Prvoústí (protostomia) – podrobné výpisky

biologie

 

   Otázka: Prvoústí (protostomia)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kuba Liška

 

 

Trojlistí (eubilateria) se dělí na:

 • Prvoústí – ty dělíme na: schizocoelní, pseudocoelní, coelom
 • Druhoústí

 

Kmen: Ploštěnci

 • schizocoelní dutina, tělo je zploštělé, mají nedokonalé orgány
 • trávicí soustava má jeden otvor (příjem i výdej)
 • vylučovací soustava (protonefridie= plaménkové buňky)
 • nervové pruhy vedou na břišní straně těla

 

třída: Ploštěnky

 • žijí ve sladké i mořské vodě a zároveň i v půdě
 • na přední straně těla jsou hmatové laloky, v pokožce jsou buňky vylučující sliz- pro
  lepší pohyb
 • rhabdity – při podráždění je vymrští, získávání potravy
 • pod pokožkou je podkožní svalový vak, který je tvořen šikmou a podélnou svalovinou
 • trávící soustava = 1 otvor a 3 slepé výběžky střeva
 • protonefridie jsou pospojovány a vyúsťují na hřbetě v podobě vylučovacích kanálků
 • hermafroditi (sladká voda- přímý vývoj, slaná voda – vývoj přes larvu)
 • Zástupci: Ploštěnka mléčná, černá, potoční, horská, ploštěnka mnohovětvená
  slanovodní

 

třída: Motolice

 • vnější i vnitřní paraziti
 • mohou parazitovat ve střevech, žlučovodech, nosní dutině, ústní dutině, žábry
 • u teplokrevných i studenokrevných obratlovců
 • některé druhy mají více hostitelů
 • redukce smyslových orgánů, u některých i pohybových
 • silná kutikula na povrchu
 • přísavky na obou koncích těla
 • velká produkce pohlavních buněk
 • tělo protáhlé, lupenité
 • na spodu vývody pohlavních žláz
 • rozmnožování:
  • a) hermafroditi
  • b) gonochoristé – sameček má břišní rýhu, ve které má samičku
 • vylučování- protonefridie, ústí do vývodních kanálků
 • význam – onemocnění  zvířat,  člověka
 • vývoj motolice jaterní – napadá játra – kanálky
 • ovce, dobytek -> člověk
 • oplozená vajíčka se dostávají s výkaly ven z těla, vajíčka se musí dostat do
  vody, tam vznikne larva MIRACIDIUM – do 24 h se musí dostat do těla
  bahnatky malé (plž), v ní se dostane do hepatopankreatické žlázy/slinivko
  jaterní- několik vývojových fází –

  • 1. sporocysta
  • 2. redie  – opustí tělo
   bahnatky
  • 3. cerkarie – opouští vodu, vyleze na břeh – tráva
  • 4. adolescarie – spasení – zažívací trubice – krví do jater, tam dospěje
 • motolice kopinatá, krevnička močová – kapiláry močového měchýře
  člověka -> potrhání kapilár -> močokrevnost, v Africe, Portugalsko
 • paraziti na studenokrevných – žábrohlíst žabí

 

třída: Tasemnice

 • vnitřní paraziti, k tomu jsou přizpůsobeni, i více hostitelů
 • tělo se skládá z několika základních částí – hlavička (skolex), na ní příchytné
  háčky a přísavky
 • za hlavičkou je krček a potom jednotlivé články
 • celá může mít až 10 m
 • na povrchu jednovrstevná pokožka, pod ní svalový vak, který napomáhá
  k doškrcování posledních tělních článků
 • trávicí soustava chybí, vyživuje se osmotrofně (celým povrchem těla)
 • protonefridie, ty ústí do postranních vylučovacích kanálků
 • gangliová nervová soustava
 • proterandrický hermafrodit, v menších částech dozraje spermie a ve větších
  článcích vajíčka,  oplodní se v propletenci článků
 • vajíčka se s výkaly dostávají ven
 • jestliže vajíčko spase dobytek, nebo něco jiného, tak uvnitř v těle vyroste
  (larva se dostane do masa, tam  vznikne boubel, ten se se špatně
  zpracovaným masem dostane ven do střev), boubel ve střevech vystrčí
  hlavičku a do 3 měsíců vznikne nová funkční tasemnice
 • Zástupci: škulovec široký – v Pobaltí a má 3 hostitele – pes, prase, člověk ->
  v každém z nich prodělává část vývoje, řemenatka ptačí, tasemnice
  dlouhočlenná, bezbranná, měchožil zhoubný, tasemnice vrtohlavá (usazuje se
  na mozku- divné chování -> vrtohlavost), tasemnice psí, dětská
 • prevence:
  • 1) omezit domácí porážky
  • 2) dostatečná tepelná úprava masa
  • 3) hygiena ve styku s domácími zvířaty

 

kmen: Pásnice

 • mořští zástupci
 • schizocoel
 • od několika mm až do desítek metrů
 • gangliová nervová soustava
 • vylučovací soustava – protonefridie
 • vyvinutá CÉVNÍ SOUSTAVA (základ- hřbetní céva a 2 postranní -> spojeno
  do 1 systému)
 • trávicí soustava je trubicovitá (začíná ústním otvorem a končí řitním)
 • Zástupci: pásemnička sladkovodní, pásmovka veliká – až 30 m

 

kmen: Mechovnatci

 • drobní vodní, převážně mořští živočichové
 • jednotlivě i v koloniích
 • velikost do ½ cm
 • tělo kalichovité se stopkou
 • rozmnožují se buďto pohlavně nebo nepohlavně – pučení
 • Zástupci: mechovnatka jemná – sladkovodní

 

kmen: Hlísti

 • válcovité protáhlé tělo kruhovitého průřezu, tělo je nečlánkované, na povrchu
  kryto kutikulou a jednovrstevnou pokožkou
 • tělní dutina – pseudocoel, je vyplněna tekutinou – ta udržuje pevnost a
  pružnost těla
 • cévní soustava chybí, vylučovací soustava – protonefridie
 • parazité jsou anaerobní
 • -> gonochoristé
 • výskyt: voda, půda
 • řada z nich parazituje na rostlinách, živočiších včetně člověka

 

třída: Hlístice

 • parazité rostlin, živočichů
 • patří sem:

řád: Háďata

 • parazité na rostlinách
 • mají bodec, kterým nabodávají buňky a vysávají jejich obsah
 • žijí na kořenech rostlin
 • zástupci: Háďátko řepné – na řepě- může způsobit její neúrodu
 • Háďátko pšeničné – napadá pšenici a znetvořuje obilky – nad zemí
 • Háďátko octové – všude, kde něco kvasí

řád: Roupi:

 • Roup dětský – samička až 12 mm, sameček o ½ menší
 • většinou žije u dětí ve střevech
 • po oplodnění vylézá samička a klade vajíčka kolem řitního otvoru à vyvolává svědění (dítě samo sebe nakazí vajíčky, vychází ven i s výkaly, dítě se podrbe a ruku si strčí do pusy à autoinfekce
 • nemají rádi kořeněná jídla, ale mléčnou stravu

řád: Škrkavky

 • zástupci: škrkavka koňská, prasečí
 • člověk: škrkavka dětská – 25 – 30 cm
 • pohlaví poznáme podle háčku na konci těla – sameček
 • denně až 200 tis. vajíček
 • šíří se výkaly-na pole, zahradu.. na trávu, zeleninu…
 • ve střevech se z vajíčka vylíhne larva, která se provrtá do cévní soustavy a je
  zanesena krví do plic  a odtud vyleze do hrtanu a tam je buď polknuta, nebo se
  provrtá do jícnu a dostane se zpět do střeva, tam pohlavně dospěje
 • nákaza se projeví horečkou, kašlem a únavou

řád: Měchovci

 • zástupci: měchovec lidský, který způsobuje průjmy chudokrevnost
 • žije v půdě
 • larva může přes kůži proniknout do těla, projde tím samým cyklem jak škrkavka a skončí v tenkém střevě

řád: Vlasovci

 • paraziti
 • ucpávají mízní cévy, tam kde se usadí, tak ta část zduří à sloní nemoc (nejde léčit)
 • zástupci: Vlasovec mízní – přenašeč je komár
  Vlasovec oční – přenašeč je bodavý hmyz a napadá oči

řád: Nitkovci

 • zástupci: Tenkohlavec lidský – ve střevech člověka
  Svalovec stočený – napadá teplokrevné savce a larvy se živí se svalovou hmotou, přenosné i na člověka, u nás na divočácích
 • úmrtnost u lidí – 35 % nakažených

řád: Vrtejši

 • zástupci: Vrtejš kachní – kachny, vrtejš veliký

 

třída: Vířníci

 • vodní drobní živočichové
 • protáhlé tělo, pohybují se pomocí vířivého aparátu – věnce brv
 • gonochoristé
 • po většinu roku se rozmnožují nepohlavně (partenogeneticky) a na podzim pohlavně
 • součást planktonu
 • zástupci: Krunýřenka obecná

 

Kmen: Hlavatci

 • Mořští zástupci
 • Mají asi 20 cm, pseudocelní dutinu
 • Přední část těla vybíhá v kyjovitý chobot, na druhém konci těla vybíhají 1-2 prstovitě zahnuté přívěsky
 • Mají oddělené pohlaví, jsou to dravci
 • Žijí v bahně (v sedimentech v moři)
 • Zástupci: hlavatec žaludovitý

 

Kmen: Měkkýši (Mollusca)

 • Mají tělní dutinu coelom, orgány zavěšeny na závěsech
 • Jsou známy už z kambria
 • Nejznámější skupiny: Paplži, plži, mlži, hlavonožci
 • Paplži – jsou to mořští zástupci, mají ploché podlouhlé tělo, hlavová část slabě vyvinutá, na povrchu těla -> kutikula s destičkami, které nejsou pospojovány -> červovci, chroustnatky, přílipkovci – až do roku 1952 známy pouze ze zkamenělin (myslelo se, že vyhynuli)

Schránkovci (skořápkovci),

 • třída: Plži
 • Mořští, sladkovodní, suchozemští
 • Na povrchu těla je ulita – může být jak pravotočivá tak levotočivá
 • Schránky mají různý tvar
 • Existuje skupina plžů, kde chybí schránka
 • Popis těla s ulitou: tělo ze tří základních částí: hlava, svalnatá noha, spirálně stočený útrobní vak
 • Z ulity se vysunuje noha s hlavou, je to orgán pohybu, má velice silnou svalovinu, spodní část se nazývá chodidlo – na něm i na ostatních částech těla jsou žlázy produkující sliz – usnadňuje pohyb, zabraňuje vysychání
 • Na přední část nohy navazuje hlava – na ní jeden pár nezatažitelných tykadel s očima u mořských, u suchozemských jeden pár tykadel s očima a druhý pár kvůli hmatu
 • Útrobní vak tvořen pláštěm – kožní záhyb – vystýlá ulitu, neustále dorůstá a zvětšuje se, dále kožovitý lem – tam zůstává pouze dýchací otvor
 • V plášťové dutině je osrdečník se srdcem, srdce se skládá z jedné předsíně a jedné komory, cévní soustava otevřená, krevní tekutina je bezbarvá (krevní barvivo – hemocyanin)
 • Vylučovacím ústrojím jsou metanefridie – primitivní ledvina, poblíž osrdečníku
 • Dýchací soustava – primitivní plíce nebo žábry
 • Trávicí soustava – začíná ústním otvorem -> ústní dutina – v ní je chitinová čelist – radula – struhadlo -> jícen -> střevo, rozšířené v žaludek -> do střeva ústí slinivko jaterní žláza – střevo – řitní otvor
 • Nervová soustava – gangliová – je tam několik párů ganglií – mozková zauzlina, nožní zauzlina – odtud vybíhají nervy do celého těla
 • Svalovina je nejmohutnější v oblasti chodidla, zatahování umožňuje zatahovač nohy jako pokračování cívkového svalu, který je upnutý uvnitř v ulitě
 • Rozmnožování
  • Mohou u nich být jak gonochoristi, tak hermafroditi
  • Naši hlemýždi mají šípovitý výběžek, pomocí kterého si vyměňují spermie – zasouvají ho do vývodu pohlavních žláz
  • Po oplodnění vajíček dochází ke kladení -> do země, z nakladených vajíček se líhnou malí hlemýždi – přímý vývin
 • Ulita – má 2-3 vrstvy
 • Na povrchu vrstva z konchiolinu
 • Prostřední vrstva je z CaCO3
 • Vnitřní vrstva – může nebo nemusí být -> perleťová vrstva
 • Uprostřed ulity – střední sloupek – kolumela
 • Na zimu se ulita uzavírá víčkem (operculum) – z vápence
 • Pod víčkem průhledná blána – epifragma

 

Bezulitnatí (Nazí)

 • U nich celé tělo tvořeno nohou a hlavou
 • Útrobní vak uvnitř nohy – proto se nejedí
 • Zbytek pláště -> kožovitý lem na hřbetě – pod ním destička -> zbytek schránky
 • Na hřbetě je také dýchací otvor ve zbytku pláště
 • Systém založen na tom, kde je umístěn dýchací orgán

U plžů tři podtřídy:

 • Předožábří
  • Mají jeden až dva páry žáber, umístěných před srdcem
  • Do nich patří např. ušeň mořská, bahenka živorodá, jehlanka obecná, zavinutec tygrovaný, ostranka jaderská, křídlatec velký, homolice břichatá
 • Zadožábří
  • Mají žábry až za srdcem
  • Mají poměrně malou schránku
  • Zej obrovský
 • Plicnatí
  • Mají plicní vaky, nebo vodní plíce
  • Plovatka bahenní, okružák ploský, hlemýžď zahradní, páskovka keřová, slimák popelavý, plzák lesní, lačník stepní, slimák největší

 

Třída: Mlži

 • Vypadají poněkud jinak než plži, došlo u nich k redukci hlavy – zůstaly dva závojíčky – příústní plachetky jako pozůstatek hlavy
 • Tělo tvořeno dvouchlopňovým pláštěm, na povrchu dvě lastury
 • Lastury mohou mít stejný tvar nebo je každá jiná – na jejich povrchu patrné přírůstky
 • U některých druhů přirůstá jedna lastura k podkladu
 • Jsou spojené vazem – jakoby „pant ve dveřích“, otvírání a zavírání lastur zajišťují svěrací svaly, na okraji lastur kožovitý lem – těsnění, uzavře mlže
 • Do lastur jsou tyto otvory: přijímací otvor, kousek nad ním je vyvrhovací otvor
 • Ústní otvor úplně na druhé straně
 • Většina mlžů žije na dně či zahrabaná v bahně
 • Z lastur vysunují pouze svalnatou nohu – pomocí ní se pohybují na podkladu
 • Ty, které jsou v bahně, vystrkují ven pouze rourku sypho, kterou nasávají vodu
 • Ty, které jsou přirostlé k podkladu, mají tzv. Byssovu žlázu, která produkuje látku, pomocí které se přilepí na podklad v příbojové zóně
 • Trávicí soustava začíná ústním otvorem -> pokračuje střevem rozšířeným ve vakovitý žaludek, kam ústí slinivko jaterní žláza
 • Vyústění střeva je potom nad přijímacím otvorem, v blízkosti vyvrhovacího
 • Cévní soustava – srdce v osrdečníku, slabě vyvinuté, dvě předsíně jedna komora, volně se rozlévá
 • Vylučovací soustava – Bojanova žláza, ústí opět do plášťové dutiny
 • Nervová soustava je gangliová
 • Rozmnožování – gonochoristi, vývoj přes larvu – nepřímý, larva = glochidium
 • Zástupci: slávka jedlá, perlorodka říční, škeble rybničná, perlotvorka, hřebenatka, ústřice, velevrub, hrachovka obecná, srdcovka jedlá, zéva obrovská, střenka jedlá, kyjovka, skulař vrtavý-vrtá do skal, šášeň lodní vrtá do dřeva

 

Třída: Hlavonožci

 • Mořští zástupci
 • Někteří patří mezi největší bezobratlé živočichy
 • Jsou známy již z prvohor, došlo u nich k redukci schránek, vakovité tělo, nápadná chapadla (ramena) – přeměněná noha, přeměnou nohy vzniká také nálevka – slouží k pohybu, nasaje vodu a tryskem ji vymrští, uvnitř nálevky žláza, která produkuje černé barvivo – vypouští, když je v nebezpečí, vzniká temný „mrak“ a hlavonožec se ukryje jinam
 • Uvnitř kůže jsou chromatofory, umožňují velice rychlou změnu barvy – můžeme pozorovat zejména v době páření
 • Příjem potravy – počíná ústním otvorem, je na spodní straně těla mezi rameny, v ústní dutině tvrdé zobanovité čelisti – pomocí nich jsou schopni rozlousknout i kraba
 • V ústní dutině bývají přeměněné žlázy – jedové
 • Dále následuje vakovitý žaludek a střevo
 • Cévní soustava je uzavřená
 • Srdce má jednu až čtyři síně
 • Vylučovací soustava – nefridie
 • Nervová soustava – dochází ke splývání ganglií do velkého útvaru, připomínající mozek
 • Smyslové orgány – komorový typ oka – podobný jako savci
 • Rozmnožování – výrazný pohlavní dimorfismus -> gonochoristi
 • U samců se velice často jedno rameno mění v hektokotylové rameno, pomocí kterého předává do plášťové dutiny samice pouzdro se spermiemi
 • Velice často dochází k tomu, že samice se o vajíčka stará, vajíčka poměrně velká, kladena do kokonů, vývin přímý
 • Zástupci: loděnka hlubinná, argonaut pelagický, oliheň, sépie obecná, chobotnice pobřežní, krakatice obrovská – ramena až přes 10m dlouhá, žijí v hlubinách oceánu, jsou napadány vorvani (kytovci)

 

Kmen: Sumýšovci

 • Mořští zástupci, žijí ve vyhrabaných rourkách, schránkách měkkýšů
 • Mají červovité, nečlánkované tělo, krytou kutikulu
 • Velikost od 1 do 60 cm, podle druhu
 • Přední část užší, zakončená ústy s tykadly
 • Chybí cévní a dýchací soustava
 • Oddělené pohlaví, vývoj nepřímý

 

Kmen: Rypohlavci

 • Žijí ve vyhrabaných rourách
 • Červovité tělo, které v předu vybíhá v rypec -> rypohlavci
 • Známo asi 140 druhů, pohlavní dvojtvárnost

 

Kmen: Kroužkovci (Annelida)

 • Válcovité tělo se stejnoměrnou článkovitostí
 • U dravých forem -> specializované orgány
 • Poslední články u nich srůstají v tzv. pygidium
 • Výskyt – mořští + sladkovodní, suchozemští (půdní)
 • Stejnoměrné článkování uvnitř těla -> přepážky
 • V každém článku je pár nervových zauzlin, pár metanefridie a párové bývají i pohlavní orgány
 • Na povrchu těla je pokožka, která je chráněna vrstvou slizu – usnadňuje pohyb a umožňuje dýchání
 • Pod pokožkou -> kožně svalový vak (hladká svalovina) -> umožňuje pohyb
 • Pohybu pomáhají i štětiny
 • Nervová soustava – žebříčkovitá
 • Konektivy a komisury -> spojky mezi zauzlinami v soustavě
 • Vodní zástupci – mají žábry, suchozemští dýchají povrchem těla
 • Rozmnožování:
 1. Gonochoristé (většina mořských zástupců)
 2. Hermafroditi (většinou suchozemští zástupci)
 • Vývoj: nepřímý, jestliže je vývoj přes larvu, nazývá se larva „trochofora“

 

Třídy v kmeni Kroužkovců:

1. Mnohoštětinatci

 • Zástupci mořští, většinou draví, pohybují se pomocí končetin – parapodia – mají štětinky
 • Mají vyvinutá jednoduchá očka a makadla
 • Cévní soustava uzavřená
 • Dýchají pomocí vnějších žáber, které jsou velice často keříčkovité
 • Vylučování pomocí metanefridie
 • Gonochoristi i hermafroditi
 • Vývoj přes larvu – trochofora

Řád: Bloudivci

 • Nereidka hnědá
 • Palolo zelený
 • Afroditka plstnatá

Řád: Sedivci

 • Žijí v rourkách, vysunují pouze hlavu a tykadla

Řád: Prakroužkovci

 • Drobní mořští zástupci

 

2. Opaskovci

 • Žijí ve vlhkých půdách nebo ve vodě
 • V první třetině těla zduří jeden článek -> vytvoří opasek (clitellum)
 • Opasek slouží k rozmnožování, dochází přes něj k přenosu spermií při kopulaci
 • Tělo stejnoměrně článkované (homonomně)
 • Přední část vybíhá v tzv. hmatový prstík (prostomium)

Řád: Máloštetinatci

 • Žijí v půdě, bahně
 • Nitěnka obecná – bahnitá dna potoků, pomalu tekoucích řek, má růžovou barvu, vysunuje z bahna zadeček, víří ve vodě -> okysličuje si krev
 • Roupice bělavá
 • Žížalice pestrá
 • Žížala obecná
 • Žížala podhorní – světélkuje
 • Žížala hnojní – páchne
 • Žížala dešťovka – rousnice, 15-20 cm

 

3. Pijavice

 • Jak sladkovodní tak mořští zástupci
 • Řada z nich paraziti
 • Sají krev na teplokrevných obratlovcích
 • Na přední a zadní části těla je přísavka, opasek slabě vyvinutý a mají chitinózní čelisti, kterými natrhnou pokožku, v ústní dutině -> přeměněné slinné žlázy, které obsahují hirudin -> zabraňuje srážení krve
 • V současné době se některé druhy chovají v laboratorních podmínkách a využívají se v chirurgické medicíně pro přikládání pacientům po amputacích na obnovení krevního oběhu
 • Chobotnatka rybí, plochá
 • Pijavka lékařská
 • Pijavka koňská

 

Kmen: Drápkovci

 • Článkovaní, suchozemští, vyskytují se především v tropech, subtropech, částečně zasahují do mírného pásma jižní polokoule
 • Mají pár článkovaných tykadel, primitivní kusadla
 • Nedokonale článkované končetiny s drápky
 • Dýchají vzdušnicemi
 • Cévní soustava otevřené, oddělené pohlaví

 

Kmen: Želvušky

 • Mikroskopičtí živočichové, žijící ve vodách (i v mechu), v mořích
 • Tělo tvořeno hlavovým výběžkem, následuje pět članků -> na čtyřech z nich jsou končetiny
 • Chybí cévní soustava, dýchací soustava a poprvé se objevuje vylučovací soustava, která se nazývá malpigické trubice (žlázy) -> ústí do střeva
 • V případě sucha přečkávají v tzv. anabióze (něco jako spóra)

 

Kmen: Jazyčnatky

 • Vnitřní paraziti
 • Pokožka vylučuje kutikulu, která obsahuje chitin
 • Přidržují se pomocí drápku v dýchacích orgánech suchozemských obratlovců, zejména masožravců

 

KMEN: ČLENOVCI (ARTHROPODA)

 • Dosáhli nejvyššího stupně vývoje
 • Nejpočetnější kmen (asi 1,5 miliónu druhů) – 3/4 živočichů jsou členovci
 • Tělní dutina coelom
 • Osídleny všechny biotopy (kromě polárních oblastí)
 • Nestejnoměrně článkované tělo – jednotlivé články splývají -> vytvářejí buď: hlavohruď a zadeček nebo hlavu, hruď a zadeček
 • Různí parazité – zejména vnější (ektoparazité)
 • Významní opylovači rostlin, bioindikátory
 • Článkované končetiny
 • Na povrchu těla je kutikula -> zpevněná chitinem a vytváří tzv. vnější kostru -> znemožňuje růst (dospělost -> konečná velikost), ale u některých druhů a nedospělých larev dochází ke svlékání kostry = růst skokem -> vnější kostra praskne, členovec vyleze -> napumpuje mízu pod kutikulu -> zvětší objem, kutikula zatvrdne a vytvoří se nová vnější kostra
 • Svalovina příčně pruhovaná – větší výkonnost
 • Gangliová nervová soustava
 • Vylučovací soustava – metanefridie nebo malpigické žlázy, které ústí do střev
 • Dýchací soustava:
  • Žábry (u vodních)
  • Plicní vaky
  • Vzdušnice (vchlípeniny pokožky dovnitř)
 • Trubice vyztužené chitinem, uvnitř tekutina, k výměně vzduchu dochází přes ní
 • Cévní soustava otevřená, trubicovité srdce
 • Gonochoristi (drtivá většina)
 • Vývoj přímý i nepřímý (přes larvu)
 • Systém utvořen podle diferenciace 1. páru končetin

 

Podkmen: Trilobiti

 • Nejstarší – prvohory, vymřeli
 • Tělo má tři části: hlava s hlavovým štítem, trup a zadeček s ocasním štítem
 • Na hlavě jsou oči, mají několik končetin
 • Podélné glabelární rýhy
 • Zkameněliny u nás: Praha – Plzeň, Kutná Hora
 • Žili ve vodě

 

Podkmen: Klepítkatci

 • pár končetin -> přeměněn v klepítka -> slouží k zachycení kořisti, zpracování potravy
 • Jsou známí již z prvohor
 • Vyskytují se ve vodě i na souši
 • Stavba těla: hlavohruď (prosoma), zadeček (opistosoma)
 • na hlavohrudi – šest párů končetin, 1. pár = klepítka (chelicery), 2. pár = makadla (pedipalpy) -> hmatové orgány, zbývající 4 páry = kráčivé končetiny, na zadečku končetiny nejsou (pouze u hrotnatců – nejprimitivnější)

 

Třída: Hrotnatci

 • mořští zástupci (60-80 cm), v současnosti žije pět druhů – „živoucí fosílie“
 • zadeček vybíhá v hrotovitý útvar -> telson
 • kladou vajíčka do písku na pobřeží -> stávají se terčem živočichů
 • zástupci: ostrorep americký, molucký

 

Třída: Pavoukovci

 • nejpočetnější skupina
 • výskyt: voda, souš
 • mají i přes 10 cm
 • zavalité tělo, na hlavohrudi šest párů končetin, na zadečku nejsou
 • dýchání: plicní vaky, vzdušnice
 • klepítka – zachycení kořisti, obrana, u některých druhů i přenos spermií
 • čtyři páry končetin k pohybu
 • trávicí soustava: malý ústní otvor -> mimotělní trávení: chycení kořisti -> obalení -> napíchnutí (trávicí enzym) -> rozložení kořisti -> vycucnutí
 • slinné žlázy často obsahují jedovaté látky
 • na ústní dutinu navazuje hltan, jícen, žaludek a střevo, které zasahuje až do končetin, končí řitním otvorem
 • cévní soustava je otevřená, srdce trubicovité, na hřbetní straně má otvory (ostie) – pro nasávání mízy (krve)
 • vylučovací soustava:
 1. koksální žlázy – nefridie vyúsťující na kyčlích
 2. malpigické trubice – ústící do střeva
 • nervová soustava je gangliová, u štírů žebříčková
 • smyslové orgány -> mechanoreceptory – štětinky vnímající otřesy, indikují „příchod“ potravy
 • rozmnožování: gonochoristé, často se u nich vyskytuje pohlavní kanibalismus (samička po spáření sežere samečka), péče o potomstvo

 

Řád: Štíři

 • Nejstarší suchozemští členovci
 • Žijí v oblastech tropů, subtropů
 • Jsou to dravci
 • Živí se především hmyzem, červy
 • Trup vybíhá ve štíhlou ocasní část (telson) a je zakončen hrotem s jedovou žlázou
 • Jedovatost štírů je různá, můžou být nebezpeční i člověku
 • Jed k obraně a usmrcení kořisti
 • Mláďata štírů se drží na těle samičky
 • Největší druhy až 20 cm
 • Štír kýlnatý, veleštír obrovský

 

Řád: Pavouci

 • Známo 20 000 druhů, u nás asi 1000
 • Šíří se k nám nepůvodní pavouci
 • Mají hlavohruď a zadeček – navzájem spojené tenkou stopkou
 • Na povrchu chitinózní vrstva
 • Svlékají se – rostou
 • Jedové žlázy – v chelicerách (ty mají srpovitý výběžek, kde žláza vystupuje)
 • Makadla, čtyři páry kráčivých končetin
 • Končetina: kyčle, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlové články, drápky
 • Na zadečku jsou snovací bradavky – vznikly přeměnou zadečkových končetin, jsou tam tři páry a uvnitř vzniká tekutina, která na vzduchu rychle tuhne ve vlákno
 • Tvorba pavučiny – instinktivní činnost, účel je chytání hmyzu jako kořisti
 • Pro pavouky typické mimotělní trávení
 • Na hlavohrudi je 6-8 jednoduchých oček
 • Jsou to gonochoristé
 • Dochází ke kopulaci, velice často k pohlavnímu kanibalismu
 • Vajíčka kladena do kokonů, které tvoří samička
 • Zástupci: vodouch stříbřitý – žije ve vodě ve „zvonu“, do něj přináší vzduch na chlupech zadečku, křižák obecný, pokoutník domácí, sklípkani, běžník kopretinový, snovačky,

 

Řád: Štírci

 • 1 cm
 • Široké ploché tělíčko
 • Nachází se v ptačích hnízdech, u lidí v knihovnách – likvidují roztoče v knížkách

 

Řád: Sekáči

 • Hlavohruď srostlá se zadečkem – tělíčko je kulovité
 • Mají velice dlouhé končetiny – jsou křehké, snadno se odlomí – po odlomení se jim končetiny dlouho sekají -> sekáči
 • Sekáč domácí

 

