Disacharidy – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Disacharidy

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Mlok

 

 

Vznikají z 2 monosacharidů, které jsou vázány o-glykosidickou vazbou

V kyselém prostředí hydrolyzují na monosacharidy

D-glukopyranóza + D-glukopyranóza -> maltóza + H2O

 

Dělí se podle typu glykosidické vazby:

 • 1. neredukující disacharidy
 • 2. redukující disach.

 

Neredukující disacharidy

 • Glykosidická vazba vzniká reakcí dvou poloacetátových skupin OH
 • příklad:
  • α 1 → 1                    β 1 → 1                                C1     C1
  • α 1 → 2                α, β 1→2                                C1    C2
 • Patří zde: Sacharóza, Trehalóza

 

Sacharóza = cukr řepný, cukr třtinový

 • Bezbarvé krystaly
 • Rozpustná ve vodě
 • Neredukuje Fehlingovo ani Tollensovo činidlo
 • Skládá se z glukózy a fruktózy
 • C6H12O6 + C6H12O6 -> – H2O -> C12H22O11
  • glukóza + fruktóza -> sacharóza

 

Výroba sacharózy:

 • U nás se vyrábí z cukrové řepy nebo třtiny v cukrovarech
 • Očištěná řepa se nakrájí na hranoly tzv.: řízky
 • Ty se vyluhují v horké vodě → Difúzní šťáva
 • Pomocí Ca(OH)2 se v difúzní šťávě vysrážejí necukerné složky – hlavně kyseliny
  • 2R-COOH + Ca(OH)2 → (R-COOH)2Ca + H2O
 • Vysrážené nečistoty se zachytí na plátěných filtrech = kalolisy
 • Přebytečný Ca(OH)2 se odstraní reakcí s CO2
  • Ca(OH)2  +  CO2 → CaCO3  + H2O              
 • Cukerná šťáva se zahustí a nechá krystalizovat
 • Krystaly se odstředí od sirupu; vznikne cukr a melasa (využití jako krmivo nebo k výrobě ethanolu)
 • Konečná úprava – čištění = rafinace a lisování do kostek, homolí,..

 

Užití sacharózy:

 • Potravinářství → sladidlo, koncentrační činidlo, fermentační substrát
 • Léčiva → regulátor chuti
 • Enzymová hydrolýza sacharózy v trávicím ústrojí včel → přirozený hydrolyzát = med
 • V kyselém prostředí nastává inverze sacharózy → vzniklá směs glukózy a fruktózy je silně levotočivá = invertní cukr
 • Sacharóza může být zkvašována mikroorganismy → alkoholové kvašení; ve vysokých koncentracích inhibuje růst mikroorganismů → konzervování (marmelády, kompoty)

 

Trehalóza

 • Dvě glukózy α (1 → 1)
 • Nachází se v těle většiny organismů např.: bakterie, kvasinky, houby, prvoci, hmyz
 • Částečně zásobárna energie a uhlíku, stabilizuje buněčné membrány a podílí se na stavbě bakteriální buněčné stěny

 

Redukující sacharózy

 • Glykosidická vazba vzniká reakcí jednoho poloacetalového hydroxylu jedné molekuly a kteréhokoliv alkoholickým hydroxylem druhé molekuly
 • Jeden poloacetálový hydroxyl zůstává volný
 • Mají redukční účinky
 • Dokazují se Fehlingovým a Tollensovým činidlem
 • Patři zde: maltóza, laktóza, celobióza

 

Důkaz redukujících sacharidů pomocí Fehlingova činidla

Fehlingův roztok má dvě složky:

Fehling I.  → vodný roztok CuSO4

Fehling II. → vodný roztok vinanu draselného a NaOH

Po reakci aldehydu s Fehlingovým roztokem se vyloučí cihlově červený Cu2O a z aldehydu vzniká sůl karboxylové kyseliny

Cu(2+) + 2OH(-) -> Cu(OH)2

 

Maltóza = sladový cukr

 • Maltóza vzniká enzymovou hydrolýzou škrobu při klíčení ječmene (v klíč. zrnech enzym maltáza)
 • Využití: výroba piva
 • Složení: glukóza + glukóza

 

Laktóza = mléčný cukr

 • Galaktóza + glukóza
 • Výskyt: v mléce savců
 • Užití: výroba kysaných výrobků
 • výroba vitamínových doplňků
 • Dospělí by měli mít menší příjem laktózy, jelikož se nehydrolizuje v tlustém střevě → CO2 + karboxylová kyselina → trávicí potíže

 

Celobióza

 • Glukóza + glukóza β 1 → 4
 • Základní složka celulózy; vzniká částečnou hydrolýzou celulózy
 • člověk neumí hydrolyzovat celulózu → vláknina
 • býložravci pomocí symbiózy prvoků bachořků (nálevníci) a termiti pomocí symbiózy prvoků brvitek umí hydrolyzovat

 

Trisacharidy

Rafinóza

 • Neredukující trisacharid
 • Není sladká
 • V sóje, cukrové řepě, melase
 • Glukóza + galaktóza + fruktóza


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!