Akustika – otázka z biofyziky

 

Otázka: Akustika

Předmět: Biofyzika

Přidal(a): BobanCreed

 

Vlnění

 • šíření energie prostorem
 • mechanické vlnění – rozkmitává i sousední elementy
 • vlnoplocha = množina všech bodů v nichž elementy kmitají se stejnou fází
 • paprsek = kolmice k vlnoploše
 • vlnová délka = nejbližší vzdálenost elementů se stejnou fází (co urazí vlna za T=1/f)
 • fázová rychlost c = rychlost šíření vlny, parametr prostředí
 • akustický vlnový odpor = ρc, určuje odraz na prostředí

 

Zvuk

 • mechanické vlnění v kmitočtech 16-20000Hz, f>20kHz => ultrazvuk
 • tekuté prostředí => šíření podélnou vlnou
 • pevné prostředí => šíření podélnou i příčnou vlnou
 • jednoduchý = jeden tón s danou frekvencí
 • složený
  • hudební = periodický charakter
  • nehudební (hluk) = neperiodický

 

Parametry zvuku:

 • výška = frekvence
 • barva = zastoupení harmonických kmitočtů
 • intenzita = množství energie, která za jednotku času projde jednotkovou plocho
  • I=½ρvωu02                               ω = úhlová frekvence, u0 = amplituda
 • hladina intenzity L  [B
  • L = 10 log I/I0
  • I0 = referenční intenzita zvuku = prahová intenzita tónu s f=1kH
  • I0 = 10-12 Wm-2
 • hlasitost  [Ph]
  • subjektivní vnímání intenzity zvuku
  • hladina intenzity vztažená k dané frekvenci
  • 1Ph (fon) = hlasitost zvuku o L=1dB, f=1kHz  =  nejmenší rozlišitelnost
  • 1son = hlasitost zvuku l L=40dB, f=kHz
 • izofóna
  • spojnice míst se stejnou hlasitostí v audiogramu
  • nulová izofóna = spojnice prahů slyšitelnosti
  • sluchové pole = oblast ohraničená izofónou prahu bolesti a nulovou
 • zvukové spektrum
  • výsledek analýzy složených zvuků


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!