Řád: Roztoči

 • Většinou mikroskopické velikosti
 • Řada z nich jsou dravci, některé druhy napadají člověka
 • Klíště obecné – samička asi 4 mm, napadá savce, po nasátí může mnohonásobně zvětšit svůj objem, do pokožky zavrtává chobot s háčky – vypouští látku, která brání srážení krve, může způsobit zanesení původce onemocnění, samička klade vajíčka do vlhka – larvy parazitují na ptácích – po dospění zase parazitují na savcích
 • Nemoci přenášené klíšťaty – klíšťová encefalitida, Lymského borelióza
 • Čmelík kuří – parazit na slepicích
 • Sviluška ovocná, chmelová – parazitují na ovocných stromech
 • Sametka zarděnková
 • Roztočík včelí
 • Sladokaz moučný
 • Zákožka svrabová – vrtá v kůži člověka chodbičky, způsobuje svědění – po rozškrábání

 

Podkmen: Korýši

 • Vodní zástupci, mořští i sladkovodní
 • Tělo: hlavohruď a zadeček
 • Na hlavohrudi – 2 páry tykadel (antény a antenuly)
 • Končetiny – 1 pár kusadel (mandibuly), 2 páry čelistí (maxilly)
 • Ruzné skupiny mají různý počet končetin (různé funkce) – příústní nožky, zbytek k pohybu
 • Na zadečku mohou mít také končetiny
 • Dýchací soustava: žábry (pod krunýřem)
 • Povrch těla chráněn krunýřem (karapax) -> vystužen sloučeninami vápníku
 • Čas od času ho svlékají -> v tuto dobu jsou zranitelní, tělo není ničím chráněno
 • Cévní soustava otevřená, trubicovité srdce
 • Trávicí soustava jednoduchá: dravci, mrchožrouti
 • Vylučovací soustava: metanefridie ústí poblíž antén -> antenální žlázy
 • Smyslové orgány: složené oči, často na stopkách, statická a čichová ústrojí
 • Gonochoristi, pohlavní dvojtvárnost, vajíčka bohatá na žloutek -> starají se o ně, vývoj přes larvu (zöea u mořských, nauplius u sladkovodních)
 • Význam: čistí vodu (likvidace mršin), potrava člověka, mořských živočichů

 

Podtřída: Lupenonožci

 • Žábronožka letní
 • Listonoh jarní
 • Perloočky

 

Podtřída: Kapřivci

 • Kapřivec

 

  Podtřída: Buchanky

 • Buchanka obecná

 

Podtřída: Rakovci

Řád: Desetinožci

 • Tělní typ: kraba (oválná hlavohruď)
 • Tělní typ: raka

Podřád: Plovoucí – zploštělé tělo

 • Kreveta baltická
 • Garnáti

Podřád: Lezoucí – lezou po dně

 • Langusta obecná
 • Humr evropský
 • Rak říční
 • Rak kamenáč
 • Rak bahenní
 • Rak signální – zavlečen
 • Krab obecný
 • Velekrab japonský
 • Krab poustevníček

 

Podkmen: VZDUŠNICOVCI

 • Původně suchozemští, postupem přešli do vody
 • Dýchají převážně vzdušnicemi, jejich larvy mají žábry (za předpokladu vývinu ve vodě)
 • Ústní ústrojí kousací
 • Tělo: hlava, hruď, zadeček
 • Na hlavě jsou složené oči, u primitivnějších zástupců jednoduchá očka
 • 2 páry křídel (ve většině případů)

Patří sem šest tříd:

 • Stonoženky – stonoženka bílá, žije v humusu
 • Drobnušky
 • Mnohonožky – mají oválné tělo, krátká tykadla, jednoduchá očka, na prvním tělním článku nejsou končetiny, na každém dalším 2 páry končetin, jsou to býložravci
  • Svinule, chobotule, hrbule, plochule, mnohonožka zemní, čpavá, slepá
 • Stonožky – ploché tělo, až 30 cm, na hlavě pár tykadel, 15-178 tělních článků, na každém z nich jeden pár končetin, na posledním článku – vlečné nohy, orgány hmatu
  • Jsou to dravci, některé jsou jedovaté – jed může zabít i člověka (v Africe)
  • Stonoha, zemnivka žlutavá
 • Entognata (Chvostoskoci)
  • Mají pod tělem stočenou skákací vidlice, pomocí které skáčou, velice často ve vlhké půdě, v květináči
  • Chvostoskok měnlivý
 • HMYZ
  • Nejpočetnější třída ze všech živočichů
  • Mimořádná schopnost adaptace, velice výkonné smyslové orgány – instinktivní chování
  • Na hlavě, která vznikla původně srůstem šesti článků, se nacházejí velké složené oči, které bývají doplněny o jednoduchá očka
  • Složené oko se skládá z jednoduchých oček (ommatidia) – mozaikové vidění
  • Na hlavě jsou dále ještě tykadla – orgán hmatu a čichu
  • Ústní ústrojí – základní typ je kousací – tvořeno nepárovým svrchním pyskem (labrum), dále kusadla (mandibulae) – 1. pár kusadel – potravu přidržují a drtí, 2. pár kusadel – maxilly s čelistními makadly – žvýkají potravu
  • Spodní pysk – labium
  • V ústní dutině jazýček
  • Další ústrojí u hmyzu: bodavé, bodavě savé, sací, lízací
  • Druhou částí těla hmyzu je hruď: předohruď, středohruď a zadohruď
  • Na středo a zadohrudi vyrůstají křídla, která se pohybují pomocí mohutné svaloviny
  • Na předohrudi bývá štítek
  • Křídla – uspořádání buď: 2 páry blanitých křídel, nebo první pár přeměněn na krovky a druhý blanitá křídla
  • Nebo první pár přeměněn v polokrovky (kryjí pouze část zadečku), nebo dva páry širokých blanitých křídel, pokrytých šupinami (motýl)
  • První pár blanitý, druhý pár zakrnělý -> vytváří tzv. kyvadélka (vyrovnání pohybu)
  • Končetiny – kráčivé, skákací, hrabavé, plovací, přidržovací, loupeživé
  • Zadeček – různý tvar, různá velikost (samička má většinou větší – tvorba a kladení vajíček), na boku zadečku bývají stigmata – vyústění vzdušnic
  • Cévní soustava u hmyzu je otevřená, bezbarvá, volně se rozlévá v tělní dutině, srdce je trubicovité, postranní otvory, kudy je tělní tekutina nasávána – ta postupuje do hřbetní tepny a pak do hrudi a zadečku
  • Dýchací soustava – u většiny zástupců vzdušnice, u vývojových stádií, které se vyvíjejí ve vodě to jsou žábry
  • Vylučovací orgány = malpigické trubice
  • Trávicí soustava – ústní otvor -> hltan -> jícen -> žaludek -> střevo -> řitní otvor
  • Nervová soustava = gangliová – umožňuje řadu instinktů
  • Rozmnožování – gonochoristi, velice často pohlavní dimorfismus, dochází ke kopulaci, samičky mají vaječníky, kladélko, samci mají varlata – vytvářejí spermie
  • U hmyzu rozlišujeme dva typy vývoje:
   • Proměna nedokonalá – heterometabolie
    • Vajíčko -> larva (nymfa, najáda) – podobná dospělci – ale nemá křídla a pohlavní orgány -> několikrát se svléká, po posledním svlékání vzniká dospělec neboli imago
   • Proměna dokonalá
    • Vajíčko -> larva (housenka, housenice, ponrava) -> larvy se několikrát svlékají -> zakuklení (kukla) – různý tvar, umístění -> dospělec, imago
  • Hormonální systém – u hmyzu rozlišujeme endohormony (vnitřní hormony) – ovlivňují svlékání jednotlivých stádií a ovlivňují vývojový růst, zakuklení, dále feromony (vnější hormony) – slouží k dorozumívání mezi jedinci téhož druhu, u některých druhů hmyzu (motýli) slouží k vábení, feromony – těkavé a éterické látky

 

Podtřída: Bezkřídlí (Apterigota)

Řád: Šupinušky

 • Žijí většinou v odpadních sifonech a živí se zbytky
 • Rybenka domácí

 

Podtřída: Křídlatí (Ektognata)

Hmyz s proměnou nedokonalou:

Jepice

 • Štíhlý hmyz, krátká délka života (žijí 4 roky jako larva, dospělec umírá po několika hodinách – dnech, až naklade vajíčka)
 • Na konci zadečku mají dva štěty a paštět
 • Jepice obecná

Vážky

 • Dlouhý, štíhlý hmyz, může mít až přes 10 cm
 • Velice pestré zbarvení
 • Mají dva páry poměrně úzkých dlouhých křídel, za letu jsou rychlé
 • Larvy velmi dravé (troufnou si i na malé rybky)
 • Přední část hlavy larev se nazývá maska
 • Dospělci žijí poblíž vody
 • Po spáření jsou spojeni a létají spolu
 • Vajíčka kladou do vody
 • Motýlice obecná, lesklá, šidélka, šídlo modré, vážka ploská

Švábi

 • Největší druhy až 10 cm
 • Jedni z nejrychlejších zástupců hmyzu
 • Článkovaná tykadla, silné kousací ústrojí, živí se různými zbytky potravy (žijí v zanedbaných domácnostech, ve skladištích, kravínech, stájích)
 • Samička klade vajíčka do pouzder – ooteky
 • Larvy jsou podobné dospělci (nemají křídla a pohlavní orgány)
 • Šváb obecný, rus domácí, šváb americký

 Kudlanky

 • Až 15 cm
 • Mají trojúhelníkovitou hlavu, silná kusadla, dva páry křídel
 • Jsou to dravci, končetiny složené před tělem-loupeživé
 • Pohlavní kanibalismus – samička ještě není oplodněná a už jí samečka
 • U nás na Moravě, jinde Balkán

Všekazi (termiti)

 • Vytvářejí typické stavby (ze dřeva, z hlíny smísené se slinami)
 • Mají velice silná kusadla, kastovní uspořádání (specializované skupiny)
 • Společenstvo ovládáno feromony „vládnoucí dvojice“
 • Stavby – až 2 metry nad zemí, několik metrů pod zemí
 • Některé druhy (živící se dřevem) způsobují obrovské škoda -> ničení příbytků

Škvoři

 • Škodí na rostlinách
 • Žijí ve stínu (pod kůrou atd.)
 • Škvor obecný

Rovnokřídlí

 • Silné kousací ústrojí, 2 páry kráčivých končetin, třetí pár jsou skákací
 • Je pro ně typický zvukový projev – stridulace, vzniká buď třením křídel o sebe, nebo končetinami o křídlo
 • Tympanální orgány – umístěné na holeni prvního páru končetin -> zvukový orgán
 • Kobylka zelená, hnědá, horská
 • Cvrček polní, domácí
 • Krtonožka obecná – hrabe v zemi
 • Saranče, modrokřídlá, zrzavá, stěhovavá

Strašilky

 • Až okolo 30 cm, výskyt v tropech a subtropech
 • Často napodobují různé listy nebo větévky
 • Vyvíjí se partenogeneticky (bez oplození)
 • Pakobylka indická, lupenitka podivná

Všenky

 • Paraziti ptáků, vyžírají peří
 • Péřovník (péřovka) slepičí, holubí

Vši

 • Vnější paraziti především savců, nemají křídla
 • Tělo zploštělé, ústní ústrojí bodavě savé, zakrnělé oči
 • Vajíčka lepí na chlupy, nazývají se hnídy
 • Vývoj přes larvu
 • Veš dětská, šatní, veš muňka

Stejnokřídlí

 • Živí se rostlinnými šťávami, hospodářsky významní škůdci
 • Cikáda viničná, cikáda chlumní, pěnodějka nížinná, mšice – polymorfní hmyz (jedna generace vypadá jinak než druhá, jedná má křídla, druhá ne) – zelná, maková, broskvoňová, krvavá (vlnatka krvavá), červci – výrazný pohlavní dimorfismus – samičky nepohyblivé (továrny na vejce) – puklice švestková

Ploštice

 • První pár křídel – polokrovky
 • Žijí buď ve vodě, nebo na souši
 • Vodní – splešťule blátivá, klešťanka velká, znakoplavka obecná, bodule obecná, na hladině- vodoměrka štíhlá, bruslařka obecná, suchozemští-štěnice obecná – napadá člověka, saje krev, ruměnice pospolná, kněžice

 

Hmyz s proměnou dokonalou:

Síťokřídlí

 • Zlatoočka obecná – blanitá křídla
 • Larvy dravé, živí se mšicemi
 • Mravkolev běžný – larva v trychtýřovité jámě v písku -> chytá tam hmyz (mravenci atd.)

