Mozková kůra – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Mozková kůra

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Mozková kůra

 

Mozková kůra

  • koncový mozek
  • pokrývá obě hemisféry
  • výška 2-5 mm
  • plocha 200 000 mm2 = 20 dm2
  • neurony – 15 miliard (2-6 vrstev)
  • spoje se mohou přepojovat
  • vyvýšená místa – gyry
  • prohloubená místa – sulci
  • mozková kůra je dělena sulci
  • obsahuje několik důležitých gyrů

 

Sulcus centralis

  • (rolandi)
  • odděluje laloky na frontální a parietální lalok

 

 Sulcus lateralis

  • postranní brázda – odděluje lobus temporalis

 

 Sulcus parietooccipitalis

  • odděluje týlní jazyk

 

 Gyrus precentralis

  • přední centrální závit
  • zde neurony představují primární motorické pole mozkové
  • odtud vychází pokyny k volním pohybům

 

 Gyrus postcentralis

  • zadní centrální závit
  • zde neurony představují primárně senzitivní pole kůry mozkové
  • sem přichází dráhy z periferie

 

 Centra

  • spodní část čelního laloku – čichový oddíl bulbus olfaktorius
  • řečové centrum – v čelním laloku
  • sluchové centrum – v temporálním laloku
  • centrum porozumění – v týlním laloku
  • centrum zraku – v týlním laloku

 

 Mediální strana hemisfér

  • corpus colosum
    • spojuje obě hemisféry
    • = bílé těleso
    • obsahuje bílá nervová vlákna
    • soubor spojovacích drah stejných míst obou hemisfér
  • limbický systém
    • nad bílým tělesem
    • komplikovaně propojený systém, který ovlivňuje psychické, reprodukční, sexuální chování a paměťové a endokrinní funkce

 

 Bazální ganglia

  • ve spodní části koncového mozku
  • obklopena bílou hmotou
  • nukleus caudatus – ocasaté těleso
  • nukleus lentiformis – čočkoé těleso má dvě části nucleus amicdale a claustrum
  • funkční význam není zcela objasněn
  • dráhy do mozkového kmene a kůry
  • vlákna: kůra -> bazální ganglia -> thalamus -> kůra -> mícha = extrapyramidální systém (první funguje a první má myelinizaci)
  • extrapyramidové dráhy – zpracovává dostředivé dráhy -> k motoneuronům -> do míchy s pyramidovou dráhou
  • ganglia
    • důležitá pro svalový tonus, stabilizaci poloh, zesílení pohybů
    • pracuje pod vlivem mozkové kůry a sami pohyb nevyvolávají
    • při poruše bazálních ganglií – parkinsonův syndrom (porucha svalového tonu a bezděčné pomalé neuspořádané pohyby)

 

 Korové analyzátory, centra

  • oblasti kůry – seskupení neuronů
  • centrum motorické
    • v čelním lasloku – gyrus precentralis
    • velké pyramidové buňky a axony vedou až k motorickým buňkám předních rohů míšních
    • dráhy vedou přes most prodloužené míchy a zde dojde k jejich překřížení = pyramidové dráhy = tractus corticus spinalis (je 1 neuronová = 1 neuron má tělo v kůře a výběžek do předních rohů míšních)
    • řídí vůlí ovladatelné pohyby
    • největší oblast pro svaly jazyka, ruky a krku
    • je řízeno oběma hemisférami (1 bývá dominantní)
    • přerušení pyramidové dráhy se projeví na opačné straně

 

Zdroje najdete uvedeny zde:

Další podobné materiály na webu: