Polytrauma – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Polytrauma

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Polytrauma

 • Definice: Poranění dělíme na: monotrauma, sdružená poranění a polytrauma.
 • Polytrauma označuje současné poranění nejméně dvou tělesných systému z nichž postižení alespoň jednoho z nich,nebo jejich kombinace ohrožují základní životní funkce.

 

Úmrtí spojená s úrazem

 • Lze rozdělit do tří skupin na základe časového intervalu
 • bezprostřední-50% všech úrazových úmrtí, dochází k nim v průběhu prvních 30 minut po úrazu. příčinou bývají nejtěžší postižení CNS ( lacerace mozku, mozkového kmene, krční míchy)
 • časná přibližně 30%, v průběhu 4 prvních hodin po úrazu – příčinou je obstrukce DC, HPX, nekontrolovatelné krvácení (lacerace jater a sleziny). Tato úmrtí jsou potenciále odvratitelná při poskytnutí kvalitní péče!!! (zajištění DC,agresivní léčba hyp. šoku, def. chirurgické ošetření)
 • Pozdní – přibližně 20 % úmrtí. Příčinou bývá akutní plicní selhání (ARDS), multiorgánové selhání a sepse, případné plicní embolizace.
 • Tato úmrtí jsou při rychlé počáteční agresivní resuscitaci, přiměřené časné chirurgické intervenci a následné precizní intenzivní péci potenciálně odvratitelná.
 • Předpoklad úspěchu léčby? specializovaná pracoviště (traumacentra)

 

Etiologie polytraumat

 • DN,celní náraz nejcasteji seat belt syndrom
 • pády z výšek
 • zavalení,zasypání (crush syndrom)
 • napadení
 • výbuchy (blast syndrom)
 • domácí násilí
 • adrenalinové sporty ( jízda na in-lanech, bungee-jumping)

 

Stanovení základních priorit

 • včasná detekce ohrožených ZŽF
 • u polytraumat ATLS protokol
 • ZZS opouští systém ,,stay and play“ spíše „scoop and run“
 • snažíme se dodržet „platinových 20 minut“
 • zjišťujeme počet zraněných,stavení život ohrožující krvácení, zajištění DC (LM?, ETI?, kombituba?),fixace C-pátere, vyproštění?, farmakoterapie, volumoterapie, zajistit žilní linku
 • při vyprošťování CAVE: bezpečnost – potřeba dalších týmu ZZS?,HZS?,Policie?, LZZS, monitoring?,odbornost příjmového oddělení (TRC,emergency)
 • SVĚDCI nebagatelizovat a ani neagravovat získané získané informace od rodiny a přítomných svědků

 

1.priorita,airway

 • volné DC?
 • zajištění průchodnosti DC!
 • cave: předpokládat kontusi C-pátere nutnost udržovat páter v neutrální poloze (fix.límec, ad hoc kolejnicový fixacní hmat)
 • platí pravidlo „jeden fixuje druhý intubuje“

 

2.priorita, breathing (dýchání)

 • obnažení hrudníku,deviace trachey,? náplň krčních žil urgentní zhodnocení dýchání a SaO2 (v několika vteřinách)
 • vyšetření hrudní steny
  • a) pohledem (rány,deformace paradoxní dýchání)
  • b) poslechem (bilaterální vzdušnost plic, dých. fenomeny)
  • c) pohmatem (bolestivost při stlačení)

 

3.priorita, circulation (krevní oběh)

 • palpace pulsu ?NE! ihned NR podle ATLS protokolu
 • ANO P? změření TK (orient. P hmatný na a. radialis)
 • systolický 90-100 mm/Hg
 • zhodnocení barvy,kapilární návrat
 • vyšetření srdečních ozev fonendoskopem (tamponáda!!!)

 

4.priorita,neurologická

 • pátráme po příznacích traumatu hlavy a C-pátere
 • stav vědomí (GCS, při vědomí a orientovaný X pri vědomí ale zmatený) somnolence, sopor, koma
 • izokorie x anizokorie, spontánní pohyb končetiny – zaznamenat
 • při KCT se připravit na zvracení a případnou regurgitaci a aspiraci
 • CAVE: generalizované konvulze a paroxysmy

 

5.priorita,vyšetřit ostatní orgány

 • trauma dutiny břišní (pohled,pohmat,poslech,poklep)
 • (musculiare defance, růst objemu břišní steny)
 • trauma pánve (krepitace,bolestivost) cave: ztráta až 5 l? hemorhagický šok
 • trauma pátere (nejčastěji spastická paréza /plegie)
 • trauma končetin (deformace,fraktury dislokacní, amputace?, skalpace?)

 

6.priorita odsun a transport

 • příprava pacienta na transport, volba vhodného prostředku
 • vždy prostředky ZZS!!!
 • využít LZZS k primárnímu zásahu na místě traumatu
 • závažnost zranění? šetrnost transportu
 • předání na vhodné pracoviště emergency, TRC
 • doba transportu!!!

 

7.priorita dokumentace

 • zaznamenat do dokumentace úrazový mechanismus,polohu,pozici,bezpečnostní pásy,airbagy, přilba, chrániče
 • změny při monitoringu (Ekg,P,TK,SaO2, EtCo2,)

 

Polytrauma u gravidních žen

 • nebezpečí u delaceračního traumatu při DN a údery na břišní krajinu
 • CAVE: abruptio placentae a prudký vzestup nitroděložního tlaku
 • fraktura pánve matky suspektne hrozí KCT plodu
 • pohyby plodu, bolesti, bodání v rameni, odtok plodové vody,kontrakce?
 • CO NEJRYCHLEJI A CO NEJŠETRNĚJI DO NEMOCNICE!!!
 • Jako volumoterapii volíme krystaloidy a koloidy
 • TENSITON NE!!!? hypodratace plodu

 

…A co závěr?

 • pacienta s polytraumatem zvládne ošetřit i „nelékař“ (sestra, záchranář)…pokud umí dobře využít své teoretické a praktické zkušenosti
 • současné kompetence NLZP je třeba posílit (ETI,punkce tenzního PNO) „periculum in mora“
 • dobrý záchranář či sestra musí být pravidelně školen a testován, za případné pochybení musí nést zodpovědnost
  • … „kdo nic nedělá,ten nic nepodělá“???

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!