Triblastica (Trojlistí) – biologie

 

Otázka: Triblastica

Předmět: Biologie

Přidal(a): devcicazdediny

 

Živočichové se 3 zárodečnými listy a bilaterální (dvoustranná) souměrností těla.

Souměrnost vznikla vlivem pohybu na jednu stranu (dopředu) -> vytvoření přídi a zádi -> posun orgánů dopředu = CEFALIZACE.

Hlava se zmnoženou nervovou tkání a smyslovými orgány na různém stupni dokonalosti.

Na zádi končí trávící trubice -> řitní otvor

Žijí ve všech prostředích a mohou být nebezpečnými parazity.

 

ALFA ŘADA – PRVOÚSTÍ

 • ústí otvor na původním místě (na původním místě blastoporu)
 • řitní otvor na opačné straně
 • ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši, členovci

 

BETA ŘADA – DRUHOÚSTÍ

 • během ontogeneze vzniká v blastoporu řitní otvor = tam kde byly ústa se vyvinul řitní otvor
 • ústní otvor druhotně prolomený na opačné straně
 • ostnokožci, strunatci

 

PRVOÚSTÍ

Podle dokonalosti tělní dutiny rozlišujeme:

 • Schizocoel
  • nepravá tělní dutina vyplněná parenchymem, jehož skulinami prostupuje tělní míza = hydrolymfa (mezi endo a ektodermem)
 • Pseudocoel
  • nepravá tělní dutina vyvinutá ze schizocoelu potlačením tělního parenchymu -> parenchymatické buňky přilepené na endo a ektoderm -> prostor -> tekutina bohatější na bílkoviny
  • Coelom = pravá tělní dutina

 

Živočichy coelomové dále dělíme podle těla:

Tělo nečlánkované – měkkýši

Článkované stejnocenně (homonomně) – kroužkovci

Článkované nejstejnocenně (heteronomně) – členovci a všichni druhoústí

 

1) PRVOÚSTÍ SE SCHIZOCOELNÍ TĚLNÍ DUTINOU

PLOŠTĚNCI

 • Zploštělé tělo z hřbetní a břišní strany (dorzoventrálně)
 • Tvořeno dvěma zárodečnými listy
 • Vnitřek těla vyplněn řídkou parenchymatickou látkou
 • Na povrchu pokožka podobná plyši – porostlá řasinkami
 • Tělní dutinou je schizocoel -> vytváří se nové orgány
 • TRÁVÍCÍ SOUSTAVA – není průchodná – chybí řitní otvor, ústní otvor – hltan (nejsilnější svalovina – neustále pulzuje) – slepě končící střevo
 • NERVOVÁ SOUSTAVA – provazcovitá – tvořena dvěma zauzlinami, čichové laloky, orientují se čichem – ploché oči (inverzní oči – stigmata)
 • VYLUČOVACÍ SOUSTAVA = soustava protonefridií – první vylučovací aparát v živočišné říši – plaménkové buňky (čištění tělních dutin, odstraňování toxických látek, bílkovin …)
 • Dýchání celým povrchem těla
 • Obojpohlavní – hermafroditi – každý jedinec má oddělené samčí i samičí pohlavní orgány
 • mají schopnost regenerace

 

PLOŠTĚNKY

 • hlavně ve sladké vodě, méně ve slané či na suchu
 • obrvené – přihánění čerstvé vody s kyslíkem
 • výboj přímý – vajíčka kladou do zvláštních schránek (kokonů)
 • většina ploštěnek je dravých
 • nejčastější zástupci mají ústní otvor na břišní straně – svalnatý hltan a střevo
 • PLOŠTĚNKA KALUŽNÍ
 • PLOŠTĚNKA POTOČNÍ
 • PLOŠTĚNKA MLÉČNÁ – průsvitné tělo
 • PLOŠTĚNKA HORSKÁ, UŠATÁ

 

MOTOLICE

 • endoparazité (žijí uvnitř těla hostitele)
 • kolem ústního otvoru a na břiše vyvinuty přísavky – přidržují se jimi v hostiteli
 • maximálně rozvinutá rozmnožovací soustava – motolice kladou až několik set tisíc odolných, silných obalem potřených vajíček
 • MOTOLICE JATERNÍ
  • Napadá ovce, získávají je na pastvě
  • Složitý vývojový cyklus
  • S výkaly se dostávají na louku -> voda -> cysta měnící se v miracidium napadené bahnatkou malou -> několikrát se mění v larvy -> cysta
  • Střídá hostitele – Dvojrodí
  • Dvě přísavky – příchytná a ústní (vysávání hostitele)
  • Nadprodukce potomstva
  • Dospělí jedinci se usazují v játrech – mohou ovci i zahubit
 • MOTOLICE KOPINATÁ
  • Hostitelem je srnčí zvěř, mezihostitel mravenec a suchozemský plž
  • 10 mm
 • MOTOLICE ŽLUČOVÁ
  • Napadá játra šelem a člověka
  • Přenašečem jsou ryby a plži
 • KREVNIČKA MOČOVÁ
  • Zavrtává se do nohou lidí pracujících na rýžových polích à dostanou se až do močových cest -> krvácivé průjmy
  • Odděleného pohlaví – sameček je velký a na břišní straně má rýhu v ní je vmáčknutá samička
 • MOTOLICE PODIVNÁ
  • Parazituje v ptácích, mezihostitel – jantarka malá – hlemýžď
  • Způsobuje zduření tykadel jantarky -> pulzuje za úsvitu -> pták ji sezobne a dostane do sebe motolici

 

TASEMNICE

 • během jejich evoluce se redukovala pohybová, smyslová, nervová soustava a zmizela trávící soustava
 • potravu přijímají celým povrchem těla
 • celá tasemnice dorůstá v tenkém a tlustém střevě člověka či jiného hostitele
 • schopna oplodnit sama sebe – hermafrodit
 • tělo pokryto silnou kutikulou – odolná proti trávícím šťávám
 • tělo se skládá z hlavové části (hlavička, scolex) na které jsou přísavky a trupových článků – až několik set, poslední článek je plný oplozených vajíček
 • TASEMNICE BEZBRANNÁ
  • Na hlavě čtyři kruhovité přísavky
  • Mezihostitelem je hovězí dobytek – člověk se může nakazit konzumací špatně tepelně zpracovaného masa a to nedospělým stadiem – larvocystou
  • Dorůstá délky až 10 metrů
  • Neohrožuje život člověka, ale vyvolává nevolnosti, průjmy a bolesti břicha
  • Léčení chemoterapeutickými odčervovacími prostředky
 • TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ
  • Hlavním hostitelem je prase – má v sobě boubele (bílé tečky na mase = uhrovitost masa – zbavujeme se jí tepelnou úpravou)
 • MĚCHOŽIL ZHOUBNÝ
  • 6 mm – 4 články – ve střevech šelem, mezihostitel srnčí zvěř
  • v plicích vytváří boubele velké jako kedlubna
 • ŠKULAVEC ŠIROKÝ
  • 4000 článků – 10 metrů
  • u lidí živících se rybolovem
  • 3 stádia – konzumenti ryb – z vajíček obrvené larvy -> do buchanek -> do ryb -> další larvální stádia -> konzumenti ryb
 • ŘEMENATKA PTAČÍ
  • Ve střevech racků a volavek
  • Mezihostitel buchanky a ryby
  • Způsobuje nafouknutí břicha a prasknutí

 

PÁSNICE

 • Příbuzní ploštěnkám, mají rovnou trávící trubici a řitní otvor – střevo nekončí slepě
 • V mořích jsou větší, sladké vody – bezbodcí a bodovci
 • PÁSNIČKA SLADKOVODNÍ
  • 2 cm
  • živí se ploštěnkami, korýši …
 • PÁSMOVKA VELIKÁ
  • Nejdelší červ na světě 30 m – leží na dně
  • Bezestrunný, noční živočich, tlustý asi jako tužka

 

