Triblastica (Trojlistí) – biologie (2)

 

Otázka: Triblastica

Předmět: Biologie

Přidal(a): DD

 

TRIBLASTIKA – TROJLISTÍ ploštěnci, hlístice, měkkýši

 • 3 zárodečné listy, evolučně dokonalejší, většina má bilaterální souměrnost těla => vzniká jako důsledek pohybu jedním směrem, výjimkou ostnokožci

 

Na těle rozlišujeme:

 • a) příď – hlavový konec těla(NS,smyslové orgány)
 • b) záď – tvorba specializovaných soustav např. gangliová nervová soustava, průchodná trávicí trubice, lokomoční = pohyblivé orgány, vnitřní skelet, cévní a dýchací soustava, osmoregulační a vylučovací soustava

 

Systematicky se dělí do dvou řad:

 • 1) Alfa řada
  • prvoústí – živočich, u kterého se ústní otvor vytvořil z blastoporu a těmito otvory
  • začíná trávící soustava…např. Ploštěnci, Měkkýši, Kroužkovci, hlísti, členovci
 • 2) Beta řada
  • druhoústí – živočichové, u kterých se z blastoporu vytváří řitní otvor, ústní otvor se prolamuje na opačném konci těla…např. Ostronožci, Strunatci

 

1) PRVOÚSTÍ (alfa řada)

 • podle jejich dokonalosti vznikají 3 typy tělní dutiny:
  • a) Schizocoel
   • nepravá tělní dutina vyplněna parenchym. Skulinami mezi parenchymem prochází tělní Míza; tento typ vzniká u ploštěnců, pásnic
  • b) Pseudocoel
   • nepravá tělní dutina, vzniká ze schizocoelu potlačením těl parenchymu => dutina, která je umístěna v osové části těla, vyplněna mízou
   • pokud ho mají endoparazité, tak se kromě mízy u nich nacházejí i jiné zplodiny => anaerobního dýchání, podélně jim prochází trávicí trubice
  • c) Coelom
   • pravá tělní dutina, živočichy rozlišujeme podle toho, jaké mají tělo:
    • nečlánkované – měkkýši, stejnocenně článkované-kroužkovci,
    • nestejnocenně článkované – členovci, všichni druhoústí

 

PLOŠTĚNCI

 • žijí anaerobně, tělní dutina – schizoceal; tělo je zploštělé z hřbetní a břišní strany; žijí volně ve vodě, v půdě i paraziticky; slepá trávicí soustava – nemají řitní otvor; dýchají celým povrchem těla; smysly – oči hmat;
 • SYSTÉM: A. třída: PLOŠTĚNKY; B. třída: ŽÁBROHLÍSTI; C. třída: TASEMNICE;   D. třída: MOTOLICE

 

A) Třída: PLOŠTĚNKY

 • Jsou živočišnou třídou
 • Původně mořští, později do sladkovodních vod
 • Dravé
 • Parazitický způsob života
 • Vyhýbají se světla => fototropismus
 • Nečlánkované, podlouhlé tělo –  Regenerační schopnost
 • Rozlišitelná hlava se smyslovými orgány (pohárkovité oči, čichové jamky, ouškovité výběžky)
 • Dýchají celým povrchem
 • Pohyb- svalový podkožní vak. Mořské druhy larvální stádium.
 • Rozmnožování:
  • Nepohlavní- příčné dělení
  • Pohlavní – tvorba kokonu s vajíčky
 • Zástupci: Ploštěnka Mléčná- pod kameny; Ploštěnka Potoční- bioindikátor; Ploštěnka Skleníková

 

B) Třída: ŽÁBROHLÍSTI

 • 0,2-1,5mm dlouzí červi
 • Parazité ryb – k rybě se přichycují diskem na zadní části těla
 • Většinou hermafrodité
 • Napadají žáby i pokožku a ploutve ryb (poraněné, jsou pak vstupní branou pro napadení jinými původci chorob)
 • Vlivem napadení žaberního ústrojí dochází k dušení ryb, žáby vykazují nekrotické poruchy- krvácení.

 

C) Třída: TASEMNICE

 • Dospělci jsou vnitřními parazity ve střevech obratlovců
 • Mají anaerobní metabolismus
 • V důsledku jejich způsobu života zanikla cévní, dýchací a trávicí soustava, živiny jsou přijímány celým povrchem těla. Vážná onemocnění člověka i zvířat. Odebírají živiny, do organismu vylučují živiny
 • Složitý vývojový cyklus, mohou se vyvíjet až přes tři hostitele.
 • Tasemnice bezbranná
  • stavba těla- hlavička s přichycovacími háčky a přísavkami + velké množství tělních článků.
  • Na hlavičce má 4 přísavky
  • Dosahuje délky až 10m
  • Nejprve parazituje v krevním oběhu hovězího dobytka => Poté tvoří boubel (klidové stádium) v jeho svalovině, odkud se pak dostane do trávicí soustavy člověka
  • Povrch těla tenkostěnný, části kryty tekutinou.
 • DALŠÍ: Měchožil zhoubný, Tasemnice psí

 

D) Třída: MOTOLICE

 • Nemají článkovaná těla, dlouhá 10-25mm
 • Vývojový cyklus motolice jaterní je velmi složitý
 • Část vývoje probíhá v těle měkkýšů, druhá část probíhá v těle obratlovců (žlučovody) jsou to hermafrodité
 • Motolice jaterní
  • životní cyklus- larva jaterní motolice žije nejprve v říčním plži => Posléze je z něj vyloučena ve sliznaté hrudce, pokusí se infikovat mravence a přeprogramuje“ ganglia v jeho mozku => Mravenec díky tomu vyleze na vrchol stébla trávy, tam ochrne a s trochou štěstí (teda alespoň z hlediska motolice) je zkonzumován pasoucí se krávou či ovcí => Teprve ona je finálním hostitelem, v němž motolice dospěje a začne produkovat potomstvo => Vajíčka se mohou dostat do vody a tam se z nich vylíhnou larvy => Následují poslední krok, vodní šnek, cyklus se uzavře.
 • DALŠÍ: Motolice podivná, Krevnička močová

 

HLÍSTI

 • Protáhlé tělo, zužuje se k oběma koncům
 • Nepravá tělní dutina PSEUDOCOEL=> 2 zárodečné listy ALE řadíme k triblastikům
 • V pseudocoelu- trávicí trubice ( ústní+ řitní otvor); Míza + zplodiny metabolismu
 • Žijí ve vodě, vlhké půdě nebo paraziticky
 • Silná kutikula, anaerobní dýchání, cévní soustava není
 • Gonochoristé; Endoparazitické- vývoj přes larvu.
 • SYSTÉM:
  • třída: VÍŘNÍCI
  • třída: HLÍSTICE

 

A) Třída: VÍŘNÍCI

 • V jezerech a rybnících- zooplankton
 • Velikost asi 2mm
 • Stavba těla: část hlavová, část tělová – kutikulární krunýř
 • Rozmnožují se partenogeneze = nepohlavní rozmnožování- vznikají jen samičky
 • Krunýřenka obecná

 

B) Třída: HLÍSTICE

 • Parazité
 • Výskyt- kořeny rostlin, svaly krev, plíce, uzliny, konečník, střeva
 • Stavba těla: 1 vrstevná pokožka vylučuje kutikulu(silná), tělní svalovina- 4 pruhy, ústa s kutikulárními zuby, hltan- sání živin, škodliviny- vylučovací soustavy
 • Rozmnožování: gonochoristé – pohlavní dimorfismus:
 • Sameček- nepárové varle, menší – Spikuly = 2 štětinky u východu pohlavního ústrojí, k rozevření pohlavního otvoru samičky
 • Samička- párové vaječníky. Nadprodukuje vajíčka (obalena kutikulou= odolná)
 • Škrkavka dětská
  • endoparazit v tenkém střevě
  • Příznaky- nechutenství, zvracení, bolest hlavy
  • Autoinfekce- oplozená vajíčka- s výkaly ven- na vzduchu se rýhují- žaludek hostitele- larva- tenké střevo-krev-játra, plíce- vykašlávání a polknutí s hlenem- tenké střevo- dospívání.
 • Háďátko řepné– parazit v kořenovém systému řepy
 • Háďátko pšeničné– v kořenech a klasech pšenice
 • Roup dětský
  • v tenkém střevě člověka
  • Příznaky-podrážděnost, vyčerpání, svědění
  • Oplozené samičky- kladení vajíčka kolem řitního otvoru – škrabání – ústa (autoinfekce) – tenké střevo
  • Přenos vajíček- ložním prádlem, větrem, mouchami.
 • Vlasovec mízní – larvy přenášeny hmyzem. Ucpávání mízní cévy- zbytnění- elefantióza= sloní nemoc
 • Vlasovec oční – ve spojivkovém vaku, oční záněty, nádory kůže
 • Svalovec stočený
  • ve svalech potkanů- prasata (v 1kg až milion larev) – larvy rozšiřují svalová vlákna- člověk- žaludek- tenké střevo- oplození- larvy- krev- svaly.
  • Fáze: střevní a svalová.

 

MĚKÝŠŠI

 • Žádné klasické končetiny
 • NEČLÁNKOVANÍ
 • amonit = vymřelý měkkýš (kambrium) – fosilie
 • STAVBA TĚLA:
  • hlava (chybí – mlž) se smyslovými orgány
  • noha – pohyb – svaly
  • útrobní vak – vnitřní orgány, chráněn pláštěm = kožní záhyb – bohatě prokrven – produkuje látku tuhnoucí na povrch → schránka z CaCO3
  • otvor pod pláštěm = plášťová dutina
 • Dělí se do tří tříd
 • výskyt: sladká, slaná voda, souš
 • tělo: měkké, nečlánkované, bez končetin, na povrchu slizová vrstva
 • VÝZNAM: Škůdci; Potrava pro lidi; Bižuterie – perly
 • VNITŘNÍ SOUSTAVY
  • Dýchací soustava:
   • vodní – žábry v plášťové dutině
   • suchozemští – plicní vak = prokrvená stěna plášťové dutiny
  • Cévní soustava:
   • typ: otevřená – konce cév otevřené, tělní tekutina se vylévá mezi orgány
   • tělní tekutina = hemolymfa = krvomíza,
   • krevní barvivo – hemoglobin, hemocyanin
   • srdce – chráněno v osrdečníku = vazivový obal – předsíň (1 – 4), komora
  • Trávicí soustava:
   • Trubicovitá
   • Ústní otvor – radula (mlži ne), slinné žlázy → hltan → jícen → žaludek – do něho ústí hepatopankreas (slinivko-jaterní žláza, která produkuje trávicí enzymy) → střeva → konečník → řitní otvor
  • Vylučovací soustava:
   • metanefridie – tvořeny obrvenou nálevkou + vývodným kanálkem, párové
  • Nervová soustava: gangliová
  • Smyslová soustava:
   • oči
    • komorové oko – hlavonožci
    • pohárkovité – plži na tykadlech
   • hmat – na tykadlech
   • čich – osfradia = čichové receptory
    • statocysta – k udržování rovnováhy
  • Rozmnožovací soustava: vnitřní oplození; hermafrodité – plži i gonochoristé – hlavonožci, mlži a také vývoj přímý – i přes larvu – veliger,   glochidie
  • SYSTÉM: A. třída: PLŽI; B. třída: MLŽI; C. třída: HLAVONOŽCI

 

A) Třída: PLŽI

 • Schránky z uhličitanu vápenatého= ulita
 • Tělo vylučuje sliz, je kryto řasinkovým epitelem- umožňuje pohyb.
 • TYP ZÁSTUPCE: Hlemýžď zahradní
 • ulita je pravotočivá-běžný, poskytuje mechanickou ochranu, dokáže se uzavřít slizovým víčkem.
 • hlava- teleskopické uši- jsou celkově dokonalé. Menší tykadla-čich a hmat.
 • trávicí dutina-ústní otvor-jazyk= RADULA – je drsný a krouhá jim potravu,  Jícen => žaludek – uvnitř slinivko-jaterní žláza usnadňuje mu trávení=> střevo => řitní otvor.
 • dýchání – pomocí plicního vaku – povrch zřasený => Je v plášťové dutině.
 • vylučovací Soustava – metamefridie
 • cévní soustava – otevřená= orgány jsou volně omývány krví. Krev = hemolymfa= zelenohnědá barva; Dvoukomorové srdce – taková zvlněná trubice.
 • nervová Soustava – má 5 párů ganglia= uzliny
 • Hlemýžď je hermafrodit
 • Vývoj přímý, oplození vnitřní, vajíčka klade do jamky
 • Může být škůdce – ožírá listovou zeleninu. Mají hospodářský – potravinářský význam.
 • Dělí se na 3 skupiny:
  • 1) PŘEDOŽÁBŘÍ – ve vodě, většina mořských plžů
   • Ostranka jadranská
   • Homolice
   • Bahenka živorodá-klade vajíčka do plášťové dutiny- v ČR
  • 2) ZADOŽÁBŘÍ – menší skupina, mořský druh, zakrnělá schránka
   • Zej obecný
  • 3) PLÍCNATÍHlemýžď zahradní
   • Páskovka-drobnější plž suchozemští s ulitou
   • bez ulity= slimáci-mají plicní vak vpředu, dýchací otvor vzadu
 • Slimák šedý, popelavý
 • Slimáček polní – dýchací otvor velmi málo vidět
 • Plzák lesní – dýchací otvor vpředu
 • Plzák iberský (pyrenejský) – má hodně slizu
 • vodní druhy- Plovatka bahenní
 • Okružák ploský, Bahnatka malá

 

B) Třída: MLŽI

 • Jsou výlučně vodní živočichové, tělo není rozděleno – bez zřetelné hlavy, nemá zrak
 • živí se zbytky
 • tělo chráněno lastury – spojeny vazem
 • Ústa se nachází na opačné straně než je vstupní otvor
 • Pohybují se pomocí svalnaté nohy
 • Nepřítel kachna
 • Dýchají pomocí žáber
 • Orgán čichu = osfradium; Statocysta=orgán informující o poloze těla
 • Vývoj nepřímý – mají larvy – cizopasí na rybách.
 • Škeble rybničná-žije u nás ve sladkých vodách;  Velevrub malířský – sladkovodní
 • Perlorodka říční – na spodní straně velké množství perleti, vytváří perly, chová se v Číně.
 • Perlotvorka mořská – také perleť-rodí větší perly (většinou 1), i farmy – Japonsko,USA
 • Srdcovka;  Hřebenatka – logo firmy Shell
 • Ústřice – také vytváří perleť, z vrchu vypadá jako kámen. Dají se jíst- Francie, USA
 • Slávka jedlá – černomodrá barva, vyskytuje se v koloniích, kde je připevněna Byssovými vlákny, vaří se.
 • Zéva obrovská– až 1m, netvoří perly.

 

C) Třída: HLAVONOŽCI

 • Nejdokonalejší měkkýši
 • Došlo k redukci schránek (většinou ji nemá)
 • Jejich noha se přeměnila v nálevku – slouží k reaktivnímu pohybu (nasaje vodu a vystřikuje ji) nebo se pohybuje pomocí ramen – ty mají přísavky k chytání potravy
 • Pokud se cítí ohrožen, vypustí inkoust = černou látku
 • Dýchají pomocí žáber
 • Nervová soustava – mozek vznikl srůstem ganglií; okolo mozku mají chrupavčité pouzdro – jsou inteligentní
 • Mají zajímavé čelisti – které mají tvar zobáku- někteří jsou jedovatí
 • Srdce je trojdílné – 1 komora, 2 předsíně
 • V ramenech má nervové buňky
 • Komorové oko = schopnost zaostřovat
 • Rozmnožování – gonochoristé – spermatofor- váček plný spermií, vývoj přímý
 • Sépie– má krátká ramena, 10ramen + 2 delší – k lapání kořisti
 • Chobotnice – 8 ramen, mimikry- mění barvy
 • Olihně – podobné sépii, ve velkých koloniích
 • Loděnka hlubinná – vytváří schránku
 • Argonaut
 • Krakatice obecná – ramena až 20m, žije ve velkých hloubkách
 • Kalmaři – vyskytuj se v hejnech


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!