Diblastica – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Oddělení: Diblastica

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kuba Liška

 

 

Kmen: Porifera (Živočišné houby)

 • Nejprimitivnější mnohobuněčné organismy, které žijí samostatně nebo v koloniích, jsou to výlučně vodní živočichové (sladkovodní i mořští)
 • Dosahují velikosti od několika mm až do dvou metrů
 • Mají pouze dva zárodečné listy (proto Diblastica) a uvnitř je rosolovitá vrstva mezoglea
 • Celé tělo je vystuženo jehlicemi – sklerity, které jsou z různého materiálu – křemičitany, uhličitany, sponginózní – rohovinové
 • Tělo má na boku otvory, které se nazývají ostie – voda tudy proniká do těla, hlavní otvor nahoře = osculum
 • Celý vnitřek houby se nazývá paragastrální dutina – do ní se diferencují z entodermu límečkové buňky neboli choanocyty, které mají bičík, bičík víří v paragastrální dutině a umožňuje příjem potravy, potrava se přes límečkovou buňku dostává do mezoglei, kde jsou amébocyty, které plní funkci jako trávicí organely – zde se potrava zpracovává
 • Nestrávené zbytky jdou opačným směrem ven – osculem
 • Na okraji ostií jsou buňky, které regulují příjem vody – pórocyty – mohou uzavřít ostii
 • Uvnitř mezoglei jsou ještě zárodečné (nediferencované) buňky = archeocyty – mohou dát vznik např. pohlavním buňkám nebo pupenům při pučení

 

Podle umístění límečkových buněk rozlišujeme tři základní typy hub:

 • Askonní – velmi primitivní
 • Sykonní
 • Leukonní

 

Rozmnožování

 • Nepohlavní:
  • Pučení – houby vytvářejí vnitřní pupeny – gemule – vycestují z houby a dají vznik nové kolonii
 • Pohlavní:
  • Houby jsou hermafroditi, v období množení vypouštějí do vody spermie, které potom přijme jiný člen kolonie a dojde k oplození
  • Po oplození vzniká larva (parenchymela, amfiblastula), ta přisedne a vzniká nová houba


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!