Strunatci II. – obojživelníci, plazi

 

   Otázka: Strunatci II. – obojživelníci, plazi

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Sara

 

 

 

 

STRUNATCI II.

(obojživelníci, plazi : stavba těla, rozmnožování, systém, význam)

 

Třída : OBOJŽIVELNÍCI  ( AMPHIBIA )

 

Obojživelníci jsou čtyřnožci, kteří jsou schopni žít na sousi a dýchat vzdušný kyslík.

Způsobem rozmnožování jsou však trvale vázáni na vodu. Larva – tělesné znaky i způsob života podobný rabám – při přeměně na dospělce – rozsáhlé anatomické změny

 

Charakteristika :

a)      Nejsou zárodečné obaly

b)      Larvy dýchají vnějšími žábrami,mají vyvinutou postranní čáru

c)      Plicní krevní oběh

d)     Pětiprsté končetiny

e)      Vytvořen krk, hlava je pohyblivá

 

Systém :

Třída                                                  Podtřída

 

OBOJŽIVELNÍCI                            Červoři ( Apoda  )

( AMPHIBIA )                                  Ocasatí (  Caudata )

 

Žáby ( Anura )

 

Stavba těla :

a)      základní stavba těla :

b)      pokryv těla

–    lysá kůže na povrchu tenká rohovitá vrstva (epidermis ) časem se odlupuje

–          kůže je propustná pro  plyny (kožní dýchání) -je bohatě prokrvená

–          dobře propustná pro vodu – příjem vody kůží-nepijí ( a látek v ní rozpuštěných – indikátory životního prostředí )

–          obsahuje slizové ajedové žlázy, chromatofory a pigmentovými buňkami

 

c)      opěrná soustava

–          zkostnatělá kostra s řadou chrupavčitých částí

–          lebka je tvořena hlavně chrupavkou (+ několik kracích kostí)

–          spodina lebky tvoří v ústní dutině primární patro

–          lebka se napojuje na jediný krční obratel s kloubními hrboly

–          žebra mají cen ocasatí obojživelníci

–          u žab poprvé vyvinuta prsní kost

–          žáby: srostlé obratle bederní páteře : urostyl

d)     svalová soustava :

–        stejná jako u ostatních obratlovců

–        u larev segmentární uspořádání jako u ryb

e)      cévní soustava

–     srdce : 2 předsíně 1 komora

–          přepážka mezi předsíněmi, v komoře se mísí odkysličena a okysličená krev

–          malý a velký krevní oběh

f)       dýchací soustava :

–          larvy – krřovité žábry

–          dospělci mají plíce → polykaní vzduchu

–          nemají hrudník ani bránici

–          kožní dýchání ( bohatě prokrvená pokožka )

–          dobře vyvinutý hlasový orgán ( někdy rezonanční )

g)      trávicí soustava

–          ústní dutina – hltan – jícen – žaludek – střevo – konečník – kloaka

–          v ústní dutině – drobné zoubky (u ropuch chybí)

–          dobře vyvinutý jazyk u žab

→ na polykaní potravy se podílejí oční bulvy zatlačuji potravu do hltanu

–          protáhlý žaludek přechází v dvanácterník ( v něm vývody z jater a pankreatu)

–          vyvinutý žlučník

–          masožravci (bezobratlí či menší obratlovci )

h)      vylučovací soustava :

–          párové ledviny → močový měchýř → kloaka

–          v době nedostatku dokážou moč zpětně využít

 

i)        nervová soustava

–          rozvoj koncového mozku

–          hlavní centrum – střední mozek

–          mozeček je malý

–          z míchy odstupují míšní nervy

–          žlázy s vnitřní sekrecí, hypofýza a štítná žláza jsou důležité pro přeměnu larvy v dospělce

 

j)        smyslová soustava

–          charakteristická pro každý druh

–          vnitřní ucho a střední ucho se sluchovou kůstkou u žab

→ bubínek je na povrchu těla

–          u ostatních skupin chybí střední ucho

–          chuťové buňky v ústní dutině na jazyku

–          čichové ústrojí je vyvinuto – vnitřní i vnější nozdry

→ Jackobsonův orgán – kanálkem je spojen s ústní dutinou

→ analýza pachů z ÚD

–           proudový orgán – larvy o vodní živočichové

–          dobře vyvinutý zrak ( někdy i barevné vidění + zaostřování na dálku)

→ oční víčko, oční žlázy a slzné kanálky

k)      pohlavní soustava :

–          párové pohlavní žlázy s tukovým tělesem (zásobárna energie)

–          v semenné váčku spermie z varlat

–          ve vaječnících poměrně velká vajíčka → ve vejcovodech se obalí rosolovitou hmotou

–          vnější oplození

→ u pokročilejších vnitřní oplození pomocí spermatoforu ( shluk spermii ve slizovém pouzdře)

→ samci odloží – samice je nabere do kloaky

 

Rozmnožování :

1)      samci odloží spermatofory

2)      samice je  nabere do kloaky

3)      v těle samičky spermie přetrvávají a postupně oplodňují vytvářející se vajíčka

 

Vývoj u vejcorodých:

–          v oplodněných vajíčkách nakladených do vody se vyvíjí zárodek

→ opouští vaječné obaly v podobě pulce

–          postupný vývoj larválního stádia

 

Podtřída : Červoři (Apoda )

Základní znaky :

–          tropičtí živočichové s redukovanými končetinami

–          způsobem života i tvarem těla připomínají velké žížaly

–          – končetiny chybějí, redukovaný zrak (ale vyvinutý čich)
– prostředí: půda, voda
– velikost: 20 cm – 1 m

 

Zástupci : Červor kroužkovaný

Červor vodní

 

Podtřída : Ocasatí ( Caudata )

Základní znaky :

–          protáhlý tvar těla, vyvinutý ocas-ze stran zploštělý a krátké končetiny

–          drobné kuželovité zuby v ústní dutině

–          malé oči

–          chybí jim střední ucho a bubínek – redukovaný sluch

–          vázání na vodu

–          velká schopnost regenerace

Vývoj : vajíčko – larva – nejprve narůstají přední končetiny, pak zadní

 

Zástupci :

1)      mlokovití (Salamandridae) a čolci

–  kladou vajíčka do vody na vodní rostliny

– mimo rozmnožování žijí na souši

– vysoký hřeben na ocase (samci)

 1. čolek obecný
 2. mlok skrvnitý – listnaté/smíšené lesy
 3. velemlok japonský – cca 1.5m
 4. žebrovník Waltův – laboratorní zvíře
 5. axolotli

Podtřída : Žáby ( Anura )

Základní znaky :

–          obojživelníci schopní skákat

–          nemají vyvinutou ocasní část

–          delší a silnější zadní nohy

–          krátké vlastní tělo

–          tělo je kryto lysou kůží (hladká / bradavičná)

–          dobře vyvinuté ucho a bubínek

–          někteří samci – ozvučené měchýřky

Rozmnožování:

–          vnější oplození

–          vajíčka jsou kladená do vody

→ jednotlivá vajíčka / velké shluky

–          pulci se líhnou ve vodě – nejprve narůstají zadní končetiny – pak přední

–          některé druhy – živorodost

Zástupci :

1)      skokani

 1. hnědý – pruhy; žije na suchu
 2. zelený – většinou ve vodním prostředí
 3. ostronosý – v období páření sameček modrá (jinak hnědý)
 4. volský – největší; zelený se žlutým bříškem

2)      rosničky

 1. zelená – pruh kolem oka

3)      ropuchy

 1. obecná
 2. zelená
 3. krátkonohá

4)      blatnice

 1. skvrnitá – zapáchá po česneku

5)      kuňky

 1. obecná – bradavičnatá kůže; oranžové skvrny na červeném břiše
 2. žlutobřichá

6)      pralesničky

–          se štíry nejjedovatější tvorové

–          bohaté zbarvení

–          v zajetí už tak jedovaté nejsou

→ požírají jedovatý hmyz

7) pipa americká, drápatka

 

Výskyt,ekologie :

limitující faktory – teplo, vlhko
– nejvíce druhů v tropech, nevyskytují se v polárních oblastech
– dospělci masožravé, larvy (většinou) býložravé
– zvukové signály při rozmnožování, rezonanční měchýřky
– vývoj vajíček dny a týdny, larev měsíce
– častá péče o potomstvo
– nízký metabolismus (proto pomalý pohyb), odolnost vůči nedostatku potravy
– výrazný roční životní cyklus
– nepříznivé období přečkávají ve stavu strnulosti

 

Třída : PLAZI ( REPTILIA )

Obratlovci přizpůsobeni suchozemskému způsobu života.

 

Charakteristika :

a)      zárodečné obaly

b)      výlučně vnitřní oplození

c)      rohovinový pokryv suché kůže ( šupiny )

d)     studenokrevní

e)      vejcorodí

f)       soběstačná mláďata

 

 

Systém :

 

Třída :                                                Řád:                                                   Podřád :

PLAZI ( REPTILIA)                        Želvy

Haterie

Šupinatí                                              Ještěři

Hadi

Krokodýli

 

 

Stavba těla :

a)      základní stavba těla :

– ještěrovitý

– želvovitý

– hadovitý

 

b)      pokryv těla :

–          šupinovitá pokožka,štítky, krunýře: ektodermální původ

–          → ochrana před vysycháním, termoregulace a chemoreceptory

–          suchá ( chybí kožní žlázy)

–          svléká se )po částech či najednou )

 

c)      opěrná soustava :

–          plně osifikována kostra

–          otáčení hlavy (atlas, čepovec): lebka připojena 1 kloubem

–          dolní čelist : pohyblivá , druhotné patro

–          páteř tvořena obratli: krční,hrudní,bederní, křížová, ocasní

–          tvoří se žebra – hrudní koš

–          pětiprsté končetiny (často redukovány)

d)     svalová soustava :

–          větší rozvoj svalstva (diferenciace svalů)

–          mezižeberní svaly→ dýchání pomocí hrudního koše (výkonnější )

–          výrazné zpevnění břišních svalů

–          rozvoj páteřního svalstva a svalstva končetin

 

e)      cévní soustava :

–          srdce→ 2 předsíně a 1 komora s neúplnou přepážkou (mísení krve)-nejdokonalejší u krokodýlů

–          při stahu komory – otvor se uzavírá

–          z komory vystupuje aorta, která rozvádí krev do celého těla

–          a) z pravé komory plicní tepna: dostává hlavně odkysličenou krev
b) ze středu levý oblouk aorty: obsahuje zčásti smíšenou krev, zásobuje zadní část těla
c) z levé komory pravý oblouk aorty: dostává hlavně okysličenou krev, zásobuje hlavu, mozek, přední končetiny

–          mají kulaté krvinky s jádrem (jádro chybí pouze u savců)

 

f)       dýchací soustava :

–          plíce,kožnímu dýchání zamezuje zrohovatělá pokožka

–          vdechují oválnými nozdry – hrtan → průdušnice → větví se na průdušky (jsou zpevněné elastickými chrupavkami) → průdušinky → plíce

–          dýchají pomocí hrudního koše→ nasávají vzduch díky podtlaku v plících

–          přídatní dýchací orgány : sliznice kloaky či dutiny ústní( někteří vod.hadi a želvy )

–          hadi : redukce levé plíce

–          není hlasotvorné ústrojí, gekoni,želvy, krokodýli – vazy a blány v hrtanu

 

g)      trávicí soustava :

–          ústní dutina (zuby / slinné žlázy / jazyk) → hltan → jícen → žaludek → dvanáctník → slinivka → játra → střevo → konečník → kloaka

–          Jacobsonův orgán – v ústní dutině; schopnost rozlišovat pachy

–          jazyk často dlouhý, vysunovatelný, někdy rozeklaný, slabě vyvinutý u želv a krokodýlů
– zuby u krokodýlů a hadů rozlišené, želvám chybí
– slinné žlázy, jedové žlázy (vznikly z retních žláz)
– žaludek u některých hadů roztažitelný
– velká játra se žlučníkem

h)      vylučovací soustava :

–          pravé ledviny (metanefridie)

–          močový měchýř (jen želvy a ještěři)

–          vyústění do kloaky

 

i)        nervová soustava :

–          dokonalejší než u obojživelníku

–          velký mozek ( rozvoj hemisfér)

–          náznaky šedé mozkové kůry; rozvoj mozečku

–          poprvé 12 párů mozkových nervů

 

j)        smyslová soustava :

1)      zrak

– barevné vidění

– sklerotizované kroužky – význam při akomodaci oka

– rozvinuté okohybné svaly (chameleoni)

– mají 3 víčka ( všechny pohyblivé)

→ někdy srůstají ( např. gekoni)

2)      čich

– vnější i vnitřní nozdry

3)      sluch

– vnitřní, střední ucho a náznaky vnějšího ucha

4)      chuťové buňky

– jazyk a dutina ústní

→ Jacobsonův orgán

5)      termoreceptory

– analýza tepla v prostoru

k)      pohlavní soustava :

–          gonochoristé

–          u samičky – 2 vaječníky které ústí do vejcovodů → kloaka

–          samci mají párová varlata → chamovody → kloaka
– gonády párové, u hadovitých leží za sebou

– samci mají kopulační orgány (výjimka hatérie)
– velká vejce s množstvím žloutku
– přímý vývin, vejcoživorodí nebo živorodí
– vyvíjí se vaječný zub na proražení vaječných obalů

–          vývoj přímý

–          častá je ovoviviparie

 

Vývoj :

–          vývoj probíhá na suchu

–          mají obaly :

a)       seróza

– ochranná f-ce

– na vnější straně

b)       amnion

– vnitřní obal (kolem zárodku)

– uvnitř je tekutina (nahrazuje vodní prostředí)

c)       žloutkový váček

– výživa plodu

d)       allantois

– vzniká postupným stravováním žloutkového váčku

– vychlipuje se z břišní dutiny

– důležitý pro vylučování produktů metabolismu a dýchací f-ce

– bohatě prokrvený

Výskyt,ekologie :

hlavní limitující faktor je teplota
– schopnost snášet vysoké teploty (zrohovatělá kůže)
– nejodolnější vůči nízké vzdušné vlhkosti
– nižší metabolismus (schopnost dlouho hladovět)
– většinou masožraví nebo mrchožraví (suchozemské želvy býložravé)
– poměrně dlouhověcí, rostou po celý život
– někteří schopnost autotomie (odpadlá část nahrazena indiferentní tkání)
– varovné chování: syčení, nafukování

 

Zástupci :

1)      ŽELVY

krunýř: vnější rohovitý, vnitřní kostěný štít složený z množství malých štítků
– vyklenutý hřbetní karapax, plochý břišní plastron
– karapax srůstá s částí páteře, hrudními, břišními žebry, částmi pásem
– chybí hrudní kost (sternum)
– končetiny silné, krátké, pětiprsté s drápy
– čelisti bezzubé, zobákovité
– velké houbovité plíce, vodní mají přídatné dýchací orgány
– vejce s vápennou skořápkou
– teplomilní živočichové
– suchozemské býložravé, mořské dravé

 

 • želva bahenní – jediný druh žijící v Evropě
 • želva sloní
 • kožatka velká
 • kareta pravá
 • kareta obrovská
 • kajmanky

 

krokodýlové :

– z plazů nejdokonalejší
– protáhlá ozubená tlama – heterodontní chrup
– dlouhý, kýlovitý ocas, silnější zadní nohy
– uzavíratelné vnější nozdry, chybí klíční kost (pohyb po čtyřech – kvadrupedie)
– vyspělý mozek, téměř oddělené srdeční komory
– pokročilá diferenciace svalstva, blanitá bránice (oddělní hrudní a břišní dutiny)
– zuby v zubních jamkách (= alveolách)
– vznik druhotného kostěného patra
– vejce s vápennou skořápkou

 • krokodýl nilský – protáhla lebka; uzavíratelné nozdry (potápení)
 • aligátor severoamerický
 • kajman černý
 • gaviál indický

 

                               3) HATERIE

–            – primitivní plazi
– dobře vyvinuté parietální oko
– zaškrcovaná chorda
– tělo kryto trnitými šupinami
– oči se svislými zorničkami
– noční aktivita, dravci
– pomalý metabolismus

 

4) ŠUPINATÍ

– ploché překrývající se šupiny
– výrůstky, trny, hřebeny
– vrchní vrstva kůže se šupinami se svléká (vč. oční rohovky)
– na lebce větší počet kloubních spojení
– pohyblivé spojení obličejové části se zadním oddílem mozkovny
– tvrdé patro chybí, jazyk často rozeklaný
– vejce mají obvykle blanité skořápky
– pozemní, stromoví nebo vodní živočichové
ještěři :

– dobře vyvinuté končetiny

– pohyblivá víčka

varan komodský: největší žijící ještěr
chameleón obecný: barvoměna, nezávislé pohyblivé oči, lepivý jazyk, ovíjivý ocas
leguán zelený: stromový ještěr, býložravý
                        • leguán mořský: žere řasy
leguán galapážský: žere kaktusy
agama límcová: obranný postoj
                        • moloch: trnové výrůstky
                        • dráček létavý: prodloužená žebra, kožní lem, „letí“ (resp. plachtí) až 50 m
                        • ještěrka zelená: naše největší ještěrka (až 35 cm)
                        • ještěrka obecná: vejcorodá
                        • slepýš křehký: je to přece jenom ještěr (oproti hadům například mrká)
scink uťatý:

 

hadi :

– redukované končetiny

– pohyblivá páteř s žebry

– pokožku svlékají vcelku

– jedové zuby

– oční víčka jsou srostlá a průhledná

– dlouhý rozeklaný jazyk

– kořist polykají vcelku

– poloviny dolní čelisti jsou spojeny vazy

 • užovka obojková
 • zmije obecná
 • kobra indická
 • krajta mřížkovaná – škrtič
 • hroznýš královský
 • chřestýši
 • korálovcovití

 

krokodýlové :

– z plazů nejdokonalejší
– protáhlá ozubená tlama – heterodontní chrup
– dlouhý, kýlovitý ocas, silnější zadní nohy
– uzavíratelné vnější nozdry, chybí klíční kost (pohyb po čtyřech – kvadrupedie)
– vyspělý mozek, téměř oddělené srdeční komory
– pokročilá diferenciace svalstva, blanitá bránice (oddělní hrudní a břišní dutiny)
– zuby v zubních jamkách (= alveolách)
– vznik druhotného kostěného patra
– vejce s vápennou skořápkou

 • krokodýl nilský – protáhla lebka; uzavíratelné nozdry (potápení)
 • aligátor severoamerický

kajman černý

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy