Vzdušnicovci, členovci – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Členovci, vzdušnicovci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Don

 

 

 

 

Členovci

Obecná charakteristika kmene a systematické dělení. Charakteristika podkmenů (s výjimkou vzdušnicovců), nejdůležitější zástupci a jejich význam.

 

Vzdušnicovci

Zařazení do systému. Obecná charakteristika a rozdělení. Hmyz – tělesná stavba, rozmnožování a vývoj, nejdůležitější řády, jejich zástupci a význam.

 

kmen: Členovci

Jedná se o druhově nejpočetnější kmen (až 2 miliony druhů). Mají heteronomní segmentaci těla, končetiny jsou také článkované. Články často splývají do větších tělních celků. Mají vnější kostru – kutikulu s chitinem ® omezení v růstu a pohybu. Svlíkají se při růstu. Na vnější kostru je upnuté příčně pruhované svalstvo – pohyb. Trávicí soustava je úplná, trubicovitá. Cévní soustava je otevřená, mají pulsující hřbetní cévu (trubicové srdce). Dýchací soustava je složena ze žáber, plicních vaků, vzdušnic nebo nemusí být žádná – dýchání povrchem těla. Vylučovací soustava je u různých druhů různá – různé druhy vylučovacích žláz – odvozeny od metanefridií. Nervová soustava je gangliová, na břišní straně těla je břišní nervová páska.

– podkmen: Trojlaločnatci

Vymřelí, nálezy v prvohorních sedimentech. Trilobiti. První pár končetin měli přeměněný na tykadla.

– podkmen: Klepítkatci

Hlava a hruď jim srůstá v hlavohruď, k ní je připojen zadeček. Na hlavě jsou 2 páry končetin: chelicery (klepítka) a pedipalpy (makadla).

Na hrudi jsou 4 páry – kráčivé nohy. Na zadečku žádné, nebo přeměněné.

třída: Hrotnatci

řád: Ostrorepi

Na zadečku mají ostrý hrot, na hlavohrudi hřbetní štít. Například ostrorep americký.

třída: Pavoukovci

Žijí na souši, mají plicní vaky, Malpigiho trubice – vylučovací žláza ústící do konečníku.

řád: Štíři

Chelicery – malá klepítka sloužící ke zpracování potravy; pedipalpy jsou velké s mohutnými klepety – lov a zpracování potravy.

Preabdomen – přední tlustá část zadečku; postabdomen – zadní úzká část zadečku s jedovou žlázou. Pokud mohou tak loví pouze klepety, jed používají skoro pouze k obraně, protože se obnovuje velmi pomalu. Jsou živorodí a pečují o potomstvo. Dýchají plicními vaky.

Zástupci: Štír kýlnatý (Slapy), štír středomořský, štír tlustorepý (nejjedovatější), veleštír obrovský

               řád: Pavouci

Zadeček mají velký a přirůstá tenkou stopkou k hlavohrudi. Mají 8 očí. Všichni pavouci mají v chelicerách jed. Dýchají plicním vaky. Na zadečku mají snovací bradavky – sekret, který na vzduchu tuhne ® vlákno. Některé druhy si tkají pavučiny. Kořist chycenou na pavučinu omráčí jedem, potom do kořisti vpustí rozkládací enzym a nakonec zbylý obsah vysají – mimotělní trávení. Výrazný pohlavní dimorfismus – samci jsou mnohem menší než samičky, častý je manželský kanibalismus. Vývoj je přímý. Kladou vajíčka do kokonů, které hlídají.

Zástupci: Běžník květomilný (nedělá pavučiny, „babí léto“), slíďák tatarský, tarantule, sklípkan huňatý, křižáci, pokoutník domácí, vodouch stříbřitý (žije a loví pod vodou), snovačka americká (černá vdova, smrtelně jedovatá)

řád: Sekáči

Nemají jedové žlázy a zadeček nasedá na hlavohruď zeširoka. Dýchají vzdušnicemi, mají velice dlouhé nohy a mají schopnost autotomie – odlamování nožek, ta mu ale poté nedoroste.