2) PRVOÚSTÍ S PSEUDOCOELNÍ TĚLNÍ DUTINOU

HLÍSTI

 • 7000 zástupců
 • 2 zárodečné listy s roztrhaným parenchymem
 • kruhovitý nebo oblý tvar při průřezu – vyplněno zplodinami anaerobního dýchání – k obou koncům se tělo zužuje
 • silná kutikula chránící je před trávícími šťávami
 • tělem prostupuje trávící trubice a zakončena na jedné straně ústním a na druhé řitním otvorem
 • nemají dýchací ani cévní soustavu

 

HLÍSTICE

 • červovitý tvar, často parazit -> epidemická onemocnění
 • v ústech kutikulární zuby – narušují jimi stěnu orgánů kde parazitují – pístoví hltan a pružné a pevné tělo
 • škodlivé látky vylučují vylučovacími trubicemi – po stranách těla
 • pohlavní dimorfizmus – samečci menší, nepárové varle, 2 štětinky – spikuli – slouží k roztažení pohl. Otvoru samičky -> velké množství lehkých, odolných vajíček
 • ŠKRKAVKA DĚTSKÁ
  • V tenkém střevu člověka, ubírá živiny – ascaridóza
  • Narušuje cévní kapiláry -> ucpání střev, proděravění -> při přemnožení
  • Nechutenství, zvracení, bolesti hlavy
  • Vajíčka se dostávají ven výkaly, mohou se dostat do jater či plic
  • Můžeme ji pozřít s neočištěnou zeleninou
 • ROUP DĚTSKÝ
  • Tlusté střevo a konečník dětí i dospělých
  • Pokud je hl. složkou potravy člověka mléko, může se nakazit -> oxyurióza
  • Podrážděnost, vyčerpanost, kopřivka, nervozita
  • Kladou vajíčka okolo řitního otvoru -> svědění
  • Lékem je pyrium – sirup + hygiena, zvýšená konzumace česneku
 • MĚCHOVEC LIDSKÝ
  • V tropických oblastech – škrkavka
  • V Evropě v dolech, kde je horko a vlhko -> DŮLNÍ NEMOC
 • VLASOVEC MÍZNÍ
  • Ucpává mízní otvory -> sloní nemoc -> končetiny těžknou – horečky, zimnice
 • VLASOVEC MERINSKÝ
  • Známý už ve starověku
  • Na těle způsobuje bolestivé boule asi jako holubí vejce
  • Červ dlouhý 30 cm a 2 mm tenký
  • Vznik lékařského znaku – hůl s hadem – dříve tyčka s červem, protože bylo umění vyndat červa celého
  • Nádory = alepská boule – infekce se může dostat do krve či kloubů
 • VLASOVEC OČNÍ
  • Cizopasník člověka v podkožním vazivu (spojivkový vak) u Evropanů v očích -> oční záněty, nádory kůže – kamerunské boule
  • Přenášejí je ovádi – bzikavka slepoočka (sají krev)
 • TENKOHLAVEC LIDSKÝ
  • 5 cm s bičovitým přívěskem
  • poruchy trávícího traktu – průjmy zácpy -> morná smrt
 • HÁĎÁTKO ŘEPNÉ
  • 1 – 1,5 mm
  • vajíčka jako malé citrony
  • vysávají kořínky řepy -> netvoří se bulvy
 • HÁDĚ OCTOVÉ
  • Ve zkvašených zbytcích octa, škrobu
  • Viditelné lupou
 • HÁĎÁTKO BRAMBOROVÉ – v Evropě, netvoří se hlízy brambor
 • HÁĎÁTKO PŠENIČNÉ – vytváří hálky v klasu
 • HÁDĚ PLICNÍ – v žabích plicích
 • SVALOVEC STOČENÝ
  • Nejnebezpečnější cizopasný červen samci 2 mm, samičky 4 mm
  • Výskyt ve velkém množství -> množí se v lidském těle
  • Nákaza vajíčky, která přestály tepelnou úpravu – maso divočáků, kteří se nakazili od potkanů -> larvy do střev -> do mízních uzlin -> velmi mnoho vajíček -> krví do svalů -> bránice, mezižeberní svaly, jazyk … sval vytvoří pouzdro z uhličitanu vápenatého = trichinelóza
  • Až 300 mrtvých, když přežije můžou v něm zůstat zapouzdřené larvy až do konce života


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!