Rodozměna – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Rodozměna

Předmět: Biologie

Přidal(a): Karolina

 

Rodozměna

 • = metageneze = střídání pohlavní a nepohlavní generace
 • generace pohlavní: gametofyt, gametangia, gamety
 • generace nepohlavní: sporofyt, sporangia, spory
 • spora – gametofyt (samčí a samičí gameta) – oplození – zygota – sporofyt – redukční dělení (meióza) – spora
 • ze spor mitózou gametofyt (n) s pohl. orgány (gametangia) a pohl. b. (gamety)
 • oplozením vzniká zygota (2n), ze zygoty mitózou sporofyt (2n), na kterém meiózou vznikají spory

 

Typy rodozměny

Izomorfní

 • stejnotvará
 • gametofyt i sporofyt jsou tvarově stejní, ale fyziologicky oddělení
  • na konci sporofytu spory, na konci gametofytu gamety

Heteromorfní

 • různotvará
 • gametofyt a sporofyt se od sebe vzájemně liší

 

Rodozměna řas

 • izospory – gametofyt (stélka, gonády, gamety) – izogamety – oplozením zygota – sporofyt (stélka, sporangium = výtrusnice) – redukčním dělením meiózou izospory = výtrusy

 • haptery = vláhojevné pentlice, reagují na vlhko (za sucha rozvinuté, za vlhka: svinuté)
 • jarní lodyha – hnědá, nezelená, dužnatá, křehká
 • letní lodyha – zelená, fotosynteticky aktivní
  • energie a živiny do oddenku, ze kterého pak vyrůstá jarní lodyha
 • přeslička lesní: jarní lodyha vyroste z oddenku, nezelená, s výtrusnicovým klasem – ta samá lodyha zezelená – letní lodyha, jedovatá

 

Rodozměna kapraďorostů

 • spora – prokel nesoucí pelatky  a zárodečníky  – spermatozoidy  a vaječné b.  – spermatozoidy pronikají do zárodečníků – oplozením vaječné b. zygota -> rostlina (na listech nese kupky výtrusnic) – ve výtrusnicích redukčním dělením meiózou výtrusy (spory)
 • výtrusnicová kupka
  • ostěra = blanka chránící výtrusnice (jediná kapradina bez ostěry – osladič)
  • výtrusnice se otevírají = mikroskopický pohyb (druh fyzikálního pohybu)
 • prokel
  • oboupohlavný
  • lupenitý, zelený
  • rostlina se nachází ve stádiu proklu, tvorba gametangií až po několika letech
  • může být stejnovýtrusá (izospory) nebo různovýtrusá (mikrospory , megaspory )

 

Rodozměna plavuní

 • spora vyklíčí – oboupohlavný prokel nesoucí pelatky  a zárodečníky  – spermatozoidy  a vaječné b.  – dvoubičíkaté spermatozoidy pronikají do zárodečníků – oplozením vaječné b. zygota – mladý sporofyt – rostlina s výtrusnicovým klasem a sporofylem s výtrusnicí – redukčním dělením meiózou výtrus = spora

 

Typy proklů

 • jednodomý – stejnovýtrusá rodozměna (plavuň vidlačka)
 • dvoudomý – různovýtrusá rodozměna (vraneček).


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!