Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů – biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Lenka Dolejšová

 

 

 

 

Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam

 

Systém:

Nadříše- Prokaryota

Podříše    – Nebuněční- viry

– Prvobuněční- bakterie, sinice

 

Nebuněční= Viry

– na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní „nitrobuněční parazité“

– hostitelské buňky, které napadají všechny možné typy buněk

Stavba      – nukleová kyselina (DNA nebo RNA)

– kapsida ( z ptoteinu)

+/- bičík, vnější obal s výběžky

 

Rozmnožování– výhradně v hostitelských buňkách

 1. vir přilne na povrch hostitelské buňky- výběžky viry zapadnou do výběžků buňky- pokud nezapadnou- nedojde k rozmnožování
 2. do buňky vstoupí celý vir/pouze NK
 3. virová NK donutí hostitelskou buňku, aby vytvářela kopie NK a jeho vlastní bílkoviny
 4. kompletují se nové viry a ty buňky opustí- 3 způsoby
 5. v buňce se překotně množí- prasknutí buňky= LÝZE buňky- vzniká zjevná nákaza, projevuje se příznaky onemocnění (chřipka, rýma)- viry napadají další buňky
 6. virus zde přežívá bez škodlivých následků pro buňku, občas se namnoží vlivem vnějších nebo vnitřních změn v těle

( horečka, slunce, stres→ vybuzení)- skytá nákaza

 1. virová DNA nebo RNA se včlení do DNA jádra buňky→ změna informace→ mutace- předávána do dalších buněk dělením

– za určitých okolností se mohou tyto buňky stát nádorovými (stres, kouření, alkohol, jídlo,..)

virus HIV- způsobuje chorobu AIDS, nádory na kůži

virus HPV- rakovina děložního čípku, lze očkovat

VBH, VHC- následkem viru je žloutenka- rakovina jater

 

Rozdělení virů podle nukleové kyseliny

 1. DNA viry- živočichové
 2. RNA viry- rostliny

 

Onemocnění

– u živočichů- ptačí chřipka, slintavka, kulhavka, vzteklina

– rostliny- skvrnitost listů, mozaikovitost, šarka

– lidé- chřipka, virózy (mírnější průběh+ teplota, rýma), spalničky, zarděnky, příušnice, žloutenka, AIDS

 

Ochrana před nemocemi

 1. imunizace= očkování- do těla jsou vpraveny oslabené mikroby- v těle vyvolají tvorbu protilátek- pokus se s chorobou jedinec znova setká, má dost protilátek k tomu, aby se s chorobou vyrovnal (chřipka, žloutenka, HPV)
 2. zdravý životní styl- dostatek vitamínů, bílkovin, pohyb, spánek, minimum stresu
 3. léky- mimo antibiotik- narušují buněčnou stěnu, kterou viry nemají

bakteriofág- vir, který infikuje bakterie

 

Bakterie

– jednobuněčné eukaryotní organismy s prokaryontní buňkou

 

Rozdělení:

 1. Výživa
 2. Autotrofní– skupina bakterií, která si sama vytváří látky, kterými se živí→ organické látky

C→  CO2 – vzduch

E→ sluneční- fotosyntéza- zelené bakterie (existuje malá skupina bez chlorofylu- bakteriochlorofyl-neuvolňují O2 do vzd.)

 1. Heterotrofní– látky získávají potravou

C, E→ potrava (org. látka)

 1. Tvar bakterie
 2. kulovité= koky

– stafylokoky- tvoří hrozny- způsobují abces, hnisání rány (kožní, ze zranění), sepse, gastroenteritis

– streptokoky- tvoří řetízky- angína, spála, infekce krční, nosní a ušní, infekce ran

– pneumokoky- zánět plic, zánět středního ucha, meningitis (zánět mozku)

 1. tyčinkovité= bacily

– Escherichia Coli (E. Coli)- infekce močových cest, otrava potravinami, infekce ran

– salmonely- tyfus

– spinila

– vibrio- cholera

 1. Podle vztahu ke kyslíku
 2. Aerobní– k životu potřebují kyslík
 3. Anaerobně– nepotřebují kyslík
 4. Fakultativně anaerobní
 5. Podle významu
 6. Pozitivní

 

Rozkladači (dekompozitoři)- rozkládají látky organické na látky anorganické, půdní bakterie

– rozkládají mrtvá těla organismů a přeměňují je na organické látky, ze kterých vznikají nové organismy

Symbiotické bakterie– symbioza= vzájemně prospěšný vztah 2 organismů

– střevní bakterie E. Coli- získává živiny a člověku umožňuje trávení+ zisk vitamínů K,H

Hlízkové– žijí na koříncích bobovitých rostlin (luštěniny)- umí vázat vzdušný dusík (K- základní stavební jednotka bílkovin→ tyto rostliny obsahují hodně bílkovin)

Mléčné kvašení– potravinářství- jogurty, kefíry, ocet, kys.zelí

 1. Negativní– původci onemocnění- patogenní bakterie- napadají a rozrušují tkáně a vylučují jedovaté látky (toxiny)

– choroby dýchacího ústrojí- záněty plic, angína, spála (vyrážka), TBC

– trávicí ústrojí- salmoneóza (teplota, bolesti břicha, průjmy) , tyfus (někdy až smrtelný), cholera

– pohlavní ústrojí- nemoci rozmnožovacích orgánů- kapavka, syfilis

– kožní- impedigo (hnisavé kožní puchýřky, původce- stafylokoky)

→ léčba- antibiotika

– nepříznivé podmínky přečkávají ve formě spor (vzniklé ztrátou vody, vytvoří se na ní obal- schopna přežít extrémní podmínky- +/-200°C)- když se dostanou zpět do vhodných podmínek, přijmou vodu a „ožijí“

 

Rozmnožování bakterií

– rozmnožují se dělením, haploidní organismy

– za příznivých podmínek nastává dělení každých 20 minut

 

Sinice

– prokaryotní organismy

– autotrofní- C- CO2, E- sluneční (fotosyntéza)

Fotosyntéza– probíhá na tylakoidech

barviva: chlorofyl, β-karoten, fykocyan (modré), fykoerytrin (červené)

– barva sinic je různá

 

Rozdělení sinic

 1. jednobuněčné– evolučně starší, po rozdělení zůstávají buňky spojené slizem
 2. vláknité– buňky jsou uložené za sebou- vytvářejí vlákno

 

Rozmnožování

 1. jednobuněční- dělením
 2. vláknité- rozpadem vlákna

 

Výskyt– volně ve vodě (mořská, sladká), na souši- kmenu stromu, kameny- vlhká místa4

Význam

pozitivní– součástí potravního řetězce

– evoluční význam- fotosyntéza, 1. organismy produkující kyslík- umožňují život na zemi

– umožňují výskyt dalších rostlin- rostliny pionýrské- osídlují skály

negativní– při přemnožení ve vodě vylučují toxiny- u lidí alergické reakce

– zahnívání vody- uhynutí ryb a dalších organismů

– přemnožují se ve vodách v létě

Další podobné materiály na webu: