Smyslové orgány

 

   Otázka: Smyslové orgány

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): ivush

 

 

 

 

– vnímáni vnějších podnětů

– vnímání vnitřních podnětů (z útrob)

  • interoreceptory – tlak krve, obsah látek v krvi (O2, CO2)
  • proprioreceptory – přijímají podněty ze svalů, šlach a kloubů
  • exteroreceptory – (dálkové – zrak, sluch; dotykové – chuť, hmat)

– vzruch, který proudí nervovými zákruty senzitivní, dostředivé dráhy to vedou do koncového mozku, v mozkové kůře se to zpracovává, dochází k analýze a další reakci

 

  1. Fotoreceptor – zrakové ústrojí
    – zisk až 80 % informací

– předmětem vnímání je světlo (elektromagnetické vlnění) – buď vyzařuje předmět nebo ho odráží

– bíle světlo se skládá z několika světel, můžeme ho rozložit hranolem

– lidské oko může zpracovávat viditelné spektrum toho světla 400 – 700 nm (čeněk oznámil, že zítra máme fyziku)

– oko (oculus) ophtalmus – oční bulva

 

bělima – sclera

– vazivový obal, trží oko pohromadě, dodává mu pevnost, „bílá vrstva“

 

rohovka – cornea

– ústí dozadu nerv, upínají se na ní okohybné svaly

chorioidea – cévnatka

– bohatě protkaná cévami, zabezpečuje výživu oční koule

– vepředu přechází v řasnaté tělísko – corpus ciliare

– na něm je zavěšená čočka – lens

– čočka je vyklenutá (směrem dozadu)

duhovka – iris

– obsahuje pigment, který dává zabarvení

– uprostřed je otvor – zornice – pupila – reguluje množství světla

sítnice – retina

– světločivé buňky

  • tyčinky 120 milionů – černobílé vidění, rhodopsin – senzitivní látka, oční purpur, vzniká z vitamínu A (retinol) – z betakarotenu
  • čípky – jednotky miliónů (tři miliony); je třeba dostatečná intenzita světla

– sítnice – slepá skvrna: místo, kde odstupuje nerv -> nejsou tam buňky
– žlu

 

– vnitřní část víčka přechází do blanky – spojivky

– řasy a obočí jako ochrana

– optickou soustavu tvoří: rohovka, čočka, sklivec a obraz se tvoří na sítnici (zmenšený, převrácený)

– světločivé buňky převedou světlo na vzruch a ten se šíří do kůry (do týlního laloku)

– akomodace = schopnost čočky měnit dálku zaostření pomocí řasnatého tělesa

– 40 – 50let přestává funkce čočky – stařecká dalkozrakost – presbyopie – vetchozrakost

– ostření na blízko bude široká, na daleko bude více zploštělá

 

– bliízkké předměty se promítají za sítnicí (může být způsobené vadou) – korekce je spojkami

– dalekozrakost – hypermetropie

– strabismus – šilhání – okohybné svaly nepracují tak, jak by měly (povolené, špatné ovládání) – korekce – zakrývá se okluzorem zdravé oko, aby se nemocné naučilo pracovat

– astigmatismus – špatné zakřivení rohovky

 

šedý zákal – katarakta – zakalí se čočka a přestane plnit svoji funkci a nevidíte

 

zelený zákal – zvýšený nitrooční tlak

 

zánět spojivek – ječné zrno – chalazion… –

 

daltonismus – jedna z forem barvosleposti (záměna červené se zelenou)

nevidommost

¨

sluchové ústrojí

– vnímání zvuku, zvukové vlny se přenesou na bubínek, ten z toho vydává mechanické vibrace, které se přenášejí na buňky; vnímání rychlosti a polohy těla – sluchově – rovnovážný

– kmitání

– 16 hz – 20 000 hz

– postupně s věkem přicházíte o určité části zvukového spektra

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!