Zástupci: Sekáč domácí, rohatý

               řád: Štírci

Malí, nemají rozdělený zadeček, jed v dlouhých pedipalpách – zakončené pedipalpy, vzdušnice.

Zástupci: Štírek obecný, štírek knihový (žere pisivky, které se vyskytují v papíře)

řád: Roztoči

Velmi mnoho druhů, velmi malí. Hlavohruď jim se zadečkem srůstá, k dýchání jim slouží vzdušnice, nejmenší dýchají celým povrchem těla. Nepřímý vývoj (larva); živí se dravě, rostlinnou potravou nebo parazitují.

Zástupci: Klíště obecné (parazit obratlovců, samičky sají krev; jejich chelicery a pedipalpy jsou přeměněny na savý chobotek. Mají ixodin – způsobuje znecitlivění a zabraňuje sražení krve; nebezpečí boreliózy či encefalitidy), zákožka svrabová (parazituje v kůži, kde si tvoří chodbičky a klade zde vajíčka), sametka podzimní, sametka rudá, varroa včelí

– podkmen: Korýši

Převážně vodní členovci, dýchají žábrami, kromě nejmenších – ti celým povrchem těla; tělo je kryto krunýřem z chitinu a může být prostoupeno CaCO3 – tvrdost. Na hlavě mají různé končetinové výrůstky – 2 páry tykadel (antenuli, antény), kusadla (mandibuly), 2 páry čelistí (maxily); vylučovací je buď z antrálních žláz, nebo z maxilárních žláz. Mají rozvinuté smysly – oči jsou jednoduché (naupliové – lichý počet) nebo složené. Mají nepřímý vývoj – nižší korýši (larva nauplius), vyšší korýši (sladkovodní – přímý vývoj, mořští – larva zoea).

Nižší korýši          třída: Lupenonožci

               řád: Žábronožky

Několik cm velké, bočně zploštělé tělo, ve vodě plavou naznak, několik měsíců přežívají v podobě vajíčka – stadium anabiózy (vratná smrt) – periodické tůně

Zástupci: Žábronožka jarní, letní, sněžní; žábronožka slaninová – slaná jezera, potrava plameňáků, růžová

řád: Listonožky

Listonoh jarní, letní – až 10 cm, dva přívěsky na zadečku, periodické tůně v teplejších oblastech

řád: Perloočky

Tělo mají zboku zploštělé, často průsvitné, schopnost partenogeneze; hrotnatka obecná – součást planktonu

třída: Buchanky

Součást planktonu, nemají CS ani DS, kyjovitý tvar, jedno oko

               třída: Kapřivci

Paraziti na rybách.

Vyšší korýši – tělo často z 21 článků           třída: Rakovci

Sladkovodní s přímým vývojem, mořští s larvou zoea. Hlava 6 článků, hruď 8 a zadeček 7 článků. 19 párů končetin.

               řád: Stejnonožci

Beruška vodní, stínka obecná (pod kameny), svinka obecná.

řád: Různonožci

3 páry nožiček do stran – plavání. Blešivci.

řád: Desetinožci

Deset velkých nohou + 3 páry příústních nožek. Na 4 páru hrudních nohou mohou být klepeta. Poslední článek – telson – nese ploutvičku. Oči jsou na krátkých stopkách. Krunýř prostoupen vápencem.

Plovoucí korýši

Znamenitá chuť masa – měkká těla, nemají klepeta. Garnát, kreveta. Kril – společenství drobných korýšů.

                              Lezoucí korýši

Langusta – sladká i slaná voda, chodí po dně, silná a ostrá tykadla, chtuné maso

Humr evropský – mohutná klepeta, každé klepeto jiné

Poustevníček mořský – ukrývá se v opuštěných ulitách, symbióza se sasankou

Rak říční – náš původní druh, zelený, v čisté vodě, náchylný na znečištění a nemoci – račí mor

Rak potoční

Rak bahenní, rak signální – nepůvodní druhy

Krabi mají krátký zadeček ohnutý pod krunýřem, velká klepeta – jedno větší, pohybují se do strany.

Krab čínský a krab palmový.

– podkmen: Vzdušnicovci

Většina z nich dýchá vzdušnicemi – stigma (průduchy) – vstupy do vzdušnic, vzdušnice jsou systém trubiček – vedou ke každé žíle, cévě, buňkám. Hlava: pár tykadel (antenuly), pár kusadel (mandibuly), pár čelistí (maxily) ze spodního a horního pysku (horní pysk není končetinového původu ® kromě tykadel, tvoří ústní ústrojí.

nadtřída: Stonožkovci

Hlava + trup – dlouhý s mnoha články, na každém 1 pár nohou.

třída: Stonožky

Shora zploštělé tělo, nohy nasedají zboku, na posledních dvou článcích jsou páry dlouhých vlečných nožek, živí se dravě, první pár končetin je dlouhý s jedovými žlázami.

Zástupci: Stonožka škvorová, zemivka žlutavá (až 170 párů noh)

třída: Mnohonožky

Nejsou dravé, detritofágové – živí se tlejícími zbytky, nohy nasedají zespoda,na každém článku 2 páry, tělní články po dvou – diplosomity.

Zástupci: Mnohonožka zemní, svinule lesní

nadtřída: Šestinozí (Hexapoda)

Hlava ze 6, hruď ze 3 a zadeček z 6 – 12 článků. Mají 6 nohou – na každém druhém článku jeden pár.

třída: Skrytočelistní

Parainsecta = „pahmyz“. Skryté ústní ústrojí je v hlavní kapsule. Buď oči nemají, nebo pouze jednoduchá.

řád: Chvostoskoci

Na zadečku mají skákací aparát. Reducenti – tvorba humusu. Např. larvěnka obrovská (až 9 mm)

třída: Jevnočelistní

Hmyz = insecta. 1 pár složených očí – z oček (ocellus), tykadlo má svalovinu pouze na 1 článku – ohýbá se jako celek. Na spodním pysku mohou být článkovaná makadla. Hruď se skládá ze tří článků: Prothorax; mezothorax a metathorax tvoří pterothorax (2 páry křídel).

Noha se skládá z kyčle, přikyčlí, stehna, holeně a chodidla s drápkem. Základní typ je noha kráčivá. Může se přeměňovat na hrabavou, skákací, přichycovací, plovací,…

Přeměny křídel: 1 pár: krovky, polohovky, krytky, kyvadélka. Přeměna zadečku: útvary končetinového původu: žihadlo, kladélko, štět.

Hmyz má žaludek rozdělený na žvýkací a žláznatý. K vylučování slouží Malpigiho trubice – ústí do konečníku. Cévní soustava je otevřená a nepodílí se na přenosu dýchacích plynů.

Jsou to gonochoristé, pohlavní dimorfismus, vnitřní oplození, někdy i partenogeneze. Vývoj je vždy nepřímý – může být i více stádií larvy, která jsou od sebe oddělena svlékáním. Dospělec se nazývá imago a má ukončený růst.

Hmyz s proměnou nedokonalou (Hemimetabolie) – larva: nymfa (ve vodě najáda, na souši geada). Po každém svlékání se stále více podobají dospělci. Poslední stádium je v podstatě stejné, kromě pohl. orgánů a křídel.

                                            řád: Termiti (Všekazi)

Všekazi, ve tropech. Tvoří kolonie, žijí v hnízdech. Tři kasty lišící se stavbou těla (dělník, voják, královský pár). Podlouhlý zadeček, dva páry blanitých křídel, kousací ústrojí. Dělníci jsou sterilní a bez očí – stavba a oprava hnízda. Vojáci bezkřídlí, bez očí – obrana. Mají ve střevech prvoky brvitky – trávení celulózy. Koordinace v hnízdě řízena feromony. Rozežírají vše kromě železa a kamene.

řád: Švábi

Všežravci – rozklad org. hmoty. Nejodolnější a nejpřizpůsobivější hmyz, kousací ústrojí. První pár křídel přeměněn na krytky. Kráčivé nohy.

