Rány, rozdělení a jejich ošetření

ošetřovatelství

 

Otázka: Rány, rozdělení a jejich ošetření

Předmět: Chirurgie, Ošetřovatelství

Přidal(a): Šárka

 

Rána = stav, kdy dojde k porušení celistvosti kůže

 

Podle příčiny vzniku:

 • Mechanické: řezné a bodné
 • Tepelné: combuscio (popáleniny), congelacio (omrzliny)
 • Chemické: poleptání

 

Podle vzhledu:  

 • Infikovaná: septická – produkuje sekret
 • Aseptická: neinfikovaná
 • Granulující: najdeme v ní nekrotické části
 • Epitelizujiící: poslední fáze hojení

 

Podle lokalizace: 

 • Povrchové: odřenina
 • Hluboké: zasahují do svalů, mohou postihnout žíly, šlachy, …
 • Penetrující: proniká to někam
 • Nepenetrující: rána nikam neproniká

 

Mechanické rány:

 • Odřenina: exkoracio = poškození povrchové části těla
 • Řezná ránavulnus scissun = hodně krvácí
 • Rána sečnávulnus sectum = rovné okraje, velmi hluboká
 • Bodná ránavunus punktum = zhmožděné okraje, lehké krvácení
 • Rána kousnutívulnus morsum = infikovaná rána, špatné hojení
 • Rána střelnávulnus schlopetarium = znečištěná, často komplikovaná, mohou způsobit vnitřní krvácení
  • A) projektilová: výstřel, sktřel
  • B) střepinová: má ničivý účinek
 • Rána tržná: vulnus lacerum – vznik tupým násilím, špatně se hojí, nerovné okraje, nebývá hluboká, málo krvácí
 • Zhmožděná rána: vulnus contusum – vzniká tupým nárazem, vzniká stlačením měkkých tkání
 • Tržně zhmožděná: vulnus contuso-lacerum: vznik tupým nárazem a násilím, nerovné okraje, málo krvácí

 

Hodnocení rány:

 • Příčina vzniku a stáří rány
 • Množství sekrece
 • Přítomnost infekce a zápach
 • Bolestivost
 • Tvar rány
 • Okraje rány

 

Ošetření rány:

 • Zastavení krvácení
 • Eliminace infekce – dezinfekce, výplach rány, hygiena rány
 • Sutura rány – instrumentarium: jehla, jehelec (autofix), niť (vstřebávací, nestřebávací), nůžky, dezinfekce
 • Tlumení bolesti
 • Sledování rány – hojení, jak vypadá
 • Hluboké rány se nedezinfikují
 • Vlhké hojení – prontosan, inadine, betadine
 • Přisvařené části se neodtrhávají
 • a) Hojení per primam:
  • Na prví ráz
  • Bez infekce a sekrece
  • Bez zánětu do 5-10 dnů
  • V ráně není poškozena cévní a nervová inervace
 • b) Hojení per secundam:
  • Na druhý ráz
  • Rána je infikovaná
  • Chronické hojení
  • Vznikne vyvýšená jizva
  • Může být sekrece
 • 3 fáze hojení:
  • 1. čistící fáze
  • 2. granulační fáze
  • 3. epitelizační
 • Ošetřovatelské problémy:
  • Riziko infekce
  • Riziko pádu
  • Hojení per secundam

 

Popáleniny: combustio

 • Pokožka se skládá z: pokožky, škáry, podkožního vaziva, přídatné orgány kůže (chlupy, vlasy)
 • Funkce kůže:
  • Ochranná – chrání před organismy
  • Termoregulační – “husí kůže”
  • Exereční – vylučuje pot
  • Imunologická – udržuje pochody v našem těle
  • Senzorická – buňky – receptory – reagují na chlad, teplo (mechanoreceptory a termoreceptory)
  • Inkreční – vstřebávací – mastičky
 • Vznikají působením tepla. Elektrickým proudem, ozářením (ozařování při nádorovém onemocnění), působení chemických látek

 

Dělení:     

 • Povrchové (běžné, v domácnosti)
 • Hluboké
 • Inhalační

 

Pokud bude mít předmět 40 °C a bude působit hodinu, způsobí také popáleninu.

 

Hodnocení popálenin

 • a) Rozsah
  • Udávaný v procentech tělesného povrchu
  • Pravidlo devíti
  • Speciální hodnocení pro popáleniny
  • Orientační hodnocení rozsahu 1 % – odpovídá naší dlaně
 • b) Hloubky – stupně
  • Stupeň – erytém v dermis (škára) jsou dilatované kapiláry, epidermis je makroskopicky neporušená
   • a. puchýře, spodina defektu je vlhká, růžová, epidermis je porušená reverzibilně
   • b. Stržené puchýře, spodina sytě červená, někdy bledá, není kapilární návrat
  • Ztráta kůže, zčervenalá
  • Zuhelnatěná kůže
 • c) Lokalizace

 

Diagnostika:

 • Anamnéza, fyzikální vyšetření – hodnotíme rozsah, hloubku, lokalizace
 • Laboratorní vyšetření (hematologie, biochemie, mikrobiologie)

 

Léčba:

 • Postupy léčby budou vycházet z rozsahu a hloubky postižení
 • Pac umístěn na standart. Oddělení chirurgie nebo na popáleninové centrum, kde léčba bude zaměřena na:
 • Poloha nemocného (speciální lůžko)
 • Zajištění ventilace – zajištění dýchání – intubace, tracheostomie
 • Hrazení tekutin
 • Léčba bolesti – Kendall= speciální obklady, jsou protibolestivé
  • Při rozsáhlém popálení je pacient v umělém spánku (paracetamol, opiáty)
 • Monitorace FF – saturace, TT, hodinová diuréza, stav vědomí)
 • Udržování termoregulace – chráníme před prochladnutí – bradykardie
 • Péče o poškozenou část
 • Prevence komplikací – rozvrat vnitřního prostřední, TEN
  • Odebíráme astrup, dbáme na prevenci TEN (tekutiny, bandáže, antikolagulancia)
 • Vše sterilní a děláme stěry z rány
 • Výživa nemocného – per os, parenterální výživa do centrální žíly, sonda, PEG
 • Postupná rehabilitace

 

Ošetření popálenin:

 • Nekrektomie = odstranění nekrotické tkáně (vystříhává se)
 • Uvolňující nářezy (vlnky)
 • Transplantace kůže – z našeho těla nebo umělá
 • Autotransplantát – z našeho těla. Dáváme při rozsáhlém dekubitu
 • Umělá kůže


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!