Členovci – Tracheata – maturitní otázka

 

Otázka: Členovci – Tracheata

Předmět: Biologie

Přidal(a): TS

 

 

Oddělení Kusadlovci (Amandibula)

podkmen Vzdušnicoci (Tracheata)

 • 906 000 druhů
 • velikost: 0,2mm – 33cm
 • suchozemští, mají vzdušnice
 • trávicí soustava: bez hepatopankreas, obklopena tukovým tělesem
 • vylučovací soustava: malpigické trubice (vychlípeniny střeva)
 • tělo: různý počet tělních článků, hlava= odlišena od ostatního těla

 

nadtřída Stonožkovci

třída Stonožky (Chilopoda)

 • 2800 druhů
 • tělo: dorzoventrálně zploštělé, článkované, nohy= 15 – 170 párů, na každém článku jeden pár
 • 1. pár maxilipody = jedové žlázy
 • předposlední pár = vlečné nohy
 • poslední pár gonopody = rozmnožování
 • rozmnožovací soustava: nepřímá kopulace = ♂ odkládá spermatofory na signálních cestách, ♀ je zasouvá do pohlavního otvoru
 • dravci (jedí i drobné obratlovce)
 • zástupci: Strašník dalmatský, Stonožka škvorová, Stonoha, Zemivka žlutá

 

třída Mnohonožky

 • 7200 druhů
 • býložravci
 • tělo: kruhovité (tělo, hlava, krček), 3 články s jedním párem končetin,
 • 6 – 150 článků se dvěma páry končetin
 • zástupci: Chlupule podkrovní, Svinule lesní, Mnohonožka zemní

 

nadtřída Šestinozí (Hexapoda)

 • 895 000 druhů
 • tělo: hlava= 1. acrom + 5 článků
 • hruď = 3 články, 3 páry nohou
 • zadeček = 6-11 článků, zbytky končetin

 

třída Chvostoskoci (Colembola)

 • skákací aparát (stočí ho pod sebe)
 • velikost: 1-3mm
 • výskyt: v půdě, pod kůrou, na listech
 • způsobují rozpad tkání
 • zástupci: Makovka vodní, Huňatka sněšní, Poskok škodlivý

 

třída Hmyz (Insecta)

 • od prvohor
 • výskyt: všude kromě moří
 • potrava: všechno možné
 • evolučně úspěšná skupina→ malá velikost, vnější kostra, vysoká pohyblivost (příčně pruhované svaly, členěné nohy a křídla), vysoká rozmnožovací schopnost, schopnost adaptace
 • tělo:
  • hlava- acrom + 5 článků, antenuly= zanikají, antény= tykadla, mandibuly= kusadla, maxily=čelisti (hodní pysk-labium, hodní pysk-labrum, výběžek skleritu hlavy) → součást ústního ústrojí
   • různé typy ústního ústrojí: kousací, sací, bodavě sací, lízací
   • složené oči + jednoduchá očka
  • hruď- předohruď (prothorax), středohruď (mezothorax), zadohruď
   • 3 články= 3 páry končetin (kráčivé, hrabavé, loupeživé, skákací, plovací)
   • stavba končetiny: kyčel, příkyčlý, stehno, holeň, chodidlo
   • zádová strana= křídla: 2 páry, různé vyvinuté, vychlípeniny tělní stěny
  • zadeček (abdomen)- 12 článků→ během fylogeneze jejich počet klesá
   • dospělci 6-11 článků, různý tvar, zakrnělé končetiny,
   • ♀ někdy kladélko, někdy žihadlo, někdy přívěsné štěty, mezi orgány tukové těleso, jednovrstevná pokožka vylučuje kutikulu, barva- pigmenty v pokožce, lom světka
 • trávicí soustava: obvyklá
 • vylučovací soustava: malpigické trubice, ústí do konečníku
 • dýchací soustava: vzdušnice
 • cévní soustava: otevřená, nepodílí se na přenosu dýchacích plynů
 • nervová soustava: gangliová, žebříčkového typu
  • trojdílné mozkové (nadjícnové) ganglium + podjícnové ganglium → inervují tykadla a ústní ústrojí
  • neuro-sekretorické buňky = hormony
 • smysly:
  • dokonale vyvinuty zrak- složené oči (poloha, pohyb, vzdálenost)
   • jednoduchá očka- ocelli (intenzita světla)
   • smyslové brvy- senzily, na tykadlech, makadlech, jinde (hmat, chuť, čich)
  • sluch: Jonstonův orgán= v tykadlech
   • tympanální orágn= na nohou (blanka v okénku kutikuly)
  • teplota, magnetické pole, zemská tíže, vlhkost vzduchu, změna polohy
  • komunikace:
   • zvukem- bzučení (chvění křídel)
   • cvrčení (álární= třením základu krovek
   • femoroálární= třením stehna o křídlo)
   • opticky- opakují stejné pohyby, světélkování (bioluminiscence)
   • čichem- feromony (hormony navozující určitý typ chování)
 • rozmnožovací soustava: gonochoristé, dochází k páření (někdy partenogeneze)
  • nepřímý vývoj- hemimetabolie (nedokonalá proměna)
  • vajíčko→ larva→ svlékaní→dospělec
  • holometabolie (dokonalá proměna)
  • vajíčko→ larva nepodobná dospělci→
  • → několik svlékaní, růst→ nepohyblivá kukla→
  • → přestavba tkání a orgánů→ dospělec

 

podtřída Bezkřídlí (Apterygota)

řád Šupinušky (Thysanura)

 • primárně bezkřídlý
 • velikost: 2cm
 • tělo: štíhlé, dlouhé, kryté šupinkami, na zadečku 3 štěty, tykadla- dlouhá, článkovaná
 • ústní ústrojí: kousací
 • potrava: organické zbytky
 • nedospělá stádia podobná dospělcům
 • zástupci: Rybenka domácí

 

podtřída Křídlatí (Pterygota)

Hemimetabola (s proměnou nedokonalou)

řád Jepice (Ephemeroptera)

 • velikost: střední
 • ústní ústrojí: larva (nymfa)= kousací, dospělec (imago)= redukované, nefunkční
 • tělo: krátká tykadla, zadní pár křídel je menší než přední, hustá žilnatina, na zadečku 2 štěty a 1 paštět
 • nymfa: ve vodě
 • imago: krátký život, 1 hodina- 3 dny (jen se rozmnoží)
 • zástupci: Jepice obecná

 

řád Vážky (Odonata)

 • vývojově jeden z nejstarších řádů
 • velikost: střední až velká (2-13cm)
 • ústní ústrojí: kousací
 • tělo: krátká štětinovitá tykadla, 2 páry dlouhých křídel
 • nymfa: ve vodě, vývoj 1-5 let, mají lapací zařízení (maska)
 • imaga: do 0,5 roka
 • dravci, loví v ledu

 

podřád Motýlice

 • tělo: úzká stejná křídla, štíhlý zadeček
 • zástupci: Motýlice obecná, Motýlice lesklá, Šidélko šíroskvrnné

 

podřád Šídla

 • tělo: přední křídla užší než zadní, větší a mohutnější tělo
 • dobří letci, létají prudce
 • dravé larvy
 • zástupci: Šídlo modré, Vážka ploská

 

řád Pošvatky (Plecoptera)

 • vývoj vázaný na vodu jako jepice
 • velikost: větší než jepice
 • tělo: dlouhá mnohočlánková tykadla, blanitá křídla, druhý pár širší než první, 2 štěty na zadečku
 • larvy se vyvíjí ve vodě až 3 roky (ve pstruhovém pásmu- čistá voda)
 • zástupci: Pošvatka rybářice

 

řád Šváby (Blattodea)

 • velikost: střední až velká (v tropech až 12 cm)
 • známi už v karbonu
 • ústní ústrojí: kousací
 • tělo: ploché, hnědé, předohruď tvoří štít, zadeček zakončen dvěma krátkými štěty, nápadná dlouhá mnohočlánková tykadla, křídla- jeden pár tužší (kryje), druhý blanitý
 • oči: sležené + 3 jednoduchá
 • dobří běžci (dlouhé trnité nohy), špatní letci
 • zástupci: Šváb obecný, Šváb americký, Rus domácí

 

řád Všekazy= termiti (Izoptera)

– žijí v koloniích, v tropech

– velikost: 1cm

– ústní ústrojí: kousací

– výborný čich na tykadlech

– kasty: různé skupiny v kolonii, dělníci a vojáci neplodní a bezkřídlý

– ♀ po oplození odhazuje křídla, ♂ význam pro oplození

– potrava: dřevo (umí trávit celulózu, symbiotičtí prvoci v TS)

– tropičtí škůdci, hnízdo může mít až 12 metrů

– zástupci: Všekaz jihoevropský, Všekaz obrovský, Všekaz zhoubný

 

řád Škvoři (Dermaptera)

– tělo: protažené, silně chytinizované tělo, pevné, ploché, lesklé

tykadla nitkovitá, na zadečku klíšťkovité štěty, nečlánkované pohyblivé

křídla- první pár zkrácený, kožovité krytky, druhý pár vějířovitě

stočená blanitá křídla

– ústní ústrojí: kousací

– noční, všežravý, pečují o vajíčka i larvy

– zástupci: Škvor obecný

 

řád Kudlanky (Mantoda)

– velikost: střední až velká (až 16cm)

– tělo: hlava- malá, trojúhelníkovitá, velmi pohyblivá, předohruď- protažená

dlouhá nitkovitá tykadla, loupeživé nohy

křídla- první pár kožovité krytky, druhý pár blanitý

– ♀ po oplození ukousne ♂ hlavu

– dravci, nesnášenlivý

– zástupci: Kudlanka nábožná

 

řád Strašilky (Phasmatodea)

– tropický až subtropický hmyz

– býložravé

– napodobují větve nebo listy

– často bezkřídlí

– ústní ústrojí: kousací

– zástupci: Pakobylka indická

 

řád Rovnokřídlí (Orthoptera)

podřád Kobilky

– ♀ kladélko, ♂ striduluje (tře základy krovek)

– ústní ústrojí: kousací

– tělo: skákací zadní končetiny, křídla přeměněná na kožovité krytky

dlouhá nitkovitá tykadla

– sluchové ústrojí v koleni předního páru nohou

– zástupci: Kobylka zelená, Kobylka hnědá, Cvrček polní,

Krtonožka obecná

 

podřád Saranče

– femoroalární stridulace, silná krátká tykadla

– sluchové ústrojí na prvním zadečkovém článku

– býložravci, v teple a suchu

– zástupci: Saranče modrokřídlá, Saranče stěhovavá, Saranče všežravá

 

Pisivky (Psacoptera)

– velikost: mm

– suché teplé oblasti, staré knihy

– ústní ústrojí: kousací

– tělo: dlouhá tykadla, blanitá nebo zakrnělá křídla

– zástupci: Pisivka žlutavá, Pisivka bledá

 

řád Vši (Anaplura)

– drobný ektoparazitický hmyz, sají krev

– tělo: druhotně bezkřídlí, redukované oči, dobře vyvinuté nohy s drábky

– ústní ústrojí: kousací, uzpůsobené k sání a narušování pokožky

– zástupci: Veš dětská, Veš šatní, Veš muňka

 

řád Třásněnky (Thysanoptera)

– velikost: 1-2mm

– ústní ústrojí: bodavě sací

– sají rostlinné šťávy

– tělo: úzká křídla s třásněmi, přísavné měchýřky na nohou

– rozmnožování: partenogeneze

– zástupci: Třásněnka zahradní

 

řád Stejnokřídlí (Homoptera)

– velikost: drobní

– ústní ústrojí: bodavě sací

– dva páry blanitých křídel různého tvaru, které se střechovitě skládají

– často vylučují vosková vlákna nebo šupinky

 

podřád Křísy

– dlouhý nymfální vývoj (až 17 let)

– ♂ zvukotvorný orgán na zadečku

– vysávají látky

– zástupci: Cikáda viničná, Pěnodějka nížinná, Ostrohřbetka křovinná,

Pidikřísek

 

podřád Mery

– 2 páry průsvitných křídel, dlouhá tykadla

– vylučují vosk a medovici→ vyhledávají je mravenci

– sají šťávy a oslabují rostlinu, medovicí zalepují průduchy a

přenášejí choroby

– zástupci: Mera jabloňová

 

podřád Molice

-drobné, skákají

– tělo pokryté voskem

– zástupci: Molice skleníková

 

podřád Mšice

– drobné, vývoj v cyklech, častá partenogeneze

– z oplozeného vajíčka→ ♀ zakladatelky, bezkřídlé→ partenogeneze→

→ okřídlení→ partenogeneze→ koncem léta snubní generace→

→ oplození→ vajíčka přezimují

– vylučují medovici= symbióza s mravenci

– zástupci: Mšice maková, Vlnatka krvavá

 

podřád Červci

– ♀ bezkřídlá, nepohyblivá, štít, který kryje tělo, ♂ má křídla, vzácný

– zástupci: Puklice švestková, Štítěnka zhoubná

 

řád Ploštice (Heteroptera)

– velikost: malé až velké

– výskyt: všude

– význam: přenašeči chorob, škůdci

– ústní ústrojí: bodavě sací- pochva=přeměněné pysky

4 štětiny= kusadla a čelisti

– tělo: zploštělé shora i zdola, křídla- první pár polokrovky druhý blanitý

– suchozemské= na hrudi pachové žlázy

– býložravé i dravé

– zástupci: vodní zástupci     

Znakoplavka obecná, Bodule obecná, Splešťule blátivá

 Bruslařka obecná, Vodoměrka štíhlá

 

suchozemští zástupci

Štětice domácí, Ruměnice pospolná, Kněžice páskovaná, Ploštičky

 

– Holometabola (s proměnou dokonalou)

řád Střechatky (Megaloptera)

– nenápadný hmyz

– výskyt: ve vegetaci u vody

– ústní ústrojí: kousací

– křídla: 2 páry, blanitá s hustou žilnatinou, v klidu střechovitě složená

– rozmnožovací soustava: vajíčka na listech rostlin u vody, larvy padají do

vody, drobné, kuklí se na souši

– zástupci: Střechatka obecná

 

Dlouhošíjky (Raphidioptera)

– tělo: dlouhá předohruď, 2 páry žilnatých blanitých křídel

– ústní ústrojí: kousací

– dravci

– vajíčka pod kůrou, dravé larvy

– zástupci: Dlouhošíjka žlutonohá

 

řád Síťokřídlí (Neuroptera)

– velikost: střední

– ústní ústrojí: kousací

– 2 páry blanitých křídel s žilnatinou

– trávicí soustava: neprůchodná (mimotělní trávení)

– zástupci: Zlatoočka skvrnitá, Mravkolev běžný

 

řád Blanokřídlí (Hymenoptera)

– velikost: 0,1 – 6cm

– ústní ústrojí: kousací, někdy uzpůsobené k lízaní nebo sání

– 2 páry křídel s redukovanou žilnatinou, zadní menší než přední

– kladélko, někdy přeměněné na žihadlo

– užiteční, škodlivý, sociální

 

podřád Šíropasí

– zadeček široce nasedá na hruď

– ♀ má kladélko

– býložraví

– zástupci: Pilatka švestková, Pilořitka velká

 

podřád Štíhlopasí

– zadeček připojen stopkou

– ♀ má kladélko nebo žihadlo

– sociální hmyz (užiteční)