Zástupci: Rusec lesní, šváb obecný a americký, rus domácí

 

řád: Jepice

Vodní toky, jezera; vajíčka kladena do vody, dospělci nemají trávicí soustavu. 3 dlouhé štěty; nymfa žije tři roky, dospělec se rozmnoží a zemře. Např. jepice obecná a dvoukřídlá.

               řád: Pošvatky

Dravé, ve vodě. Larvy jsou indikátory čistoty vod. Například pošvatka rybářská.

               řád: Škvoři

Kousací ústní ústrojí; 1. pár křídel je z kožovitých krytek. Například škvor obecný.

řád: Kudlanky

Dravý hmyz, přední nohy slouží k lovu – uchopovací, manželský kanibalismus. Například kudlanka nábožná.

řád: Strašilky

Velký hmyz, kousací ústní ústrojí, kráčivé nohy, změna barvy v závislosti na prostředí. Pakobylka indická.

               řád: Kobylky

Cvrkání – stridulace, třením křidel; kladélko – kladení vajec; žijí na loukách a jsou to všežravci; sluchové orgány mají na holenních předních nohou, 3. pár přeměněn na skákací nohy, hlava svírá s tělem úhel 90°; 1. pár křídel přeměněn na krytky.

Zástupci: Kobylka obecná, hnědá, zelená, cvrček polní, krtonožka obecná

                                            řád: Sarančata

Nitkovitá tykadla, nepřesahují délku hlavy, býložravá, kousací ústrojí, nemají kladélky, obrovská hejna, sluchové ústrojí na zadečku, cvrkají pomocí zadních noh o křídla. Například saranče měnlivá, modrokřídlá, zelená.

               řád: Pisivky

Kousací ústní ústrojí, velmi drobné, dva páry blanitých křídel, býložravé, mohou škodit na potravinách, knihách (pisivka knižní) a nábytku.

               řád: Vši

Živí se krví, přenášejí skvrnitý tyfus, bezkřídlí, končetina s drápky, bodavě – sací ústní ústrojí. Vajíčka – hnidy. Veš šatní, dětská, muňka.

                                            řád: Všenky

Podobá se vši, živí se kožním mazem a odumřelou kůží.

               řád: Křísi

Bodavě – sací ústní ústrojí. 1. pár křídel přeměněn na krytky.

Křísci – živí se šťávou z bylin; cikády – silný zvuk vibrací membrán u zadečku; pěnodějky – nymfy tvoří pěnu (ochrana před predátory).

řád: Sternorrhyncha (Stejnokřídlí)

Mšice (chrání tělo voskem, složitý životní cyklus, partenogeneze, z těla sladina – medovice); molice, červci – napadají rostliny.

                              řád: Vážky

Štíhlé, protáhlé tělo, pestře zbarvené, kousavé ústní ústrojí; motýlice – oči daleko, šídla – oči blízko, 2 páry blanitých křídel. Krátké nohy s trny, zadeček se štěty. Vajíčka kladou do vody. Larvy jsou dravé, dýchají střevem nebo žábrami. Zpravidla kopulují za letu.

Zástupci: Motýlice obecná a lesklá, šídlatka, vážka ploská, rudá, červená, černořitná, bílořitná, šídlo modré a královské

řád: Ploštice

Souš i voda, bodavě sací ústrojí, ploché tělo, 1. pár křídel přeměněn na polohovky (tuhé), 2. pár je blanitý, kráčivé nohy, vodní druhy je mají přeměněné pro plavání, vydávají zápach – obrana.

Zástupci: Splešťule blátivá, bodule obecná, znakoplavka obecná, bruslařka obecná, vodoměrka štíhlá ® vodní prostředí

Kněžice chlupatá, ruměnice pospolná, zákeřnice červená ® suchozemští; štěnice domácí – parazit.

               řád: Třásněnky

Bodově sací ústrojí, býložravci s častou partenogenezí. Například třásněnka hrachová a skleníková.

 

Hmyz s proměnou dokonalou (Holometabolie) – larva ® kukla ® dospělec. Larva se nepodobá dospělcům. Kukla může být volná (zůstávají nožičky) nebo krytá (nepohyblivá).

