Imunologie – úvod, imunizace, serologické metody

gynekologie

 

   Otázka: Úvod, imunizace, serologické metody

   Předmět: Imunologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Imunologie – obsah

 

Úvod

 • zkoumá činnost imunitního systému
 • vykonává 3 funkce:
  • rozpoznat – vlastní, cizí, změněné vlastní
  • reakce – eliminace
  • pamatovat
 • udržuje homeostázu – stále stejné prostředí v těle
 • pracuje neustále
 • udržuje – celistvost a stálost
 • řadíme:
  • lymfatickéorgány a tkáně:
   • primární – kostní dřeň(místo vzniku), thymus (místo zrání)
   • sekundární – tonsily, lymfatické zuliny, sliznice, Peyerské pláty, slizniční lymfatická tkáň, probíhá tu část specifických reakcí
  • buňky:
   • neutrofilní granulocyty
   • monocyty
   • tkáňové makrofágy
   • T a B lymfocyty
   • NK buňky – přirození zabíječi
  • molekuly:
   • receptory buněk – mnoho druhů
   • imunoglobulíny = Ig
   • komplement
   • cytokiny (chemické sms)

 

Mechanismy obrany

 • a/nespecifické
  • nerozlišují přesněji cizí materiál
  • okamžitý, rychlý nástup
  • nemají paměť
  • stále stejný průběh
  • „vrozená imunita“
  • pracují buňky -> fagocytóza
  • pracují látka -> humorální imunita (komplement, interferon)
  • + přirozená bariéra ->kůže, sliznice, mucin, HCl, peristaltika, slzy, …
 • b/ specifické
  • přesně rozlišují cizí materiál
  • nástup pomalý -> dny až týdny
  • mají paměť
  • vyvíjí se, přizpůsobují se během života
  • pracují buňky -> T-lyfocyty
  • pracují látky -> protilátky, Ig
 • vždy pracují obě imunity a vzájemně spolupracují

 

Antigen = imunogen

 • relativní pojem
 • musí být:
  • cizí
  • makromolekulární
  • schopno vyvolat reakci
  • schopno vazby na produkty obranné reakce

 

Imunizace

 • zvyšování obranyschopnosti
 • přirozená – setkáváme se s novými antigeny, neustále se rozvíjí
 • umělá
  • 1/ aktivní
   • do těla se vpravuje upravený antigen, inaktivovaný mikrob, živý oslabený mikrob, část mikroba
   • vyvolává tvorbu vlastních specifických Ig
   • prevence, účinek je dlouhodobý
  • 2/pasivní
   • vpravují se specifické Ig získaná od člověka nebo zvířete
   • účinek je okamžitý, ale krátký

 

Serologické metody

 • určitý antigen, na který se nazuje určitá protilátka Ig -> lze provést i laboratorně
 • 1- za pomoci známého Ag určíme neznámé Ig v krvi
 • 2- za pomoci známých Ig určíme neznámé Ag
 • metody:
  • 1- aglitinace – shlukování – u částicových antigený: hemaglutinace a latexfixační test
  • 2- precipitace – rozpuštěný rozptýlený antigen, dnes se dělá na gel – imunodifuze, pokud zareaguje objeví se na precipitační zóně
  • 3- komplement fixační test
  • 4- fluorescenční test
  • 5- imunoenzymová analýza

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!