Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (6)

 

   Otázka: Trávicí soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Klára

 

 

PŘÍJEM, ZPRACOVÁNÍ A PŘEMĚNA LÁTEK V TĚLE ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FUNKCE TRÁVICÍ SOUSTAVY

 • Příjem potravy: ústní dutina
 • Mechanické zpracování: ústní dutina, žaludek
 • Chemické zpracování: rozštěpení složitějších látek na jednodušší
  • bílkoviny na aminokyseliny, polysacharidy na jednoduché cukry, tuky na mastné kyseliny a glycerol
 • Vstřebávání (resorpce) rozložených látek do krve: tenké střevo
 • Úprava tráveniny, tvorba stolice: tlusté střevo
 • Vylučování stolice: konečník, řitní otvor

 

STAVBA TRÁVICÍ SOUSTAVY

 • Trávicí trubice
 • Trávicí žlázy

 

TRÁVICÍ TRUBICE:

– Trávicí trubice začíná otvorem ústním a končí otvorem řitním. K ní jsou připojeny žlázy slinné, slinivka břišní a játra.

– Je tvořena:

 • Sliznice – vystýlá vnitřní povrch trávicí trubice
 • Podslizniční vazivo – připojuje sliznici ke svalovině
 • Svalovina – převážně hladká, jen část tvoří pruhovaná
 • Peritoneum – hladká, lesklá blána, zevní obal

– Součástí je dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, trávicí žlázy, konečník

 

TRÁVICÍ ŽLÁZY:

 • mohou se nacházet jednak mimo trávicí trubici -> ústí do ní -> slinné žlázy, játra, slinivka břišní
 • pak i ve stěnách trávicí trubice (žaludek) -> napomáhají posunu, vylučování enzymů..

 

PERISTALTICKÉ A SEGMENTAČNÍ POHYBY

PERISTALTIKA

– je to základní propulzní pohyb

– pozvolný rytmický pohyb stěn dutých orgánů

– slouží k posouvání jejich obsahu jedním směrem

– vytvářena hladkými svaly -> hladká svalovina je tvořena jednak svalovými vrstvami probíhajícími podélně trávicí trubicí, jednak okružně (cirkulárně) -> tahy těchto svalových vrstev vytváří tlak na obsah trubice (např. potravu) a způsobují jeho posun. – tlaková síla v trávicí trubici je velice silná, díky tomu můžeme polykat i hlavou dolů.

-zabezpečuje ji autonomní nervová soustava

– v trávicí soustavě -> jícen, žaludek, střeva

a pak i v jiných dutých orgánech – močovody, vejcovody…

 

SEGMENTACE

– je to mixážní pohyb (= tyto pohyby zabezpečují neustálé promíchávání chymu)

– jedná se o opakované kontrakce několik centimetrů vzdálených úseků cirkulární hladké svaloviny

-kontrahované okrsky se po každém prodělaném segmentačním cyklu liší -> tak dochází k segmentaci chymu -> vzniku oddělených porcí -> ty se následně opět rozdělují a z jedné poloviny se spojují s porcí předešlou a z druhé s následující

 

ÚSTNÍ DUTINA

– počátek trávicí trubice, ohraničena tvářemi a rty, uvnitř jazyk a zuby

– ústí sem 3 páry slinných žláz: příušní, podčelistní, podjazykové

 

SLINY:

-umožňují utvoření sousta a jeho posunutí dál -> obsahují: vodu, enzym ptyalin (štěpí cukry), mucin (látka bílkovinové povahy, lepivá, napomáhá utvářet sousto, ve spojení s vodou vytváří hlen, má ochranou funkci) -> vylučují se na základě různých podnětů (zrak, čich, sluch, chuť, psychika)

 

ZUBY:                

 • Slouží hlavně k uchopování, oddělování a rozmělňování potravy
 • Jsou ukotveny v dásni na horním a dolním oblouku čelistním
 • Soubor (počet a uspořádání) zubů se nazývá chrup neboli dentice:
 • dentice – dočasná, mléčná
  • velký a malý řezák, špičák a dvě stoličky, celkem dvacet zubů, její prořezávání probíhá asi od 6. do 30. měsíce po narození
 • dentice – stálá
  • velký a malý řezák, špičák, dva zuby třenové a tři stoličky, prořezává ve věku asi 6 – 15 let, dohromady 32 zubů, tzv. zuby moudrosti (třetí stoličky) až po 18. roce

