Opěrná soustava

 

   Otázka: Opěrná soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kostra

 

 

Kosterní (opěrná) soustava:

 • základem je kost, soubor kostí v těle = kostra
 • 206 – 230 kostí (novorozenec 300)
 • tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti
 • osteologie – věda zabývající se studiem kostry
 • funkce:
  • pevná opora měkkým tkáním
  • ochrana vnitřních orgánů
  • krvetvorba
  • zásobárna anorganických látek
 • skelet = pasivní pohybový aparát (svaly = aktivní pohybový aparát)

 

Vnější stavba kostí

 • dlouhá kost se skládá ze dvou epifýz (pokryty sklovitou chrupavkou)- na koncích, uprostřed je diafýza – ta je pokryta okosticí (periost)
 • PERIOST – okostnice – povrch:
  • prostoupena cévami a nervy – hojí se, můžeme ji cítit
  • vazivová tkáň
  • nevyskytuje se pouze na kloubních plochách
  • velmi důležitá pro sportovce v období růstu

 

Vnitřní stavba kostí = Haversův systém (osteon)

 • tvar dlouhého válce, je tvořen 4-20 koncentrickými lamelami
 • uvnitř osteonu se nachází tzv. Haversův kanál – obsahuje krevní cévy, nervová vlákna a řídké kolagenní vazivo
 • kanál komunikuje s periostem, s kostní dření i s ostatními Haversovými kanály příčnými nebo šikmými kanály Volkmannovými
 • Volkmannovy kanálky nejsou koncentrickými lamelami obaleny, nýbrž jimi pronikají – přivádějí cévy a nervy z periostu k Haversovým kanálům
 • uvnitř kosti se nacházejí také osteoblasty, které produkují mezibuněčnou hmotu tzv. osseinosteoblast obalený osseinem se nazývá osteocyt, osteoklast je potom mnohojaderná buňka odbourávající ossein

 

Kostní tkáň

 • hutná (kompaktní)
  • uspořádaná do LAMEL koncentricky kolem Haversova kanálku
   • céva zásobující lamely + Haversův kanálek = OSTEON
  • najdeme ji ve střední části kosti – DIAFÝZA
 • houbovitá (spongiózní)
  • uspořádaná do trámců – prostorová síť (pevná do směru tahu)
  • uspořádána, aby vyhovovala využití
  • uvnitř plochých kostí, hlavice vnitřních kostí,…

 

KOSTNÍ DŘEŇ

 • funkce – krvetvorba
 • v mládí červená – plně aktivní, tvoří červené, bílé krvinky a krevní destičky
 • žlutá kostní dřeň – morek vyplněn tukovými kapénkami, v dospělosti ve všech kostech, kromě plochých (hrudní kost, obratle, žebra, pánevní kost, lopatky)
 • ve stáří přetvorba žluté v   kostní dřeň – plně nefunkční

 

Typy kostí podle tvaru:

 • kosti dlouhé – stehenní, pažní
 • kosti ploché – lopatka, pánevní, některé kosti lebky
 • kosti krátké – zápěstní kůstky, články prstů, zánártní, nártní,…
 • kosti pneumatické – mají dutiny; kost čelní, horní čelist, kost klínová, čichová,…
 • kosti nepravidelné – horní, dolní čelist,…

 

Růst a osifikace kostí

 • z vaziva – prenatálně
  • jsou kosti klenby lební
  • zvápenatělá ložiska v blízkosti vaziva umožňují přeměnu vazivové buňky v kostitvorné buňky
  • z chrupavky – prenatálně
   • většina kostí
   • osifikace začíná:
    • vniknutím cévy a pak kostitvorné buňky (osteoblasty) do chrupavčitého základu

nebo

 •  vytvoří se jádro kostní tkáně (osifikační centrum) a od něj osifikace postupuje k okrajům

Růst do šířky a do délky

 • mezi epifýzou a diafýzou – růstové chrupavky – umožňují kosti růst do délky
 • chrupavka u diafýzy se rozpadá, aktivní kostní buňky (osteoblasty) tvoří kost
 • buňky chrupavky u epifýz se rychle dělí => růstová chrupavka se posouvá k epifýze => růst

kosti do délky

 • růst kosti do šířky – kostní buňky se ukládají pod okosticí
 • růst ovlivňuje
  • růstový hormon somatotropin – vzniká v hypofýze – ovlivňuje růst pomocí somatomedinu – látka, vylučující se v játrech
  • růst také ovlivňuje funkce štítné žlázy, dostatek/nedostatek jódu, množství Ca a P v těle a vitamín D
 • kostní věk = určení stádia kostnatění kostry podle počtu a velikosti osifikačních center (jader)

 

Spojení kostí:

 • pevné
  • nepohyblivé
  • většinou je spojeno pomocí jiné pojivové tkáně:
   • vazivem – švy lebeční
   • chrupavkou – připojení žeber na kost hrudní
   • kostí (srůstem) – pánevní kost (srůst kostí kyčelní, stydké a sedací)
 • pohyblivá – spojení tzv. kloubem
  • kloubní jamka – hlavice – pokryty sklovitou chrupavkou
  • několik typů kloubů:
   • kulovité – hlava + jamka – hlavice kulovitého charakteru, umožňují největší rozsah pohybu např.: ramenní, kyčelní kloub
   • válcovitý kloub – vytváří se pevné vazivové struktury – omezují kloub, např.: články prstů
   • kladkové klouby – hlavice vypouklá s tzv. rýhou na styčné ploše
    • kloub loketní

 

 • dělení kloubů podle složitosti:
  • kloub jednoduchý
   • jedna hlavice, jedna jamka stýkají se pouze 2 kosti
   • klouby složené
    • stýká se zde více jak 2 kosti + pomocná kloubní zařízenívazy – mohou zpevňovat kloub zevnitř i zvnějšku; disky – překrývají zcela kloub; menisky – uprostřed mívají otvor, nepřekrývají zcela kloub
    • loket, koleno

   

Kostra člověka – kostra trupu, hlavy, končetin

Kostra trupu:

 • tvořena páteří, žebry a hrudní kostí

Páteř:

 • skládá se z jednotlivých obratlů – 33-34 v těle člověka, výjimečně 35
 • obratel:
  • tělo obratle
  • oblouk obratle
  • výběžky:
   • jeden trnový
   • dva příčné
   • kloubní – u některých obratlů jsou přetvořené v kloubní plochy, mohou umožňovat napojení žeber na obratle
   • oblouky obratlů vytváří páteřní kanál, kterým prochází mícha
   • mezi jednotlivými obratli kostra odpružená – meziobratlové ploténky – umožňují pohyb
    • u člověka páteř dvojesovitě prohnutá
    • rozlišujeme
     • vyklenutí dopředu (lordóza) – lordóza je krční a bederní
     • vyklenutí směrem dozadu kyfóza – kyfóza je hrudní a křížová
 • oddíly páteře:
 • krční obratle:
  • označují se písmenem C, je jich 7
  • první dva se jmenují atlas a axis (nosič a čepovec)
  • jsou malé – malé tělo, nosí pouze váhu hlavy
 • hrudní obratle:
  • označují se písmenem Th, je jich 12
  • jsou specifické tím, že se na ně navazují žebra – kloubní výběžky s kloubními jamkami – navazují tam ty žebra
  • podstatně větší než krční obratle
  • největší trnový výběžek poměrně dlouhý, směřuje dolů
  • žebra:
   • vepředu se upínají na tzv. hrudní kost:
    • skládá se ze tří částí:
     • tělo – uprostřed
     • rukojeť
     • mečovitý výběžek – důležitý skrz podání první pomoci
     • žebra s hrudní kostí = hrudník
     • žebra pravá:
      • 7 párů
      • upínají se z obratlů přímo na hrudní kost přes chrupavku

 

 • žebra nepravá:
  • jdou od hrudních obratlů, upínají se na 7 pravé žebro chrupavkou
  • 3 páry
  • žebra volná:
   • 2 páry
   • volná žebra – končí volně v břišní dutině mezi svaly
 • bederní obratle:
  • celkově 5
  • těla obratlů se velmi zvětšují – drží největší váhu těla
  • trnový výběžek trčí rovnoběžně s tělem
  • na bederní obratle navazuje tzv. kost křížová (os coccyx)
   • vznikla srůstem křížových obratlů
 • kostrč – rudiment
  • vzniká srůstem zbylých obratlů (4-5) u výjimek může být i ten 6tý

 

 • onemocnění páteře:
  • tzv. skolióza
   • vybočení páteře do stran
   • změna nevratná – pouze cvičením se dá udržovat na únosné úrovni
   • rozdílem je skoliotické držení těla – bez deformity anatomické, náprava možná pravidelným specifikovaným cvičením
  • plochá záda – velmi ojedinělé
  • prohnutá záda – v oblasti bederní páteře
  • kulatá záda

 

Kostra končetin:

Horní končetina:

 • skládá se z pletence lopatkového a kostry volné končetiny:
  • pletenec lopatkový
   •  lopatka (scapula):
    • trojhranný tvar
    • probíhá odstředivě osifikace
    • výběžek = akromion- upíná se na něj kost klíční
    • kost klíční (clavicula):
     • esovitě prohnutá kost
     • poměrně tenká, velmi často se láme
     • připojuje se na akromion
     • druhý konec se upíná na kost hrudní-rukojeť, jediné spojení pletence lopatkového s kostrou trupu

 

 • kostra volné končetiny
  • kloub ramenní
   • střetává se zde lopatka s hlavicí kosti pažní
   • typický kulovitý kloub
   • velký rozsah pohybu
   • kost pažní
    • první kost horní končetiny, má velkou hlavici
    • kloub loketní
     • složený kloub
     • stýkají se tři kosti – pažní a dvě kosti předloktí
     • olecranum – brňavka
     • pohyb v loktu- supinace (nesu polívku), pronace (opačný pohyb), flexe, extenze, hyperextenze
     • kost vřetení – palcová strana
     • kost loketní – malíková strana
     • kostra ruky
      • kůstky zápěstní (8) – vždy čtyři ve dvou řadách
      • záprstní (5)
      • články prstů (4 prsty po třech článcích, palec má dva články)

Dolní končetina

 • skládá se z pletence pánevního a kostry volné končetiny
  • Pletenec pánevní
   • párové kosti pánevní
    • složené z kostí: kyčelní, sedací, stydké, tyto kosti jsou do puberty odděleny chrupavkou, pak osifikují, kostnatí a vytváří kost jednu
    • kosti pánevní + kost křížová tvoří pánev
    • vepředu jsou kosti stydké spojeny chrupavkou (sponou)
    • v pánvi se nachází močový měchýř, děloha, porodní cesty
    • pánev ženská je nižší a širší

 

 • Kostra volné končetiny
  • s pánevní kostí spojena přes kyčelní kloub
   • kulovitý kloub, s velkou hlavicí
   • krček kosti stehenní-často se láme starším lidem
   • kost stehenní (femur)-nejdelší kost
   • kolenní kloub
    • styk 3 kostí-  kost stehenní, holení a lýtková, dále čéška (patella)- úpon čtyřhlavého svalu stehenního
    • meniskus
     • vnitřní a vnější, mezi menisky prochází křížové vazy- zpevňují kloub
     • kost holení – jde na malíkovou hranu, navazuje na kotník
     • kost lýtkova
      •  jde na palcovou stranu a vytváří s další kloubem vnitřní kotník
      • kost holení a lýtková = bérec
      • hlezení kloub
       • styk zánártních kůstek, kosti holení a lýtkové, skládá se z hlezení kosti, která je součástí zánártních kůstek
       • zánártní kůstky
        • (7) kůstek
        •  patní kost
         • upíná se na ni nejsilnější úpon celého těla – Achillova šlacha (úpon trojhlavého lýtkového svalu)
        • nártní kůstky– (5)
        • články prstů – stejně jako u horní končetiny
        • klenba nožní
         • je podélná, ale je i příčná, tvoří jí kůstky zánártní, nártní a články prstů
         • pokud klenbu nožní chodidlo nemá, jedná se o plochou nohu

Onemocnění a úrazy

 • zlomenina (fraktura)
 • podvrknutí (distorze) – hlavice se lehce vychýlí ze své podoby a pak se dále vrátí
 • vymknutí (luxace) – hlavice se dostává mimo kloub, někdy dochází i ke krevní sraženině
 • artróza – nezánětlivé onemocnění spojené s rozpadem kloubních chrupavek
 • revmatická artritida – zánětlivé onemocnění, ale stejný průběh jako artróza
 • dna (nemoc bohatých lidí)- v kloubech se usazují krystalky kys. močové, kloub otékají, černají, nutná speciální dieta, trpí tím většina lidí
 • osteoporóza-řídnutí kostí, vyskytuje se u žen po menopauze, úbytek kostní tkáně, protože se nedostatečně ukládá vápník

 

Kostra lebky

 • lebka= kranium, dělí se na neurocranium (část mozková) a splanchnocranium (část obličejová)

Mozková část

 • většina kostí
 • nahoře je klenba lební, dole spodina lební

Klenba lební

 • kost čelní
 • dvě párové temenní kosti
 • kost týlní
 • tyto kosti vznikly osifikací vaziva
  • navzájem spojeny švy
 1. šev věncový – spojuje čelní kost s kostmi týlovými
 2. šev šípový – spojuje kosti temenní
 3. šev lambdový
 4. šev spánkový

Spodina lební

 1. kosti spodiny lební vznikají osifikací  chrupavky
 2. kost týlní
  1. uvnitř otvor týlní – pomocí něj nasedá lebka na první krční obratel
  2. také je úponem zádových svalů
  3. kost spánková
   1. kosti párové, zespodu je výstupek- kost skalní-v ní je uzavřeno vnitřní ucho
   2. kost klínová– místo uložení podvěsku mozkového (hypofýza)
   3. 3.       kost čichová
   4. 4.       kost radličná
   5. 5.       kost nosní

 

Obličejová část

 • menší než mozkovna
 • nasedá na spodinu lební
 • párové kosti nosní
 • kosti slzné
 • párové lícní kosti
 • horní čelist
  • půlkruhovité vytvarování
  • zubní jamky
  • tvrdé patro-vepředu, kost patrová – vzadu
 • dolní čelist
  • se zubními jamkami
  • jediný kloub na obličeji = ukotvení dolní čelisti na kosti spánkové
 • bradový výrůstek
  • upínají se sem svaly
  • umožňuje vytvářet artikulovanou řeč
 • skořepy nosní -pod koncem kosti nosní
 • jazylka
  • kost mající tvar písmene U
  • připojená k dolní čelisti pomocí vazů
  • upíná se na ni hrtan

 

Lebka novorozence

 • poměrně velká mozkovna, malá obličejová část
 • spoje mezi jednotlivými kostmi jsou chrupavčité až na největší spoje, které jsou vazivové-fontanely-nahoře na hlavě, a u kosti týlní

 

Onemocnění lebky

 • rozštěp patra-onemocnění lebky, geneticky podmíněné

 

Flexe – posiluju s činkami nahoru

Extenze – dávám ruce s činkou dolů

Abdukce – upažení

Addukce – připažení

Supinace – nesu polévku

Pronace – opačný pohyb k supinaci

Rotace – otočení

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!