Vývoj a fylogeneze oběhové soustavy

ošetřovatelství

 

Otázka: Vývoj a fylogeneze oběhové soustavy

Předmět: Biologie

Přidal(a): Monn

 

Vývoj oběhové soustavy

 • Oběhová soustava slouží k tomu, aby rozváděla tělní tekutinu, která rozvádí látky (u většiny dýchací plyny)
 • Živočichové, co nerozvádí dýchací plyny oběhovou soustavou -> Vzdušnicovci (moucha, mravenec) – přivádí dýchací plyny přímo ke tkáním -> odpadá přenos dýchacích plynů
 • Oběhová soustava:
  • Otevřená
   • Základ: srdce -> pak se tekutina rozlévá do těla
   • Měkkýši (hlemýžď)
  • Uzavřená
   • Krev protéká v cévách ->přenos látek přes stěny cév

 

Fylogeneze tělních tekutin

 • Hydrolymfa
  • Složení jako vodní prostředí živočichů, u kterých se vyskytuje (láčkovci, ostnokožci)
  • Málo bílkovin
  • Ionty + volně plovoucí buňky
 • Hemolymfa
  • Volně se rozlévá v tělní tekutině
  • Více organických i anorganických látek
  • I bílkoviny
  • Volně se v ní pohybují krevní buňky podobné bílým krvinkám
  • Dýchací barvivo pro přenos kyslíku
 • Krev a tkáňový mok
  • Kroužkovci
  • Přenos důležitých iontů a organických sloučenin i dýchacích plynů mezi vnitřním a zevním prostředím
  • V uzavřené soustavě proudí
 • Lymfa (míza)
  • Navíc u obratlovců (ke krvi a tkáňovému moku)
  • Vzniká v mezibuněčných prostorách tkáňového moku
  • Proudí v lymfatických cévách
  • Podobné složení jako krevní plazma
 • Krev (cévy)
 • Míza (mízní cévy)
 • Tkáňový mok
  • Prostupná tekutina mezi krví a tkání
  • Prostředí mezi krví a tkání
  • Tvoří mimobuněčné prostředí

 

Jak se lymfa dostane zpět do oběhu?

 • Mízní cévy – uzliny – hrudní mízovod -> ústí do horní duté žíly -> napojí se na oběh -> tekutina z tkání se dostane zpět do krve
 • Veškerá míza u člověka se sbíhá do hrudního mízovodu -> ústí do horní duté žíly ústící do pravé síně

 

Další tekutiny

 • MOČ
  • Tekutina vznikající v ledvinách
  • -> ptáci – kašovitá moč
  • Mořští živočichové – ryby – málo moči
 • MOZKOMÍŠNÍ MOK
  • Lumbální punkce – bederní obratel
   • -> odebírání mozkomíšního moku
  • OČNÍ KOMOROVÁ VODA
  • TRÁVICÍ ŠŤÁVY, SLINY
   • -> tekutiny mimobuněčné
  • + vnitrobuněčná voda v cytoplazmě (velké množství)

 

*krevní barvivo Hemocyanin – Cu – modrá barva – hlavonožci a pavouci

 

Fylogeneze oběhové soustavy

 • Ploštěnci + hlísti – tělní tekutiny se v tělní dutině přelévají podle pohybu těla

Otevřená oběhová soustava

 • Měkkýši
 • Vakovité srdce
 • Okysličená hemolymfa (až polovina hmostnosti těla) ->se ze srdce volně vylébá do tělní dutiny
 • Pulsující žíly -> proudění hemolymfy -> vhánějí ji z prostoru mezi orgány do dýchací soustavy
 • Okysličení – žábry nebo plicní vak
 • -> žilou se hemolymfa vrací do srdce

 

Hlavonožci (menší objem obíhající tekutiny) -> efektivnější

Kroužkovci

 • Lymfa – 20% hmotnosti -> volně přelévá v tělní dutině podle pohybů živočicha
 • Krev – 5 % hmotnosti – obíhá v cévách
  • Stěnami cév oddělena od tkání
  • Uzavřená oběhová soustava: 2 cév: hřbetní a břišní
  • V každém tělním článku se spojují příčnou spojkou

Členovci

 • Otevřená oběhová soustava -> velké množství hemolymfy

Korýši

 • Podobní kroužkovcům

Hmyz a pavouci

 • Redukovaná oběhová soustava – tělní tekutina nepřenáší kyslík
 • Hmyz – srdce zavěšené na pružných vazech
 • Hemolymfa – nasává se do srdce párovými štěrbinami -> ze srdce je poháněna k hlavové části
  • Žádné cévy

 

Uzavřená oběhová soustava obratlovců

 • Ptáci i savci + lymfatická soustava
 • Jediná část pulsuje – srdce
  • Břišní strana
  • Vhánění krve k hlavě
 • Vývoj srdce
  • U obratlovců – vývin srdce 1 směrem – velké množství energie
  • -> tvoří se oběhy

 

Paryby, ryby

 • Venózní srdce
 • V srdci – odkysličená krev -> ze srdce do žaber -> okysličí se ->do těla -> poté žilní splav -> srdce (tepenný nástavec – zvyšuje tlak krve)
 • Ryby – odkysličená krev z těla sbíhá do žilního splavu -> přes předsíň do srdeční komory -> pod tlakem do žaber -> okysličení -> hřbetní céva ->do vlásečnic v orgánech -> sbíhá se do žil -> zpět do žilního splavu

Obojživelníci

 • Dýchání – dospělci – plíce -> musí se změnit krevní oběh
  • -> tvoří se 2 oběhy:
   • Plicní malý
   • Velký tělní
  • Srdce – 2 předsíně, 1 komora
   • -> tvoření přepážky (zabraňuje směšování okysličené a odkysličené krve)
  • Odkysličená krev se vrací zpět do předsíně ->do komory, kam jde i okysličená krev z plic -> tam se míchá -> zase vychází smíšená krev -> neefektivní (proto i kožní dýchání)
 • Larvy -> neúplná přepážka

Plazi

 • Začíná náznak přepážky (neúplně nebo úplně)
 • Míchání odkysličené a okysličené krve – stále (*jelikož člověk pochází z plazů -> vývojové vady – definitivně se neoddělí komory -> šelest)
 • skupina s dokonalým srdcem = krokodýli
  • Stejné srdce jako ptáci a savci

Ptáci a savci

 • Oddělení odkysličené a okysličené krve
 • Velmi efektivní
 • Pravá polovina srdce odkysličená
  • PS, PK
 • Levá polovina srdce – okysličená
  • LP, LK
 • Levá komora – největší část srdce


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!