Mikrobiologie, imunita – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Mikrobiologie, imunita

Předmět: Biologie

Přidal(a): Arichild

 

Co jsou to viry?

 • nebuněčná částice
 • neschopnost vlastního metabolismu, růstu a dělení, syntézy bílkovin (0 proteosyntetický aparát)
 • možnost rozmnožování v hostitelské buňce
 • nutnost parazitismu = nitrobuněční parazité

Stavba

 • nukleová kyselina NA + bílkovina (z kapsomer = makromolekuly) = nukleokapsida
 • autoagregace = samovýstavba nukleokapsidy
 • případně lipoproteinový obal – charakter cytoplazmatické membrány
 • virion = zralá částice viru
  • nemusí mít obal
  • schopnost infikovat, možnost existovat mimo hostitele
  • klidová forma

Dělení

 • podle hostitele:
  • prokaryotické – bakteriofágy, cyanofágy
  • fytoviry – rostliny
  • viroidy – jenom NA, 1 řetězec RNA, rostliny a houby
  • mykoviry – houby
  • zooviry – živočichové
 • podle morfologie a obsahu NA:
  • jednovláknové
  • dvouvláknové – mohou mít DNA i RNA – retroviry

DNA

 • výchozí kys. -> transkripce -> RNA -> translace -> bílkovina

RNA

 • výchozí kys. -RNA (nemá funkci m) -> mRNA -> bílkovina +RNA -> bílkovina

retroviry

 • výchozí RNA -> DNA reverzní transkriptáza = enzym

Rozmnožování

 • virulentní – lytický cyklus = prasknutí hostitelské buňky
  • lyze = rozklad, štěpení
 • mírné (=temperované) – lytický cyklus nastává později
  • lyzogenní – lyzogemie (=virogemie) – neaktivní forma

Přenos

 • respirační – dýchací soustava
  • kapénkové infekce – chřipky, rýmy, katary DS (=záněty)
  • koronaviry – sars – ptáci, savci
  • rhinoviry
  • příušnice, zarděnky, spalničky
 • enterické – trávicí soustava, potrava
  • rotaviry
  • hepatitida A, dětská obrna
 • arboviry – členovci
  • encefalitida – klíště
 • ohniskové nákazy – přírodně, nepřenosné členovci
  • moč, exkrementy, tělní tekutiny
  • ebola, lassa, vzteklina
 • mezilidský kontakt
  • herpetické viry – opary, neštovice
  • EBV – mononukleóza
  • CMV – cytomegalovirus
  • retroviry – HIV -> AIDS

Přenos infekce

 • patogenní (patogen = biologický činitel způsobující onemocnění hostitele) – nekrotické ložisko
 • viriony – krví, napadení krevních buněk, podél nervů do nervové soustavy
 • perzistence = schopnost uskutečnit genetický program viru – ne každý vir napadne každou buňku
  • latentní infekce – ještě se nemnoží
  • transformace – trvalé začlenění do hostitelské buňky -> vznik nádorů

Choroby

DNA viry

 • bradavice, opar
 • adenoviry – onkoviry
 • herpesviry – opar, onkoviry, lymfomy
 • CMV – Epstein a Barrová
 • virus planých neštovic
 • hepatitida B

RNA viry

 • rýma, dětská obrna, chřipka
 • spalničky, zarděnky, příušnice
 • vzteklina, žlutá zimnice, encefalitida
 • HIV -> AIDS
 • leukémie – onkoviry
 • sars, záněty mozku

 

Co jsou to bakterie?

