografie – patologie renálních tepen
  • CT
  • SONO
  • Scintigrafie skeletu – meta postižení
  • Uretrografie – zobrazení uretry naplněné kontrastem
  • Mikční cystouretrografie – snímkování při močení
 • “ Urodynamická vyšetření:
  • Měření proudu moči, tlaku, průtoku, rezidua…
 • “ Punkční biopsie – ledvina, prostata
 • “ Endoskopická vyšetření:
  • Cystoskopie, ureteroskopie…
 • “ Cévkování:
  • Muži – vždy lékař
  • Ženy – sestra
  • Desinfekce zevního genitálu, zavedení sterilního katetru
  • Jednorázové, permanentní katetry

 

Vrozené vývojové vady v urologii

 • “ Ledviny:
  • Ageneze
  • Hypoplazie – méněcenná ledvina – nedostatečně funkční
  • Dystopie, malrotace – změna polohy ledviny, často s jiným cévním zásobením
  • Nadpočetnost – ren duplex – zdvojení ledviny, i s pánvičkou a ureterem
  • Ren duplex + ureter fissus – zdvojení ledviny a pánvičky, rozštěp ureteru – společné ústí do MM
  • Ren arcuatus – podkovovitá ledvina – často s poruchou odtoku z pánvičky
  • Anomalie cévního zásobení – větvení arterií před vstupem do hilu, aberantní tepna – nejčastěji k dolnímu polu
 • “ Ureter:
  • Ureter duplex
  • Ureter fissus
  • Vesicoureterální reflux – insuficience ústí ureteru do MM – reflux moči do ureteru, nebo až do pánvičky – klasifikace dle závažnosti
  • Ureterokéle – zvětšení podslizničního úseku ureteru ve stěně MM – při stenoze ústí
 • “ Močový měchýř:
  • Extrofie – chybí přední stěna měchýře – v podbřišku defekt tvořen zadní stěnou MM
  • Divertikl – výduť MM – stěna není tvořena svalovinou, často vznik sekundárně při překážce mikce – vysoký tlak – při resekci divertiklu nutné odstranit i příčinu obstrukce
 • “ Uretra:
  • Chlopně – v průběhu uretry – překážka v močení
  • Striktura uretry – častěji dívky – recidivující IMC – kalibrace uretry a vnitřní uretrotomie
  • Hypospadie – vyústění uretry na spodní straně penisu, dále místo uretry jen vazivový pruh – deformace penisu – glandis, coronalis, penis, scrotalis, perinealis – dle polohy
  • Epispadie – vyústění uretry na dorzální straně penisu – někdy spojeno s inkontinencí, nebo rozestupem stydkých kostí
 • “ Penis:
  • Megalopenis – nadprodukce testosteronu
  • Mikropenis – nedostatek testosteronu
  • Fimóza – zůžení předkožky – hromadění smegmatu a moči v předkožkovém vaku – balanoposthitis – jedna z příčin vzniku ca. penisu
  • Parafimóza – násilné přetažení předkožky a nemožnost přetažení zpět – strangulace glans penis – nutná repozice, nebo cirkumcize
 • “ Varle:
  • Kryptorchismus – nesestouplé varle – jedno, nebo obě – v dutině břišní, nebo tříselném kanálu – nutné operačně řešit do 2 let – hrozí carcinom varlete
  • Dystopie – jiná poloha – perineum, femorální kanál…

 

Úrazy v urologii

 • “ Ledviny:
  • Tupá:
   • Náraz na bederní oblast
   • Kontuze ledviny – otok, hematom, bolest
  • Ruptura:
   • Intraparenchymová
   • Subkapsulární
   • Úplná
  • Dilacerace ledviny
  • Krvácení, hrozí hemoragický šok
  • Th – dle závažnosti – konzervativní ( klid na lůžku, ledování ), nebo operační revize a sutura, nebo nefrectomie
  • Ostrá:
   • Bodná, střelná – krvácení…- operační revize
 • “ Ureter:
  • Nejčastěji iatrogenní – při operacích colon
  • Podvázání, přerušení ureteru
  • Nutná včasná revize s rekonstrukcí poranění, někdy nutná dočasná nefrostomie
 • “ Močový měchýř:
  • Tupá:
  • Ruptura MM – při nárazu na naplněný MM, zlomeniny pánve – autonehody
  • Intraperitoneální – peritonitis
  • Extraperitoneální
  • Hematurie
  • Operační revize – sutura, dočasná epicystostomie
 • “ Uretra:
  • Tupá poranění – pád na perineum, zlomeniny pánve
  • Pohmoždění, přerušení uretry – hematurie, obstrukce
  • Sutura na katetru
  • Riziko vzniku stenoz
 • “ Penis, scrotum, testes:
  • Tupá, ostrá
  • Hematomy, ztrátová poranění
  • Th: hemostyptika, evakuace hematomu, rekonstrukční operace

 

Záněty v urologii

 • Primární – ascendentní – šíří se vývodným systémem
 • Sekundární – hematogenní

 

Pyelonefritida

 • Častěji sekundární – hematogenní – staphylococcus aureus
 • Karbunkl – prostoupení celé ledviny hnisavým zánětem
 • Absces ledviny
 • Paranefritický absces – šíření do okolí
 • Sympt:
 • Bolesti v bederní oblasti, septický stav, pyurie
 • Chronická pyelonefritida – celkové chátrání, subfebrilie, postupně renální selhání
 • Dg: Klinika, bakteriologické vyšetření, SONO, CT
 • Th:
  • ATB cíleně
  • Evakuace abscesu, někdy i nefrectomie
  • ATB terapie – dokud není moč sterilní, bez známek leukocyturie, jinak riziko recidivy

 

Cystitis

 • Častěji u žen – krátká uretra
 • Spojeno se stenozami uretry, nebo hrdla MM, u mužů hy. Prostaty, u žen gynekologické potíže
 • Akutní
 • Chronická
 • Sympt: Strangurie, polakisurie, tenezmy, leukocyturie až pyurie…
 • Dg: vyšetření moči, vyloučení obstrukce, nebo přidružené choroby ( prostata, gynekologie… )
 • Th: dostatek tekutin, klidový režim, chemoterapeutika, odstranění obstrukce

 

Uretritis

 • Zánět močové trubice
 • Venerologické infekce – gonorhea – u mužů
 • Ascendentní – u žen při zánětech pochvy
 • Akutní
 • Chronická
 • Cílená Th
 • Riziko vzniku striktury uretry

 

Prostatitis

 • Akutní:
  • Hematogenní, nebo aktivace staré infekce
  • Difuzní zánět až absces prostaty
  • Sympt: bolesti na hrázi a nízko v podbřišku, febrilie, příznaky sepse
  • Dg: klinika, vyšetření moči a prostatického sekretu
  • Th: cíleně ATB, antiflogistika, incize abscesu
 • Chronická:
  • Podobné příznaky jako u neurogenního postižení MM – dysurie
  • Obtížná až nemožná terapie

 

Epididimitis

 • Zánět nadvarlete
 • Akutní – nejčastěji hematogenní, nebo přenos infekce z uretry
 • Náhlý vznik, velké bolesti, zduření nadvarlete až vznik abscesu
 • Th: ATB, klidový režim, evakuace abscesu
 • Chronická – nespecifické příznaky, infiltrát až jizvení nadvarlete
 • Th: odstranění nadvarlete

 

Orchitis

 • Zánět varlete
 • Hematogenní, nebo přestup infekce z nadvarlete
 • Virová – při parotitidě
 • Sympt: bolesti varlete, zarudnutí a otok scrota, teploty…
 • Th: dle etiologie – klid, ATB…
 • Po virové orchitidě vždy ztráta funkce

 

TBC v urologii

 • TBC ledvin – sekundární postižení často po odeznění primárního postižení plic
 • Častěji jedna ledvina
 • Vznik abscesů a kaveren – provalení do dutého systému – devastace ledviny i vývodných cest
 • Dg: klinika,zobrazovací metody, bakteriologické vyšetření
 • Th: maximálně konzervativní – antituberkulotika
 • Operace – při devastaci ledviny a vývodného systému – odstranění postižené tkáně a rekonstrukce vývodných cest.

 

Městnavé nemoci v urologii

 • Zvýšený tlak a retence moči ve vývodném systému ledvin
 • Překážka ve vývodných cestách:
 • Vrozená striktura, chlopeň
 • Stenoza v oblasti vesikoureterálního přechodu
 • Stenoza hrdla měchýře
 • Získané vady – záněty, tumory, stp. poraněních, hypertrofie prostaty, lithiaza…
 • Hydronefróza
 • Hydroureteronefróza
 • Městnavý močový měchýř
 • Sympt: tlakové bolesti, polakisurie, dysurie…
 • Dg: SONO, vylučovací urografie, urodynamické vyšetření
 • Th: odstranění příčiny obstrukce – co nejdříve, jinak riziko atrofie ledvin

 

Neurogenní měchýř

 • Poškození inervace MM – nerovnováha mezi funkcí detruzoru a svěrače hrdla MM
 • Retence moči, nebo inkontinence
 • Etiologie:
  • Vrozené vady CNS – meningomyelokele…
  • Získané poškození CNS – nádory CNS a míchy, kontuze, nebo komprese míchy, transverzální léze míšní
 • Různé projevy – dle lokalizace poškození nervové dráhy
 • Spazmus svěrače – retence moči
 • Th: opakované cévkování přísně asepticky ( lepší než permanentní katetr ),
  • Konzervativní postup, dokud nedojde ke stabilizaci stavu
  • Definitivní ošetření:
  • Pudendectomie – přerušení nervus pudendus – přerušení reflexního oblouku a spazmu svěrače
  • Resekce části svaloviny svěrače hrdla MM
  • Rehabilitace – nácvik evakuace MM tlakem, nebo pomocí elektrické stimulace

 

Urolithiáza

 • Tvorba konkrementů je spojena s metabolickými poruchami
 • Etiologie:
  • Zvýšená koncentrace látek v moči:
  • Vápník – hyperparathyreoidismus, porucha absorbce vápníku ledvinami, zvýšené vstřebání vápníku střevem
  • Kyselina močová – porucha metabolizmu purinů ( degradace hemoglobinu ) – dna
  • Cystinové konkrementy
  • Fosfátové konkrementy…
  • Změny pH moči:
  • Kyselá moč – urátové konkrementy…
  • Snížený příjem tekutin
 • Lokalizace:
  • Nefrolithiaza – v pánvičce
  • Ureterolithiáza
  • Cystolithiáza – při poruše vyprazdňování měchýře
 • Sympt:
  • Tlakové bolesti
  • Renální kolika – při zaklíněném konkrementu
  • Hematurie
  • Recidivující infekce
 • Dg: Klinika, nativní nefrogram, IVU, SONO, endoskopie
 • Th:
  • Pitný režim
  • Terapie metabolické poruchy:
  • Ca – odstranění hyperparathyreoidismu, diuretika, dieta obsahující fosforečnany ( vyvázání vápníku ve střevě )
  • Kys. močová – dieta s vyloučením vnitřností, červeného masa, zvěřiny, alkalizující minerálky, alopurinol ( snížení produkce kyseliny močové )
  • Odstranění konkrementu:
  • Perkutánní extrakce konkrementu z ledvinové pánvičky
  • Endoskopické odstranění konkrementu, možné spojit s mechanickou litotrypsí
  • Litotrypse rázovou vlnou

 

Nádory nadledvin

 • Kůra:
  • adenomy, adenocarcinomy – produkce hormonů kůry nadledvin – del toho symptomatologie – carcinomy více hormonálně aktivní
  • Klinika dle typu hormonu
  • Dg.: hladina hormonu, SONO, CT, scintigrafie
  • Th: adrenalectomie, u carcinomů i s nefrectomií – radikální výkon
 • Dřeň:
  • Feochromocytom, feochromoblastom (chromafinní buňky) – produkce katecholaminů – záchvatovitá hypertenze, tachykardie – vyvolání stresové reakce
  • Neuroblastom, ganglioneurom – někdy atrofie nadledviny s poruchou funkce
  • Dg a Th stejná
 • Feochromocytom
  • nádor,který produkuje adrenalin a noradrenalin –paroxysmální hypertenze až krize
  • Eti.:
   • genetické dispozice,časté záněty ledvin (glomerulonefritidy),
   • autoimunní onemocnění
  • Ko.:
   • bolesti hlavy
   • poruchy vědomí (synkopy)
   • renální insuficience
   • tachykardie
   • art.hypertenze
  • Dg.:
   • anamneza
   • fyz.vyšetření
   • USG-ledvin
   • vyl.urografie
   • scinti
   • stanovení kyselin vanilmandlové (VMK) Adrenalin, homovanilové (HVMK) Noradrenalin
   • přesnější hladina katecholaminů, dopaminu
  • Th.:
   • chirurgická – resekce
   • farmakologická

 

Nádory ledvin

 • Benigní – adenomy – vzácné
 • Maligní:
 • Grawitz: carcinom z jasných buněk
  • V dospělosti
  • Nejprve lokální růst, později prorůstání do renální a duté žíly, prorůstání pouzdrem…
  • Metastázy – plíce, kosti, mozek
  • Sympt – často náhodný nález, hematurie až po narušení dutého systému
  • Dg: SONO, CT, vyšetření moči
  • Th: nefrectomie, i odstranění nádoru z žíly, resekce metastáz, dále radioterapie
 • Wilmsův tumor:
  • Dětský věk
  • Teratom – složen ze zárodečných tkání – velmi maligní
  • Sympt – rychle rostoucí resistence, bolesti, hematurie…
  • Dg: klinika, SONO, CT
  • Th: nejprve radioterapie, poté nefrectomie

 

Nádory pánvičky

 • Papilom, papilocarcinom – hematurie, dle lokalizace i obstrukce…
 • Dg: vyšetření moči – cytologie, IVU, SONO, endoskopie…
 • Th: endoskopická operace

 

Nádory ureteru

 • “ Ureter:
 • Papilom – stopkatý
 • Papilocarcinom – spíše přisedlý
 • Viz. pánvička

 

Nádory močového měchýře

 • “ Močový měchýř:
 • Stromální – leiomyom, lipom, fibrom
 • Epitelové – papilomy, papilocarcinomy – solitární, mnohočetné
 • Každý papilom je potenciální malignitou
 • Sympt: hematurie
 • Dg: vyšetření moči, cystografie, CT, angiografie, endoskopie – odběr histologie
 • Th:
 • Endoskopická operace – resekce nádoru
 • Radioterapie
 • Chemoterapie – lokální , nebo celková aplikace
 • Radikální cystectomie – odstranění močového měchýře a pánevních LU, u mužů s prostatou a semennými váčky, u žen s dělohou, adnexy, přední stěnou poševní
 • Náhrada močového měchýře – vyřazená klička ilea, nebo colon s vústěním ureterů – buď zachování kontinence napojením na uretru, nebo urostomie

 

Nádory prostaty

 • Hyperplazie prostaty
 • Carcinom
 • Sympt: obstrukce – polakisurie, dysurie, opožděný začátek mikce, zpomalený proud, močové reziduum
 • Dg: klinika, per rectum, transrectální sonografie, biopsie prostaty, hladina PSA, staging – RTG plic, scintigrafie kostí, CT malé pánve
 • Th:
  • Radikální prostatectomie – prostata s pouzdrem, pánevní LU, semenné váčky
  • TUPE – transuretrální prostatectomie – bez pouzdra – odstranění obstrukce
  • TURP – transuretrální resekce prostaty
  • Radioterapie – zevní, brachyterapie
  • Hormonální terapie – u hormonálně dependentních nádorů – orchiectomie + antiandrogeny

 

Nádory uretry

 • Papilomy – při papilomatoze – hematurie – endoskopické odstranění
 • Carcinom – u žen – blízko zevního ústí
 • Infiltrace okolí – radikální operace s resekcí pochvy a rekonstrukcí MM

 

Nádory penisu

 • “ Penis:
 • Condyloma accuminatum – benigní
 • květákovitý útvar – nejčastěji v předkožkovém vaku
 • chirurgické snesení + cirkumcize
 • Carcinom:
 • Začíná na glans penis – souvisí s retencí smegmatu
 • Metastázy – inguinální LU
 • Dg: klinika, biopsie
 • Th: amputace penisu, odstranění inguinálních LU

 

Nádory testes

 • Seminomy – radiosenzitivní
 • Teratomy – různý stupeň diferenciace a malignity – radiorezistentní
 • Sympt: mladí pacienti, zvětšení varlete, nebolestivé
 • Dg: klinika, SONO, angiografie
 • Metastázy – parainguinální a paraaortální LU
 • Th: orchiectomie, odstranění LU, radioterapie, chemoterapie ( neoadjuvantní, adjuvantní )

 

Striktura uretry

 • Vrozená, pozánětlivá, poúrazová
 • Dysurie, recidivující IMC
 • Th: dilatace, discize

 

Cizí tělesa v močovém měchýři

 • Samovolné zavedení
 • Th: endoskopické odstranění

 

Hydrokéla

 • Naplnění peritoenální výchlipky v okolí varlete serosní tekutinou
 • Dg: klinika, SONO
 • Th: operace – resekce, obrácení listu peritonea naruby

 

Spermatokéla

 • Cysty nadvarlete naplněné spermatickou tekutinou – možno využít jao zdroj spermií k in vitro fertilizaci
 • Th: extirpace

 

Varikokéla

 • Rozšíření žilní pleteně
 • Porucha spermiogeneze
 • Dg: doppler SONO
 • Th: podvázání žil – otevřeně, laparoskopicky – nebo sklerotizace

 

Torze varlete

 • Torze cévního svazku – ischemie varlete – nekróza
 • Při úrazu, námaze, nebo i v klidu
 • Sympt: náhle vzniklá prudká bolest, zarudnutí a otok scrota
 • Dg: klinika, doppler sono
 • Th: operační revize s derotací a orchidopexí – do 3-4 hodin, jinka porušení spermiogeneze až nekróza varlete – nutná orchiectomie

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!