Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů

 

Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů

Předmět: Biologie

Přidal(a): Lenka Dolejšová

 

 

Obsah

 • Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam

 

Systém:

 • Nadříše- Prokaryota
 • Podříše    – Nebuněční- viry
 • Prvobuněční- bakterie, sinice

 

Nebuněční = Viry

 • na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní „nitrobuněční parazité“
 • hostitelské buňky, které napadají všechny možné typy buněk
 • Stavba
  • nukleová kyselina (DNA nebo RNA)
  • kapsida ( z ptoteinu)
  • +/- bičík, vnější obal s výběžky
 • Rozmnožování – výhradně v hostitelských buňkách
  • vir přilne na povrch hostitelské buňky- výběžky viry zapadnou do výběžků buňky- pokud nezapadnou- nedojde k rozmnožování
  • do buňky vstoupí celý vir/pouze NK
  • virová NK donutí hostitelskou buňku, aby vytvářela kopie NK a jeho vlastní bílkoviny
  • kompletují se nové viry a ty buňky opustí- 3 způsoby
  • v buňce se překotně množí- prasknutí buňky= LÝZE buňky- vzniká zjevná nákaza, projevuje se příznaky onemocnění (chřipka, rýma)- viry napadají další buňky
  • virus zde přežívá bez škodlivých následků pro buňku, občas se namnoží vlivem vnějších nebo vnitřních změn v těle (horečka, slunce, stres→ vybuzení) – skrytá nákaza
  • virová DNA nebo RNA se včlení do DNA jádra buňky→ změna informace→ mutace- předávána do dalších buněk dělením
   • za určitých okolností se mohou tyto buňky stát nádorovými (stres, kouření, alkohol, jídlo,..)
 • Nemoci (příklady)
  • virus HIV- způsobuje chorobu AIDS, nádory na kůži
  • virus HPV- rakovina děložního čípku, lze očkovat
  • VBH, VHC- následkem viru je žloutenka- rakovina jater
 • Rozdělení virů podle nukleové kyseliny
  • DNA viry- živočichové
  • RNA viry- rostliny
 • Onemocnění
  • u živočichů – ptačí chřipka, slintavka, kulhavka, vzteklina
  • rostliny – skvrnitost listů, mozaikovitost, šarka
  • lidé – chřipka, virózy (mírnější průběh+ teplota, rýma), spalničky, zarděnky, příušnice, žloutenka, AIDS
 • Ochrana před nemocemi
  • imunizace = očkování- do těla jsou vpraveny oslabené mikroby- v těle vyvolají tvorbu protilátek- pokus se s chorobou jedinec znova setká, má dost protilátek k tomu, aby se s chorobou vyrovnal (chřipka, žloutenka, HPV)
  • zdravý životní styl- dostatek vitamínů, bílkovin, pohyb, spánek, minimum stresu
  • léky – mimo antibiotik- narušují buněčnou stěnu, kterou viry nemají
 • bakteriofág- vir, který infikuje bakterie

 

Bakterie

 • jednobuněčné eukaryotní organismy s prokaryontní buňkou

 

Rozdělení:

 • Výživa
  • Autotrofní – skupina bakterií, která si sama vytváří látky, kterými se živí→ organické látky
   • C→  CO2 – vzduch
   • E→ sluneční- fotosyntéza- zelené bakterie (existuje malá skupina bez chlorofylu- bakteriochlorofyl-neuvolňují O2 do vzd.)
  • Heterotrofní– látky získávají potravou
   • C, E→ potrava (org. látka)
 • Tvar bakterie
  • kulovité= koky
   • stafylokoky- tvoří hrozny- způsobují abces, hnisání rány (kožní, ze zranění), sepse, gastroenteritis
   • streptokoky- tvoří řetízky- angína, spála, infekce krční, nosní a ušní, infekce ran
   • pneumokoky- zánět plic, zánět středního ucha, meningitis (zánět mozku)
  • tyčinkovité= bacily
   • Escherichia Coli (E. Coli)- infekce močových cest, otrava potravinami, infekce ran
   • salmonely- tyfus
   • spinila
  • vibrio- cholera
 • Podle vztahu ke kyslíku
  • Aerobní– k životu potřebují kyslík
  • Anaerobně– nepotřebují kyslík
  • Fakultativně anaerobní
 • Podle významu
 • Pozitivní

 

Rozkladači (dekompozitoři)

 • rozkládají látky organické na látky anorganické, půdní bakterie
 • rozkládají mrtvá těla organismů a přeměňují je na organické látky, ze kterých vznikají nové organismy

 

Symbiotické bakterie

 • symbióza = vzájemně prospěšný vztah 2 organismů
 • střevní bakterie E. Coli- získává živiny a člověku umožňuje trávení+ zisk vitamínů K,H
 • Hlízkové – žijí na koříncích bobovitých rostlin (luštěniny)- umí vázat vzdušný dusík (K- základní stavební jednotka bílkovin→ tyto rostliny obsahují hodně bílkovin)
 • Mléčné kvašení – potravinářství- jogurty, kefíry, ocet, kys.zelí

 

Negativní

 • původci onemocnění- patogenní bakterie- napadají a rozrušují tkáně a vylučují jedovaté látky (toxiny)
 • choroby dýchacího ústrojí- záněty plic, angína, spála (vyrážka), TBC
 • trávicí ústrojí- salmoneóza (teplota, bolesti břicha, průjmy) , tyfus (někdy až smrtelný), cholera
 • pohlavní ústrojí- nemoci rozmnožovacích orgánů- kapavka, syfilis
 • kožní- impedigo (hnisavé kožní puchýřky, původce- stafylokoky) → léčba- antibiotika
 • nepříznivé podmínky přečkávají ve formě spor (vzniklé ztrátou vody, vytvoří se na ní obal- schopna přežít extrémní podmínky- +/-200°C)- když se dostanou zpět do vhodných podmínek, přijmou vodu a „ožijí“

 

Rozmnožování bakterií

 • rozmnožují se dělením, haploidní organismy
 • za příznivých podmínek nastává dělení každých 20 minut

 

Sinice

 • prokaryotní organismy
 • autotrofní- C- CO2, E- sluneční (fotosyntéza)
 • Fotosyntéza
  • probíhá na tylakoidech
  • barviva: chlorofyl, β-karoten, fykocyan (modré), fykoerytrin (červené)
   • barva sinic je různá

 

Rozdělení sinic

 • jednobuněčné– evolučně starší, po rozdělení zůstávají buňky spojené slizem
 • vláknité– buňky jsou uložené za sebou- vytvářejí vlákno

 

Rozmnožování

 1. jednobuněční- dělením
 2. vláknité- rozpadem vlákna

 

Výskyt

 • volně ve vodě (mořská, sladká), na souši- kmenu stromu, kameny- vlhká místa4

 

Význam

 • pozitivní– součástí potravního řetězce
  • evoluční význam- fotosyntéza, 1. organismy produkující kyslík- umožňují život na zemi
  • umožňují výskyt dalších rostlin- rostliny pionýrské- osídlují skály
 • negativní– při přemnožení ve vodě vylučují toxiny- u lidí alergické reakce
  • zahnívání vody- uhynutí ryb a dalších organismů
  • přemnožují se ve vodách v létě


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!