 • jednobuněčné organismy prokaryotního typu
 • přítomnost plazmidů – molekula DNA stočená do kruhu – schopnost pronikat z jedné buňky do druhé
 • endospory = vnitřní spory – extrémně odolné

Systém

 • 3 domény, 6 říší: eubakterie, archebakterie, eukaryota (protista, živočichové, rostliny, houby)
 • říše pro bakterie – monera
 • říše – archebakterie – archea – podobné eukaryotám, extrémní podmínky
  • metanové – oblasti vyvěrání methanu
  • halofilní – solná jezera
  • termoacidofilní – horké prameny, kyselé pH
 • eubakterie – pravé bakterie – zelené, purpurové, G+, G- 0 BS
  • podříše – bakterie – G+ a G-; mykoplazma 0 BS
   • sinice = cyanobakterie

Dělení

 • podle prostředí:
  • půda, voda, vzduch x acidofilní, neutrofilní, alkalofilní
 • podle energie a výživy:
  • autotrofní x heterotrofní
  • fototrofní x chemotrofní (nitrifikační, sirné, železité, metanové)
 • podle využití O₂:
  • aerobní x anaerobní
  • fakultativně anaerobní, striktně obligátně anaerobní
 • podle tvaru:
  • koky – kok, diplokok, streptokok, stafylokok
  • tyčinky – bacil (bakterie se sporou)
  • zakřivené – vibrio (cholera), spirily, spirochety (borelióza, syfilis)
  • větvící se – mykobank (TBC), koryne, aktinobak (záškrt)
 • podle vztahů:
  • symbióza = mutualismus
  • komenzálové – neškodí
  • patogenní – přímo způsobují nemoci

Přenos

 • vzduchem – TBC – tuberkulóza
  • záškrt, černý kašel, spála, obecně streptokoky
 • alimentálně – kontaminace – tělní tekutiny, potraviny
  • tyfy, paratyfy, salmonelóza, úplavice
 • kůže – poranění
  • tetanus
 • pohlavně – syfilis, kapavka
 • zvířaty – sněť slezinná

Buněčná stěna 

 • Gram ⊕ – silná vrstva PG na fosfolipidech -> snadno se zapouzdří -> spory
  • fialové
 • Gram ⊖ – slabá vrstva PG mezi fosfolipidy -> bičík
  • červené
  • pro člověka nebezpečnější – odolávají antibiotikům
 • PG – polysacharid + murein (eubakterie)/pseudomurein (archebakterie)
  • penicilin – zabraňuje tvorbě PG

Rozmnožování

 • N – vegetativně – spory
 • P – parasexuální jevy
 • transformace = přenos NA do bakterie
 • transdukce = přenos NA z bakteriofága do bakterie
 • konjugace = mezi dvěma bakteriálními buňkami (donorová x recipientní)
 • fimbrie = krátké bičíky na slizovém povrchu, podobné brvám, slouží ke spojení bakterií
 • transfekce = přenos blíže nespecifikovaného DNA do eukaryoty
 • plazmidy – konjugativní x nekonjugativní
 • epizomy – specifická funkce – rezistence = odolnost, fertilita = plodnost

Výživa

 • autotrofní – zdroj C = CO₂ -> samovýživa
  • fotoautotrofní – zdroj energie = světlo -> fotosyntéza
   • zdroj H pro fotosyntézu = H₂S, H₂, H₂O
   • prochlorofyty 🕇, rostliny
   • sinice – 2 fotosystémy – produkce O₂, zdroj H–H₂O
   • bakterie – 1 fotosystém – produkce S, zdroj H–H₂S
  • chemoautotrofní – zdroj energie = oxidace anorg. látek
   • buňky:
    • železité – Fe2+ -> Fe3+
    • nitrifikační – (NH₄)+ -> (NO₃)
    • sirné – H₂S -> S -> (SO₃)-2 -> (SO₄)-2
    • metanové – CH₄ -> CO₂
   • heterotrofní – zdroj C = org. látka
    • fotoheterotrofní – 1 čeleď bakterií
    • chemoheterotrofní – většina bakterií
     • aerobní, anaerobní, fakultativně anaerobní

Význam a využití

 • potravinářství – probiotika – mléčné bakterie – léčí
  • prebiotika = nestrávené látky procházející TS
  • laktobacily – Se podporuje jejich množení
 • Pasteur – zakladatel mikrobiologie a imunologie
 • sterilizace – zahřátí na 100°, zničí se všechno
 • pasterizace – zahřátí na 60°, biologické znehodnocení
 • profylaxe – prevence infekčních onemocnění

Choroby

G+

 • koky – stafylokoky – abscesy, sepse
  • streptokoky – angína, spála
 • anthrax – biologická zbraň – teroristický útok 2001 USA – bílý prášek v dopisech

G-

 • neisseria – kapavka, meningokok
 • tyčky – enterobakterie – střevo
  • escherichia coli – přátelská bakterie v tlustém střevě, může mít patogenní varianty
  • salmonella – břišní tyfus, paratyfus
  • schigely – úplavice
  • yersinia – mor – blecha morová
  • vibrio cholerae – cholera – vodnaté průjmy
  • helicobacter pylori – vředy žaludku

anaerobní

 • laktobacily – akné
 • klokstridie – tetani – tetanus – zabraňuje tvorbě kys. aminomáselné -> křeče
 • botulinum – botulotoxin (nejsilnější jed) – klobásový jed

mykobakterie

 • tuberculosis – TBC
 • leprae – lepra – malomocenství – odpadávání kusů masa

spirochety

 • vlnovky – syfilis, borelioza

mykoplazmata

 • nejmenší prokaryota, 0 BS

chlamydie

 • zjizvení rohovky

rickettsie

 • skvrnitý tyfus – veš šatní

aktinobakterie

 • corinebakterie – záškrt

 

Co jsou to priony?

 • vadná forma bílkoviny
 • způsobuje mozečkové poruchy (př. demence) a další nemoci CNS
 • princip trojského koně – zdravá alfa šroubovice -> nemocný beta-skládaný list
 • BSE – nemoc šílených krav
  • Jacobsova choroba – člověk
 • scrapie – ovce
 • kuru – člověk

 

Jak funguje imunita?

 • imunita = schopnost organismu bránit se antigenům
 • vrozená
 • získaná:
  • přirozená – prodělání nemoci
  • umělá = očkování
   • aktivní – oslabený antigen
   • pasivní – hotová protilátka (sérum), gamaglobuliny

 

nespecifická

 • vrozená, dědičná
 • obrana naslepo – jdou po všem
 • kůže – baktericidní = hubí bakterie
 • TS – žaludeční kyseliny (př. HCl)
 • fagocytóza = makrofágové – monocyty, neutrofily
 • lysozomy – slzy

specifická

 • schopnost specificky reagovat na přítomnost antigenu
 • nedědičná
 • záležitost lymfocytů
 • antigen/patogen se setkají s protilátkou (globuliny, imunoglobuliny – proteiny)
 • primární lymfoidní tkáň – vznik v kostní dřeni
  • dozrání lymfocytů B (v kostní dřeni) a T (v brzlíku)
 • sekundární lymfoidní tkáň – styk s antigenem
  • namnožení – mízní uzliny, slezina

            B lymfocyt

 • protilátková imunita
 • tvorba imunoglobulinů
 • rozpoznání antigenu receptory/receptorovými protilátkami
 • proliferace = množení buněk
  • plazmatické buňky – aktivní
  • paměťové buňky – imunologická paměť

            T lymfocyt

 • buněčná imunit
 • Tc (cytoxický), Th (pomocný), Ts

 

Choroby

 • leukémie – nádorové bujení bílých krvinek
  • v kostní dřeni se hromadí nefunkční leukocyty -> potlačení tvorby normálních leukocytů a erytrocytů
 • AIDS – syndrom získané imunitní nedostatečnosti
  • způsobené virem HIV
  • napadá CD4 lymfocyty
  • ztráta imunitní obrany proti běžným onemocněním


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!