Hydroxysloučeniny – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Hydroxysloučeniny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): im

 

HYDROXYSLOUČENINY – OH

 • alkoholy a fenoly
 • R-OH

 

ALKOHOL

 • kapaliny
 • bezbarvá, příjemná vůně
 • rozpustné ve vodě
 • čím delší R, tím klesá rozpustnost ve vodě
  • nejvyšší se nerozpustí vůbec
   • rozpustnost v organických látkách
   • pevné látky
   • nepříjemně páchnoucí
    • bílé, tuhé
   • mnohé z nich jedovaté (methanol)

 

 • rozdělení:
 1. podle typu uhlíkatého řetězce
 • acyklický
 • alifatický
 • alicyklický
 • aromatický
 1. podle uspořádání uhlíku nesoucího fčí skupinu
 • primární
 • sekundární
 • terciální
 1. podle počtu funkčních skupin v molekule
 • jednosytný
 • dvojsytný
 • vícesytný

 

Přehled JEDNOSYTNÝCH alkoholů:

 • Methanol – CH3OH (methylalkohol, dřevný líh)
 • bezbarvá kapalina
 • příjemná vůně
 • ve vodě rozpustný
 • v těle se oxiduje na formaldehyd a ten na kys. mravenčí -> ztráta zraku
 • jedovatý, hořlavý
 • smrtelně nebezpečný
 • výroba: CO + H2vysoký tlak, teplota-> CH3OH
 • rozpouštědlo

 

 • Ethanol – CH3CH2OH (ethylalkohol, líh)
 • bezbarvá kapalina
 • neomezeně mísitelný
 • rozpustný
 • hygroskopicý
  • vlhkost sající (táhne)
 • absolutní líh
  • bezbarvý
  • skoro 100% (i čistý líh – aspoň 96%)
  • příprava léků (pharmacie)
  • dezinfekce lékařských nástrojů

 

 • technický líh (denaturovaný)
  • nemá své původní přirozené vlastnosti (x protipřírodní)
  • přidává se: benzin, benzen, mentahol
   • úmyslně – aby se nevyráběl alkohol
  • Alkoholové kvašení (ethanolové, lihové)

C6H12O6kvašení->2CH3CH2OH + 2CO2

cukr

 • rozkládáním cukru – získání energie – vyloučení alkoholu
 • anaerobní děj

 

 • alkohol se dá získat kvašením cukernatých roztoků – potravinářské účely
 • CH2=CH2 + H2O –H2SO4-> CH3CH2OH
  • ro průmyslové účely – adice vody na ethen
  • rozpouštědlo
  • lihový kahan (nemá velkou výhřevnost)
   • palivo – biolíh (palivo do aut)
   • pokud je třeba měřit nízké teploty (náplň)

 

 • Propanol
 • zapáchající kapalina
 • rozpouštědla

 

 • Butanoly
 • bezbarvé, zapáchající kapaliny

 

 • Cetylalkohol
 • vyšší alkohol
 • součástí tuků

 

 • Benzylalkohol
 • příjemná vůně
 • jasmínová silice

 

 • Cyklohexanol C16H11OH
 • rozpouštědlo, kapalina
 • syntetických vláken (nilon, silon), plastických hmot (polyamid /PA/)

 

Přehled VÍCESYTNÝCH alkoholů:

 • DVOJSYTNÝ
 • bezbarvá, hustá kapalina
 • lepší rozpustnost ve vodě
 • jedovatá
 • vodné roztoky tuhnou při nízkých teplotách
  • nemrznoucí roztoky /Fridex/
 • výroba syntetických vláken, plastických hmot
 • PES
 • polyester (tesil, terilen)
 • PET
 • polythylentereftulát

 

 • TROJSYTNÝ
 • Glycerol (glycerin, 1,2,3-propantriol)
 • bezbarvá, hustá kapalina, viskózní
 • rozpustná ve vodě
 • nasládly, není jedovatý
 • v těle (tuky)
 • kosmetické přípravky (hydratuje pokožku)
 • nemrznoucí směsy

 

 • Nitroglycerin (propan-1,2,3-triol-trinitrát)
 • objevil Alfred Nobel
 • došlo k esterifikaci
 • nažloutlá, jedovatá kapalina
 • výbušná
 • výroba léků
  • srdeční problémy (posiluje srdeční činnost)

 

Alfred Nobel (1833 – 1896)

 • DYNAMIT – 1876 – patent dynamitu
 • Švéd
 • nobelium
 • Nobelovy ceny

 

 • OBSAH ALKOHOLU V KRVI
 • promile
 • vypočet: (dl x %) x (kg x k) = promile v krvi
 • (muž 75 kg)

 

FENOL

 • pevná, bezbarvá látka (po delší době načervenalá)
 • jedovatý, žíravý
 • ve vodě se částečně rozpustí
 • 2% roztok – stálý, zředěný
 • KARBOLOVÁ VODA – úklidová dezinfekce
 • výroba – plastických hmot (bakelit), syntetických vláken, pesticidů
 • jednosytný
 • získává se z dehtu (frakční destilací)

 

Přehled DVOJSYTNÝCH fenolů:

 • Pyroketechol
 • izomerní
 • pevné látky
 • rozpustný ve vodě
 • snadná oxidace
 • redukční vlastnosti
 • vývojka k fotografiím

 

 • Resorcinol
 • tuhá, ve vodě rozpustná látka
 • kožní lékařství
 • barviva

 

 • Hydrochinon
 • tuhá, ve vodě rozpustná látka
 • snadná oxidace
 • redukční vlastnosti
 • vývojka k fotografiím

Další podobné materiály na webu: