Ošetřovatelský proces u pacientky s karcinomem prsu

 

   Otázka: Ošetřovatelský proces u pacientky s karcinomem prsu

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Charakteristika onemocnění:

 • Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor žen v ČR.
 • Nejvíce se objevuje u žen po 50. roce života.
 • Nádor může vyrůstat z epitelových buněk mlékovodu (duktů)- duktální karcinom, nebo z epitelových buněk mléčných lalůčků (lobulů)-lobulární
 • Nejčastějším typem karcinomů prsu je duktální invazivní karcinom, který tvoří asi 70% ze všech případů prsu.

 

Příčiny:

 • Příčina vzniku karcinomu prsu není zcela jasná.
 • Existují však rizikové faktory
  • Věk v době menstruace a menopauzy-časný nástup menstruace a pozdní nástup menopauzy.
  • Ženy, které ještě nerodily nebo prvorodičky po 30-35. roce života.
  • Rodinná dispozice
  • Životní styl- kouření, alkohol, obezita, nedostatek pohybu.
  • Benigní onemocnění prsu- až 5x vyšší riziko vzniku
  • Radiace – ozáření prsu, zejména v době vývoje
  • Hormonální substituční léčba v menopauze

 

Příznaky:

 • Rezistence (bulka v prsu)
 • Kůže fixovaná k podkoží, vzhled pomerančové kůry
 • Vpáčená bradavka
 • Sekrece z prsu (pozdní příznak!!)

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza (OA: hlavně gyn. problematiku a život. Styl, RA, PA, samovyšetřování prsu)
 • Fyzikální vyšetření
 • Mamografické vyšetření- bezplatné preventivní vyšetření u žen nad 45let v dvouletých intervalech.
 • RTG snímek hrudníku- k zachycení plicních metastáz.
 • USG břicha- ke zjištění změn v jaterním parenchymu, žlučových cestách pankreatu.
 • Scintigrafie skeletu- umožňuje včasné objevení kostních metastáz.
 • CT mozku- upřesnění diagnózy
 • MR
 • Laboratorní vyšetření –KO a FW, biochemické vyšetření krve, tumorové markery, vyšetření moče a sedimentu
 • Další vyšetření- např. ORL, oční, neurologické, gynekologické.
 • Histologické vyšetření sentinelové uzliny- (sentinel= předsunutá hlídka, stráž), pokud dojde k lymfatickému metastazování nádoru, pak je probíhá ve směru přirozeného spádu lymfatických cest a s největší pravděpodobností bude postižena první (sentinelova) uzlina v tomto spádu-pokud je pozitivní uvažuje se o elizi v axile
 • Biopsie prsu (nádoru)- pod sonem

 

Léčba

 • Závisí na pokročilosti onemocnění.
 • V počátečním stádiu může být lokální chirurgická a radiační léčba.
 • V případě rozšíření onemocnění je nutná i systémová léčba (chemoterapie, hormonální léčba) + chirurgická a radiační.

 

 • Chirurgická léčba
  • Typy chirurgických výkonů
   • Totální mastektomie-odstranění veškeré tkáně prsu, včetně kůže, bradavky a dvorce- dnes se provádí pouze ve výjimečných případech.
   • Kvadrantektomie- odstranění nádoru s nejméně 2cm prsní tkáně a kůži nad nádorem. Vhodná pro T1-T2 velikost nádoru (2,5-3cm)
   • Tumorektomie – odstranění nádoru s 1cm okolní tkáně. Je vhodná pro nádory T1.
   • Axilární vzorek – odstranění 5ti axilárních uzlin 1 úrovně.
   • Odstranění sentinelové uzliny- výkon se provádí z malé axilární incize, slouží ke zjištění postižení axilárních uzlin.

 

 • Radioterapie
  • Předoperační radioterapie- u inoperabilních nádorů, jedná se o záření prsu s cílem zmenšit rozsáhlý nádor a pak jej odstranit operací.
  • Pooperační radioterapie- cílem je zničení předpokládaných zbylých nádorových buněk
  • Paliativní radioterapie- slouží k ozařování metastáz, např. do kostí.

 

 • Chemoterapie:
  • Předoperační chemoterapie- cílem je zmenšení obtížně operovatelného nádoru.
  • Pooperační chemoterapie- u místně úspěšně léčeného nádoru, cílem je zničení možných mikrometastáz.
  • Léčebná chemoterapie- zničení prokazatelných metastáz.

 

 • Hormonální léčba
  • Jedná se o systémovou léčbu, u žen před menopauzou může být doplněná o blokádu vaječníkové funkce (ovariektomie, chirurgická kastrace)

 

 • Biologická léčba
  • Není vhodná pro každého
  • Např. Herceptin

 

Ošetřovatelský plán u klientky po totální mastektomii

 • Poloha, pohybový režim
  • Preferuj neoperovanou stranu
  • Podkládej končetinu na operované straně, elevace brání vzniku pooperačního otoku, zlepšuje odtok mízní tekutiny.

 

 • Sleduj
  • Bolest (vedeme záznam)
  • Otok, barvu kůže operované končetiny
  • FF a celkový stav
  • Vyprazdňování moče a stolice (moč do 8h, stolice většinou do 2ou dní)
  • Zavedenou drenáž, operační ránu
  • Správnou fixaci obvazu po provedené mastektomii
  • Prevenci tromboembolických komplikací (bandáž DKK, aplikace antikoagulancíí)
  • Stav hydratace
  • Místo i.v. vstupu-dle Maddona

 

 • Hygienická péče
  • V prvních pooperačních dnech zajisti dopomoc
  • Postupuj zvolna, klientka může mít potíže s pohyblivostí HK na operované straně

 

 • Výživa
  • Zajisti dostatek vhodných tekutin
  • Dle lékaře veď bilanci tekutin

 

 • Rehabilitace
  • S mobilizací pacientky začínáme již 0. pooperační den
  • Včasná rehabilitace brání narušení pohybových automatizmů
  • Zvyšování svalové síly operované končetiny

 

 • Psychosociální potřeby
  • Poskytujeme dostatek informací klientce o nemoci, o dalším postupu léčby
  • Nutný empatický přístup

 

Ošetřovatelský proces u klienta s karcinomem tlustého střeva

 

Charakteristika onemocnění:

 • Kolorektální karcinom je u nás druhým nejčastějším zhoubným nádorem.
 • Nádor je nejčastěji lokalizován v konečníku (rectu), dále v esovité kličce (sigmoideu), a vzestupném tračníku (colon ascendens)
 • Nádory rostou zpočátku v místě vzniku, pak prorůstají střevní stěnou do okolních orgánů, šíří se do lymfatických uzlin, krevní cestou metastázují nejčastěji do jater, plic a kostí.
 • Obecně je ČR na prvním místě v celosvětovém žebříčku výskytu tohoto nádoru a věková hranice se stále snižuje.

 

Příčiny:

 • Dědičná dispozice
 • Jiná nezhoubná onemocnění tlustého střeva a konečníku
  • jedná se především o polypy, které mohou později malignizovat,
  • Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu-které zvyšují výskyt kolorektálního karcinomu.
 • Faktory zevního prostředí
  • Nevhodné stravovací návyky (nedostatek vlákniny, vitamínů, grilování, uzení a smažení)
  • Alkohol a kouření

 

Příznaky

 • Z počátku se neobjevují žádné příznaky nasvědčující onemocnění- dlouho bezpříznakově
  • Změny ve vyprazdňování stolice (zácpa, průjem, střídání zácpy a průjmu, nucení na stolici, pocit nedokonalého vyprázdnění, paradoxní průjem)
  • Krev, hlen ve stolici
  • Únava, nechutenství, hubnutí, nevolnost
  • Vzácně si klient nahmatá cizí útvar
  • Narůstající objem břicha, teploty, žloutenka (pozdní příznaky)
  • U 20% klientů je prvním příznakem střevní obstrukce

 

Vyšetřovací metody

 • Pro úspěšnou léčbu je nutná časná diagnostika, která i přes možnosti screeningu u nás není uspokojivá = Hemocult.
  • Anamnéza
  • Fyzikální vyšetření
  • Vyšetření per rektum- novotvar, nádor, uzavření
  • Laboratorní vyš. Metody- KO, biochemie, tumorové markery, moč + sediment, krev ve stolici
  • Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku
  • USG jater a břicha-metastázy
  • CT břicha-metastázy
  • RTG plic- metastázy
  • Scintigrafie skeletu- metastázy

 

Léčba:

 • Chirurgická:
  • Většinou jako první
  • Resekce postižené části střeva s částí okolní zdravé tkáně spolu se spádovými lymfatickými uzlinami
  • V některých případech je možné okamžité sešití obou konců střeva (anastomóza), někdy je nutné vytvoření tzv. kolostomie (vyústění tlustého střeva na stěnu břišní)- u části klientů se časem zanoří a obnoví se kontinuita střeva.
  • U klientů, kde je nutné odstranění celého konečníku, je kolostomie trvalá-amputace rekta, zašitý konečník.
  • Radikální resekce u nepokročilých forem může mít kurativní charakter
  • Chirurgicky lze odstranit i ojedinělou metastázu v játrech- jak je velká, kolik jich je, kde jsou umístěny.

 

 • Radioterapie:
  • Provádí se pouze u karcinomu rekta jako předoperační terapie ke zmenšení velikosti nádoru, zlepšení operability
  • U imperativních karcinomů rekta má paliativní účinek

 

 • Chemoterapie:
  • Zvyšuje procento přežití pacientů
  • Snižuje procento recidiv
  • U imperativních karcinomů zlepšuje podmínky a kvalitu přežití
  • Současně s podáváním cytostatik se podávají monoklonální protilátky (imunoglobin)
 • Biologická léčba

 

Ošetřovatelský plán u klienta s chirurgickým typem léčby

 • Sleduj:
  • Základní FF
  • Celkový stav, pooperační nevolnost
  • Bolest, podávej analgetika dle lékaře
  • Příjem a výdej tekutin-BT
  • Žilní vstup- dle stupnice Maddona
  • Zajištění prevence tromboembolické nemoci – bandáže DKK, antikoagulancia
  • Funkčnost drenáže
  • Operační ránu-laparotomii, v případě amputace rekta i perineum
  • Při provedení stomie- barvu, velikost (edém), krvácení, okolní pokožku, odchod plynů a stolice stomií- hrozí paralytický ileus-zástava peristaltiky

 

 • Hygienická péče:
  • V případě stomie dbej na správnou hygienu kůže v okolí stomie
  • Sleduj reakci kůže na stomické pomůcky, zajisti edukaci stoma sestrou.¨

 

 • Výživa:
  • Postupná realimentace-0S, až do normální diety, s omezením-dle jiného onemocnění
  • Poučit klienta, že je nutné dobře rozkousat každé sousto, jíst pomalu- eliminuje se tím množství plynů ve střevech
  • Doporučují se nesycené nápoje
  • Vynechání kořeněných jídel, příliš sladkých, nadýmavých
  • Strava musí obsahovat dostatek vitamínů, minerálů a vlákniny, bílkovin
  • Rozhovor se stoma sestrou a nutričním terapeutem, zajisti edukaci v oblasti výživy

 

 • Vyprazdňování:
  • V pooperačním období-ochod plynů a stolice
  • V v případě provedení stomie zajisti edukaci stoma sestrou, informuj klienta o způsobu péče o stomii, postupně klienta zapojuj do péče
  • Sleduj vyprazdňování moče

 

 • Rehabilitace:
  • Doporuč správné techniky eliminování bolesti (správné dýchání, držení rány při kašli, způsob vstávání, úlevová poloha, nezatěžování břišní stěny)
  • Doporuč užívání břišního pásu, odstraň brázdičku
  • Důležité je vstávání přes bok

 

 • Psychosociální potřeby:
  • Poskytni klientovi informace v rámci svých kompetencí
  • Klient potřebuje znát způsob další léčby- chemoterapie, radioterapie
  • Psychicky velmi zatěžující onemocnění-poskytni dostatečnou oporu, empatii, dle potřeby konzultace s psychologem
  • V případě provedení stomie zajisti dostatek informací o způsobu života, dostupných pomůckách, seznam klienta s programy tzv. stoma klubů

 

 • Domácí péče:
  • Nutnost pravidelných kontrol v onkologické ambulanci
  • Stomie- výživa, pomůcky, péče o stomii, možné komplikace, způsob zajištění pomůcek-zajisti dostatek informací v této oblasti

 

Stomie

 • Komplikace:
  • Prolaps (vyhřeznutí)
  • Krvácení, zanoření stomie
  • Macerace (měknutí vzniklé působením tekutiny-např. sekretem z rány)
  • Nekróza, otok

 

 • Hygienická péče:
  • Nepoužívej olej, tělové mléko do okolí stomie-brání přilnutí stomické podložky
  • Nepoužívej v okolí benzin- vysušuje kůži
  • Stomický vývod se čistí krouživými pohyby z vnějšku dovnitř pomocí mulových čtverců vodou a mýdlem, nakonec utřeme dosucha
  • Při výměně sledujeme okolní kůži¨

 

 • Výživa:
  • Poučit klienta, že je nutné dobře rozkousat každé sousto, jíst pomalu- eliminuje se tím množství plynů ve střevech
  • Doporučují se nesycené nápoje
  • Vynechání kořeněných jídel, příliš sladkých, nadýmavých, strava musí obsahovat dostatek vitamínů, minerálů a vlákniny, bílkovin
  • Potraviny tlumící zápach-jogurt, petržel, brusinky a jejich šťáva
  • Rozhovor se stoma sestrou a nutričním terapeutem

 

 • Vyprazdňování:
  • Dostupnost pomůcek- Convatec, Coloplast, Braun
  • Nabízejí dva typy pomůcek
   • Jednodílný systém
    • Tvořen lepivou želatinovou podložku, která je pevně spojena se sáčkem- vyměňuje se celá
   • Dvoudílný systém
    • Lepící želatinová podložka a zvlášť vyměnitelný sáček
   • Připevnění sáčku na pokožku- suchý zip, nalepení, zacvaknutí


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!