Členovci – Chelicerata – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Členovci – Chelicerata

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TS

 

 

 

 

Kmen Členovci (Artrophoda)

– výskyt: všude

– vznikly z kroužkovců

– velikost: 1mm-60cm

– tělo: heteronomně segmentované→ články se liší a členění vně je jiné než uvnitř

Častý srůst článků→ hlava (Caput, Cephalon) = 5 článků, 5 párů končetin, smyslové orgány,

příjem potravy

→ hruď (Thorax)

→ zadeček (Abdomen)         → původně každý článek = 1 pár končetin

– hlava + hruď = hlavohruď (Cephalothorax)

– v průběhu vývoje→ snižování počtu článků

– povrch těla= mnohovrstevná kutikula→ obrana a opora

epikutikula= zabraňuje odpařování vody

exo + endo kutikula= prokutikula, spojení

epidermis s vnějškem

– kutikula = z počátku pružná (hodiny až dny) → tuhne a brání růstu

potahuje jednotlivé články ve formě destiček,

mezi sebou spojené bílkovinou gumovité povahy

destičky: tergit (hřbetní), sternit (břišní), pleurit (po stranách)

zespod dstiček výběžky na které se upínají svaly, na vnější straně chloupky a vyvýšeniny

– růst skokem: růstu předchází svlékání (= ekdyze), endokutikula je nahrazena tekutinou a kutikula

praskne na přední straně těla a vyleze živočich, řídí hormon ekdyzol,

stádium mezi ekdyzemi = instar, svlečená kutikula= exuvie

– končetiny: artropodie (dvouvětevné, jednovětevné)

 

– trávicí soustava: 3 části- stomodeum= ektodermální původ, vznik vchlípením pokožky- kutikula

ústní ústrojí, původně kousací (sací, bodací, lízací, drtící..)→

→ hltan→ jícen→ žaludek

– mezenteron= entodermální původ, žlaznatý žaludek→ střevo se slepými výběžky

– proctodeum= ektodermální původ- kutikula, zadní střevo

– dýchací soustava: žábry= přeměněný epipodit,

plicní vaky= vchlípením žaber, které jsou omývané hemolymfou (krvomízou)

vzdušnice= tracheje, trubičky vzniklé vchlípením pokožky, vedou přímo k

jednotlivým orgánům

 

– cévní soustava: otevřená, trubicovitá, srdce s ostiemi (párové orgány po stranách)

tělní tekutina= hemolymfa

– vylučovací soustava: u primitivnějších= nefridie (dokonalejší než metanefridie u kroužkovců)

u dokonalejších= malpigické trubice (vychlípeniny v zadní části trávicí soustavy)

– nervová soustava: gangliová, žebříčková

nejdůležitější uzliny= nadhltanová uzlina- trojčlená (koordinační centrun,

inervuje oči a tykadla)

corpora pedunculata- blízko nadhltanové (instinktivní chování)

podhltanová- inervuje ústní ústrojí

párové uzliny- v článcích, splívají

– smysly: na hlavě a končetinách- senzily= hmat, čich, zvuk

statocysty= poloha těla

oči= facetové, z jednotek (omatidií) → mozaikové vidění

= jednoduchá očka, na temeni a po stranách hlavy

 

– rozmnožovací soustava: gonochoristé, pohlavní dimorfizmus, různé kopulační orgány, vývoj přímý

nebo nepřímý, partenogeneze= vývoj z neoplozeného vajíčka, nepohlavní

rozmnožování a regenerace omezeny

– význam: škůdci, parazité, přenašeči a šiřitelé chorob, potrava, opilování, regulátoři výskytu škůdců

 

podkmen Klepítkatci (Chelicerata)

– 74 000 druhů, vymřelý i současní

– velikost: méně než 1 mm – 70 cm

– tělo: hlavohruď + zadeček

hlavohruď- 6 párů končetin (1. klepítka= chelicery, 2. makadla= pedipalty,

3.-6. kráčivé končetiny)

zadeček- většinou bez končetin

 

třída Hrotnatci (Merostomata)

– stará skupina, téměř vymírají= živé fosílie

– při pobřeží teplých moří

– mají hlavohruďový štít a hrot na zádech

– končetiny i na zadečku= dýchací funkce

– potrava: kroužkovci, měkkýši

– zástupci: Ostrotep americký, Kyjonožci

 

třída Pavoukovci (Arachnida)

– na hlavohrudi 6 párů končetin (1. pár chelicery= chycení potravy, zbraň, někdy jedová, 2. pár pedipalty= přidržování kořisti, hmat)

– zadeček bez končetin, někdy snovací bradavka

– trávicí soustava: malá ústní otvor→ mimotělní trávení (vpustí do kořisti trávicí enzymy

a jen nasávají tráveninu

-dýchací soustava: plicní vaky nebo vzdušnice

 

řád Štíři (Scorpiones)

– 1 200 druhů

– velikost: 1-14 cm

– výskyt: v suchých tropech a subtropech

– chelicery= malé, pedipalty= velké, mají tvar klepítek

– zadeček ze dvou částí- širší část za hlavohrudí a užší část s jedovou žlázou

-jsou živorodí= nosí mláďata na těle

– noční živočichové

– zástupci: Štír Kýlnatý, Veleštír ohromný

 

řád Štírci (Pseudoscorpionida)

– 2 000 druhů

– velikost: 1-7mm

– chelicery= klepítka, na nich snovací žlázy (sekret podobný pavučině →

→ hnízdo pro mláďata)

– pedipalty= jedové žlázy

– zadeček široký, bez jedové žlázy

– výskyt: v mechu, humusu, sklady, staré knihy

– zástupci: Štírek knihový, Štírek obecný

 

řád Pavouci (Arachnea)

– 34 000 druhů

– velikost: 0,5-90 mm

– tělo: hlavohruď a zadeček odděleny tenkou stopkou= petiolus, mají 8 očí,

pedipalty= podobné kráčivým končetinám, k podávání potravy,

♂ přenos spermatoforů

4 páry kráčivých končetin- snování pavučin, skákání, plování, běh, chůze

zadeček- ohlý, vakovitý, nečlánkovaný, bez končetin, na něm snovací

bradavky (sítkovité ústí snovacích žláz)

– trávicí soustava: mimotělní trávení

– dýchací soustava: plicní vaky, vzdušnice, obojí

– rozmnožovací soustava: gonochoristé, pohlavní dimorfizmus, přímý vývoj

péče o potomstvo

– výskyt: všude

– potrava: dravci, živý se hmyzem

– zástupci: Sklípkánek hnědý, Křižák obecný, Snovačka americká

 

řád sekáči (Opiliones)

– velikost: 1-20 mm

– tělo: měkké, kulovité, zadeček široce přisedá na hlavohruď

chelicery= klepítkovité, tříčlánkové

nohy= tenké, 3-5x delší než tělo, v ohrožení je odhazují (autotonie)

– potrava: hmyz a šťáva z plodů

– zástupci: Sekáč rohatý

 

řád Roztoči (Acary)

– více než 30 000 druhů

– velikost: 1mm – 2cm

– tělo: jeden nečkánkovaný celek pokrytý sřasenou pokožkou

chelicery= 2-3 článkové, někdy přeměněné v bodavě sací ústrojí

pedipalty= kratší než ostatní končetiny

končetiny= dospělci 4 páry, larva 3 páry

– trávicí soustava: slepé zásobní vaky

– dýchací soustava: vzdušnice nebo celým tělem

– rozmnožovací soustava: gonochoristé, nepřímý vývoj

– výskyt: všude

– význam: škůdci, cizopasníci

– zástupci: Čmelík kuří, Klíště obecné, Roztočík včelí, Zákožka svrabová

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!