Semenné rostliny – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Semenné rostliny

Předmět: Biologie

Přidal(a): Arichild

 

Jaká je charakteristika semenných rostlin?

 • nadoddělení
 • nahosemenné x krytosemenné
 • vývojově nejdokonalejší -> oplození nezávisí na vodě, tvoří semena (dokonalá mnohobuněčná struktura, ochrana rostliny v embryonální fázi), S>> G (zárodečný vak x pylové zrno)

 

Jak se dělí semenné rostliny?

Nahosemenné (= pinophyta)

charakteristika:

 • nahá vajíčka i semena – volně umístěná v plodolistech
 • 0 blizna, 0 květní obaly -> pyl proniká přímo k vajíčku
 • tvoří šištice – ♂ tyčinky, ♀ plodolisty (každý nese 2 vajíčka)
 • opylování větrem
 • cévní svazky – pouze cévice (tracheidy)
 • allorhizie = kořen hlavní + vedlejší
 • S> G
 • dřeviny (keře, polokeře, stromy) – druhotné tloustnutí stonku činností kambia a felogenu

význam:

 • produkce O₂ a org. hmoty
 • brání půdní erozi
 • úkryt a potrava živočichů
 • dřevo – stavební materiál, palivo, papír atd.

tělo:

 • kořen – allorhizie – hlavní + vedlejší kořeny
 • stonek – druhotné tloustnutí – kambium, felogen
 • listy – mohou se měnit v jehlice
 • květ -> šištice

rozmnožování:

 • klový otvor – na vrcholu obalu vajíčka
 • polinační kapka – v klovém otvoru, místo dopadu pylových zrn -> pylová láčka -> 2 spermatické buňky (neobrvené)
 • 1 sperm. b. + vajíčko = zygota

 

Cykasy (= cycadopsida)

 • třída
 • nejstarší – druhohory, nejprimitivnější skupina semenných rostlin
 • připomínají palmu, ale nekvetou
 • význam – paleontologie
 • tělo:
  • nízké, dvoudomé dřeviny
  • listy – velké, zpeřené, nahloučené na vrcholu kmene
 • rozmnožování:
  • výtrusné listy sdruženy ve strobily -> oddělené šištice (jednopohlavné)
  • opylování brouky
  • dužnatá semena
 • zástupci:
  • cykas indický
  • keják celolistý

 

Jinany (=ginkgoopsida)

 • třída
 • jediný druh – jinan dvoulaločný
 • předchůdce jehličnanů
 • opadavý dvoudomý strom
 • listy – laločnaté, vidličnatá žilnatina
 • semena – velká, kulovitá, dužnatá, zápach

Jehličnany (=pinopsida)

 • třída
 • stálezelené dřeviny, jehlicovité/šupinovité listy (pouze dřevnaté formy – stromy, keře)
 • většinou neopadavé (pouze modřín)
 • prostoupené pryskyřicí (obrana, př. zlomená větev, dřevokazný hmyz)
 • šištice, semena nahá, netvoří plody ani květy
 • význam:
  • životní prostředí mnoha druhů
  • potrava – šišky
  • pro člověka – stavba, topení, papír
 • rozmnožování:
  • zralá vajíčka vylučují z klového otvoru polinační kapku, na kterou se zachycují pylová zrna
  • zrno proniká do vajíčka, kde vyklíčí v pylovou láčku
  • vznik z jedné pohlavní buňky 2 buňky spermatické -> jedna zaniká, druhá oplozuje vaječnou buňku -> zygota
  • z oplozeného vajíčka vzniká křídlaté semeno
  • ♀ šištice dřevnatí -> vzniká plodní šiška
 • zástupci:
  • smrk obecný – drsné jehlice, nerozpadavé válcovité šišky
  • jedle bělokorá – hladké ploché jehlice ve dvou řadách, vzpřímené rozpadavé šišky
  • borovice lesní – brachyblasty, extrémní podmínky (písek, skály)
  • borovice kleč – keřovitý vzrůst
  • modřín opadavý – brachyblasty, měkké jehlice
  • jalovec obecný – pichlavé jehlice, keř/strom
  • tis červený – červená dužnatá semena (šíření ptáky), jedovatý

Krytosemenné (=magnoliophyta)

charakteristika:

 • vývojově nejdokonalejší – tvoří květy
 • nejvíce zastoupené
 • vajíčko v pestíku chráněno osemeníkem, semena v plodech
 • rozlišené listy
 • dvojité oplození – 2 spermatické buňky
 • pravé cévy (tracheje)
 • byliny a dřeviny
 • dvouděložné x jednoděložné

význam:

 • produkce O₂ a org. hmoty
 • potrava
 • průmysl – textil, léčiva, potraviny
 • energetické zdroje
 • estetický význam – okrasné květiny

tělo:

 • kořen + stonek + list
 • různé modifikace
 • květ = reprodukční orgán

rozmnožování:

 • opylení = přenos pylového zrna na bliznu
 • autogamie = samosprašnost – samoopylení
 • allogamie = cizosprašnost – opylení jiného jedince stejného druhu
 • větrosnubné – drobné a nevýrazné (nelákají opylovače), velké množství lehkého pylu (př. ořešák, bříza, trávy)
 • hmyzosnubné – lákají opylovače (vůně, barevnost, nektar), ovocné stromy
 • oplození = splynutí ♀ buňky a ♂ buňky
  • dvojité
  • zrno vyklíčí v pylovou láčku (2 haploidní sperm. buňky)
  • jedna sperm. buňka (n) splývá s vaječnou buňkou (n) -> zygota (2n) -> zárodek
  • druhá sperm. buňka splývá s diploidním jádrem zárodečného vaku -> vznik triploidního živného pletiva (= endosperm) – vyživuje zárodek

Dvouděložné (=dicotyledonae)

 • byliny a dřeviny
 • vývojově starší
 • klíčí ze 2 děloh = 2 děložní lístky

tělo:

 • kořen – allorhizie
 • stonek – cévní svazky kruhově uspořádané, možnost druhotného tloustnutí
 • list – řapíkaté, zpeřená a dlanitá žilnatina
 • květ – pěti/čtyřčetné, rozlišené květní obaly = kalich + koruna

čeledě:

 • růžovité
  • vonné silice -> vůně
  • listy – palisty, většinou střídavé
  • květ – oboupohlavní, pětičetné květenství, vyklenuté květní lůžko
  • plod – souplodí nažek
  • jabloňové – hrušeň, jabloň, hloh
  • slivoňové – třešeň, meruňka, broskev
  • jahodník, mochna husí, krvavec toten
 • brukvovité
  • byliny, vzácné keře
  • list – přízemní růžice
  • květ – 4 listy korunní + 4 listy kališní
   • dvojčetný = 2 kruhy
   • čtyřmocné tyčinky
   • medníky – lákadlo hmyzu
  • plod – šešule, šešulka, struk
  • idioblasty = specializovaná buňka – vyměšovací pletiva – myrosinóza
  • zelenina – brukev, zelí, kapusta, květák
  • olejniny – řepka, řepák
  • pochutiny – hořčice, křen
  • plané – kokoška pastuší tobolka, penízek rolní
  • okrasné – tařice, fiala šedá
 • bobovité
  • hmyzosnubné, stromy a byliny
  • listy – palisty, složené, trny
  • květ – zygomorfní – pavéza, křídla, článek
   • rozčleněná koruna
   • květenství – hrozen, strboul
  • plod – lusk
  • symbióza s hlízkovými bakteriemi – vážou N₂
  • luštěniny – fazol, hrách, čočka, soja
  • pícniny – jetel, tolice
  • plané – vlčí bob (lupina), komonice bílá/lékařská
  • dřeviny – akát, janovec, trnovník
 • miříkovité
  • květ – složený okolík, obalíček
  • list – střídavé, přisedlá lodyha (dutá)
  • plod – dvounažka
  • siličné kanálky – vůně
  • zelenina – fenykl, mrkev, pertžel
  • plevel – bršlice, bolehlav (jedovatý), bolševník obecný (invazivní)
 • hluchavkovité
  • stonek – čtyřhranný
  • list – vstřícné, křižmostojné
  • květ – květenství – lichopřesleny
   • horní + dolní pysk – dvoupyská koruna
   • dvoumocné tyčinky
  • plod – 4 tvrdky
  • léčivky – éterické oleje – hluchavka bílá, šalvěj, máta peprná
  • koření – majoránka, rozmarýn
 • hvězdnicovité
  • nejpočetnější
  • květ – obou/jednopohlavný
   • květenství – úbor – trubkovité + jazykovité lístky
   • dvouramenná blizna
   • 5 souprašných tyčinek -> srůstají v trubku
  • zásobní polysacharid = inzulin
  • článkované mléčnice -> mlíčí
  • olejniny – slunečnice
  • zelenina – locika
  • okrasné – astra, měsíček, jiřina
  • léčivka – heřmánek
  • plané – starček, kopretiny, devětsil, pampelišky, sedmikráska
 • mákovité
  • mléčnice, alkaloidy morfinového typu
  • mák setý (zdroj opia, ze semen olej)
 • břízovité
  • větrosnubné
  • jednoduché střídavé listy
  • jednopohlavní jehnědy, plod je oříšek /nažka
  • bříza bělokorá, olše lepkavá, líska obecná
 • hvozdíkovité
  • hmyzosnubné
  • oboupohlavní květy, plod je tobolka/nažka/bobule
  • hvozdík, rožec, nehtovec, písečnice
 • merlíkovité
  • větrosnubné, plod nažka
  • špenát, lebeda, cukrová řepa, merlík čilský
 • vrbovité
  • jedno/dvoudomé, bezobalové květy, plod tobolka/bobule/peckovice
  • vrba, topol, azara
 • leknínovité
  • leknín bílý/bělostný, stulík žlutý
 • pryskyřníkovité
  • obsahují laktony a alkaloidy
  • pryskyřník, orsej, blatouch, oměj, orlíček
 • bukovité
  • větrosnubné, plod je nažka
  • buk lesní, dub letní/zimní, kaštanovník setý (jedlé plody)
 • brutnákovité
  • alkaloidy, antokyany
  • rajče, paprika, kostival, pomněnka
 • lilkovité
  • alkaloidy – jedovaté
   • rulík (atropin – oční lékařství), brambor, lilek, tabák
 • krtičníkovité
  • sacharidy – glykosidy
  • divizna, rozrazil, náprstník, podbílek (parazit)

 

Jednoděložné (=monocotyledonae)

 • klíčí jednou dělohou – 0 děložní lístky
 • byliny

tělo:

 • kořen – homorhizie (svazčité kořeny) – hlavní zakrní, tvoří se kořeny adventivní
 • stonek – netvoří se kambium -> žádné druhotné tloustnutí
 • list – přisedlé, souběžná žilnatina
 • květy – okvětí, trojčetné
 • cévní svazky – rozptýlené

čeledě:

 • liliovité
  • květ – 2 kruhy – okvětí + tyčinky
   • pestík – svrchní, srůst 3 plodolistů
  • alkaloidy
  • zelenina – cibule, česnek
  • okrasné – lilie, kosatce, konvalinka
  • jedovaté – ocún
 • lipnicovité
  • větrosnubné
  • květ – redukovaný, květenství – lata, klas, hrozen
  • stonek – dutý, článkovaný, stébla
  • list – přisedlé, jazýček, ouška
  • obilniny – oves, ječmen, pšenice, kukuřice
  • luční – lipnice, bojínek, rákos
 • vstavačovité
  • vytrvalé
  • symbióza s houbami
  • střevíčník, vanilka, pantoflíček
 • šáchovité
  • trojhranný stonek
  • suchopýr, ostřice
 • arekovité – palmy
  • nevětvený kmen zakončen chocholem listů
  • květy – drobné
  • palma olejová/datlová/kokosová, banánovník


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!