Onemocnění ICHS a IM – lékařství a ošetřovatelství

 

   Otázka: Onemocnění ICHS a IM

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Onemocnění ICHS a IM

 • ANAMNÉZA (Rodinná anamnéza=genetika)
 • FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
  • POHLED: zvětšení štítné žlázy
  • POHMAT: pulzace karotid
  • POKLEP: zjištění výpotku mezi osrdečníkem a srdcem
  • POSLECH: fonendoskop
 • MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU (HOLTER)
  • 24h se měří tlak
  • Musí si zapsat, co dělal po celý den
 • EKG (Klidové EKG; ERGOMETRIE: zátěžová EKG)
 • MONITOROVÁNÍ PŘI INTENZIVNÍ PÉČI NA LŮŽKU
 • RTG SRDCE A PLIC (Výpotek; Zvětšení srdce)
 • SCINTIGRAFIE SRDCE
 • ECHOKARDIOGRAFIE=ULTRAZVUK (Jícnové ECHO)
 • MĚŘENÍ CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO TLAKU (CŽT; CUP)
  • U pacientů, které mají zajištěnou nějakou velkou žilou, 4-6 cm vodního sloupce
 • SRDEČNÍ KATETRIZACE=ANGIOGRAFIE nebo ANGIOPLASTIKA
  • Pravostranná a levostranná katetrizace
  • PTCA: percutální transluminární koronární angioplastika
  • PTA: percutální transmulární angioplastika
  • Před (Vyholení místa vpichu=třísla; Odběr KO a hemokultivace ; Po vyšetření by pacient měl dodržovat klid na lůžku toto určuje lékař podle anti Xa (nebo INR))
 • ELEKTROFYZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Invazivní vyšetření; Slouží k diagnóze (diagnostice) arytmií)
 • POLOHOVÝ TEST (HEAD UP TILT TEST)
 • VYŠETŘENÍ OČNÍHO POZADÍ
 • LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ KRVE
  • SRDEČNÍ ENZYMY (LDH; AST ;CK):Odebírá to v intervalech 12-24-48 h po nebo od vzniku stenokardií (svíravá palčivá bolest vystřelující za sternem, která vystřeluje do zad; zubů a končetin)
  • CK MYOGLOBIN: bílkovina, která je přítomná v myokardu a kosterních svalstev při nekróze se uvolňuje do séra za 2 h maximálně 4-6 h pak se vrací do normálu
  • TROPONIN: souhrn 3 bílkovin, které jsou přítomny v srdečním a kosterním svalstvu, ke zvýšení ve 3h o bere se až 3-6 h po vzniku
  • KO: leukocytóza
  • DRASLÍK: jointy
  • ABR

 

Ichs =ischemická srdeční choroba

 • Nejčastější onemocnění v ČR (Civilizační choroba)
 • Vzniká poruchou prokrvení myokardu v důsledku poškození koronárních tepen, je způsobena zúžením nebo uzavřením těchto věnčitých tepen
 • Následkem neprůchodnosti cév je NEDOSTATEČNÝ PŘÍVOD KYSLÍKU DO MYOKARDU, zejména při námaze=změna funkce stenokardii, změny až na odumření myokardu

 

Formy ICHS

A) CHRONICKÁ: Postižení koronárních tepen, které zatím neomezuje prokrvení myokardu

 • Asymptomatická ICHS=angína pectoris
  • I tak vzniká riziko infarktu=AIM
  • Ischemie myokardu bez bolesti a vzniká u DM při námaze necítí bolest, tj. nepřerušují námahu
 • Stabilní angína pectoris (AP)
  • Námahová angína pectoris
  • Je charakterizována anginózní bolestí (svíravá palčivá bolest za hrudní kostí, která vystřeluje=PROGREDUJE do krku, zad, dolních a horních končetin
  • Je provázená dušností
  • Vyskytuje se při námaze určitého stupně ustoupí v klidu až po podání NITROGLYCERINU=NTG
  • NYHAP-klasifikace bolesti:
   • 1. Stupeň– bolest při extrémní námaze
   • 2. Stupeň- bolest při větší námaze
   • 3. Stupeň- bolest při běžné činnosti
   • 4. Stupeň – klidná bolest
 • Spastická, nebo-li Vazospastická AP
 • Srdeční selhání: Stav, kdy srdce selhává jako pumpa; Srdce není schopné přečerpávat takové množství krve, které organismus potřebuje)
 • Arytmie: Porucha tvorby a vedení elektrického vzruchu v převodním systému srdečním

 

B) AKUTNÍ=NESTABILNÍ(Náhlá smrt)

 • Náhlá zástava oběhu, ke které dochází bez závažnějších příznaků
 • Nejčastější příčinou je fibrilace komor=často může, vzniknou u rozsáhlého AIM=KARDIOGENNÍ ŠOK

 

Příčiny ICHS

 • ATEROSKLERÓZA=nejčastěji
 • Trombus nasedá na aterosklerotický plát
 • Spasmus tepny nebo-li křeč tepny
 • Embolizace
 • Stres
 • Kouření
 • Káva
 • Hypertenze
 • DM
 • Obezita

 

Vyšetření

 • EKG: Ergometrie=zátěžová EKG, nebo Holter
 • ECHO: ultrazvukové vyšetření srdce (jícnové nebo normální)zjištění poruchy=frekvence; jizvy; AIM atd.
 • KREVNÍ ODBĚRY:
  • Hematologie (KO)=Zvýšené trombocyty +snížený hematokrit=TROBY ; Zvýšené leukocyty + zvýšenou sedimentací=zánět
  • Biochemie-
   • Ionty- Na; Cl; Chloridy
   • Cholesterol- celkový; LDH; HDL
   • DGD
   • Glukóza
   • SRDEČNÍ ENZYMY (LDH; AST; CK)
   • Ck myoglobin
   • Troponin
 • Koronarografie

 

Léčba (Terapie buď léky, nebo chirurgicky)

 • ZPOMALENÍ PRŮBĚHU ATEROSKLERÓZY
  • Úprava životosprávy
  • Úprava váhy
  • Farkolizace
  • HYPOLIPIDEMIKY=STATINY: snižují LDH a zvyšují HDL (Zokor;Kadeut)
  • INHIBITORY (Ace)
 • ZLEPŠIT PRŮTOK MYOKARDEM
  • PTCA
  • By-pass
  • Provádí se vazodilatace koronárních tepen=NITRÁTY(Nitroglycerin; Izomal)
  • Snížení tepové frekvence (srdce se prokrvuje v diastole) tak se podávají BETABLOKÁTORY
 • ZABRÁNIT VZNIKU TROMBŮ
  • ANTIAGREGANS: Anopyrin; Acylpyrin (100-200 mg 0-1-0)
  • ANTIKOAGULANCIA: do INR 2 (per os= Valfarin)

 

ATEROSKLERÓZA

 • Poškození velkých a středních arterií ukládáním lipidů
 • Způsobují to aterosklerotické destičky a to jsou pláty tvořené cholesterolem vápenatými solemi; zbytky rozpadlých buněk s pojivovou hmotou
 • Destičky rostou a to způsobuje zúžení arterie a s tím je spojený snížení průtoku krve
 • V místě poškození cévy se hromadí trombocyty vznikne trombus=zúžení cévy to způsobí uzávěr cévy nastává odúmrť tkáně

 

Stádia aterosklerózy

 • LIPIDOVÝ PROUŽEK: do vnitřní stěny cévy se ukládají lipoproteiny z krve LDH s nižší hustotou (nebezpečný pro tělo) a s vyšší hustou HDL (prospěšný pro tělo), může být z 50% uzavřená = někdy nejsou klinické příznaky
 • FIBRÓZNÍ PLÁT (A): vystupuje do průsvitu cévy, zužuje cévu natolik, že se objevují první příznaky nedokrvení orgánů
 • ATEROSKLEROTICKÝ PLÁT (B): vyplněný žlutou mazlavou kaší (cholesterol nekrotické tkáně)
 • ATEROMOVÝ VŘED: vzniká z plátu ten praskne, na něm se začnou ukládat trombocyty a tím se tepna uzavře, nebo se nahromaděné trombocyty utrhnou a vnikne EMBOLUS

 

Rizikové faktory

 • Zvýšený cholesterol (3,4-5,2 mmol/l)
 • Zvýšené triglyceridy
 • Diabetes melitus
 • Obezita
 • Kouření