řád: Dlouhošijky

Kousací ústní ústrojí, dlouhé kladélko, protažená předohruď, draví. Například dlouhošíjka znamenaná.

řád: Síťokřídlí

Draví, kousací ústrojí, larvy mají mimotělní trávení, dva páry blanitých křídel s hustou žilnatinou, špatní letci

Zástupci: Zlatoočka obecná, mravkolev běžný – larvy si hloubí v písku díry, do nichž loví mravence

               řád: Srpice

Na lukách a kolem vody, protáhlé tělo, kousavé ústrojí, potrava z mrtvých živočichů. Srpice obecná.

řád: Střechatky

Kousací ústrojí stejně jako larvy, běhavé nohy, dva páry křídel s hustou žilnatinou, žijí ve vodě. Střechatka obecná.

               řád: Chrostíci

Součást potravy ryb, kráčivé končetiny, střechovitá křídla, dlouhá tykadla, larvy jsou ve vodě – kolem schránka z kamenů.

Zástupci: Chrostík velký, chrostík žlutorohý

                              řád: Motýli

Rozměrná křídla se šupinkami, stočený sosák v okolí úst snovací žlázky – hedvábí – tvorba kukly, barva křídel díky barvivu nebo lomu.

Zástupci: Píďalka podzimní, martináč hruškový (u nás největší), bekyně mniška a velkohlavá (kalamity na dřevinách), bourec morušový, obaleč jablečný (červivost jablek), mol šatní, lišaj smrtihlav, zavíječ moučný ® noční motýli; otakárek ovocný a fenyklový, jasoň dymnivkový, babočka paví oko, bělásek zelný, modrásci ® denní aktivita

                                            řád: Dvoukřídlí

Jeden pár blanitých křídel, druhý přeměněn na kyvadélka (haltery) – smyslová funkce, kyjovité přívěsky, houbovité přidržovací ústrojí – lezení po hladkém povrchu.

podřád: Dlouhorozí

Tykadla z více než tří článků, dlouhonohé formy, krev sají samičky pro vývoj vajíček. Komáři, pakomáři (ti nesají krev).

podřád: Krátkorozí

Maximálně tři články na tykadlech. Moucha domácí, ovádi, bodalka stájová, masařka obecná, octomilky – vrtule třešňová.

řád: Blanokřídlí

Dva páry blanitých křídel, některé druhy tvoří „hmyzí státy“.

podřád: Širopasí

Zadeček nasedá v plné šíři na hruď, pilovité kladélko; larvy housenice vypadají jako housenky. Pilatka švestková a obrovská.

podřád: Štíhlopasí

Vosí pas – stopkovité zúžení pasu, velká skupina klade kladélkem. Lumek velký (larvy kladou do larev ostatních), kutilka písečná.

Hmyzí státy: vosy: staví si hnízda z papírové hmoty ze dřeva. Mají přeměněné kladélko na žihadlo. Jsou všežravé.

Zástupci: Vosa útočná (hnízdo v zemi), sršeň obecná (dutiny či stromy – vybuduje je sama královna)

včely: živí se rostlinnými štávami (lízavé ústní ústrojí), pylem z květů živí larvy, žihadlo má zpětné háčky.

Zástupci: Včela medonosná, včela tmavá

čmeláci: čmelák zemní – hnízdo v zemi

        mravenci: mravenec žahavý a lesní. Dělí se na královny, samce a dělnice (vojáci). Po narození křídla – upadnou.

řád: Blechy

Bezkřídlí, schopnost skákat – mohutné nožní svalstvo. Imaga žijí na hostitelích. Blecha obecná a morová.

řád: Brouci

Základním znakem jsou krovky – vznikly z prvního páru křídel, druhý pár je blanitý. Nejpočetnější živočišný druh. Kousací ústrojí.

Střevlíci, potápník vroubený, mrchožroutovití – hrobařík obecný; kovařík krvavý, slunéčko sedmitečné, potemník moučný, vrubounovití (larvy ponravy) – chroust obecný; tesařík obecný, mandelinka obecná; světluška menší; červotoč umrlčí; roháč obecný; lýkožrout.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!