Alkalické kovy – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Alkalické kovy (I.A): Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): katka

 

Francium:

 • protonové číslo 87 → radioaktivní
 • nejvzácnější prvek na Zemi
 • reaktivita by odpovídala prvkům výše, ale je prakticky nevyužitelné

 

Sodík, Draslík, Rubidium, Cesium:

 • ns1 → téměř výhradně v I.+ (mají nízkou elektronegativitu → výhodnější pro ně vyhodit elektron)
 • lesklý kov, ale měkký
 • hodně reaktivní, i na vodě v podobě vzdušné vlhkosti) → reaktivita stoupá směrem dolů v tabulce
 • v přírodě jen sloučeniny:
 1. Nerosty:
  • NaCl = halit
  • KCl = sylvín
  • NaNO3 = chilský ledek
  • KNO3 = draselný ledek
  • Rb, Cs → spíše jako příměsi v nerostech (rozptýlené, špatně se to získává)
 2. K, Na v mořské vodě
 3. Na, K – biogenní prvky, Na není u rostlin (nepotřebují nervový vzruch)

 

 • získávání čistých kovů: elektrolýza taveniny dané soli (kov na katodě)
 • hodně reaktivní:
  • s kyslíkem: M + O2 → Li2O oxid

 Na2O2 peroxid

 KO2, RbO2, CsO2 superoxidy

 • s vodou: M + H2O → MOH + ½ H2
 • s vodíkem: M + ½ H2 → MH (iontová vazba)
 • s halogenidy: 2M + ½ X2 → MX

 

Sloučeniny:

 • NaOH, KOH:
  • čistá podoba: bílé granule, silně hydroskopické (vážou i vzdušnou vlhkost → možné zkapalnění v nádobě)
  • silně žíravé, ale nepálí hned (nejdřív takové mazlavé) → pálí až později při vyžírání tkáně
  • výroba elektrolýzou roztoku halogenidu (H a X na elektrodách → MOH zůstane)
  • využití na výrobu léčiv a detergentů → způsobuje rozpustnost ve vodě (vzniká tam sůl organické molekuly)
  • čištění odpadů (krtek), zpracování tuků (zásaditá hydrolýza), bělení papíru
  • KOH: elektrolyt v galvanických článcích, dezinfekční činidlo, výroba čokolády, obdobné užití jako NaOH (ale je to dražší, proto se upřednostňuje NaOH)

 

 • NaCl:
  • potravinářství
  • chladivo (ve směsi s ledem až na -30°C)

 

 • NaNO2:
  • kdysi hnojivo, nyní KNO3 (rostlina využije K i N)

 

 • Na2NO3 = soda:
  • výroba skla
  • bělidlo (textil, papír → ne tak silné jako NaOH)
  • 1 ze základních složek původního černého střelného prachu , nyní spíš organická

 

 • Solvayův způsob výroby sody (dostal za to NC, bezodpadový, produkty využitelné):

NaCl + H2O + NH3 + CO2 → NaHCO3 + NH4Cl

2NaHCO3 –(katylýza teplem)-> Na2CO3 + H2O + CO2

NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O

 

 • NaHCO3 =jedlá soda:
  • kypřicí prášek (uvolnění CO2) → nahrazení droždí
  • léčivo na překyselení žaludku

 

 • K2CO3:
  • výroba draselných mýdel (mazlavé → na velké prostory, ne tekuté!)
  • alternativa ve sklářství (Na2CO3) → chemické sklo odolnější k výkyvům teplot

 

 • hydridy alkalických kovů (viz H)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!