Akustika – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Akustika

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– vlnění

– šíření energie prostorem

– mechanické vlnění – rozkmitává i sousední elementy

– vlnoplocha = množina všech bodů v nichž elementy kmitají se stejnou fází

– paprsek = kolmice k vlnoploše

– vlnová délka = nejbližší vzdálenost elementů se stejnou fází (co urazí vlna za T=1/f)

– fázová rychlost c = rychlost šíření vlny, parametr prostředí

– akustický vlnový odpor = ρc, určuje odraz na prostředí

 

– zvuk

– mechanické vlnění v kmitočtech 16-20000Hz, f>20kHz => ultrazvuk

– tekuté prostředí => šíření podélnou vlnou

– pevné prostředí => šíření podélnou i příčnou vlnou

– jednoduchý = jeden tón s danou frekvencí

– složený

– hudební = periodický charakter           – nehudební (hluk) = neperiodický

 

– parametry zvuku:

– výška = frekvence

– barva = zastoupení harmonických kmitočtů

– intenzita = množství energie, která za jednotku času projde jednotkovou plochou

I=½ρvωu02                               ω = úhlová frekvence, u0 = amplituda

– hladina intenzity L  [B]

L = 10 log I/I0

– I0 = referenční intenzita zvuku = prahová intenzita tónu s f=1kHz

I0 = 10-12 Wm-2

– hlasitost  [Ph]

– subjektivní vnímání intenzity zvuku

– hladina intenzity vztažená k dané frekvenci

– 1Ph (fon) = hlasitost zvuku o L=1dB, f=1kHz  =  nejmenší rozlišitelnost

– 1son = hlasitost zvuku l L=40dB, f=kHz

– izofóna

– spojnice míst se stejnou hlasitostí v audiogramu

– nulová izofóna = spojnice prahů slyšitelnosti

– sluchové pole = oblast ohraničená izofónou prahu bolesti a nulovou

– zvukové spektrum

– výsledek analýzy složených zvuků


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy