Strunatci II. – obojživelníci, plazi

 

Otázka: Strunatci II. – obojživelníci, plazi

Předmět: Biologie

Přidal(a): Sara

 

STRUNATCI II.

(obojživelníci, plazi : stavba těla, rozmnožování, systém, význam)

 

Třída: OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)

 • Obojživelníci jsou čtyřnožci, kteří jsou schopni žít na souši a dýchat vzdušný kyslík.
 • Způsobem rozmnožování jsou však trvale vázáni na vodu. Larva – tělesné znaky i způsob života podobný rybám – při přeměně na dospělce – rozsáhlé anatomické změny

 

Charakteristika:

 • a) Nejsou zárodečné obaly
 • b) Larvy dýchají vnějšími žábrami, mají vyvinutou postranní čáru
 • c) Plicní krevní oběh
 • d) Pětiprsté končetiny
 • e) Vytvořen krk, hlava je pohyblivá

 

Systém:
Třída Podtřída
OBOJŽIVELNÍCI  Červoři (Apoda )
(AMPHIBIA) Ocasatí (Caudata)
Žáby (Anura)

 

Stavba těla:

 • a) základní stavba těla
 • b) pokryv těla
  • lysá kůže na povrchu tenká rohovitá vrstva (epidermis ) časem se odlupuje
  • kůže je propustná pro  plyny (kožní dýchání) -je bohatě prokrvená
  • dobře propustná pro vodu – příjem vody kůží – nepijí ( a látek v ní rozpuštěných – indikátory životního prostředí )
  • obsahuje slizové a jedové žlázy, chromatofory a pigmentovými buňkami
 • c) opěrná soustava
  • zkostnatělá kostra s řadou chrupavčitých částí
  • lebka je tvořena hlavně chrupavkou (+ několik kratších kostí)
  • spodina lebky tvoří v ústní dutině primární patro
  • lebka se napojuje na jediný krční obratel s kloubními hrboly
  • žebra mají cen ocasatí obojživelníci
  • u žab poprvé vyvinuta prsní kost
  • žáby: srostlé obratle bederní páteře : urostyl
 • d) svalová soustava
  • stejná jako u ostatních obratlovců
  • u larev segmentární uspořádání jako u ryb
 • e) cévní soustava
  • srdce : 2 předsíně 1 komora
  • přepážka mezi předsíněmi, v komoře se mísí odkysličena a okysličená krev
  • malý a velký krevní oběh
 • f) dýchací soustava
  • larvy – krřovité žábry
  • dospělci mají plíce → polykaní vzduchu
  • nemají hrudník ani bránici
  • kožní dýchání ( bohatě prokrvená pokožka )
  • dobře vyvinutý hlasový orgán ( někdy rezonanční )
 • g) trávicí soustava
  • ústní dutina – hltan – jícen – žaludek – střevo – konečník – kloaka
  • v ústní dutině – drobné zoubky (u ropuch chybí)
  • dobře vyvinutý jazyk u žab
  • → na polykaní potravy se podílejí oční bulvy zatlačuji potravu do hltanu
  • protáhlý žaludek přechází v dvanácterník ( v něm vývody z jater a pankreatu)
  • vyvinutý žlučník
  • masožravci (bezobratlí či menší obratlovci )
 • h) vylučovací soustava
  • párové ledviny → močový měchýř → kloaka
  • v době nedostatku dokážou moč zpětně využít
 • i) nervová soustava
  • rozvoj koncového mozku
  • hlavní centrum – střední mozek
  • mozeček je malý
  • z míchy odstupují míšní nervy
  • žlázy s vnitřní sekrecí, hypofýza a štítná žláza jsou důležité pro přeměnu larvy v dospělce
 • j) smyslová soustava
  • charakteristická pro každý druh
  • vnitřní ucho a střední ucho se sluchovou kůstkou u žab
   • → bubínek je na povrchu těla
  • u ostatních skupin chybí střední ucho
  • chuťové buňky v ústní dutině na jazyku
  • čichové ústrojí je vyvinuto – vnitřní i vnější nozdry
   • → Jackobsonův orgán – kanálkem je spojen s ústní dutinou
    • → analýza pachů z ÚD
  • proudový orgán – larvy o vodní živočichové
  • dobře vyvinutý zrak ( někdy i barevné vidění + zaostřování na dálku)
   • → oční víčko, oční žlázy a slzné kanálky
 • k) pohlavní soustava
  • párové pohlavní žlázy s tukovým tělesem (zásobárna energie)
  • v semenné váčku spermie z varlat
  • ve vaječnících poměrně velká vajíčka → ve vejcovodech se obalí rosolovitou hmotou
  • vnější oplození
   • → u pokročilejších vnitřní oplození pomocí spermatoforu ( shluk spermii ve slizovém pouzdře)
    • → samci odloží – samice je nabere do kloaky

 

Rozmnožování

 • 1) samci odloží spermatofory
 • 2) samice je  nabere do kloaky
 • 3) v těle samičky spermie přetrvávají a postupně oplodňují vytvářející se vajíčka

 

Vývoj u vejcorodých

 • v oplodněných vajíčkách nakladených do vody se vyvíjí zárodek
  • → opouští vaječné obaly v podobě pulce
 • postupný vývoj larválního stádia

 

Podtřída: Červoři (Apoda)

 • Základní znaky:
  • tropičtí živočichové s redukovanými končetinami
  • způsobem života i tvarem těla připomínají velké žížaly
  • končetiny chybějí, redukovaný zrak (ale vyvinutý čich)
   • prostředí: půda, voda
   • velikost: 20 cm – 1 m
 • Zástupci:
  • Červor kroužkovaný
  • Červor vodní

 

Podtřída: Ocasatí (Caudata)

 • Základní znaky
  • protáhlý tvar těla, vyvinutý ocas-ze stran zploštělý a krátké končetiny
  • drobné kuželovité zuby v ústní dutině
  • malé oči
  • chybí jim střední ucho a bubínek – redukovaný sluch
  • vázání na vodu
  • velká schopnost regenerace
 • Vývoj: vajíčko – larva – nejprve narůstají přední končetiny, pak zadní
 • Zástupci :
  • 1) mlokovití (Salamandridae) a čolci
   • kladou vajíčka do vody na vodní rostliny
   • mimo rozmnožování žijí na souši
   • vysoký hřeben na ocase (samci)
   • čolek obecný
   • mlok skrvnitý – listnaté/smíšené lesy
   • velemlok japonský – cca 1.5m
   • žebrovník Waltův – laboratorní zvíře
   • axolotli

 

Podtřída: Žáby (Anura)

 • Základní znaky:
  • obojživelníci schopní skákat
  • nemají vyvinutou ocasní část
  • delší a silnější zadní nohy
  • krátké vlastní tělo
  • tělo je kryto lysou kůží (hladká / bradavičná)
  • dobře vyvinuté ucho a bubínek
  • někteří samci – ozvučené měchýřky
 • Rozmnožování:
  • vnější oplození
  • vajíčka jsou kladená do vody
   • → jednotlivá vajíčka / velké shluky
  • pulci se líhnou ve vodě – nejprve narůstají zadní končetiny – pak přední
  • některé druhy – živorodost
 • Zástupci:
  • 1) skokani
   • hnědý – pruhy; žije na suchu
   • zelený – většinou ve vodním prostředí
   • ostronosý – v období páření sameček modrá (jinak hnědý)
   • volský – největší; zelený se žlutým bříškem
  • 2) rosničky
   • zelená – pruh kolem oka
  • 3) ropuchy
   • obecná
   • zelená
   • krátkonohá
  • 4) blatnice
   • skvrnitá – zapáchá po česneku
  • 5) kuňky
   • obecná – bradavičnatá kůže; oranžové skvrny na červeném břiše
   • žlutobřichá
  • 6) pralesničky
   • se štíry nejjedovatější tvorové
   • bohaté zbarvení
   • v zajetí už tak jedovaté nejsou
    • → požírají jedovatý hmyz
  • 7) pipa americká, drápatka

 

Výskyt, ekologie:

 • limitující faktory – teplo, vlhko
 • nejvíce druhů v tropech, nevyskytují se v polárních oblastech
 • dospělci masožravé, larvy (většinou) býložravé
 • zvukové signály při rozmnožování, rezonanční měchýřky
 • vývoj vajíček dny a týdny, larev měsíce
 • častá péče o potomstvo
 • nízký metabolismus (proto pomalý pohyb), odolnost vůči nedostatku potravy
 • výrazný roční životní cyklus
 • nepříznivé období přečkávají ve stavu strnulosti

 

Třída : PLAZI ( REPTILIA )

 • Obratlovci přizpůsobeni suchozemskému způsobu života.

