Ošetřování nemocných s akutním infarktem myokardu

 

   Otázka:  Ošetřování nemocných s akutním infarktem myokardu

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): kuře

 

Ošetřování nemocných s akutním infarktem myokardu, EKG, příprava a páče po PTCI

 

ANATOMIE

Srdce (latinsky: cor) je dutý sval, který neustále přečerpává (pumpuje) krev ke všem buňkám lidského těla. Takto jej zásobuje pro život nezbytným kyslíkem a živinami. Srdce se člení na čtyři části: levou předsíň, levou komoru, pravou předsíň a pravou komoru.

Hmotnost srdce se pohybuje průměrně kolem 300g.

Srdce je uloženo za sternem v mediastinu. Zevně je kryto vazivovým obalem, který se nazývá osrdečník (perikard).

 

Stěnu srdce tvoří tři vrstvy:

 • endokardu – vnitřní výstelka srdeční dutiny, která vytváří chlopně
 • myokard-příčně pruhovitá srdeční svaloviny
 • epikard – vazivový obal srdce

 

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU

Akutní ischemická choroba srdečního svalu.

Infarkt myokardu je náhlé přerušení krevního zásobování části srdce. Dochází k němu náhlým uzávěrem srdeční (koronární) tepny – atherosklerotickým plátem, trombem, embolem, spazmem. Odumírá neprokrvená část srdečního svalu, která je postupně nahrazená vazivovou tkání – jizvou, srdce přestává pořádně plnit svou funkci

 

ROZDĚLENÍ:

 • TRANSMULÁRNÍ – (STEMI) – srdeční stěna je postižená v celé své tloušťce, typické jsou změny na EKG
 • NETRANSMULÁRNÍ (NONSTEMI) – postižená je pouze část srdeční svaloviny, nemusí být změny na EKG

 

RIZIKOVÉ FAKTORY

 • kouření
 • zvýšená hladina tuků v krvi
 • hypertenze
 • Obezita
 • Vysoká srážlivost krve
 • Cukrovka
 • Genetické dispozice

 

PŘÍZNAKY

 • Stenokardie – tlaková krutá svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti, typické je vyzařování bolesti do ramene, krku a levé ruky a lopatky
 • Strach ze smrti, úzkost
 • Dušnost
 • Nauzea, zvracení,
 • Arytmie, palpitace

 

DIAGNOSTIKA

 • anamnéza,
 • pohled,
 • poslech,
 • EKG
 • echokardiografie,
 • koronarografie,
 • Holter
 • Odběry :
  • Troponin (bílkovina uvolňující se z poškozeného svalu) ↑3 hodin
  • enzymy uvolňující se z odumřelé tkáně:
   • AST – ↑4-10 hodin
   • Kreatinkináza – odbourává se také z poraněných svalů ↑6-8 hodin
  • biochemie – Na, K, Cl, urea,
  • KO (leukocytóza),
  • koagulace
   • APTT (aktivovavaný parciální tromboplastinový test)
   • INR (protrombinový čas – dříve Quick) – norma 0,8 – 1,2
  • FW (zvyšuje se za 4-5 dní),
  • KC (hyperglykemie),

 

PRVNÍ POMOC – LÉČBA PŘEDNEMOCNIČNÍ

 • Omezit psychickou i fyzickou námahu
 • Postiženému uvolníme těsný oděv a uložíme ho do polosedu, otevřeme okno
 • Zavoláme ZZS
 • Pokud postižený nedýchá zahajujeme KPR
 • Nitroglycerin – zlepší prokrvení myokardu
 • 1 tbl kyseliny acetylsalicylové (antiagregancia),
 • Diazepam – (uklidnění),
 • Atropin – (při bradykardii),
 • Betablokátory – (při tachykardii),
 • Furosemid – (u levostranného selhání – edem plic)
 • Morfin – (potlačení bolesti a snížení tepové frekvence),

 

