Žíhání modré skalice – laboratorní práce

 

   Otázka: Žíhání modré skalice

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Anna Kodídková

 

Téma:

Stanovení počtu molekul krystalové vody ve skalici modré

 

Úkoly:
1) Vyžíhejte 1 gram modré skalice do konstantní hmotnosti a zjistěte úbytek hmotnosti.
2) Vypočítejte vámi zjištěné hmotnostní procento krystalové vody.
3) Vypočítejte počet molekul krystalové vody podle vzorce.

 

(Mr(CuSO_4 )+n×Mr(H_2 O))/(Mr(CuSO_4))=a/b
a = váha hmotnostního vzorku
b = hmotnost vzorku po vyžíhání do konstantní hmotnosti

 

4) Porovnejte teoretické a vámi zjištěné údaje a výsledky sestavte do tabulky.

 

Chemikálie: Pentahydrát síranu měďnatého CuSO4×5H2O

 

Pomůcky: Žíhací kelímek, lžička, trojhran, váhy (digitální, rovnoramenné), lihový kahan, chemické kleště

 

Teoretický úvod:
Hydráty jsou soli, které mají v krystalické mřížce vázanou vodu. Řada hydrátů má typickou vlastnost, jsou barevný. Např. modrá skalice (CuSO4), zelená skalice (FeSO4×5H2O), chlorid kobalnatý – vínový (CoCl2×6H2O) – po odpaření vody vznikne tmavě sytě modrá a po přilití vody znovu sytě vínová. Žíhání je zahřívání látky, při které se zbavuje vody, oxidu uhličitého a jiných látek.

 

Postup:
1. Nachystaly a zjistily jsme stav žíhacího kelímku (nenamočit! – ovlivnění hmotnosti), zvážily jsme kelímek na digitální váze.
2. Přidali jsme 1 gram závaží.
3. Zvážili jsme kelímek a navážily 1 g modré skalice.
4. Sestrojily jsme aparaturu a začaly žíhat (žíhací aparatura: žíhací kelímek s modrou skalicí, trojhran, lihový kahan)
5. Počkaly jsme, až skalice zesvětlá do světle modré (postupné žíhání modré skalice až do nejsvětlejší modré – až skoro jemně bílé, našedlé).
7. Poté jsme znovu zvážili hmotnost skalice.

  • Po prvním žíhání jsme vyžíhaly 0,35 g vody a po druhým žíhání 0,5 g. Takže celkem jsme z 1 g modré skalice vyžíhaly 0,4 g vody.

 

Výpočet hmotnostního zlomku vody
Z teoretických údajů – n = 5 mol
w(H2O)=(n×Mr(H2O))/(CuSO4×〖5H〗2 O) = 90/249,55=0,3606=36,06%

Z experimentálních údajů – n = ? mol

 

Počet molekul krystalové vody podle vzorce
n=(a×Mr(CuSO4))/(b×Mr(H2 O))-(Mr(CuSO4))/(Mr(H2 O))
n=1/0,6×159,55/18-159,55/18=159,55/10,8-159,55/18=5,9 mol

 

Hmotnostní zlomek vody z experimentálních údajů:
w(H_2 O)=(n×Mr(H_2 O))/(CuSO_4×〖5,9H〗_2 O)=(5,9×18)/265,75=0,3996=39,96%

 

Výsledná tabulka

Hmotnostní zlomek H2O n
Teoretické údaje 36,06% 5
Experimentální údaje 39,96% 5,9

 

Závěr:
Látkové množství vody se v teoretických a experimentálních údajích liší přibližně
o 0,9 molekul vody.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!