Chrostíci

 • Vývoj ve vodě, larvy si vytvářejí schránky (ze dřeva, písku, kamínků)
 • Dospělci sají nektar z květů
 • Chrostík bystřinný

Motýli

 • Od několika mm až přes 30 cm
 • Sací ústrojí – sosák, spirálovitě stočený
 • Křídla většinou široká, pokryta šupinkami
 • U některých druhů jsou křídla redukována
 • Larva – housenka, ústrojí kousací, 3 páry končetin, pokožka – lysá nebo chlupatá
 • Larvy mají slinné žlázy přeměněné na snovací -> vytváří vlákna podobná pavučině -> slouží k zakuklení
 • Řada motýlů -> hospodářští škůdci

 

Čeledi:

Drvopleňovití

 • Dospělci velcí až 10 cm
 • Žijí krátkodobě (narození, spáření, smrt)
 • Housenka až 10 cm
 • Drvopleň

Vřetenuškovití

 • Vřetenuška

Molovití

 • Mol kožešinový, šatní, obilní

Obalečovití

 • Škůdci
 • Obaleč jabloňový, meruňkový, švestkový

Píďalkovití

 • Píďalka angreštová, podzimní

Lišajovití

 • Robustní tělo, dlouhý sosák, létá za soumraku (soumračný motýl)
 • Housenky lysé, barevné, na zadečku trn, kuklí se v zemi
 • Lišaj smrtihlav, borový, pryšcový
 • Dlouhozobka svízelová (připomíná kolibříka)

Martináčovití

 • „královská čeleď“, největší motýli u nás (Morava)
 • Martináč hruškový, habrový

Bourcovití

 • Bourec morušový – výroba hedvábí z kokonů

Bekyňovití

 • Bekyně mniška – škody na jehličnatých stromech

Můrovití

 • Stužkonoska modrá, můra gama

Přástevníkovití

 • Přástevník medvědí

Okáčovití

 • Okáč zední, bojínkový, poháňkový

Babočkovití

 • Perleťovec stříbropásek, prostřední, batolec červený, babočka kopřivová, paví oko, admirál

Modrásci

 • Ostruháčci, modrásci

Otakárkovití

 • Otakárek ovocný, fenyklový, jasoň červenooký,
 • Bělásci
 • bělásek řeřichový, ovocný, žluťásek jižní

 

Dvoukřídlí

 • Dělí se podle tvaru a délky tykadel

Dlouhorozí

 • Dlouhá tykadla a končetiny, protáhlé tělo

Tiplicovití

 • Velcí komáři s velkýma nohama
 • Tiplice zelná

Komárovití

 • Bodavě savé ústrojí, samičky sají krev
 • Anofeles, komár pisklavý, pakomár

Krátkorozí

 • Krátká tykadla, zavalité tělo
 • Bráněnka, ovád hovězí, bzikavka deštivá, pestřenka, vrtule třešňová, masařka obecná, bzučivka zelená, moucha domácí, bodalka stájová, kloš

 

Blechy

 • Zploštělé tělo, nemá křídla
 • Blecha domácí, psí, morová, písečná, obrovská

 

Blanokřídlí

 • 2 páry blanitých křídel
 • Samičky mají žihadlo

Širopasí

 • Pilořitka, pilatka

Štíhlopasí

 • Zadeček připojen stopkou
 • Lumek velký, žlabatky, mravenci – lesní, žlutý, faraon

Sršni

 • Sociální hmyz, vytváří jednoleté kolonie, zimu přežívá jenom oplodněná samička
 • Vytvářejí hnízda – rozžvýkané dřevo smísené se slinami, nejčastěji v dutinách stromů, pod střechou
 • Vosa útočná, vosík obecný, sršeň obecná

Včelovití

 • Včela medonosná, má lízací ústrojí, žije v koloniích (roj)
 • Divoká forma – hnízda v dutinách stromů, domácí forma – úly
 • V roji -> královna, dělnice, trubci
 • Včela prodělá několik „povolání“ – po vylíhnutí se stará o larvy, čistí komůrky, dále sbírá pyl (na posledním páru jsou košíčky, tam se zachycuje pyl, a poté ho v úlu sundává kartáčky)
 • Mají medový žaludek -> výměšky z něj + nektar, který sbírají -> med
 • Co je v úlu = zdravé (med, propolis, mateří kašička atd.)

Čmeláci

 • Mají delší sosák -> dostanou se tam, kam včely ne
 • Čmelák skalní – černý, huňatý, konec zadečku červený
 • Čmelák zemní – menší, bílý zadeček
 • Čmelák polní – rezavý zadeček, vzácný
 • Pačmelák – robustnější než ostatní čmeláci, má zakalená křídla

 

Mravenci

Brouci

 • Různý tvar, různá velikost
 • Ústní ústrojí kousací, některé druhy lízací
 • Vyskytují se v různé prostředí (souš, půda, voda)

Masožraví

 • Svižník lesní, polní
 • Střevlíci – poměrně užiteční, chránění
 • Střevlík: zlatolesklý, zlatitý, měděný, fialový, obecný, lesní, nosatý, kožitý, kvapník, prskavec – v zadečku žláza, kde je H2O2 – třaská na zvuku
 • Potápník vroubený – vodní brouk

Všežraví

 • Hrobařík obecný
 • Drabčíci
 • Roháč obecný – náš největší brouk, samec má velké mandibuly
 • Vrubouni – chrobák lesní, nosorožík kapucínek, chroust obecný, chroust mlynařík, zlatohlávek
 • Kovaříci
 • Světlušky – samečkové mají křídla, samičky ne, světélkují obě pohlaví -> chemická reakce
 • Páteříčci
 • Červotoči – vývin ve dřevě, nevítaný druh brouka
 • Slunéčka – slunéčko sedmitečné, dvoutečné
 • Tesaříci – tesařík obrovský – larva se vyvíjí ve dřevě, tesařík piluna, kozlíček dazule
 • Mandelinka bramborová, krvavá
 • Nosatci – klikoroh borový, zobonoska obecná, nosatec lískový


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!