LÉČBA NEMOCNIČNÍ

 • příjem na koronární jednotku, monitorování VF,
 • oxygenoterapie,
 • EKG
 • Trombolýza – rozpuštění trombu (ideálně do 2 hodin, max. do 12 hodin od uzávěru tepny),
 • PTCA (perkutánní transluminární koronární angioplastika), (ideálně do 1 hodiny),
 • farmakologická léčba
 • nitráty – kontinuálně, infuze,
 • betablokátory – snižují tepovou frekvenci, zlepšují prokrvení myokardu a snižují metabolické nároky srdeční svaloviny,
 • antikoagulancia – heparinizace 2 – 4 dny,
 • antiagregancia – dlouhodobě,
 • Dieta – čaj, tekutiny, kašovitá strava, šetřící dieta.
 • REŽIMOVÁ OPATŘENÍ
 • klid na lůžku,
 • relaxační a dechová cvičení,
 • pasivní a aktivní rehabilitace,
 • od 3. dne vertikalizace – sed na lůžku, sed na židli, stoj u lůžka, chůze po pokoji,
 • od 2. týdne chůze mimo pokoj – chodba, schody (sledovat tachykardie, palpitace, stenokardie, dušnost),

 

EKG – ELEKTROKARDIOGRAF

EKG je neinvazivní vyšetřovací metoda, která graficky zaznamenává elektrické proudy vznikající při činnosti srdečního svalu během každé srdeční kontrakce

 

ELEKTROGRAFICKÉ SVODY

12 svodový záznam EKG tvoří 6 svodů končetinových a 6 svodů hrudních

 

KONČETINOVÉ SVODY

 • BIPOLÁRNÍ KONČETINOVÉ SVODY I, II a III – registrují rozdíly mezi potenciály na dvou elektrodách mezi dvěma místy
 • Svod I – mezi pravou a levou HK
 • Svod II- mezi pravou HK a levou DK
 • Svod III – mezi levou horní a levou dolní končetinou

 

 • UNIPOLÁRNÍ KONČETINOVÉ SVODY – zaznamenávají potenciál z jednoho místa
 • aVR – z pravé HK
 • aVL – z levé HK
 • aVF– z levé DK

 

Připevnění končetinových elektrod:

 • červená– pravé předloktí,
 • žlutá– levé předloktí,
 • zelená– levý bérec
 • černá– pravý bérec (uzemnění).

 

HRUDNÍ SVODY

 • V1 – červená – 4. Mezižebří parasternálně vpravo
 • V2 – žlutá – 4. Mezižebří parasternálně vlevo
 • V3 – zelená – mezi V2 a V4
 • V4 – hnědá – 5 mezižebří medioklavikulárně vlevo
 • V5 – černá  – v přední , axilární  čáře vlevo v úrovni V4
 • V6 – fialové – ve výši V4 ve střední axilární čáře vlevo

 

EKG KŘIVKA

 • P vlna – označuje stah síní
 • PQ interval – převod vzruchu ze síní na komory
 • QRS komplex – stah komory
 • T – uvolnění komory

 

PŘÍPRAVA A PÉČE PO PTCI

Perkutánní transluminární koronární angioplastika je moderní metoda, která umožňuje při jednom výkonu zobrazení věnčitých tepen srdce a zároveň okamžitou léčbu při jejich zúžení nebo uzávěru např. při akutním infarktu myokardu. Roztažení tepny se provádí balónkovým katetrem a ve velké většině případů se do postiženého místa umístí speciální kovová vyztuž – koronární stent.

 

STENT

 • Stent je kovová síťovitá výztuž tepny, po zavedení se sama rozvine a zpevní její stěnu.
 • Je důležité, aby stent přesně zapadl na místo určení, zmenšuje se tím možnost komplikací.
 • Stent postupně zaroste do cévní stěny.

 

Příprava před vyšetřením:

 • hemokoagulační vyšetření
 • pacient je lačný, případně lehká snídaně
 • vyholení místa vpichu
 • léky dle ordinace lékaře(antikoagulancia, antihistaminika)
 • odložit šperky a zubní protézu
 • informovaný souhlas

 

Péče po vyšetření:

 • dle místa vpichu a stavu klienta
 • komprese místa vpichu
 • klidový režim (při vstupu z a. femoralis)
 • sledování vitálních funkcí
 • sledování krvácení
 • dostatek tekutin k snadnějšímu vyloučení kontrastní látky, omezit zatížení končetiny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!