 

Příčiny

 • Nevhodná strava
 • Nevhodná životospráva a životní styl
 • Rodinná zátěž

 

Příznaky

 • Zpočátku bez příznaků=asymptomaticky
 • Uzávěr cévy vede k závažným a životu ohrožujícím onemocněním:
  • AIM
  • CMP (cévní mozková příhoda)
  • ICHSDK (ischemická choroba dolních končetin)

 

Vyšetření

 • LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ (BIOCHEMIE):
 • Lipidy (ALD, LDL)
 • Triglyceridy
 • Vyšetření cév na dolních končetinách (Dopplerovo vyšetření; sono karotid; angiografie)

 

Léčba

 • Nízko cholesterolová dieta
 • Vyloučení rizikových faktorů
 • HIPOLIPIDEMIKA=statiny= snižují LDH a zvyšují HDL
 • FYBRÁTY: lipantika

 

INFARKT MYOKARDU=IM

 • Nekróza části myokardu z důvodu nedostatku kyslíku v srdeční svalovině
 • Akutní infarkt myokardu řadíme do akutní formy do AKUTNÍ FORMY ICHS
 • Pokud se IM zvládne tak se postižené ložisko zhojí vazivovou jizvou

 

Klasifikace infarktu

 • DLE ROZSAHU
  • Transmulární: Postihuje celou šířku srdeční stěny od endokardu po epikard, označuje se jako Q INFARKT (Na EKG jsou patrné změny v Q kmitu (úseku))
  • Netransmulární (non Q): neprochází přes celou stěnu postihuje jen část. Na EKG nejsou patrné změny hned, ale diagnostikuje změny srdečních enzymů
 • DLE LOKALIZACE (přední; zadní; boční; septální; spodní )
 • DLE ČASOVÉHO ROZSAHU (akutní; subakutní; stav po infarktu myokardu=STP IM)

 

Příčiny

 • Ateroskleróza
 • Trombus až 90%
 • Křeč tepny (spasmus)
 • Embolizace

 

Příznaky

SUBJEKTIVNÍ

 • Stenokardie (krutá bolest akutní vystřelující do zad, zubů
 • Prudká bolest, která nereaguje na nitroglycerin
 • Bolest v klidu neustupuje

VEGETATIVNÍ

 • Úzkost
 • Strach ze smrti
 • Pocení
 • Nauzea; Zvracení
 • Bledost
 • Dušnost
 • PALPITACE- bušení srdce
 • TACHYPNOE-zrychlený dech nad 18
 • Porucha vědomí (při arytmiích)-synkopa, mdlo

OBJEKTIVNÍ

 • Arytmie
 • Tachykardie
 • Změna na EKG
 • Zpočátku hypertenze→ kardiogenní šok→ hypotenze
 • Klinický obraz nemusí být vždy typické

 

Vyšetření

 • Na EKG jsou patrné změny (PARDEHO VLNY-u počátečního stádia IM)
 • KREVNÍ ODBĚRY:
  • Hematologie-odběr KO (leukocyty); SE; CRP; ABR; glykémie
  • Biochemie- odběr srdečních enzymů+odběr na ionty
 • Koronarografie
 • ECHO

 

Léčba

1. FÁZE (PŘED NEMOCNIČNÍ PÉČE)

 • SEDACE (SEDATIVA)-diazepam,apaudin
 • ANALGETIKAanalgosedace(opiáty=morfin, dipidolor)
 • Oxygenoterapie
 • U pacientů před započetím léčby nepodávat léky i. m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. FÁZE

 • FIBRINOLÝZA:
 • Antikoagulancium-streptokináza
 • Možnost krvácení do 2h
 • Do 12h po vzniku infarktu
 • PTCA-percutální transluminární koronární angioplastika
 • FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA:
 • KONTINUÁLNĚ ANTIKOAGULANCIA (heparin 10 000J do ruky hned po té 10 000J 12h přes perfuzor→ vyšetření krve (aPTT; anti Xa)
 • Nitráty
 • Betablokátory
 • Oxygenoterapie

3. FÁZE

 • Prevence recidivy
 • Dlouhodobá doživotní léčba
 • Antiagreagancia; antikoagulancia; nitráty; koronární vazodilatancia; diuretika


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!