 

Charakteristik :

 • a) zárodečné obaly
 • b) výlučně vnitřní oplození
 • c) rohovinový pokryv suché kůže ( šupiny )
 • d) studenokrevní
 • e) vejcorodí
 • f) soběstačná mláďata

 

Systém:

Třída Řád Podřád
PLAZI (REPTILIA) Želvy
Haterie
Šupinatí Ještěři
Hadi
Krokodýli

 

Stavba těla:

 • a) základní stavba těla:
  • ještěrovitý
  • želvovitý
  • hadovitý
 • b) pokryv těla:
  • šupinovitá pokožka, štítky, krunýře: ektodermální původ
  • → ochrana před vysycháním, termoregulace a chemoreceptory
  • suchá (chybí kožní žlázy)
  • svléká se (po částech či najednou )
 • c) opěrná soustava:
  • plně osifikována kostra
  • otáčení hlavy (atlas, čepovec): lebka připojena 1 kloubem
  • dolní čelist: pohyblivá , druhotné patro
  • páteř tvořena obratli: krční,hrudní,bederní, křížová, ocasní
  • tvoří se žebra – hrudní koš
  • pětiprsté končetiny (často redukovány)
 • d) svalová soustava:
  • větší rozvoj svalstva (diferenciace svalů)
  • mezižeberní svaly→ dýchání pomocí hrudního koše (výkonnější )
  • výrazné zpevnění břišních svalů
  • rozvoj páteřního svalstva a svalstva končetin
 • e) cévní soustava:
  • srdce → 2 předsíně a 1 komora s neúplnou přepážkou (mísení krve)-nejdokonalejší u krokodýlů
  • při stahu komory – otvor se uzavírá
  • z komory vystupuje aorta, která rozvádí krev do celého těla
   • a) z pravé komory plicní tepna: dostává hlavně odkysličenou krev
   • b) ze středu levý oblouk aorty: obsahuje zčásti smíšenou krev, zásobuje zadní část těla
   • c) z levé komory pravý oblouk aorty: dostává hlavně okysličenou krev, zásobuje hlavu, mozek, přední končetiny
  • mají kulaté krvinky s jádrem (jádro chybí pouze u savců)
 • f) dýchací soustava:
  • plíce, kožnímu dýchání zamezuje zrohovatělá pokožka
  • vdechují oválnými nozdry – hrtan → průdušnice → větví se na průdušky (jsou zpevněné elastickými chrupavkami) → průdušinky → plíce
  • dýchají pomocí hrudního koše→ nasávají vzduch díky podtlaku v plících
  • přídatní dýchací orgány : sliznice kloaky či dutiny ústní( někteří vod. hadi a želvy )
  • hadi : redukce levé plíce
  • není hlasotvorné ústrojí, gekoni, želvy, krokodýli – vazy a blány v hrtanu
 • g) trávicí soustava:
  • ústní dutina (zuby / slinné žlázy / jazyk) → hltan → jícen → žaludek → dvanáctník → slinivka → játra → střevo → konečník → kloaka
  • Jacobsonův orgán – v ústní dutině; schopnost rozlišovat pachy
  • jazyk často dlouhý, vysunovatelný, někdy rozeklaný, slabě vyvinutý u želv a krokodýlů
   • zuby u krokodýlů a hadů rozlišené, želvám chybí
   • slinné žlázy, jedové žlázy (vznikly z retních žláz)
   • žaludek u některých hadů roztažitelný
   • velká játra se žlučníkem
 • h) vylučovací soustava:
  • pravé ledviny (metanefridie)
  • močový měchýř (jen želvy a ještěři)
  • vyústění do kloaky
 • i) nervová soustava:
  • dokonalejší než u obojživelníku
  • velký mozek ( rozvoj hemisfér)
  • náznaky šedé mozkové kůry; rozvoj mozečku
  • poprvé 12 párů mozkových nervů
 • j) smyslová soustava:
  • 1) zrak
   • barevné vidění
   • sklerotizované kroužky – význam při akomodaci oka
   • rozvinuté okohybné svaly (chameleoni)
   • mají 3 víčka (všechny pohyblivé)
    • → někdy srůstají ( např. gekoni)
  • 2) čich
   • vnější i vnitřní nozdry
  • 3) sluch
   • vnitřní, střední ucho a náznaky vnějšího ucha
  • 4) chuťové buňky
   • jazyk a dutina ústní
    • → Jacobsonův orgán
  • 5)  termoreceptory
   • analýza tepla v prostoru
 • k) pohlavní soustava :
  • gonochoristé
  • u samičky – 2 vaječníky které ústí do vejcovodů → kloaka
  • samci mají párová varlata → chamovody → kloaka
   • gonády párové, u hadovitých leží za sebou
  • samci mají kopulační orgány (výjimka hatérie)
  • velká vejce s množstvím žloutku
  • přímý vývin, vejcoživorodí nebo živorodí
  • vyvíjí se vaječný zub na proražení vaječných obalů
   • vývoj přímý
   • častá je ovoviviparie

 

Vývoj:

 • vývoj probíhá na suchu
 • mají obaly:
  • a) seróza
   • ochranná f-ce
   • na vnější straně
  • b) amnion
   • vnitřní obal (kolem zárodku)
   • uvnitř je tekutina (nahrazuje vodní prostředí)
  • c) žloutkový váček
   • výživa plodu
  • d) allantois
   • vzniká postupným stravováním žloutkového váčku
   • vychlipuje se z břišní dutiny
   • důležitý pro vylučování produktů metabolismu a dýchací f-ce
   • bohatě prokrvený

 

Výskyt, ekologie :

 • hlavní limitující faktor je teplota
 • schopnost snášet vysoké teploty (zrohovatělá kůže)
 • nejodolnější vůči nízké vzdušné vlhkosti
 • nižší metabolismus (schopnost dlouho hladovět)
 • většinou masožraví nebo mrchožraví (suchozemské želvy býložravé)
 • poměrně dlouhověcí, rostou po celý život
 • někteří schopnost autotomie (odpadlá část nahrazena indiferentní tkání)
 • varovné chování: syčení, nafukování

 

Zástupci:

1) ŽELVY

 • krunýř: vnější rohovitý, vnitřní kostěný štít složený z množství malých štítků
 • vyklenutý hřbetní karapax, plochý břišní plastron
 • karapax srůstá s částí páteře, hrudními, břišními žebry, částmi pásem
 • chybí hrudní kost (sternum)
 • končetiny silné, krátké, pětiprsté s drápy
 • čelisti bezzubé, zobákovité
 • velké houbovité plíce, vodní mají přídatné dýchací orgány
 • vejce s vápennou skořápkou
 • teplomilní živočichové
 • suchozemské býložravé, mořské dravé
 • želva bahenní – jediný druh žijící v Evropě
 • želva sloní
 • kožatka velká
 • kareta pravá
 • kareta obrovská
 • kajmanky

 

2) KROKODÍLY

 •  z plazů nejdokonalejší
 • protáhlá ozubená tlama – heterodontní chrup
 • dlouhý, kýlovitý ocas, silnější zadní nohy
 • uzavíratelné vnější nozdry, chybí klíční kost (pohyb po čtyřech – kvadrupedie)
 • vyspělý mozek, téměř oddělené srdeční komory
 • pokročilá diferenciace svalstva, blanitá bránice (oddělní hrudní a břišní dutiny)
 • zuby v zubních jamkách (= alveolách)
 • vznik druhotného kostěného patra
 • vejce s vápennou skořápkou
 • krokodýl nilský – protáhla lebka; uzavíratelné nozdry (potápení)
 • aligátor severoamerický
 • kajman černý
 • gaviál indický

 

3) HATERIE

 • primitivní plazi
 • dobře vyvinuté parietální oko
 • zaškrcovaná chorda
 • tělo kryto trnitými šupinami
 • oči se svislými zorničkami
 • noční aktivita, dravci
 • pomalý metabolismus

 

4) ŠUPINATÍ

 • ploché překrývající se šupiny
 • výrůstky, trny, hřebeny
 • vrchní vrstva kůže se šupinami se svléká (vč. oční rohovky)
 • na lebce větší počet kloubních spojení
 • pohyblivé spojení obličejové části se zadním oddílem mozkovny
 • tvrdé patro chybí, jazyk často rozeklaný
 • vejce mají obvykle blanité skořápky
 • pozemní, stromoví nebo vodní živočichové
 • Ještěři:
  • dobře vyvinuté končetiny
  • pohyblivá víčka
  • varan komodský: největší žijící ještěr
  • chameleón obecný: barvoměna, nezávislé pohyblivé oči, lepivý jazyk, ovíjivý ocas
  • leguán zelený: stromový ještěr, býložravý
  • leguán mořský: žere řasy
  • leguán galapážský: žere kaktusy
  • agama límcová: obranný postoj
  • moloch: trnové výrůstky
  • dráček létavý: prodloužená žebra, kožní lem, „letí“ (resp. plachtí) až 50 m
  • ještěrka zelená: naše největší ještěrka (až 35 cm)
  • ještěrka obecná: vejcorodá
  • slepýš křehký: je to přece jenom ještěr (oproti hadům například mrká)
  • scink uťatý
 • Hadi:
  • redukované končetiny
  • pohyblivá páteř s žebry
  • pokožku svlékají vcelku
  • jedové zuby
  • oční víčka jsou srostlá a průhledná
  • dlouhý rozeklaný jazyk
  • kořist polykají vcelku
  • poloviny dolní čelisti jsou spojeny vazy
  • užovka obojková
  • zmije obecná
  • kobra indická
  • krajta mřížkovaná – škrtič
  • hroznýš královský
  • chřestýši
  • korálovcovití


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!