 

STAVBA ZUBU -> je tvořen třemi částmi:

 1. Korunka – vyčnívající část
 2. Krček – zanořený do dásně
 3. Kořen – zapuštěný v čelisti, upevněný vazivovou ozubicí

Korunka je pokrytá sklovinou, nejtvrdší látkou v těle – je velice odolná, ale při poškození nemá schopnost regenerace, vrstva skloviny je silná jeden až tři milimetry

 • Většinu hmoty zubu tvoří zubovina, žlutobílá hmota, která se podobá kosti
 • Uvnitř zubu je dřeňová dutina, ve které je dřeň -> do dřeně pronikají kanálky drobné cévy a    nervy -> díky nim je zub citlivý
 • Zubní cement –  vláknitá kost, která v tenké vrstvě kryje kořen zubu

 

Podle tvaru rozlišujeme 4 druhy zubů:

 1. Řezáky – ukusují sousta
 2. Špičáky – uchopují a trhají sousta
 3. Třenové zuby – rozmělňují potravu
 4. Stoličky – rozmělňují potravu

 

JAZYK: obsahuje smyslové buňky, které vnímají chuť, je pomocí svalů připevněn k dolní čelisti

 

HLTAN

– krátký úsek trávicí trubice, tady se trávicí trubice kříží s dýchacími cestami =  epiglottis – putuje sem sousto z ústní dutiny, dojde k polknutí (z části volní, z části reflexní děj)

 

JÍCEN

– trubice z hladké svaloviny, v klidu je splasklý, ústí do žaludku (1/3 tvořena příčně pruhovanou svalovinou)

– peristaltické pohyby

 

ŽALUDEK

 • Vakovitý svalový orgán, uložený pod levým lalokem jater
 • Na povrchu vazivová blána, která žaludek připevňuje k břišní dutině
 • Tvořený hladkou svalovinou, vnější výstelka je zbrázděna do řas
 • Shromažďuje přijatou potravu a mísí ji se žaludečními šťávami, ty se produkují ve sliznici žaludku ve žlázkách
 • Proměnlivý objem, běžně 2-3 litry, ale dokáže se zvětšit až na 6-7 litrů
 • Dělí se na:
 • Česlo = přechod mezi jícnem a žaludkem, podoba svěrače, zabraňuje zpětnému návratu tráveniny
 • Tělo
 • Vrátník = svěrač mezi žaludkem a tenkým střevem, posunuje části tráveniny do tenkého střeva
 • Klenba = horní část žaludku, po jídle často naplněna vzduchem
 • Trávení
 • Trávení znamená mechanické a chemické zpracování potravy
  • -> mechanické zahrnuje rozmělnění potravy a promíchání s trávicími šťávami
  • -> chemické zahrnuje štěpení živin na jednodušší látky pomocí trávicích šťáv obsahujících enzymy
 • V žaludku je strava promíchávána peristaltickými pohyby s žaludeční šťávou
  • -> produkována žlázkami žaludeční sliznice, v průměru se vyprodukuje 1,5 – 2 l za den, závisí to na množství přijaté potravy
  • -> složení: –  voda – více než 99%
   • kyselina chlorovodíková – ničí choroboplodné zárodky, aktivuje pepsin, usnadňuje vstřebávání minerálních látek
   • pepsin –  štěpí bílkoviny na polypeptidy
   • chymozin – sráží mléčné bílkoviny na vločky
   • mucin – hlenovitá látka, chrání před natrávením vlastní sliznice
   • žaludeční lipáza – štěpí tuky
 • Potrava zůstává v žaludku různě dlouho:
  • Tekutiny žaludkem pouze protékají
  • Na tuky bohatá potrava opustí žaludek za 5-7 hodin
  • Strava obsahující převážně cukry opustí žaludek již za 3-4 hodiny
 • Je-li stěna žaludku podrážděna nevhodnými látkami nebo je-li drážděna pobřišnice, případně stěna hltanu, dochází ke složitému reflexnímu ději, při kterém se peristaltika žaludku (a tenkého střeva) obrací, obsah žaludku se pak vyprazdňuje do jícnu a do hltanu a dochází ke zvracení
 • Trávenina je posouvána směrem k vrátníku a po malých dávkách se dostává do dvanáctníku

 

