Evoluce orgánových soustav živočichů – oběhová soustava

biologie

 

   Otázka: Evoluce orgánových soustav živočichů

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): noupka24

 

 

Přehled evoluce orgánových soustav živočichů

 

OBĚHOVÁ SOUSTAVA (z mezodermu)

Tělní tekutiny

 • fce tělních tekutin
  • transport látek (živiny, zplodiny metabolismu, hormony) a plynů
  • udržování homeostázy
  • imunita
 • složení: voda (ionty, sloučeniny) + buňky

 

typy tělních tekutin

 • hydrolymfa
  • složení podobné mořské vodě
  • ostnokožci, ploštěnci
 • hemolymfa (krvomíza)
  • obsahuje navíc bílkoviny a anorganické látky
  • amébovité buňky – pohyblivé – fagocytují cizorodé částice
  • měkkýši, členovci
 • krev
  • u obratlovců s uzavřeným OS
  • nedochází k přímému kontaktu s tkáňovými buňkami -> tkáňový mok -> lymfa
  • erytrocyty obratlovců jsou jaderné až na savce; dochází k jejich zmenšování a ke zvětšování počtu

 

typy oběhových soustav

 • primovní skupiny živočichů nemají OS vyvinutý
 • cévní soustava závicí na vývoji dýchacích orgánů!!

 

1) otevřený OS

 • proudící hemolymfa přichází do styku s tkáněmi volně v tělních dutinách
 • jednoduché cévy a srdce, které hemolymfu pumpuje do sinů
 • hemolymfa se do srdce vrací přes ostia opatřené chlopněmi, které se při stahu srdce uzavírají
  • měkkýši (plži, mlži, hlavonožci)
   • diferencované srdce na komoru a předsíň
   • počet srdečních předsíní je shodný s počtem žaber
   • systém vlásečnic je zachován pouze v blízkosti dýchacích orgánů
   • tendence k uzavřené soustavě u hlavonožců
  • členovci – korýši
   • diferencované srdce na komoru a předsíň
  • členovci – klepítkatci (pavouci)
  • členovci – hmyz
   • hřbetní céva (=srdce) v zadečkové části s větším počtem ostií žene hemolymfu aortou dopředu
   • křídlaté svaly napomáhají nasávání hemolymfy
   • !!! oběhový systém neplní funkci přenosu dýchacích plynů!!!

 

2) uzavřený OS

 • proudící krev oddělena od tkání stěnami cév
 • výměna látek probíhá ve vlásečnicích a uskutečňuje se mezi krví a tkáňovým mokem
 • je třeba výkonné srdce
 • kroužkovci, obratlovci
  • kroužkovci
   • hřbetní a břišní céva spojené příčnými spojkami, ty se větví ve vlásečnice
   • pomocná srdce
  • obratlovci
   • srdce na břišní straně těla
   • u vodních obratlovců primitivnější stavba kvůli menší energetické náročnosti
   • u suchozemských obratlovců vytvořen a oddělen plicní oběh
 • a) ryby
  • venózní srdce (-O2 krev)
  • je tvořeno částmi:
   • žilní splav
   • předsíň
   • komora
   • tepenný násadec
 • b) obojživelníci
  • srdce larev obojživelníků má stejnou stavbu jako srdce ryb
  • dospělci vytvořený velký a malý oběh
  • aorta rozdělena na levý a pravá oblouk (původní 4. aortální oblouk)
  • hodně prokrvena kůže
 • c) plazi
  • dokonalejší stavba srdce – oddělení malého a velkého oběhu
  • komora rozdělená neúplnou přepážkou (nejdokonaleji oddělené srdce- krokodýli)
  • 2 aortální oblouky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!