Triblastica (Trojlistí) – biologie

 

   Otázka: Triblastica

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): devcicazdediny

 

 

Živočichové se 3 zárodečnými listy a bilaterální (dvoustranná) souměrností těla.

Souměrnost vznikla vlivem pohybu na jednu stranu (dopředu) à vytvoření přídi a zádi à posun orgánů dopředu = CEFALIZACE.

Hlava se zmnoženou nervovou tkání a smyslovými orgány na různém stupni dokonalosti.

Na zádi končí trávící trubice à řitní otvor

Žijí ve všech prostředích a mohou být nebezpečnými parazity.

 

ALFA ŘADA – PRVOÚSTÍ

–          ústí otvor na původním místě (na původním místě blastoporu)

–          řitní otvor na opačné straně

–          ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši, členovci

 

BETA ŘADA – DRUHOÚSTÍ

–          během ontogeneze vzniká v blastoporu řitní otvor = tam kde byly ústa se vyvinul řitní otvor

–          ústní otvor druhotně prolomený na opačné straně

–          ostnokožci, strunatci

 

PRVOÚSTÍ

Podle dokonalosti tělní dutiny rozlišujeme:

Schizocoel

–          nepravá tělní dutina vyplněná parenchymem, jehož skulinami prostupuje tělní míza = hydrolymfa (mezi endo a ektodermem)

Pseudocoel

–          nepravá tělní dutina vyvinutá ze schizocoelu potlačením tělního parenchymu à parenchymatické buňky přilepené na endo a ektoderm à prostor à tekutina bohatější na bílkoviny

–          Coelom = pravá tělní dutina

 

Živočichy coelomové dále dělíme podle těla:

Tělo nečlánkované – měkkýši

Článkované stejnocenně (homonomně) – kroužkovci

Článkované nejstejnocenně (heteronomně) – členovci a všichni druhoústí

 

PRVOÚSTÍ SE SCHIZOCOELNÍ TĚLNÍ DUTINOU

PLOŠTĚNCI

–          Zploštělé tělo z hřbetní a břišní strany (dorzoventrálně)

–          Tvořeno dvěma zárodečnými listy

–          Vnitřek těla vyplněn řídkou parenchymatickou látkou

–          Na povrchu pokožka podobná plyši – porostlá řasinkami

–          Tělní dutinou je schizocoel à vytváří se nové orgány

–          TRÁVÍCÍ SOUSTAVA – není průchodná – chybí řitní otvor, ústní otvor – hltan (nejsilnější svalovina – neustále pulzuje) – slepě končící střevo

–          NERVOVÁ SOUSTAVA – provazcovitá – tvořena dvěmi zauzlinami, čichové laloky, orientují se čichem – ploché oči (inverzní oči – stigmata)

–          VYLUČOVACÍ SOUSTAVA = soustava protonefridií – první vylučovací aparát v živočišné říši – plaménkové buňky (čištění tělních dutin, odstraňování toxických látek, bílkovin …)

–          Dýchání celým povrchem těla

–          Obojpohlavní – hermafroditi – každý jedinec má oddělené samčí i samičí pohlavní orgány

–          mají schopnost regenerace

 

PLOŠTĚNKY

–          hlavně ve sladké vodě, méně ve slané či na suchu

–          obrvené – přihánění čerstvé vody s kyslíkem

–          výboj přímý – vajíčka kladou do zvláštních schránek (kokonů)

–          většina ploštěnek je dravých

–          nejčastější zástupci mají ústní otvor na břišní straně – svalnatý hltan a střevo

–          PLOŠTĚNKA KALUŽNÍ

–          PLOŠTĚNKA POTOČNÍ

–          PLOŠTĚNKA MLÉČNÁ – průsvitné tělo

–          PLOŠTĚNKA HORSKÁ, UŠATÁ

 

MOTOLICE

–          endoparazité (žijí uvnitř těla hostitele)

–          kolem ústního otvoru a na břiše vyvinuty přísavky – přidržují se jimi v hostiteli

–          maximálně rozvinutá rozmnožovací soustava – motolice kladou až několik set tisíc odolných, silných obalem potřených vajíček

–          MOTOLICE JATERNÍ

 • Napadá ovce, získávají je na pastvě
 • Složitý vývojový cyklus
 • S výkaly se dostávají na louku à voda à cysta měnící se v miracidium napadené bahnatkou malou à několikrát se mění v larvy à cysta
 • Střídá hostitele – Dvojrodí
 • Dvě přísavky – příchytná a ústní (vysávání hostitele)
 • Nadprodukce potomstva
 • Dospělí jedinci se usazují v játrech – mohou ovci i zahubit

–          MOTOLICE KOPINATÁ

 • Hostitelem je srnčí zvěř, mezihostitel mravenec a suchozemský plž
 • 10 mm

–          MOTOLICE ŽLUČOVÁ

 • Napadá játra šelem a člověka
 • Přenašečem jsou ryby a plži

–          KREVNIČKA MOČOVÁ

 • Zavrtává se do nohou lidí pracujících na rýžových polích à dostanou se až do močových cest à krvácivé průjmy
 • Odděleného pohlaví – sameček je velký a na břišní straně má rýhu v ní je vmáčknutá samička

 

–          MOTOLICE PODIVNÁ

 • Parazituje v ptácích, mezihostitel – jantarka malá – hlemýžď
 • Způsobuje zduření tykadel jantarky à pulzuje za úsvitu à pták ji sezobne a dostane do sebe motolici

 

TASEMNICE

–          během jejich evoluce se redukovala pohybová, smyslová, nervová soustava a zmizela trávící soustava

–          potravu přijímají celým povrchem těla

–          celá tasemnice dorůstá v tenkém a tlustém střevě člověka či jiného hostitele

–          schopna oplodnit sama sebe – hermafrodit

–          tělo pokryto silnou kutikulou – odolná proti trávícím šťávám

–          tělo se skládá z hlavové části (hlavička, scolex) na které jsou přísavky a trupových článků – až několik set, poslední článek je plný oplozených vajíček

–          TASEMNICE BEZBRANNÁ

 • Na hlavě čtyři kruhovité přísavky
 • Mezihostitelem je hovězí dobytek – člověk se může nakazit konzumací špatně tepelně zpracovaného masa a to nedospělým stadiem – larvocystou
 • Dorůstá délky až 10 metrů
 • Neohrožuje život člověka, ale vyvolává nevolnosti, průjmy a bolesti břicha
 • Léčení chemoterapeutickými odčervovacími prostředky

–          TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ

 • Hlavním hostitelem je prase – má v sobě boubele (bílé tečky na mase = uhrovitost masa – zbavujeme se jí tepelnou úpravou)

–          MĚCHOŽIL ZHOUBNÝ

 • 6 mm – 4 články – ve střevech šelem, mezihostitel srnčí zvěř
 • v plicích vytváří boubele velké jako kedlubna

–          ŠKULAVEC ŠIROKÝ

 • 4000 článků – 10 metrů
 • u lidí živících se rybolovem
 • 3 stádia – konzumenti ryb – z vajíček obrvené larvy à do buchanek à do ryb à další larvální stádia à konzumenti ryb

–          ŘEMENATKA PTAČÍ

 • Ve střevech racků a volavek
 • Mezihostitel buchanky a ryby
 • Způsobuje nafouknutí břicha a prasknutí

 

PÁSNICE

–          Příbuzní ploštěnkám, mají rovnou trávící trubici a řitní otvor – střevo nekončí slepě

–          V mořích jsou větší, sladké vody – bezbodcí a bodovci

–          PÁSNIČKA SLADKOVODNÍ

 • 2 cm
 • živí se ploštěnkami, korýši …

–          PÁSMOVKA VELIKÁ

 • Nejdelší červ na světě 30 m – leží na dně
 • Bezestrunný, noční živočich, tlustý asi jako tužka

 

PRVOÚSTÍ S PSEUDOCOELNÍ TĚLNÍ DUTINOU

 

HLÍSTI

–          7000 zástupců

–          2 zárodečné listy s roztrhaným parenchymem

–          kruhovitý nebo oblý tvar při průřezu – vyplněno zplodinami anaerobního dýchání – k obou koncům se tělo zužuje

–          silná kutikula chránící je před trávícími šťávami

–          tělem prostupuje trávící trubice a zakončena na jedné straně ústním a na druhé řitním otvorem

–          nemají dýchací ani cévní soustavu

 

HLÍSTICE

–          červovitý tvar, často parazit à epidemická onemocnění

–          v ústech kutikulární zuby – narušují jimi stěnu orgánů kde parazitují – pístoví hltan a pružné a pevné tělo

–          škodlivé látky vylučují vylučovacími trubicemi – po stranách těla

–          pohlavní dimorfizmus – samečci menší, nepárové varle, 2 štětinky – spikuli – slouží k roztažení pohl. Otvoru samičky à velké množství lehkých, odolných vajíček

–          ŠKRKAVKA DĚTSKÁ

 • V tenkém střevu člověka, ubírá živiny – ascaridóza
 • Narušuje cévní kapiláry à ucpání střev, proděravění à při přemnožení
 • Nechutenství, zvracení, bolesti hlavy
 • Vajíčka se dostávají ven výkaly, mohou se dostat do jater či plic
 • Můžeme ji pozřít s neočištěnou zeleninou

 

–          ROUP DĚTSKÝ

 • Tlusté střevo a konečník dětí i dospělých
 • Pokud je hl. složkou potravy člověka mléko, může se nakazit à oxyurióza
 • Podrážděnost, vyčerpanost, kopřivka, nervozita
 • Kladou vajíčka okolo řitního otvoru à svědění
 • Lékem je pyrium – sirup + hygiena, zvýšená konzumace česneku

 

–          MĚCHOVEC LIDSKÝ

 • V tropických oblastech – škrkavka
 • V Evropě v dolech, kde je horko a vlhko à DŮLNÍ NEMOC

 

–          VLASOVEC MÍZNÍ

 • Ucpává mízní otvory à sloní nemoc à končetiny těžknou – horečky, zimnice

 

–          VLASOVEC MERINSKÝ

 • Známý už ve starověku
 • Na těle způsobuje bolestivé boule asi jako holubí vejce
 • Červ dlouhý 30 cm a 2 mm tenký
 • Vznik lékařského znaku – hůl s hadem – dříve tyčka s červem, protože bylo umění vyndat červa celého
 • Nádory = alepská boule – infekce se může dostat do krve či kloubů

–          VLASOVEC OČNÍ

 • Cizopasník člověka v podkožním vazivu (spojivkový vak) u Evropanů v očích à oční záněty, nádory kůže – kamerunské boule
 • Přenášejí je ovádi – bzikavka slepoočka (sají krev)

 

–          TENKOHLAVEC LIDSKÝ

 • 5 cm s bičovitým přívěskem
 • poruchy trávícího traktu – průjmy zácpy à morná smrt

 

–          HÁĎÁTKO ŘEPNÉ

 • 1 – 1,5 mm
 • vajíčka jako malé citrony
 • vysávají kořínky řepy à netvoří se bulvy

 

–          HÁDĚ OCTOVÉ

 • Ve zkvašených zbytcích octa, škrobu
 • Viditelné lupou

 

–          HÁĎÁTKO BRAMBOROVÉ – v Evropě, netvoří se hlízy brambor

–          HÁĎÁTKO PŠENIČNÉ – vytváří hálky v klasu

–          HÁDĚ PLICNÍ – v žabích plicích

 

–          SVALOVEC STOČENÝ

 • Nejnebezpečnější cizopasný červen samci 2 mm, samičky 4 mm
 • Výskyt ve velkém množství à množí se v lidském těle
 • Nákaza vajíčky, která přestály tepelnou úpravu – maso divočáků, kteří se nakazili od potkanůà larvy do střev à do mízních uzlin à velmi mnoho vajíček à krví do svalů à bránice, mezižeberní svaly, jazyk … sval vytvoří pouzdro z uhličitanu vápenatého = trichinelóza
 • Až 300 mrtvých, když přežije můžou v něm zůstat zapouzdřené larvy až do konce života


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy