Mozková kůra – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Mozková kůra

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Mozková kůra

 

Mozková kůra

 • koncový mozek
 • pokrývá obě hemisféry
 • výška 2-5 mm
 • plocha 200 000 mm2 = 20 dm2
 • neurony – 15 miliard (2-6 vrstev)
 • spoje se mohou přepojovat
 • vyvýšená místa – gyry
 • prohloubená místa – sulci
 • mozková kůra je dělena sulci
 • obsahuje několik důležitých gyrů

 

Sulcus centralis

 • (rolandi)
 • odděluje laloky na frontální a parietální lalok

 

 Sulcus lateralis

 • postranní brázda – odděluje lobus temporalis

 

 Sulcus parietooccipitalis

 • odděluje týlní jazyk

 

 Gyrus precentralis

 • přední centrální závit
 • zde neurony představují primární motorické pole mozkové
 • odtud vychází pokyny k volním pohybům

 

 Gyrus postcentralis

 • zadní centrální závit
 • zde neurony představují primárně senzitivní pole kůry mozkové
 • sem přichází dráhy z periferie

 

 Centra

 • spodní část čelního laloku – čichový oddíl bulbus olfaktorius
 • řečové centrum – v čelním laloku
 • sluchové centrum – v temporálním laloku
 • centrum porozumění – v týlním laloku
 • centrum zraku – v týlním laloku

 

 Mediální strana hemisfér

 • corpus colosum
  • spojuje obě hemisféry
  • = bílé těleso
  • obsahuje bílá nervová vlákna
  • soubor spojovacích drah stejných míst obou hemisfér
 • limbický systém
  • nad bílým tělesem
  • komplikovaně propojený systém, který ovlivňuje psychické, reprodukční, sexuální chování a paměťové a endokrinní funkce

 

 Bazální ganglia

 • ve spodní části koncového mozku
 • obklopena bílou hmotou
 • nukleus caudatus – ocasaté těleso
 • nukleus lentiformis – čočkoé těleso má dvě části nucleus amicdale a claustrum
 • funkční význam není zcela objasněn
 • dráhy do mozkového kmene a kůry
 • vlákna: kůra -> bazální ganglia -> thalamus -> kůra -> mícha = extrapyramidální systém (první funguje a první má myelinizaci)
 • extrapyramidové dráhy – zpracovává dostředivé dráhy -> k motoneuronům -> do míchy s pyramidovou dráhou
 • ganglia
  • důležitá pro svalový tonus, stabilizaci poloh, zesílení pohybů
  • pracuje pod vlivem mozkové kůry a sami pohyb nevyvolávají
  • při poruše bazálních ganglií – parkinsonův syndrom (porucha svalového tonu a bezděčné pomalé neuspořádané pohyby)

 

 Korové analyzátory, centra

 • oblasti kůry – seskupení neuronů
 • centrum motorické
  • v čelním lasloku – gyrus precentralis
  • velké pyramidové buňky a axony vedou až k motorickým buňkám předních rohů míšních
  • dráhy vedou přes most prodloužené míchy a zde dojde k jejich překřížení = pyramidové dráhy = tractus corticus spinalis (je 1 neuronová = 1 neuron má tělo v kůře a výběžek do předních rohů míšních)
  • řídí vůlí ovladatelné pohyby
  • největší oblast pro svaly jazyka, ruky a krku
  • je řízeno oběma hemisférami (1 bývá dominantní)
  • přerušení pyramidové dráhy se projeví na opačné straně

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!