– význam: opylovači, hyperparazité

– zástupci: Lumek velký, mravenci, Vosa útočná, Vosa obecná

Sršeň obecná, Čmelák zemní, Včela medonosná

 

řád Brouci (Coleoptera)

– velikost: malá až velká (až 20 cm)

– ústní ústrojí: kousací

– tělo: protáhlé, silně sklerotizované, na hlavě tykadla (mohutnější u

samců, různý tvar), 3 páry končetin

křídla- první pár krovky, druhý pár blanitý

 

podřád Masožraví

– dravé larvy i dospělci

– přirození nepřátelé některých škůdců

– nepohyblivé kyčle zadních nohou

 

čeleď Střevlíkovití

– velké druhy, většinou aktivní v noci

– dlouhá tykadla a nohy, vypouští pachové tekutiny

– zástupci: Střevlík měděný, Střevlík fialový

 

čeleď Svižníkovití

– tělo: protáhlé, hlava širší než hruď,

– nápadná kusadla a oči

– zástupci: Svižník polní, Krajník pižmový

 

čeleď Potápníkovití

– tělo: protohydrodinamický tvar, poslední pár nohou veslovací

– pod krovkami bublina vzduchu

– zástupci: Potápník vroubený

 

čeleď Vírníkovití

– žijí na vodní hladině

– rozdělené oko (vidí nad i pod vodu)

– plovací nohy

– zástupci: Vírník obecný

 

podřád Všežraví

čeleď Drabčíkovití

– tělo: štíhlé, protáhlé, zkrácené krovky

– někdy symbióza s mravenci a sršni

– zástupci: Drabčík drobný

 

čeleď Mrchožroitivý

– živý se mršinami

– zástupci: Hrobařík obecný

 

čeleď Páteříčkovití

– tělo: protáhlé, hranaté, krovky slabě sklerotizované

– dravý

– zástupci: Páteříček sněhový

 

čeleď Světluškovití

– bioluminiscence (obsahují luciferin), vyhledávání partnera

– zástupci: Světluška menší, Světluška větší

 

čeleď Kožojedovití

– menší, hustě ochlupení

– výskyt: v kožešinách, kobercích, suchých rostlinách

– v muzeích čistí lebky

– zástupci: Rušník muzejní, Kožojed obecný

 

čeleď Červotočovití

– drobní, ve dřevě

– zástupci: Červotoč spížní, Červotoč pruhovaný

 

čeleď Potemníkovití

– černí, spíše větší

– výskyt: pouště

– zástupci: Potemník moučný

 

čeleď Mandelinkovití

– klenuté tělo, pestrobarevní

– zástupci: Mandelinka bramborová, Bázlivec olšový

 

čeleď Tesaříkovití

– dlouhá tykadla, silné nohy

– larvy ve dřevě

– zástupci: Tesařík obecný, Tesařík obrovský

 

čeleď Nosatcovití

– dlouhý „nos“ a tykadla a malými kyji

– velké množství tvarů a barev

– zástupci: Klikoroh borový, Květopas jabloňový, Nosatec lískový

 

čeleď Kovaříkovití

– štíhlý, mají skákací zařízení

– larvy= drákovci

– zástupci: Kovařík purpurový, Kovařík černoskvrnný

 

čeleď Krasovcovití

– barevní, teplomilní

– silně sklerotizované tělo

– zástupci: Krasec lesklý, Krasec měďák

 

čeleď Lesknáčkovití

– drobní, kovově lesklý, silně klenutí

– výskyt: květy, pod kůrou, na zdechlinách

– zástupci: Blýsknáček řepkový

 

čeleď Slunéčkovití

– velikost: 1cm

– klenutí, pestré krovky, predátoři mšic

– dravé červenočerné larvy

– zástupci: Slunéčko sedmitečné

 

čeleď Majkovití

– slabě sklerotizovaní, zkrácené krovky, redukovaná křídla

– jedovatá látka v hemolymfě

– složitý vývoj ve včelí buňce (žere včelí vajíčka)

– zástupci: Majka fialová

 

čeleď Vodomilovití

– vodní, klenuté tělo, vějířkovitá tykadla k zachycení vzduchu

– larvy dravé, dospělec býložraví

– zástupci: Vodomil černý

 

čeleď Vrubounovití

– tělo: robustní, klenuté, tykadla na konci vějířkovitá,

hrabavé nohy

– larva= ponrava

– zástupci: Chroust obecný, Chrobák lesní, Zlatohlávek zlatý,

Nosorožík kapucínek, Zlatohlávek Goliáš

 

čeleď Roháčovití

– velikost: až 8 cm

– larva= ponrava

– vějířovitá týkadla

– býložravý

– zástupci: Roháč obecný

 

čeleď Kůrovcovití

– válcovité tělo

– dělají chodby pod kůrou

– zástupci: Lýkožrout smrkový, Bělokaz ovocný

 

čeleď Pestrokrovečníkovití

– pestré krovky, živý se kůrovci

– zástupci: Pestrokrovečník včelí, Pestrokrovečník mravenčí

 

řád Srpice (Mecoptera)

– hlava protažená v srpovitý rypáček

– dva páry blanitých, bohatě žilnatých křídel

– nápadné klíšťkovité kopulační orgány

– zástupci: Srpice obecná

 

řád Dvoukřídlí (Diptera)

-velikost: malá až střední

– tělo: hlava- ústní ústrojí→ bodavé sací, sací, lízací

– velké složené oči + 3 jednoduchá očka

hruď- křídla→ první pár: blanitý s redukovanou žilnatinou

druhý pár: přeměněný v kyvadélka= halterae

– 3 páry kráčivých končetin

– hospodářští škůdci, přenašeči chorob

 

podřád Dlouhorozí

– dlouhá tykadla, útlé, křehké tělo

– zástupci: Tiplice obrovská, Komár pisklavý, Anofeles čtyřskvrnný

Muchnička, Pakomár kouřový

 

podřád Krátkorozí

– krátká tykadla, zavalité tělo, silné létací svalstvo

– zástupci: Ovád hovězí, Pestřenka pruhovaná, Vrtule třešňová,

Moucha domácí, Střeček ovčí, Bodalka tse-tse

 

řád Blechy (Aphaniptera)

– velikost: 2-4mm

– tělo: ze stran zploštěné, bezkřídlé, 3 páry skákavých nohou

– ústní ústrojí: bodavě sací

– ektoparazité, přenášejí choroby, v hnízdech hostitelů, měně často na těle

– zástupci: Blecha psí, Blecha obecná, Blecha morová

 

řád Chrostíci (Trichoptera)

– velikost: 2-3cm

– nitkovitá dlouhá tykadla, 2 páry ochlupených křídel

– ústní ústrojí: kousací, lízací

– larvy ve vodě- schránka z různých materiálů

– zástupci: Chrostík velký

 

řád Motýli (Lepidoptera)

– velikost: střední až velká

– tělo: hlava- malá s dlouhými tykadly

hruď- 2 páry křídel, pokrytá šupinkami a chloupky

– tenké kráčivé nohy

– ústní ústrojí: sací (stočený sosák)

– larvy→ housenky- ústní ústrojí kousací, 3 páry hrudních nožek,

5 párů zadečkových panožek s přísavkami

snovací žlázy→ tuhnoucí vlákno,

mumiová kukla= nekousací

– zástupci: Můra gama, Bourec morušový, Mol šatní, Babočka admirál,

Otakárek fenyklový, Bělásek zelný

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!