TENKÉ STŘEVO

 • 3-5 m dlouhá trubice složená v kličky, je místem intenzivního trávení a vstřebávání
 • Jeho sliznice je zbrázděna klky zvětšující resorpční plochu
 • Obsahuje žlázky produkující střevní šťávu
 • Má 3 oddíly:
 • Dvanáctník – ústí sem žlučovod a vývody slinivky břišní
 • Lačník – tvoří horní část kliček
 • Kyčelník – tvoří dolní část kliček
 • Trávení v tenkém střevě napomáhá:
 • Střevní šťáva – je slabě zásaditá -> neutralizuje kyselou tráveninu ze žaludku

– obsahuje peptidázy (štěpí bílkoviny na aminokyseliny), lipázy (štěpí tuky) a amylázy (štěpí vyšší sacharidy na jednoduché)

 • Pankreatická šťáva – obsahuje trypsin (štěpí bílkoviny), lipázy, amilázy
 • Žluč – obsahuje soli žlučových kyselin -> napomáhají trávení tuků, způsobují jejich emulgaci (rozptýlení) a aktivují pankreatickou lipázu

 

SLINIVKA BŘIŠNÍ

 • Podlouhlý orgán délky 14-18 cm uložený v ohbí dvanáctníku
 • Je to žláza s obojí sekrecí, jak s vnitřní (endokrinní), tak s vnější (exokrinní)
 • Exokrinní sekrece – tvorba pankreatické šťávy (trypsin, lipázy, amilázy)
 • Endokrinní sekrece – Langerhansovy ostrůvky -> produkce hormonů regulujících hladinu cukru (glukagon a inzulín)
 • Ústí do dvanáctníku

 

JÁTRA

 • Játra jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla, uložena vpravo pod bránicí
 • Vstupuje do nich: jaterní tepna a portální žíla

 

Vystupuje: jaterní žíly a žlučovod

 • Základní stavební jednotkou je jaterní lalůček složený z trámců a jaterních buněk
 • Jaterní buňky – podílejí na tvorbě látek zabezpečujících srážení krve, zasahují prakticky do všech metabolických dějů v těle
 • tvoří nové bílkoviny a žluč
 • zneškodňují škodlivé a jedovaté látky (alkohol, amoniak)
 • Ukládají se zde tuky a cukry, je zde zásobárna vitamínů (B12)
 • Žlučník
 • vakovitý orgán hruškovitého tvaru, který leží ve spodní části jater
 • jeho kapacita je cca 60 ml žluči
 • Žluč
 • Hustá žlutozelená tekutina, která se nepřetržitě tvoří v jaterních buňkách, a buď přímo odtéká do dvanáctníku, nebo se dočasně skladuje a zahušťuje v žlučníku
 • Odvádí škodlivé látky a má význam pro metabolismus
 • Obsahuje vodu, hlen, minerální látky, soli žlučových kyselin a žlučová barviva
 • Žlučová barviva vznikají z krevního barviva ve slezině – jsou toxickou odpadní látkou, ve střevě se rozkládají a dávají barvu stolici (bez nich je bělavé barvy)¨, část vylučována i močí
 • Soli rozptylují tuky na jemné kapénky (nejdůležitější součást žluči)
 • Kupfferovy buňky

– typ bílých krvinek, napomáhají rozpadu červených krvinek

 

TLUSTÉ STŘEVO

 • 1,5 m dlouhá trubice
 • Skládá se z:
 • Slepé střevo – vyústění tenkého střeva, na jeho spodině se z něj vychlipuje červovitý přívěsek tzv. apendix obsahující množství lymfoidní tkáně (časté záněty)
 • Tračník – složený z tračníku vzestupného, příčného a sestupného, končící esovitou kličkou
 • Konečník – shromažďuje se zde stolice – zahuštěné nestrávené zbytky
  • barvu ovlivňuje žlučové barvivo, tuhost je závislá na množství vody
  • jeho naplnění vyvolává defekaci – ochabují svěrače, smršťují se břišní svaly
  • ústí řitním otvorem ven z těla
 • Shromažďují se zde zbytky nestrávené potravy a dochází k zahušťování obsahu
 • Stěna tlustého střeva je přizpůsobena pro vstřebávání vody, zahuštění obsahu a pro dokončení trávení a kvašení zbytků potravy -> sliznice nemá klky -> jsou na ní kvasné a hnilobné bakterie -> produkuje se hlen chránící sliznici před poškozením látkami vzniklými při kvašení cukrů, tuků a vzniká alkohol
 • Hnitím bílkovin vzniká fenol, sirovodík, mastné kyseliny a jedovaté látky

 

ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY

 • Zubní kaz

= porušení zubní hmoty vyvolané bakteriemi, které při nedostatečné zubní hygieně nebo díky nevhodnému stravování, vytvářejí na povrchu zubu vrstvu (plak) a zkvašováním cukrů z potravy tvoří organické kyseliny narušující zubní sklovinu

-> ochrana: správná strava, omezování zubního plaku, fluoridace

 • Paradontopatie

= začíná to záněty dásní (při nedostatečném čištění zubů zůstává v mezeře mezi dásní a zubem mnoho bakterií)

-> vede to k viklání zubů, zuby nedrží v lůžku a vypadávají

 • Žaludeční vředy

= natráveniny žaludeční stěny, vznikají vlivem překyselování, může dojít až k provalení stěny a ke krvácení

-> způsobuje to špatná životospráva (alkohol, moc kávy, jedení ve spěchu, stres..), bakterie

 • Zácpa = obtížné vyprazdňování stolice
 • Průjem

= virová nebo bakteriální infekce, řídké zbytky potravy putují rychle tlustým střevem, je to nebezpečné hlavně u malých dětí (ztráta tělních tekutin a iontů)

 • Salmonelóza = infekční choroba bakteriálního původu
 • Hepatitida (žloutenka)

= infekční onemocnění jater, virový původ, druhy: A, B, C

– dojde k ucpán žlučovodů -> žlučová barviva nemohou být odváděna -> hromadí se v krvi -> žluté zabarvení kůže

 • Jaterní cirhóza

= tvrdnutí tkáně jater -> buňky se přeměňují na vazivo

– spojeno s vysokou konzumací alkoholu (tělo musí odbourávat velké množství škodlivin)

 • Žlučové kameny

= při vysoké koncentraci žluči ve žlučníku a žlučovodech vzniká písek/kameny -> žluč přitom neproniká do trávicí soustavy -> problémy s trávením

 • Mononukleóza

= virové onemocnění, napadá B-lymfocyty, chřipkové příznaky

Léčba je dlouhodobá (přísná dieta, klid)

 

METABOLISMUS

Bazální metabolismus

= látková přeměna potřebná k udržení života a to při úplném tělesném a duševním klidu

– rysy metabolismu:

 • Schopnost tkání přeměňovat jeden typ látek na jiný -> některé látky však nemohou být v těle přetvořeny z jiných, musí být přijímány s potravou (esenciální aminokyseliny)
 • Všechny látky v těle jsou v dynamickém katabolicko-anabolickém ustáleném stavu -> až na výjimky jsou neustále odbourávány a znovu vytvářeny

 

VÝŽIVA

 • V potravě je potřebné přijímat látky pro zdravý vývoj a růst. Jedná SEO základní živiny (bílkoviny, tuky, cukry) a látky podporující metabolismus (vitamíny, vodu a minerální látky)
 • CUKRY
  • Měly by tvořit cca 50-55% přijaté potravy
  • Tvoří nejdůležitější a nejpohotovější zdroj energie
  • Jsou štěpeny amylázami
  • Je možné vytvořit se rezervu sacharidů v játrech či svalech ve formě živočišného škrobu (glykogenu)
 • TUKY
  • Měly by tvořit cca 20-30% přijaté potravy
  • Nejvhodnější jsou rostlinné oleje
  • Vytváří energetickou rezervu organismu, mají taky stavební funkci a podílí se na termoregulaci
  • Jsou štěpeny lipázami a rozkládají se na glycerol a mastné kyseliny
  • Ukládají se v podkožním vazivu a kolem některých orgánů jako rezervní látky odkud se postupně uvolňují
 • BÍLKOVINY
  • Měly by tvořit cca 15% přijaté potravy
  • Do zásoby se neukládají
  • Jsou základní stavební jednotkou
  • Nejstravitelnější jsou živočišné bílkoviny
  • Jsou štěpeny proteázami
  • Skládají se z aminokyselin a jejich tvorba je řízena genetickým kódem, jehož podstatou je struktura DNA
 • VITAMÍNY
  • Je známo více jak 20 vitamínu, ale pro člověka má bezprostřední význam asi 13
  • Jedná se o látky, které neposkytují energii, ale umožňují průběh základních chemických reakcí
  • Vitamíny rozpustné v tucích (lipofilní vitamíny)
  • v. A, D, E, K
  • skladují se
   • Vitamíny rozpustné ve vodě (hydrofilní vitamíny)
  • neskladují se
   • – v B, C, H
 • Antivitaminy – látky, které zabraňují účinku vitamínů
 • VODA A MINERÁLNÍ LÁTKY
  • Minerální látky: soli Na, K, Ca, Mg, P, chloridy, uhličitany, ionty Fe, I, Zn, Cu a Co
 • organismus potřebuje více než 20 anorganických látek, ale někdy jen ve stopovém množství

 

TRÁVICÍ SOUSTAVA U ŽIVOČICHŮ

Prvoci

– pohlcenou potravu obklopují váčky s enzymatickými látkami = trávicí vakuoly

– živiny přijímají fagocytózou

– pomezí autotrofní a heterotrofní výživy ( někteří se živí jen fotosyntézou, někteří bakteriemi, sinicemi, rozsivkami, řasami, částečkami organické hmoty i jinými prvoky nebo látkami těla hostitele..)

 

Živočišné houby

– límečkovité buňky = chaonocyty – zpracovávají potravu

– potravu přijímají vodou skrz póry = ostie, zbytky vyvrhují otvorem = osculum

Žahavci

– láčka = vnitřní dutina -> slepá trávicí dutina, jen jeden otvor na příjem i vyvrhování potravy + rozvod živin = gastrovaskulární soustava

Ploštěnci

– trávicí dutina je slepá, rozvětvená (připomíná láčku) – trávení i rozvod živin = gastrovaskulární soustava

– tasemnice nemá vyvinutou trávicí soustavu – přijímá živiny celým povrchem těla

Hlísti

– trávicí trubice i s řitním otvorem

Měkkýši

– přímá trávicí trubice

– na začátku radula = chitinová páska se zoubky (strouhání potravy)

– už mají hepatopankreas (slinivojaterní žláza) -> ústí do žaludku, napomáhá štěpit celulózu

Kroužkovci

– trubicovitá trávicí soustava

– ústa za prvním tělním článkem, řiť na posledním

Členovci

– trubicovitá trávicí soustava

– vyvinuty trávicí žlázy

– někdy i mimotělní trávení: pavouci -> kořist usmrtí jedem z kopýtek, vpustí do ní trávicí šťávy a po rozložení ji vysají

– různé typy ústního ústrojí -> sací, lízací, kousací, bodavě-sací..

– filtrační zařízení, kutikulární lišty, zuby

Ostnokočci

– ústní otvor na spodní straně těla

– kolem trávicí trubice mají prstenec

– ambulaklární soustava = systém chodeb vyplněných vodnatou tekutinou a propojený s vnějším prostředím

Obratlovci

– trubicovitá trávicí soustava, jednotná stavba, různá uzpůsobení u jednotlivých druhů

-> ústní otvor, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, řitní otvor

+ přídatné žlázy – slinivka břišní, játra, slinné žlázy

Paryby

– ve střevě spirální řasa – zvyšuje trávicí plochu a napomáhá tak trávení

– zuby – sklovina, zubovina, trávicí žlázy

– vývod trávicí soustavy do kloaky

Ryby

– ozubené čelisti -> opakovaná výměna opotřebovaných zubů

– trávicí žlázy

– spirální řasa

– pouze bahníci mají kloaku

Obojživelníci

– vymrštitelný lepkavý jazyk

– drobné, nerozlišené, obnovitelné zuby

Plazi

– zuby, které se pravidelně obměňují a někdy do nich ústí jedové žlázy

– hadi mají čelisti spojeny pružným vazem -> mohou rozevřít ústa do obrovských rozměrů

Ptáci

– zobák (bez zubů) -> tvar ovlivněn typem potravy

– slinné žlázy, dvě slepá střeva, jícen rozšířen na vole – natrávení potravy

– žaludek žláznatý (chemické natrávení) + svalnatý (mechanické rozmělnění slinnými svaly)

– vývržky = vyvržené nestravitelné zbytky (sovy, dravci)

Savci

– zuby se mění jednou za život (mléčné -> trvalé)

– přežvýkavci: žaludek složen ze 4 částí (bachor, čepec, kniha slez)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!